İngilizce 8

1.Ünite Değerlendirme Testi

2.Ünite Değerlendirme Testi

3.Ünite Değerlendirme Testi

4.Ünite Değerlendirme Testi

5.Ünite Değerlendirme Testi

6.Ünite Değerlendirme Testi

7.Ünite Değerlendirme Testi

8.Ünite Değerlendirme Testi

9.Ünite Değerlendirme Testi

10.Ünite Değerlendirme Testi

11.Ünite Değerlendirme Testi

12.Ünite Değerlendirme Testi

13.Ünite Değerlendirme Testi

14.Ünite Değerlendirme Testi

15.Ünite Değerlendirme Testi

16.Ünite Değerlendirme Testi

1.Ünite Değerlendirme Testi

2.Ünite Değerlendirme Testi

3.Ünite Değerlendirme Testi

4.Ünite Değerlendirme Testi

5.Ünite Değerlendirme Testi

6.Ünite Değerlendirme Testi

7.Ünite Değerlendirme Testi

8.Ünite Değerlendirme Testi

9.Ünite Değerlendirme Testi

Genel Değerlendirme Testi (1)

Genel Değerlendirme Testi (2)

Genel Değerlendirme Testi (3)

Genel Değerlendirme Testi (4)

Genel Değerlendirme Testi (5)

Genel Değerlendirme Testi (6)

Genel Değerlendirme Testi (7)

Genel Değerlendirme Testi (8)

Genel Değerlendirme Testi (9)

Genel Değerlendirme Testi

Sosyal Bilgiler 8

1.Dünya Savaşı Cevaplı Test (1)

1.Dünya Savaşı Cevaplı Test (2)

1.Dünya Savaşı Cevaplı Test (3)

1.Dünya Savaşı Cevaplı Test (4)

1.Dünya Savaşı Cevaplı Test

Atatürk Dönemi Dış Politika Cevaplı Test

Atatürk İlkeleri Cevaplı Test

Atatürk Sonrası Cevaplı Test

Atatürkçülük Cevaplı Test (1)

Atatürkçülük Cevaplı Test (2)

Atatürkçülük Cevaplı Test (3)

Atatürkçülük Cevaplı Test

Atatürkün Hayatı Cevaplı Test

Atatürkün Samsuna Çıkışı Cevaplı Test

Batı Cephesi Cevaplı Test

Bir Kahraman Doğuyor Cevaplı Test

Cemiyetler Cevaplı Test

Çağdaş Türkiye Yolunda Cevaplı Test (1)

Çağdaş Türkiye Yolunda Cevaplı Test (2)

Çağdaş Türkiye Yolunda Cevaplı Test (3)

Çağdaş Türkiye Yolunda Cevaplı Test

Genel Değerlendirme Testi (1)

Genel Değerlendirme Testi (2)

Genel Değerlendirme Testi (3)

Genel Değerlendirme Testi (4)

Genel Değerlendirme Testi (5)

Genel Değerlendirme Testi (6)

Genel Değerlendirme Testi (7)

Genel Değerlendirme Testi (8)

Genel Değerlendirme Testi (9)

Genel Değerlendirme Testi (10)

Genel Değerlendirme Testi (11)

Genel Değerlendirme Testi (12)

Genel Değerlendirme Testi (13)

Genel Değerlendirme Testi (14)

Genel Değerlendirme Testi (15)

Genel Değerlendirme Testi

genel_degerlendirme_17

genel_degerlendirme_18

genel_degerlendirme_19

genel_degerlendirme_20

guney_ve_dogu_cephesi

ikinci_dunya_savasi_sonrasi

İnkılaplar Cevaplı Test

İnsan Hakları Cevaplı Test

Kongreler Cevaplı Test

Kurtuluş Savaşı (1)

Kurtuluş Savaşı (2)

Kurtuluş Savaşı

Milli Güvenlik Cevaplı Test

Milli Uyanış Cevaplı Test

Misakı Milli Cevaplı Test

Mondoros Ateşkes Antlaşması Cevaplı Test

Vatandaşlık ve İnsan Hakları Cevaplı Test

Ya İstiklal Ya Ölüm Cevaplı Test (1)

Ya İstiklal Ya Ölüm Cevaplı Test (2)

Ya İstiklal Ya Ölüm Cevaplı Test

Fen ve Teknoloji 8

Atom İş Hareket Cevaplı Test

Basınç ve Özellikleri Cevaplı Test

Boşaltım Sistemi Cevaplı Test

Canlılar ve Hayat Cevaplı Test (1)

Canlılar ve Hayat Cevaplı Test

Canlılarda Hücre Cevaplı Test

DNA Kalıtım Cevaplı Test

Doğal Süreçler Cevaplı Test

Duyu Organlarımız

Fotosentez Kemosentez Cevaplı Test

Genel Değerlendirme Testi (1)

Genel Değerlendirme Testi (2)

Genel Değerlendirme Testi (3)

Genel Değerlendirme Testi (4)

Genel Değerlendirme Testi (5)

Genel Değerlendirme Testi (6)

Genel Değerlendirme Testi (7)

Genel Değerlendirme Testi (8)

Genel Değerlendirme Testi (9)

Genel Değerlendirme Testi

Matematik 8

1. Ünite Değerlendirme Testi

Fraktallar Kombinasyon

Olasılık ve Olay Çeşitleri

Tam Sayıların ve Ondalık Kesirlerin Kuvveti

Üslü Sayılarla İşlemler

Yansıma Öteleme ve Dönme

2.Ünite Değerlendirme Testi

Çarpanlarına Ayırma

Kareköklü Sayılar

Kareköklü Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi

Özdeşlik

Rasyonel Cebirsel

İfadeler

Sayı Örüntüleri

3.Ünite Değerlendirme Testi

Dik Üçgenler

Üçgen Çizimleri

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik

4.Ünite Değerlendirme Testi

Denklem Sistemleri

Eğimi Tanıyalım

Histogram

Standart Sapma

5.Ünite Değerlendirme Testi

Ara Kesitler

Koniyi Tanıyalım

Küreyi Tanıyalım

Piramitleri Tanıyalım

Prizmaları Tanıyalım

6.Ünite Değerlendirme Testi

Çok Küplü Yapılar, Çok Yüzlüler ve Simetri

Çok Yüzlüler ve Simetri

Perspektif Çizimi

Prizma, Piramit, Koni ve Kürenin Hacmi

Çok Yüzlüler Cevaplı Test

Çok Yüzlüler ve Ara Kesit Cevaplı Test

Dik Üçgende Oran Cevaplı Test (1)

Dik Üçgende Oran Cevaplı Test

Egim Cevaplı Test

Eşitsizlikler Cevaplı Test

Genel Değerlendirme Testi (1)

Genel Değerlendirme Testi (2)

Genel Değerlendirme Testi (3)

Genel Değerlendirme Testi (4)

Genel Değerlendirme Testi (5)

Genel Değerlendirme Testi (6)

Genel Değerlendirme Testi (7)

Genel Değerlendirme Testi (8)

Genel Değerlendirme Testi (9)

Genel Değerlendirme Testi (10)

Genel Değerlendirme Testi (11)

Genel Değerlendirme Testi (12)

Genel Değerlendirme Testi (13)

Genel Değerlendirme Testi

geometrik_cisimlerde_olcme

Histogram Cevaplı Test (1)

Histogram Cevaplı Test

Kombinasyon Cevaplı Test

Olasılık Cevaplı Test

Pramit Küre Koni Cevaplı Test

Üçgen Prizma Cevaplı Test

Üçgenleri Tanıma Cevaplı Test

Üslü Sayılar Cevaplı Test

Türkçe 8

Ad Tamlamaları Cevaplı Test

Adlar Cevaplı Test

Anlatım Bozukluğu Cevaplı Test (1)

Anlatım Bozukluğu Cevaplı Test

Cümle Bilgisi Cevaplı Test

Cümle Çeşitleri Cevaplı Test

Cümlede anlam Cevaplı Test

Cümlenin Öğeleri Cevaplı Test (1)

Cümlenin Öğeleri Cevaplı Test

Çekim Yapım ekleri Cevaplı Test

Deneme Cevaplı Test

Deyimler ve Atasözleri Cevaplı Test

Edat Bağlaç Ünlem Cevaplı Test

Edebiyat Bilgileri Cevaplı Test

Ek Fiil Cevaplı Test

Ek Kök Bilgisi Cevaplı Test

Fiilde Çatı Cevaplı Test

Fiilide Kip Cevaplı Test

Fiilimsiler Cevaplı Test (1)

Fiilimsiler Cevaplı Test (2)

Fiilimsiler Cevaplı Test

Fiiller Cevaplı Test (1)

Fiiller Cevaplı Test (2)

Fiiller Cevaplı Test

Genel Değerlendirme Testi (1)

Genel Değerlendirme Testi (2)

Genel Değerlendirme Testi (3)

Genel Değerlendirme Testi (4)

Genel Değerlendirme Testi (5)

Genel Değerlendirme Testi (6)

Genel Değerlendirme Testi (7)

Genel Değerlendirme Testi (8)

Genel Değerlendirme Testi (9)

Genel Değerlendirme Testi (10)

Genel Değerlendirme Testi (11)

Genel Değerlendirme Testi (12)

Genel Değerlendirme Testi 13

Genel Değerlendirme Testi 14

Genel Değerlendirme Testi

Gerçek ve Mecaz Anlamlılık Cevaplı Test

İmla Kuralları Cevaplı Test

Kelimede Anlam Cevaplı Test

Metinde Anlam Cevaplı Test

Noktalama işaretleri Cevaplı Test

Paragrafta anlam Cevaplı Test

Ses Bilgisi Cevaplı Test (1)

Ses Bilgisi Cevaplı Test (2)

Ses Bilgisi Cevaplı Test

Sıfatlar Cevaplı Test (1)

Sıfatlar Cevaplı Test

Sözcük Türleri Cevaplı Test (1)

Sözcük Türleri Cevaplı Test

Sözcükte Anlam Cevaplı Test (1)

Sözcükte Anlam Cevaplı Test (2)

Sözcükte Anlam Cevaplı Test

Sözcükte Yapı Cevaplı Test

Tümcede Anlam Cevaplı Test

Tümcenin Ögeleri Cevaplı Test

Yazım Kuralları Cevaplı Test

Zamirler Cevaplı Test