İnkılap Tarihi 8

Konu Testleri

Bir Kahraman Doğuyor 2
İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası

Atatürkten Sonraki Türkiye
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası v.
Atatürkçülük 1
Atatürkçülük 2
Atatürkçülük 3
Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar 1
Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar 2
Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar 3
Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar 4
Ya İstiklal Ya Ölüm 1
Ya İstiklal Ya Ölüm 2
Ya İstiklal Ya Ölüm 3
Milli Uyanış
Bir Kahraman Doğuyor
1.Dünya Savaşı
Atatürkün Hayatı
Vatandaşlık ve İnsan Hakları
İnsan Hakları
Atatürkçülük
Kurtuluş Savaşı 1
Kurtuluş Savaşı 2
Kurtuluş Savaşı 3
Milli Güvenlik
1.Dünya Savaşının Sebepleri
1.Dünya Savaşı
1.Dünya Savaşının Sonuçları
Mondros Ateşkes Antlaşması
Yararlı Zararlı Cemiyetler
Misakı Milli
Samsun Çıkış ve Amasya Genelgesi
Erzurum ve Sivas Kongresi
Doğu Cephesi
Batı cephesi
Atatürk İnkılapları
Atatürk İlkeleri
Genel Değerlendirme 1
Genel Değerlendirme 2
Genel Değerlendirme 3
Genel Değerlendirme 4
Genel Değerlendirme 5
Genel Değerlendirme 6
Genel Değerlendirme 7
Genel Değerlendirme 8
Genel Değerlendirme 9
Genel Değerlendirme 10
Genel Değerlendirme 11
Genel Değerlendirme 12
Genel Değerlendirme 13
Genel Değerlendirme 14
Genel Değerlendirme 15
Genel Değerlendirme 16
Genel Değerlendirme 17
Genel Değerlendirme 18
Genel Değerlendirme 19
Genel Değerlendirme 20