Sosyal Bilgiler 5

Gruptaki Yerim

1.Ünite Değerlendirme Testi

Gruplardaki Rollerimiz

Hak ve Sorumluluk

Çocuk Olarak Haklarımız

Haklarımı Öğreniyorum 2

Haklarımı Öğreniyorum

Doğal Varlıklar, Tarihî Mekânlar, Yapıtlar ve Nesneler

1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

Kültürel Özelliklerimiz

2.Ünite Değerlendirme Testi

Atatürkçülüğü ve Atatürk İnkılaplarını Öğreniyorum

Atatürk İlke ve İnkılapları

Adım Adım Türkiye Testi 2

Adım Adım Türkiye Testi 3

Adım Adım Türkiye Testi 4

Adım Adım Türkiye Testi

1.Dönem 2.Değerlendirme Testi

Yüzey Şekilleri

İklimin İnsan Faaliyetlerine Etkisi

3.Ünite Değerlendirme Testi

Yaşadığımız Bölgede Nüfus ve Coğrafi Özellikler

Doğal Afetler ve Coğrafi Özellikler

Bölgemizi Tanıyalım 2

Bölgemizi Tanıyalım 3

Bölgemizi Tanıyalım

1.Dönem 2.yazılı 2

1.Dönem 2.yazılı

1.Dönem 3.Değerlendirme Testi

Ekonomik Faaliyetler

Ekonomik Faaliyetler ve Coğrafi Özellikler

Ekonomik Faaliyetlerin Ülke Ekonomisindeki Yeri

Ekonomi ve İnsan

4.Ünite Değerlendirme Testi Ürettiklerimiz 2

Ürettiklerimiz

1.Dönem 3.Yazılı

Teknolojik Ürünler ve Toplum Hayatımız

Buluş Yapanlar ve Bilim İnsanları

Atatürk ve Bilim

5.Ünite Değerlendirme Testi

Gerçekleşen Düşler

Kurumlar ve Toplumun Temel İhtiyaçları

2.Dönem 1.Değerlendirme Testi

Kurumların İnsan Yaşamındaki Yeri

Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkinlikleri

Sivil Toplum Kuruluşları ve Resmî Kurumlar

Ünite Değerlendirme Testi

Toplum İçin Çalışanlar 2

Toplum İçin Çalışanlar 3

Toplum İçin Çalışanlar

Toplumsal Yaşam ve Yasalar

2.Dönem 2.Değerlendirme Testi

Merkeze Bağlı Yönetim Birimlerinin Temel Görevleri

Merkezî Yönetim Birimlerinin Temel Görevleri

Demokratik Yönetim Birimleri ve Ulusal Egemenlik

7.Ünite Değerlendirme Testi

2.Dönem 2.Yazılı

Bir Ülke Bir Bayrak 3

Bir Ülke Bir Bayrak 2

Bir Ülke Bir Bayrak

Dünya Çocuklarının Ortak Yönleri ve İlgi Alanları

2.Dönem 3.Değerlendirme Testi

Ülkeler ve Ekonomik Alışveriş

Ekonomik İlişkiler, Ulaşım ve İletişim

Turizm, Ortak Miras ve Uluslararası İlişkiler

8.Ünite Değerlendirme Testi

2.Dönem 3.Yazılı

Hepimizin Dünyası

1.Ünite Testleri
Adım Adım Türkiye
Atatürk İlkeleri
Atatürk İnkılapları
Değerlendirme 1
Değerlendirme 2
Değerlendirme 3
Doğal Afetler
Genel Tarama Testi 1
Genel Tarama Testi 2
Genel Tarama Testi 3
Genel Tarama Testi 4
Gerçekleşen Düşler
Haklarımı Öğreniyorum 2
Haklarımı Öğreniyorum 3
Haklarımı Öğreniyorum Ünite Testi
Haklarımı Öğreniyorum
İklim
Nüfus ve Yerleşim
Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme
Sosyal Örgütler
Taş Tabletten Kağıda
Toplum İçin Çalışanlar
Ürettiklerimiz 2
Ürettiklerimiz
Yeryüzü Şekilleri