Matematik 6

1.Ünite Değerlendirme Testi

Açılar

Asal Sayılar

Bölünebilme Kuralları

Doğal Sayıların Çarpanları ve Katları

İki Doğal Sayının Ortak Bölenleri

İşlem Önceliği

Problem Çözme

Üslü Nicelikler

2.Ünite Değerlendirme Testi

Kesirler

Kesirlerle Bölme İşlemi

Kesirlerle Çarpma İşlemi

Kesirlerle Çıkarma İşlemi

Kesirlerle Toplama İşlemi

Ondalık Gösterimleri Çözümleme

Ondalık Gösterimleri Yuvarlama

Ondalık Gösterimlerle Bölme İşlemi

Ondalık Gösterimlerle çarpma İşlemi

Oran

3.Ünite Değerlendirme Testi

Aritmetik Ortalama ve Açıklık

Veri Toplama ve Düzenleme

4.Ünite Değerlendirme Testi

Bir Doğal Sayı ile Bir Cebirsel İfadeyi Çarpma İşlemi

Cebirsel İfade

Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Mutlak Değer

Örüntüler ve İlişkiler

Tam Sayılar

Tam Sayıları Sıralama

Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri

5.Ünite Değerlendirme Testi

Alan Ölçme Birimleri

Arazi Ölçme Birimleri

Çember Hacim

Paralelkenarın Alanı

Sıvıları Ölçme Birimleri

Üçgenin Alanı

Açılar Cevaplı Test
Asal Sayılar Cevaplı Test
Bölünebilme Cevaplı Test 2
Bölünebilme Cevaplı Test
Çarpanlar ve Katları Cevaplı Test
Çokgenler Cevaplı Test
Doğal Sayılar Cevaplı Test
Doğrunun Yolculuğu Cevaplı Test
EKOK Cevaplı Test
Genel Değerlendirme Cevaplı Test 1
Genel Değerlendirme Cevaplı Test 2
Genel Değerlendirme Cevaplı Test 3
Genel Değerlendirme Cevaplı Test 4
Genel Değerlendirme Cevaplı Test 5
Genel Değerlendirme Cevaplı Test 6
Genel Değerlendirme Cevaplı Test 7
Genel Değerlendirme Cevaplı Test 8
Genel Değerlendirme Cevaplı Test 9
Genel Değerlendirme Cevaplı Test 10
Genel Değerlendirme Cevaplı Test 11
Genel Değerlendirme Cevaplı Test 12
Genel Değerlendirme Cevaplı Test 13
Genel Değerlendirme Cevaplı Test 14
Genel Değerlendirme Cevaplı Test 15
Genel Değerlendirme Cevaplı Test 16
Genel Değerlendirme Cevaplı Test 17
Genel Değerlendirme Cevaplı Test 18
Genel Değerlendirme Cevaplı Test 19
Genel Değerlendirme Cevaplı Test 20
Kesirler Cevaplı Test 3
Kesirler Cevaplı Test 4
Kesirler Cevaplı Test 5
Kesirler Cevaplı Test 6
Kesirler Cevaplı Test 7
Kesirler Cevaplı Test 8
Kesirler Cevaplı Test
Kesirler Cevaplı Test1
Kümeler Cevaplı Test 2
Kümeler Cevaplı Test
OBEB OKEK Cevaplı Test
Olasılık Cevaplı Test
Ondalık Kesirler Cevaplı Test
Ondalık Kesirler Cevaplı Test2
Ondalık Sayılar Cevaplı Test 2
Ondalık Sayılar Cevaplı Test
Problem Çözme Cevaplı Test
Tam Sayılar Cevaplı Test