Türkçe 5

Eş Anlamlı Sözcükler

1.Tema Değerlendirme Testi

Öznel Nesnel Yargı

Cümlede Anlam

1.Dönem 1. Değerlendirme Testi

Yazım Kuralları

2.Tema Değerlendirme Testi

Zıt Anlamlı Sözcükler

Cümlede Anlam

-de ve –ki Ekinin Yazımı

1.Dönem 2. Değerlendirme Testi

Sebep Sonuç İlişkisi

Yapım Ekleri

Paragrafta Anlam

3.Tema Değerlendirme Testi

Şiirde Anlam

1.Dönem 3. Değerlendirme Testi

Öznel Nesnel Yargı

Atasözleri

İsim Bilgisi

Sözcükte Anlam

4.Tema Değerlendirme Testi

Zıt Anlamlılık

Türemiş Sözcükler

Ses Bilgisi

Eş Sesli Sözcükler

5.Tema Değerlendirme Testi

Benzetme

2.Dönem 1. Değerlendirme Testi

Noktalama İşaretleri

Ek Kök Bilgisi

Eylem ve Eylemde Zaman

6.Tema Değerlendirme Testi

Öznel Nesnel Yargı

2.Dönem 2. Değerlendirme Testi

Terim Anlamlı Sözcükler

Cümlenin Öğeleri

Varlıkların Özelliklerini Belirten Sözcükler

7.Tema Değerlendirme Testi

Yazım Kuralları

2.Dönem 3. Değerlendirme Testi

Özdeyişler

Varlıkların Yerine Kullanılan Sözcükler

Betimleme ve Tanımlama

8.Tema Değerlendirme Testi

2.Dönem 1.Yazılı
Adlar İsimler 2
Adlar İsimler
Adlar
Cümle Türleri
Cümlede Anlam 2
Cümlede Anlam 3
Cümlede Anlam
Cümlenin Öğeleri
Çekim Ekleri
Değerlendirme 2
Değerlendirme
Deneme Sınavı 2
Deyimler 2
Deyimler 3
Deyimler
Ekler
Eş Anlamlılık
Fiiller Eylemler
Fiiller
Genel değerlendirme
İmla Kuralları
İsim ve Sıfat Tamlamaları
Karşıt Anlamlılık
Kaynaştırma ve benzeşme
Mecaz Anlamlılık
Noktalama İşaretleri
Özne Yüklem
Öznel Nesnel Anlatım
Öznel Nesnel Yargı
Paragraf Bilgisi
Paragrafta Anlam
Ses Bilgisi
Ses Düşmesi
Ses ve Harf Bilgisi
Sıfatlar Ön Adlar 2
Sıfatlar Ön Adlar
Sıfatlar
Sözcükte Anlam 2
Sözcükte Anlam 3
Sözcükte Anlam
Sözcükte Yapı 2
Sözcükte Yapı
Şiir Bilgisi
Terim Anlamlılık
Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme
Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme
Türkçe Deneme 2
Türkçe Deneme 3
Türkçe Deneme 4
Türkçe Test Soruları
Türkçe Yazılı
Yazım Kuralları
Zamirler
Zarflar

Bir Cevap Yazın