2. Sınıf Matematik Sayı Örüntüleri Testini Çöz

Kaynak: 2. Sınıf Matematik Sayı Örüntüleri Testini Çöz

TIKLA ÇÖZ

1. 8- 10 – 12 – 14 – 16 örüntünün kuralı hangisidir?

A) Sayılar ikişer artıyor.

B) Sayılar ikişer azalıyor.

C) Sayılar birer artıyor.

 

2. 7-10-13-16-19-22 örüntünün kuralı hangisidir?

A) Sayılar üçer azalıyor.

B) Sayılar üçer artıyor.

C) Sayılar üç kat artıyor.

 

3. 36- 32- 28- 24- 20 -16 yandaki örüntünün kuralı hangisidir?

A) Sayılar dörder azalıyor.

B) Sayılar dörder artıyor.

C) Sayılar ikişer azalıyor.

 

4. 79- 76- 73- 70-……..- 64- 61yandaki örüntüde verilmeyen sayı hangisidir?

A) 68

B) 66

C) 67

 

5. 99-97-95-….- 91-89 yandaki örüntüde verilmeyen sayı hangisidir?

A) 94

B) 93

C) 92

 

6. 18 -22- 26 -…….- 34- 38- 42- 46 yandaki örüntüde verilmeyen sayı hangisidir?

A) 30

B) 28

C) 32

 

7. 5-10-15-………-25-30-35-40-yandaki örüntüde verilmeyen sayı hangisidir?

A) 18

B) 20

C) 22

 

8. 54-57-60-………-66-69-72 yandaki örüntüde verilmeyen sayı hangisidir?

A) 64

B) 61

C) 63

 

9. 37-41- 45 -48- 53 -57 yandaki örüntüde kuralı bozan sayı hangisidir?

A) 45

B) 48

C) 53

 

10. 29-26- 23- 20- 18- 14 yandaki örüntüde kuralı bozan sayı hangisidir?

A) 20

B) 18

C) 14

 

11. 41- 43- 45- 46- 49- 51 yandaki örüntüde kuralı bozan sayı hangisidir?

A) 46

B) 45

C) 49

 

12. 13- 17- 21- 25- 29 -32- 37 yandaki örüntüde kuralı bozan sayının yerine hangisini yazmalıyız?
A) 35

B) 34

C) 33