2. Sınıf Matematik Sayıları Karşılaştıralım ve Sıralayalım Testini Çöz

Kaynak: 2. Sınıf Matematik Sayıları Karşılaştıralım ve Sıralayalım Testini Çöz

TIKLA ÇÖZ

1. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi küçükten büyüğe doğru yapılmıştır?

A) 45-44-43

B) 43-45-44

C) 43-44-45

 

2. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi büyükten küçüğe doğru yapılmıştır?

A) 67-66-65

B) 65-66-67

C) 67-65-66

 

3. Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür?

A) 45

B) 81

C) 29

 

4. Aşağıdaki sayılardan hangisi en küçüktür?

A) 82

B) 93

C) 68

 

5. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi küçükten büyüğe doğru yapılmıştır?

A) 45-87-93

B) 36-65-27

C) 56-78-54

 

6. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi büyükten küçüğe doğru yapılmıştır?

A) 77-84-69

B) 59-37-21

C) 19-25-36

 

7. 74, 83, 65 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir?

A) 74-83-65

B) 83-74-65

C) 74-65-83

 

8. 57, 53, 59 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 59- 57- 53

B) 53- 57- 59

C) 57- 59- 53

 

9. 87, 92, 78 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 92- 87- 78

B) 78- 87- 92

C) 87- 78- 92

 

10. 89’dan sonraki ilk sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 90

B) 88

C) 91

 

11. 49’dan önceki ilk sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 46

B) 50

C) 48

 

12. Sınıf listesinde 31. ve 33. sıradaki öğrencilerin arasında olan Emir kaçıncı sıradadır?

A) 30

B) 34

C) 32