Türkçe 3

1.Eş Anlamlı Sözcükler

2.Eş Anlamlı Sözcükler

3. Eş Anlamlı Sözcükler Konu Testi

4.Türemiş Sözcükler Testi

5.Cümle Oluşturma Testi

6.Adlar Testi

7.Noktalama İşaretleri

8.Adların Hâlleri

9.Ön Adlar

10.Duygusal ve Abartılı Ögeler

11.Karşılaştırma

12.Yazım Kuralları

13.Eylemler

14.Okuduğunu Anlama

15.Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler

16. Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler

17.Eş Sesli Kelimeler

18.Eş Sesli

19.Neden Sonuç Cümlesi

20.Okuma Anlama

21.Önem Belirten İfadeler

23.İmla Kuralları

24.Noktalama İşaretleri

25.Olayların Oluş Sırası

26.Gerçek ve Hayal Ürünü

27.Türemiş Sözcükler

29.Anlama Anlatım

30.Anlama Anlatım 2

31.Anlama Anlatım 3

34.Farklı Düşünceye Yönlendiren İfadeler

35.Gerçek ve Mecaz Anlamlılık

Es Anlamlı
Es Anlamlı
Es Anlamlı
Es Anlamlı Test 1
5n1k Okuma Anlama 1
5n1k Okuma Anlama 2
5n1k Okuma Anlama 3
Es Anlamlı Cümle
Değerlendirme 1
Süreç Değerlendirme 1
Es Sesli Sözcükler 1
Süreç Değerlendirme 2
Cümle Oluşturma 1
Okuma Anlama 2
Cümle Oluşturma Test
Cümle Oluşturma 2
Zamirler 1
Zamirler Test 1
Zamirler 2
Zamirler Test 2
5n1k Okuma Anlama 4
5n1k Okuma Anlama 5
5n1k Okuma Anlama 6
Okuma Anlama 3
Okuma Anlama Test 3
Okuma Anlama 4
Okuma Anlama Test 4
Okuma Anlama 5
Okuma Anlama Test 5
Okuma Anlama 6
Okuma Anlama Test 6
Sebep Sonuç İlişkisi 1
Tekil Çoğul Topluluk Adları
Ses Bilgisi
Ses Bilgisi Test
Hece Bilgisi 1
Hece Bilgisi Test
Kelime Bilgisi 1
Kelime Bilgisi 2
Kelime Bilgisi Test
Sözcük Bilgisi Test
Tümce Bilgisi Test
Sözlük Sırası 1
Sözlük Sırası Test
Sözlük Sırası Test 2
Es Karşıt Anlamlılık
Es Karşıt Anlamlılık Test
Zamirler
Zamirler Test
Okuma Anlama 1
Okuma Anlama 2
Okuma Anlama 3
Okuma Anlama 4
Es Sesli Sözcükler 1
Es Sesli Sözcükler 2
Es Sesli Sözcükler Test
Sebep Sonuç Cümleleri
Sebep Sonuç Cümleleri Test
5n 1k 1
Yapım Ekleri
Yapım Ekleri Test
Okuduğunu Anlama Test
Es Ve Zıt Anlam 1
Es Ve Zıt Anlam 2
Es Karşıt Anlamlılık Test
Okuma Anlama Çalışma 1
Okuma Anlama Çalışma 2
Okuma Anlama Çalışma 3
Atasözleri 1
Deyimler 1
Deyimler 2
Atasözleri Deyimler Test
Anlamdaş Sözcükler
Es Anlamlı Anlamdaş Sözcükler Test
Es Sesli Sesteş Sözcükler Test
Es Zıt Anlamlı Sözcükler
Eş Anlamlı Sökükler
Eş Ve Karşıt Anlamlı Sözcükler
İmla Kurallar 2
İmla Kuralları 1
Karşıt Zıt Anlamlı Sözcükler Test
Noktalama İşaretler 2
Noktalama İşaretleri 1
Noktalama İşaretleri 3
Noktalama İşaretleri 4
Okuma Anlama 1
Özenli Yaz Çalışması 2
Özenli Yazı Çalışması 1
Sıfatlar 2
Sıfatlar 3
Tümce Bilgisi Test
Türemiş Sözcükler 2
Türemiş Sözcükler 3
Türemiş Sözcükler
Zıt Anlamlı 1

Bir Cevap Yazın