Türkçe 3

İnteraktif Testler
Adlar
Sözcük Bilgisi 1
Kelime Bilgisi 2
Tümce Bilgisi
Cümle Oluşturma
Zamirler Testi 
Zamirler Testi 2
Sıfatlar
Anlamdaş Sözcükler
Anlama Anlatım 1
Tümce Bilgisi
Adlar İsimler
Anlama Anlatım 1
Anlama Anlatım 2
Anlama Anlatım 3
Cümle Bilgisi
Genel Değerlendirme 1
Genel Değerlendirme 2
Eş Anlamlı Anlamdaş Sözcükler
Hece Bilgisi 1
İsim Ad Bilgisi
Noktalama İşaretleri 1
Ünlüler Sesli Harfler
Noktalama İşaretleri 2
Zıt Anlamlılık
Genel Değerlendirme 1
Genel Değerlendirme 2
Genel Değerlendirme 3
Genel Değerlendirme 4
Genel Değerlendirme 5
Genel Değerlendirme 6
Genel Değerlendirme 7
Genel Değerlendirme 8
Genel Değerlendirme 9
Genel Değerlendirme 10