Matematik 8

1. Ünite Değerlendirme Testi

Fraktallar Kombinasyon

Olasılık ve Olay Çeşitleri

Tam Sayıların ve Ondalık Kesirlerin Kuvveti

Üslü Sayılarla İşlemler

Yansıma Öteleme ve Dönme

2.Ünite Değerlendirme Testi

Çarpanlarına Ayırma

Kareköklü Sayılar

Kareköklü Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi

Özdeşlik

Rasyonel Cebirsel

İfadeler

Sayı Örüntüleri

3.Ünite Değerlendirme Testi

Dik Üçgenler

Üçgen Çizimleri

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik

4.Ünite Değerlendirme Testi

Denklem Sistemleri

Eğimi Tanıyalım

Histogram

Standart Sapma

5.Ünite Değerlendirme Testi

Ara Kesitler

Koniyi Tanıyalım

Küreyi Tanıyalım

Piramitleri Tanıyalım

Prizmaları Tanıyalım

6.Ünite Değerlendirme Testi

Çok Küplü Yapılar, Çok Yüzlüler ve Simetri

Çok Yüzlüler ve Simetri

Perspektif Çizimi

Prizma, Piramit, Koni ve Kürenin Hacmi

Çok Yüzlüler Cevaplı Test

Çok Yüzlüler ve Ara Kesit Cevaplı Test

Dik Üçgende Oran Cevaplı Test (1)

Dik Üçgende Oran Cevaplı Test

Egim Cevaplı Test

Eşitsizlikler Cevaplı Test

Genel Değerlendirme Testi (1)

Genel Değerlendirme Testi (2)

Genel Değerlendirme Testi (3)

Genel Değerlendirme Testi (4)

Genel Değerlendirme Testi (5)

Genel Değerlendirme Testi (6)

Genel Değerlendirme Testi (7)

Genel Değerlendirme Testi (8)

Genel Değerlendirme Testi (9)

Genel Değerlendirme Testi (10)

Genel Değerlendirme Testi (11)

Genel Değerlendirme Testi (12)

Genel Değerlendirme Testi (13)

Genel Değerlendirme Testi

geometrik_cisimlerde_olcme

Histogram Cevaplı Test (1)

Histogram Cevaplı Test

Kombinasyon Cevaplı Test

Olasılık Cevaplı Test

Pramit Küre Koni Cevaplı Test

Üçgen Prizma Cevaplı Test

Üçgenleri Tanıma Cevaplı Test

Üslü Sayılar Cevaplı Test