8.Sınıf Fen Bilimleri Kalıtım Fotosentez Hareket

Kalıtım Fotosentez Hareket

Online Çöz

1) C2HxOH + 3O2         2CO2        3H2O      denkleminde bulunan x’in değeri nedir ?

a) 3
b) 4
c) 5
d) 6

 

2) Aşağıdaki bileşiklerin mol sayıları eşitse hangisi en az atom içerir?

a) Al2(SO4)3
b) NH4NO3
c) Mg3(PO4)2
d) L6H12O6

 3) Klorofilin fotosentez bakımından en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a)       Yapraklara yeşil renk vermeleri

b)       Işık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürmeleri

c)       Gaz alışverişini sağlamaları

d)       Işık enerjisini soğurabilmeleri

 

4) Bir nükleotidin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a)                  Organik baz

b)                  Hidrojen bağı

c)                   Fosfat

d)                  Şeker

 

5) Aşağıdakilerden hangisi fermantasyona örnek olamaz?

a)                  Hamurun mayalanması

b)                  Sütten yoğurt yapılması

c)                   Şekerden alkol elde edilmesi

d)                  Sirkeden turşu yapılması

 

6) Yaralanmalarda zarar gören organların onarılmasında ve en fazla gerekli  olan vitamin aşağıdakilerden hangisidir?

a)                  A vitamini

b)                  C vitamini

c)                   K vitamini

d)                  B vitamini

 

7) 300 nükleoditden oluşan bir DNA zincirinde kaç tane deoksiriboz şekeri vardır?

a) 150
b) 300
c) 600
d) 900

 

8.Kapalı kaptaki gazların basıncını ölçen alet aşağıdakilerden hangisidir?

A )   Barometre

B )   Higrometre

C )  Manometre

D )  Termometre

9) Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal bir özellik değildir?

a) Dil yuvarlama
b)Kulak mememsinin yapışık veya ayrık olması
c)Göz rengi
d) Kaşların güçlü olması

 10) Aşağıdakilerden hangisi asit ve bazların sulu çözeltilerinin ortak özelliği değildir?

a) Tuz Oluşturabilme

b) Elektrik akımını iletme

c) Turnusol kağıdının rengini değiştirme

d) Acımsı tatta olma

 11.    Aşağıdaki büyüklerden hangisi vektöreldir?

A)Kütle
B)Kuvvet
C)Enerji
D)Zaman

 12.    Ağırlık  aşağıdaki ölçü aletlerinden hangisi  ile ölçülür?

A)Terazi
B)Dinamometre
C)Termometre
D)Cetvel

 13.    Aralarında 90  derecelik açı olan iki kuvvetin bileşkesi 15 N’dur. Kuvvetlerden  biri diğerinin 2 katı ise büyük kuvvet kaç N’ dur.

A)3√5
B)6√5
C)3
D)5

14.    Aşağıdakilerden hangisinde hareketlinin ivmesi sıfırdır.?

A)Sabit hızla yere inen paraşütçü
B)Duvar saatinin sarkacı
C)Fren yapan otomobil
D)Hızlanarak harekete geçen asansör

 15.    Yer çekimi ivmesinin 10 m/s2      olduğu bir ortamda belli bir yükseklikten

Serbest bırakılan bir top 3 sn içersinde kaç m/sn’ lik hız kazanır.

A)25
B)30
C)45
D)55

16.    Bir öğrenci 20 N ağırlığındaki bir çantayı 80  cm yüksekliğindeki  raftan alıp  140 cm yüksekliğindeki rafa 25 de kalırsa , bu iş sırasında öğrencinin gücü kaç W olur?

A)-6
B)24
C)60
D)240

 17.    Aşağıdakilerden hangisi ısı enerjisini mekanik enerjiye çevirir?

A) Patlarlı Motor
B)Su türbini
C)Elektrik Motoru
D)Jeneratör

18.    Joul/ Newton aşağıdakilerden hangisini verir?

A)Watt
B)Mete
C)Saniye
D)Kilogram

19.    Aşağıdaki aletlerden hangisinin çalışma prensibi çıkrağa benzemez?

A)Pense
B)Anahtar
C)Direksiyon
D)Kahve değirmeni

20.  Yüksekliğinin uzunluğuna oranı 3/5 olan eğik düzlemde 120N’lık yükü yukarı çıkarabilmek için kaç N’lik kuvvet gerekir?

A)25
B)40
C)48
D)72

 

8.Sınıf Fen Bilimleri Fotosentez Kemosentez

Fotosentez Kemosentez

Online Çöz

 1. Aşağıdaki tek hücrelilerden hangisi, fotosentez yaparak ototrof beslenir?
  A) Öglena
  B) Amip
  C) Bira mayası
  D) Paramesyum
  SEÇ
 2. Fotosentez ile ilgili:
  I. Bitkiler fotosentez ile inorganik moleküllerden organik besin moleküllerini sentezler.
  II. Fotosentezde karbon kaynağı olarak havadan alınan karbon dioksit kullanılır.
  III. Fotosentez ile ışık enerjisi, kimyasal bağ enerjisine dönüştürülerek besin molekülünde depolanır.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I – II ve III
  SEÇ
 3. Aşağıdaki canlılardan hangisi, fotosentez yapabilen ototof bir canlı değildir?
  A) Öglena (kamçılı hayvan)
  B) Ökse otu
  C) Şapkalı mantar
  D) Eğrelti otu
  SEÇ
 4. Bitkiler fotosentez olayında:
  I. oksijen
  II. besin
  III. karbon dioksit
  IV. su
  moleküllerinden hangilerini kullanır?
  A) I ve III
  B) I ve II
  C) III ve IV
  D) I – III ve IV
  SEÇ
 5. Aşağıda verilenlerden hangisi, bir bitkinin gerçekleştirdiği fotosentezin hızını etkileyen çevresel bir faktör değildir?
  A) Bitkideki yaprak sayısı ve yaprakların şekli
  B) Ortamdaki ışık şiddeti
  C) Topraktaki su miktarı
  D) Ortam sıcaklığı
  SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi, bitkilerin fotosentez ile ürettiği bir molekül değildir?
  A) Azot tuzu
  B) Glikoz
  C) Gliserol
  D) Aminoasit
  SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi, bitkilerin gerçekleştirdiği fotosentez hızını etkileyen çevresel bir faktör değildir?
  A) Klorofil miktarı
  B) Işığın rengi
  C) Karbon dioksit miktarı
  D) Su miktarı
  SEÇ
 8. Fotosentez yapan bir bitki:
  I. karbon dioksit
  II. su
  III. amino asit
  IV. mineral
  yukarıdakilerden hangilerini topraktan alır?
  A) I ve II
  B) II ve IV
  C) I – III ve IV
  D) II – III ve IV
  SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi, bir bitkinin fotosentez yaptığını kanıtlar?
  A) Karbon dioksit özümlemesi
  B) Oksijen tüketmesi
  C) Karbon dioksit üretmesi
  D) Dışarıya su buharı vermesi
  SEÇ
 10. Aşağıda verilenlerden hangisi, fotosentez ve solunumu etkileyen ortak bir çevresel faktördür?
  A) Işık şiddeti
  B) Sıcaklık
  C) Oksijen miktarı
  D) Karbon dioksit miktarı
  SEÇ
 11. Fotosentez yapan bitkiler ve kemosentez yapan bakterilerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Organik besin üretme
  B) Atmosfere O2 verme
  C) Yapılarında klorofil bulundurma
  D) Güneş ışığından yararlanma
  SEÇ
 12. Fotosentez reaksiyonlarının gerçekleştirildiği hücre organeli, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mitokondri
  B) Lökoplast
  C) Golgi
  D) Kloroplast
  SEÇ
 13. Kireç suyu, karbon dioksit ile tepkimeye girdiğinde bulanma meydana gelir.
  Buna göre:
  I. alkolik fermantasyon
  II. oksijenli solunum
  III. kemosentez
  olaylarından hangisi ya da hangileri kireç suyunda bulanmaya neden olmaz?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve III
  SEÇ
 14. Fotosentez yapan bir bitki hücresi ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Fotosentezde kullanılan karbon dioksit molekülleri sentezlenen glikozun yapısına katılır.
  B) Fotosentezde açığa çıkan oksijenin kaynağı kullanılan su molekülleridir.
  C) Fotosentezde kullanılan su moleküllerinin hidrojenleri sentezlenen glikoz moleküllerinin yapısına katılır.
  D) Fotosentez sırasında kullanılan ATP molekülleri, hücrenin mitokondrilerinde sentezlenir
  SEÇ
 15. Fotosentez yapan bir hücrenin bitki hücresi olduğunu aşağıdakilerden hangisi kanıtlar?
  A) Klorofil pigmentlerinin sitoplazmada bulunması
  B) Nişasta ve selüloz sentezlemesi
  C) Karbon dioksit özümlemesi
  D) Oksijen üretmesi
  SEÇ
 16. Klorofilin asıl görevi aşağıda verilenlerden hangisidir?
  A) Işığı emerek fotosentezi başlatmak
  B) Işığı yansıtmak
  C) Bitkiye yeşil görünümünü vermek
  D) Oksijen açığa çıkarmak
  SEÇ
 17. Bütün fotosentetik ve kemosentik canlılarda aşağıdakilerden hangisi ortaktır?
  A) Klorofile sahip olma
  B) Besinin yapımında kullanılan karbon kaynağı
  C) Işık kullanımı
  D) Besin yapımında kullanılan enerji çeşidi
  SEÇ
 18. Fotosentez yapabilen otsu gövdeli bitkide glikoz:
  I. yaprak
  II. gövde
  III. kök
  gibi yapılardan hangisi ya da hangilerinde sentezlenebilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I, II ve III
  SEÇ
 19. Bir hayvan hücresinde fermantasyon olayının gerçekleştirilme amacı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Metabolizma için gerekli ATP enerjisini üretmek
  B) Metabolizma için gerekli besin moleküllerini sentezlemek
  C) Karbon dioksit moleküllerini oluşturmak
  D) Metabolizma için gerekli enzimleri sentezlemek
  SEÇ
 20. Oksijensiz solunum ile bir glikoz molekülünden elde edilen net ATP enerjisinin, oksijenli solunum ile bir glikoz molekülünden elde edilenden çok daha az olmasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Reaksiyonlarda farklı besin moleküllerinin kullanılması
  B) Glikoz molekülünün fermantasyon sırasında, oksijenli solunuma oranla çok daha az parçalanması
  C) Fermantasyon reaksiyonlarının bütün hücrelerde gerçekleştirilememesi
  D) Bütün fermantasyon reaksiyonlarında karbon dioksit oluşumunun gerçekleşmemesi
  SEÇ