8.Sınıf İnkılap Tarihi Doğu Cephesi

Doğu Cephesi

Online Çöz

1. Kafkaslar ve Doğu Anadolu’yu kontrolü altında tutmak amacıyla Ermenileri destekleyen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rusya
B) İngiltere
C) Fransa
D) İtalya
2. Mondros Ateşkes antlaşmasına rağmen emrindeki orduyu dağıtmayarak Ermenilere karşı mücadelesini sürdüren Türk komutanı hangisidir?
A) Kazım Karabekir
B) İsmet İnönü
C) Refet Bele
D) Fevzi Çakmak
3. Aşağıdaki anlaşmalardan hangisinde ”Altı doğu ilinde karışıklık çıkarsa buraları işgal edilecek” maddesi konularak bu illerde Ermeni devletinin kurulması planlanmıştır?
A) Kars
B) Mudanya
C) Mondros
D) Gümrü
4. Mondros Ateşkes Antlaşmasının 24. maddesine göre “Doğu Anadolu’daki altı ilde karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu illeri işgal edebileceklerdir.” İtilaf Devletleri bu madde ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır?
A) Dünya siyasetinde etkin rol almayı.
B) Hammadde ve Pazar ihtiyaçlarını karşılamayı.
C) Padişahın güvenliğini sağlamayı.
D) Bağımsız Ermeni Devleti’nin kurulmasına zemin hazırlamayı.
5. Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. maddesiyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır.
A) Vatanı savunmasız bırakmak
B) Doğu Anadolu’da Ermenistan devletini kurmak
C) Anadolu’nun işgalini kolaylaştırmak
D) Ülke haberleşmesine el koymak
6. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Doğu Anadolu’daki illerin Ermenilere verilmesini engellemek için kurulmuştur. Trakya Paşaeli Cemiyeti Trakya’daki Rumların baskılarına karşı koymak için kurulmuştur. Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ise Trabzon’da Pontus Devletinin kurulmasını engellemek için kurulumuştur. Bu verilere bakıldığında Anadolu’da kurulmuş olan yararlı cemiyetler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Düşmana silahlı direnişle karşılık vermişlerdir
B) Bölgesel kurtuluş yoluna gitmişlerdir
C) Tek elden yönetilmişlerdir
D) Hükümet tarafından desteklenmişlerdir.
7. Güney cephesinde aşağıdakilerden hangisi ile savaşılmıştır?
A) İngiltere
B) Fransa
C) Rusya
D) İtalya
8. Güney cephesinde işgallere, hangi kuvvetler karşı koymuştur?
A) Kuvayı Milliye
B) Osmanlı ordusu
C) Düzenli ordu
D) Kazım Karabekir birlikleri
9. İşgallere karşı ilk direniş hangi cephede başlamıştır?
A) Batı cephesi
B) Güney cephesi
C) Doğu cephesi
D) Kuzey cephesi
10. Kuva-yı milliye hareketi ilk olarak Güney ve Batı cephelerinde ortaya çıkmıştır.
Buna göre Kuva-yı milliye birlikleri ilk olarak aşağıdaki devletlerin hangileri ile mücadele etmiştir?
Güney Batı
A) İtalya Fransa
B) İngiltere İtalya
C) Rusya Yunanistan
D) Fransa Yunanistan

11. Güney cephesinde aşağıdaki illerimizin hangisinde büyük boyutlu bir çatışma yaşanmamıştır?
A) Adana
B) Antep
C) Maraş
D) Urfa
12. Sütçü İmam’ın attığı ilk kurşunla başlayan mücadele aşağıdaki illerimizin hangisinde olmuştur?
A) Adana
B) Antep
C) Maraş
D) Urfa
13. Henüz TBMM açılmamışken Milli Mücadelenin ilk başarısı aşağıdaki illerimizin hangisinde kazanılmıştır?
A) Adana
B) Antep
C) Maraş
D) Urfa
14. Direnişi Şahin Beyle anılan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adana
B) Antep
C) Maraş
D) Urfa
15. Antalya ve çevresi kimler tarafından işgal edilmişti?
A) Rusya
B) İngiltere
C) Fransa
D) İtalya
16. Kurtuluş Savaşında gösterdiği üstün başarı nedeni ile TBMM tarafından Şanlı ünvanı ile ödüllendirilen ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adana
B) Antep
C) Maraş
D) Urfa
17. Kurtuluş Savaşında gösterdiği üstün başarı nedeni ile TBMM tarafından Gazi ünvanı ile ödüllendirilen ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adana
B) Antep
C) Maraş
D) Urfa
18. Kurtuluş Savaşında gösterdiği üstün başarı nedeni ile TBMM tarafından Kahraman ünvanı ile ödüllendirilen ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adana
B) Antep
C) Maraş
D) Urfa
19. Kurtuluş savaşında en uzun ve en kanlı mücadele hangi cephede yapılmıştır?
A) Güney cephesi
B) Doğu cephesi
C) Batı cephesi
D) Kuzey cephesi
20. Güney sınırlarımız hangi anlaşmayla güvence altına alınmıştır?
A) Gümrü
B) Ankara
C) Mudanya
D) Mondros