Fen ve Teknoloji 6

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Ünite Değerlendirme Testi

Canlılık Hücreyle Başlar

Destek ve Hareket Sistemi

Dolaşım Sistemi

Solunum Sistemi

1.Dönem 2.Değerlendirme

2.Ünite Değerlendirme Testi

Cisimlere Etki Eden Kuvvetler

Kuvveti Ne İle Ölçeriz

Sürat Nedir Sürati Hesaplayalım

3.Ünite Değerlendirme Testi

Fiziksel ve Kimyasal Değişim

Maddenin Hâlleri

Maddenin Tanecikli Yapısı

Yoğunluk

1.Dönem 3.Değerlendirme Testi

4.Ünite Değerlendirme Testi

Işığın Yansıması

Sesin Madde ile Etkileşimi

5.Ünite Değerlendirme Testi

Bitkilerde Büyüme ve Gelişme

Bitkilerde Üreme

Hayvanlarda Büyüme ve Gelişme

Hayvanlarda Üreme

2.Dönem 1. Değerlendirme Testi

6.Ünite Değerlendirme Testi

Isının Yayılma Yolları

Madde ve Isı

Maddenin Isıyla İlişkisi

Yakıtlar

2.Dönem 2. Değerlendirme Testi

7.Ünite Değerlendirme Testi

Direnç

Elektriğin İletimi

Elektrik Devresi

2.Dönem 3. Değerlendirme Testi

8.Ünite Değerlendirme Testi

Dünyanın Katmanları

Farklı Şekillerde Ay

Yaşamın Kaynağı Güneş

Büyüme ve Gelişme Cevaplı Test
Dolaşım Sistemi Cevaplı Test
Elektrik Cevaplı Test
Genel Değerlendirme Cevaplı Test 2
Genel Değerlendirme Cevaplı Test 3
Genel Değerlendirme Cevaplı Test 4
Genel Değerlendirme Cevaplı Test 1
Genel Değerlendirme Cevaplı Test 5
Hayvan ve Bitkilerde Üreme Cevaplı Test
Hücre Bilgisi Cevaplı Test 2
Hücre Bilgisi Cevaplı Test
Kuvvet ve Hareket Cevaplı Test 2
Kuvvet ve Hareket Cevaplı Test 3
Kuvvet ve Hareket Cevaplı Test
Maddeyi Tanıyalım Cevaplı Test 2
Maddeyi Tanıyalım Cevaplı Test 3
Maddeyi Tanıyalım Cevaplı Test 4
Maddeyi Tanıyalım Cevaplı Test
Organizma Cevaplı Test
Üreme Cevaplı Test
Üreme ve Büyüme Cevaplı Test