2.sınıf adların yerine kullanılan sözcükler testi

TIKLA ÇÖZ

Soru 1 ”Sen nerede kaldın” Cümlesinde kaç tane zamir vardır? A 3 B 2 C 1 Soru 2 ”O kitabı çok beğendin” Cümlesinde hangi kelime zamirdir? A Kitabı B Çok C O Soru 3 ”Siz onu bana getirin”Cümlesinde kaç tane zamir vardır? A 3 B 2 C 4 Soru 4 ”Bu gömleği sana, şunu da ablana, bunu da annene aldım.” Bu cümlede kaç tane zamir vardır? A 5 B 4 C 3 Soru 5 ”Onlar Cenk’in çorapları değil.”Cümlesinde varlık adı yerine hangi kelime kullanılmıştır? A Kardeşimin B Onlar C Kalemleri Soru 6 Aşağıdakilerden hangisi kişi adı yerine kullanılmaktadır? A Biz B Şu C Bu Soru 7 ”Şunu ne zaman aldığımı da hatırlamıyorum.” Bu cümlede varlık adının yerine hangi kelime kullanılmıştır? A Zaman B Hatırlamıyorum C Şunu Soru 8 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır? A Kaç gömlek aldın? B Hangi arabayı beğendin? C Kimi arıyorsunuz? Soru 9 ”Bu ayakkabı güzel değil, şu güzel.” Bu cümlede zamir olan kelime hangisidir? A Güzel B Şu C Bu Soru 10 ”Onlar bize dün akşam uğradılar” Bu cümlede kaç tane kişi zamiri vardır? A 4 B 3 C 2

Kaynak: 2.sınıf adların yerine kullanılan sözcükler testi