İngilizce 7

1.Ünite Değerlendirme Testi

2.Ünite Değerlendirme Testi

3.Ünite Değerlendirme Testi

4.Ünite Değerlendirme Testi

5.Ünite Değerlendirme Testi

6.Ünite Değerlendirme Testi

7.Ünite Değerlendirme Testi

8.Ünite Değerlendirme Testi

9.Ünite Değerlendirme Testi

10.Ünite Değerlendirme Testi

1.Ünite Cevaplı Test

2.Ünite Cevaplı Test

3.Ünite Cevaplı Test

4.Ünite Cevaplı Test

5.Ünite Cevaplı Test

6.Ünite Cevaplı Test

7.Ünite Cevaplı Test

8.Ünite Cevaplı Test

9.Ünite Cevaplı Test

10.Ünite Cevaplı Test

11.Ünite Cevaplı Test

12.Ünite Cevaplı Test

13.Ünite Cevaplı Test

14.Ünite Cevaplı Test

15.Ünite Cevaplı Test

16.Ünite Cevaplı Test

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (1)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (2)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (3)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (4)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (5)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test

Din Kültürü 7

1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

1.Dönem 2.Değerlendirme Testi

1.Ünite Değerlendirme Testi

2.Dönem 1.Değerlendirme Testi

2.Dönem 2.Değerlendirme Testi

2.Ünite Değerlendirme Testi

3.Ünite Değerlendirme Testi

4.Ünite Değerlendirme Testi

5.Ünite Değerlendirme Testi

6.Ünite Değerlendirme Testi

1.Ünite Cevaplı Test
2.Ünite Cevaplı Test
3.Ünite Cevaplı Test
4.Ünite Cevaplı Test
5.Ünite Cevaplı Test
6.Ünite Cevaplı Test

Sosyal Bilgiler 7

1.Ünite Değerlendirme Testi

Atatürk ve İletişim

Bir Tuşla Dünya Evimize Geldi

İletişim Bir Sanattır

Özgür Basın Demokrasinin Temelidir

1.dönem 1.yazılı

2.Ünite Değerlendirme Testi

Eğitim Ve Çalışma Hakkı

Göçün Neden Ve Sonuçları

Türkiye Nüfusunun Özellikleri

Yaşadığımız Yerler

Yerleşme Ve Seyahat Özgürlüğü

1.dönem 1.yazılı 2

1.dönem 1.yazılı

1.Dönem 2.Yazılı

3.Ünite Değerlendirme Testi

Beylikten Devlete

Farklılıklara Rağmen

Karaların Ve Denizlerin Hâkimi Osmanlı

Nasıl Etkiledik, Etkilendik

Osmanlı’nın Kuruluşu

Seyyahların Dilinden Osmanlı Kültür

Türklerin Yeni Yurdu Anadolu

Yeni Kurumlarla Değişen Toplum Hayatı

1.Dönem 2.Yazılı 2

1.Dönem 3.Yazılı

4.Ünite Değerlendirme Testi

Bilimsel Birikim Nasıl Oluştu

Düşünce Özgürlüğü Ve Bilim

Her Bilimsel Buluş Yeni Bir Başarıdır

Söz Uçar Yazı Kalır

Türk Ve İslam Devletlerinde Yetişen Bilginler

2.Dönem 1.Yazılı

5.Ünite Değerlendirme Testi

İnsan Gücünden Makineye

Mesleğimi Nasıl Seçmeliyim

Sosyal Yaşamda Vakıflar

Toprağın Gücü

2.Dönem 1.Yazılı 2

2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

6.Ünite Değerlendirme Testi

Kamuoyu Ve Basın

Kurultaydan Meclise

Kuvvetler Ayrılığı

Örnek Yurttaş

Yönetimin Özü

2.Dönem 2.Yazılı 2

2.Dönem 3.Yazılı

7.Ünite Değerlendirme Testi

Bir “Dünya” Savaşı

İnsanlığın Sorumluluğu

Bölgemizi Tanıyalım Cevaplı Test

Ekonomik ve Sosyal Hayat Cevaplı Test

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (1)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (2)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (3)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (4)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (5)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (6)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (7)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (8)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (9)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (10)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (11)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (12)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (13)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (14)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (15)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (16)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (17)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (18)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (19)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test

iletisim_insan_iliskileri

İletişim Cevaplı Test (1)

İletişim Cevaplı Test (2)

İletişim Cevaplı Test (3)

İletişim Cevaplı Test (4)

İletişim Cevaplı Test (5)

İletişim Cevaplı Test (6)

İletişim Cevaplı Test

İnkılaplar Cevaplı Test

İnsan Hakları Cevaplı Test

İstanbulcun Fethi Cevaplı Test

Niçin Sayılıyoruz Cevaplı Test

Nüfus ve Yerleşim Cevaplı Test

Osmanlı Devleti Cevaplı Test (1)

Osmanlı Devleti Cevaplı Test

Osmanlı Devleti 3

Türk Dünyası Ve Komsularımız

Türk Tarihine Yolculuk

Ülkeler Arası Köprüler

Ülkemizde Nüfus

Yasadığımız Yer

Yaşayan Demokrasi Cevaplı Test

Zaman İçinde Bilim Cevaplı Test

Fen ve Teknoloji 7

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Ünite Değerlendirme Testi

Boşaltım Sistemi

Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler

Duyu Organları

Sindirim Sistemi

Vücudumuzdaki Sistemler Arasındaki İlişkiler

1.Dönem 2.Değerlendirme

2.Ünite Değerlendirme Testi

Basit Makineler

Enerji ve Sürtünme Kuvveti

İş Ve Enerji

Sarmal Yaylar ve Özellikleri

1.Dönem 3.Değerlendirme

3.Ünite Değerlendirme Testi

Ampulleri Seri ve Paralel Bağlayalım

Elektrik Akımı, Gerilim Ve Direnç İlişkisi

Elektriklenme

2.Dönem 1.Değerlendirme

4.Ünite Değerlendirme Testi

Atomun Yapısı

Bileşikler Ve Bileşiklerin Formülleri

Elektronların Dizilimi Ve Kimyasal Özellikler

Elementler Ve Sembolleri

Karışımlar

Kimyasal Bağlar

2.Dönem 2.Değerlendirme

5.Ünite Değerlendirme Testi

Cisimler Nasıl Renkli Görülür

Işığın Kırılması

Işığın Soğurulması

Mercekler

6.Ünite Değerlendirme Testi

Biyolojik Çeşitlilik Ekosistem

Ülkemizde Ve Dünyadaki Çevre Sorunları Ve Bu Sorunların Etkileri

2.Dönem 3.Değerlendirme

7.Ünite Değerlendirme Testi

Gök Cisimlerini Tanıyalım

Güneş Sistemi ve Ötesi

Uzay Araştırmaları

Boşaltım Sistemi Cevaplı Test
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Cevaplı Test
Duyu Organlarımız Cevaplı Test
Elektrik Cevaplı Test
Genel Değerlendirme Cevaplı Test (1)
Genel Değerlendirme Cevaplı Test (2)
Genel Değerlendirme Cevaplı Test (3)
Genel Değerlendirme Cevaplı Test (4)
Genel Değerlendirme Cevaplı Test (5)
Genel Değerlendirme Cevaplı Test (6)
Genel Değerlendirme Cevaplı Test (7)
Genel Değerlendirme Cevaplı Test (8)
Genel Değerlendirme Cevaplı Test (9)
Genel Değerlendirme Cevaplı Test (10)
Genel Değerlendirme Cevaplı Test (11)
Genel Değerlendirme Cevaplı Test (12)
Genel Değerlendirme Cevaplı Test (13)
Genel Değerlendirme Cevaplı Test (14)
Genel Değerlendirme Cevaplı Test (15)
Genel Değerlendirme Cevaplı Test (16)
Genel Değerlendirme Cevaplı Test (17)
Genel Değerlendirme Cevaplı Test (18)
Genel Değerlendirme Cevaplı Test (19)
Genel Değerlendirme Cevaplı Test
Güneş Sistemi Cevaplı Test
İnsan ve Çevre Cevaplı Test
Işık Cevaplı Test
Kuvvet ve Hareket Cevaplı Test 2
Kuvvet ve Hareket Cevaplı Test
Maddenin Yapısı Cevaplı Test
Sindirim Sistemi Cevaplı Test
Vücudumuzda Sistemeler Cevaplı Test

Matematik 7

Adım Adım İşlemler ve Problemler

Rasyonel Sayılar

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri

Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri

Cebirsel İfadelerle İşlemler

Doğrusal Denklemler ve Koordinat Sistemi 1

Tam Sayılar Kuvveti ve Örüntüler

3. Ünite Değerlendirme Testi

Çember ve Dairenin Özellikleri

Çokgenler

Doğru ve Ters Orantı

Süslemeler

Yansıma ve Dönme

Yüzde Hesapları

4.Ünite Değerlendirme Testi

Çemberde Açılar

Çokgenlerin Eşliği ve Benzerliği

Daire ve Daire Dilimi

Türk Bayrağı

5.ünite Değerlendirme Testi

Faktöriyel ve Permütasyon

Olasılık

Veri Analizi

Verilerin Farklı Temsil Biçimleri

6.Ünite Değerlendirme Testi

Dik Dairesel Silindir ve Alanı

Dik Dairesel Silindirin Hacmi

Dörtgenlerin Özellikleri ve Dörtgensel Bölgelerin Alanı

Açılar Cevaplı Test (1)

Açılar Cevaplı Test (2)

Açılar Cevaplı Test

Çember ve Daire Cevaplı Test

Denklemler Cevaplı Test

Doğrular ve Açılar Cevaplı Test

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (1)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (2)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (3)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (4)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (5)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (6)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (7)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (8)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (9)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test

Rasyonel Sayılar Cevaplı Test (1)

Rasyonel Sayılar Cevaplı Test

SBS Matematik Deneme Testi (1)

SBS Matematik Deneme Testi (2)

SBS Matematik Deneme Testi (3)

SBS Matematik Deneme Testi (4)

SBS Matematik Deneme Testi (5)

SBS Matematik Deneme Testi (6)

SBS Matematik Deneme Testi (7)

SBS Matematik Deneme Testi (8)

SBS Matematik Deneme Testi (9)

SBS Matematik Deneme Testi (10)

SBS Matematik Deneme Testi (11)

SBS Matematik Deneme Testi

Tam Sayılarda Bölme İşlemi Cevaplı Test

Tam Sayılarda Çarpma işlemi Cevaplı Test

Tam Sayılarda Çarpma İşlemi Cevaplı Test

Tam Sayılarda Çıkarma işlemi Cevaplı Test

Tam Sayılarda İylemler Cevaplı Test

Tam Sayılarda Toplama işlemi Cevaplı Test

Türkçe 7

1.Tema İletişim

2.Tema Atatürk

3.Tema Kavramlar ve Çağrışımlar

4.Tema Zaman Ve Mekân

5. Tema Duygular

6.Tema Güzel Sanatlar

Anlam Bilgisi Cevaplı Test

Anlatım Bozukluğu Cevaplı Test

Cümle Çeşitleri Cevaplı Test

Çekim ve Yapım Ekleri Cevaplı Test

-de, -da Yazımı Cevaplı Test

Deyimler Cevaplı Test

Edat, Bağlaç, Ünlem Cevaplı Test

Edebi Bilgiler Cevaplı Test

Ek-Kök Bilgisi Cevaplı Test

Fiil Çatısı Cevaplı Test

Fiiller Cevaplı Test (1)

Fiiller Cevaplı Test (2)

Fiiller Cevaplı Test (3)

Fiiller Cevaplı Test

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (1)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (2)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (3)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (4)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (5)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (6)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (7)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (8)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test (9)

Genel Değerlendirme Cevaplı Test

İsimler Cevaplı Test

Noktalama İşaretleri Cevaplı Test (1)

Noktalama İşaretleri Cevaplı Test

Parçada Anlam Cevaplı Test (1)

Parçada Anlam Cevaplı Test (2)

Parçada Anlam Cevaplı Test (3)

Parçada Anlam Cevaplı Test (4)

Parçada Anlam Cevaplı Test (5)

Parçada Anlam Cevaplı Test (6)

Parçada Anlam Cevaplı Test (7)

Parçada Anlam Cevaplı Test

Ses Bilgisi Cevaplı Test (1)

Ses Bilgisi Cevaplı Test

Sıfatlar

Sıfatlar 2

Sözcük Türleri

sözcük türleri 1

sözcük türleri 2

sözcük türleri 3

Sözcükte Anlam Cevaplı Test (1)

Sözcükte Anlam Cevaplı Test (2)

Sözcükte Anlam Cevaplı Test

Sözcükte Yapı Cevaplı Test

Tümcede Anlam Cevaplı Test (1)

Tümcede Anlam Cevaplı Test (2)

Tümcede Anlam Cevaplı Test (3)

Tümcede Anlam Cevaplı Test

Tümcede Yapı Cevaplı Test

Tümcenin Ögeleri Cevaplı Test (1)

Tümcenin Ögeleri Cevaplı Test (2)

Tümcenin Ögeleri Cevaplı Test

Yazım Kuralları Cevaplı Test

Zamirler Cevaplı Test

Zarflar Cevaplı Test (1)

Zarflar Cevaplı Test