İngilizce 5

1.Ünite

2.Ünite

3.Ünite

4.Ünite

5.Ünite

6.Ünite

7.Ünite

8.Ünite

9.Ünite

10.Ünite

1.Ünite Değerlendirme Testi
2.Ünite Değerlendirme Testi
3.Ünite Değerlendirme Testi
4.Ünite Değerlendirme Testi
5.Ünite Değerlendirme Testi
6.Ünite Değerlendirme Testi
7.Ünite Değerlendirme Testi
8.Ünite Değerlendirme Testi
9.Ünite Değerlendirme Testi
10.Ünite Değerlendirme Testi
11.Ünite Değerlendirme Testi
12.Ünite Değerlendirme Testi
13.Ünite Değerlendirme Testi
14.Ünite Değerlendirme Testi
Genel Değerlendirme Testi (1)
Genel Değerlendirme Testi (2)
Genel Değerlendirme Testi (3)
Genel Değerlendirme Testi (4)
Genel Değerlendirme Testi (5)
Genel Değerlendirme Testi (6)
Genel Değerlendirme Testi (7)
Genel Değerlendirme Testi (8)
Genel Değerlendirme Testi

Din Kültürü 5

1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

1.Dönem 2.Değerlendirme Testi

1.Ünite Değerlendirme Testi

2.Dönem 1.Değerlendirme Testi

2.Dönem 2.Değerlendirme Testi

2.Ünite Değerlendirme Testi

3.Ünite Değerlendirme Testi

4.Ünite Değerlendirme Testi

5.Ünite Değerlendirme Testi

6.Ünite Değerlendirme Testi

1.Ünite Değerlendirme Testi
2.Ünite Değerlendirme Testi 2
2.Ünite Değerlendirme Testi
3.Ünite Değerlendirme Testi
4.Ünite Değerlendirme Testi
5.Ünite Değerlendirme Testi
6.Ünite Değerlendirme Testi

Sosyal Bilgiler 5

Gruptaki Yerim

1.Ünite Değerlendirme Testi

Gruplardaki Rollerimiz

Hak ve Sorumluluk

Çocuk Olarak Haklarımız

Haklarımı Öğreniyorum 2

Haklarımı Öğreniyorum

Doğal Varlıklar, Tarihî Mekânlar, Yapıtlar ve Nesneler

1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

Kültürel Özelliklerimiz

2.Ünite Değerlendirme Testi

Atatürkçülüğü ve Atatürk İnkılaplarını Öğreniyorum

Atatürk İlke ve İnkılapları

Adım Adım Türkiye Testi 2

Adım Adım Türkiye Testi 3

Adım Adım Türkiye Testi 4

Adım Adım Türkiye Testi

1.Dönem 2.Değerlendirme Testi

Yüzey Şekilleri

İklimin İnsan Faaliyetlerine Etkisi

3.Ünite Değerlendirme Testi

Yaşadığımız Bölgede Nüfus ve Coğrafi Özellikler

Doğal Afetler ve Coğrafi Özellikler

Bölgemizi Tanıyalım 2

Bölgemizi Tanıyalım 3

Bölgemizi Tanıyalım

1.Dönem 2.yazılı 2

1.Dönem 2.yazılı

1.Dönem 3.Değerlendirme Testi

Ekonomik Faaliyetler

Ekonomik Faaliyetler ve Coğrafi Özellikler

Ekonomik Faaliyetlerin Ülke Ekonomisindeki Yeri

Ekonomi ve İnsan

4.Ünite Değerlendirme Testi Ürettiklerimiz 2

Ürettiklerimiz

1.Dönem 3.Yazılı

Teknolojik Ürünler ve Toplum Hayatımız

Buluş Yapanlar ve Bilim İnsanları

Atatürk ve Bilim

5.Ünite Değerlendirme Testi

Gerçekleşen Düşler

Kurumlar ve Toplumun Temel İhtiyaçları

2.Dönem 1.Değerlendirme Testi

Kurumların İnsan Yaşamındaki Yeri

Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkinlikleri

Sivil Toplum Kuruluşları ve Resmî Kurumlar

Ünite Değerlendirme Testi

Toplum İçin Çalışanlar 2

Toplum İçin Çalışanlar 3

Toplum İçin Çalışanlar

Toplumsal Yaşam ve Yasalar

2.Dönem 2.Değerlendirme Testi

Merkeze Bağlı Yönetim Birimlerinin Temel Görevleri

Merkezî Yönetim Birimlerinin Temel Görevleri

Demokratik Yönetim Birimleri ve Ulusal Egemenlik

7.Ünite Değerlendirme Testi

2.Dönem 2.Yazılı

Bir Ülke Bir Bayrak 3

Bir Ülke Bir Bayrak 2

Bir Ülke Bir Bayrak

Dünya Çocuklarının Ortak Yönleri ve İlgi Alanları

2.Dönem 3.Değerlendirme Testi

Ülkeler ve Ekonomik Alışveriş

Ekonomik İlişkiler, Ulaşım ve İletişim

Turizm, Ortak Miras ve Uluslararası İlişkiler

8.Ünite Değerlendirme Testi

2.Dönem 3.Yazılı

Hepimizin Dünyası

1.Ünite Testleri
Adım Adım Türkiye
Atatürk İlkeleri
Atatürk İnkılapları
Değerlendirme 1
Değerlendirme 2
Değerlendirme 3
Doğal Afetler
Genel Tarama Testi 1
Genel Tarama Testi 2
Genel Tarama Testi 3
Genel Tarama Testi 4
Gerçekleşen Düşler
Haklarımı Öğreniyorum 2
Haklarımı Öğreniyorum 3
Haklarımı Öğreniyorum Ünite Testi
Haklarımı Öğreniyorum
İklim
Nüfus ve Yerleşim
Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme
Sosyal Örgütler
Taş Tabletten Kağıda
Toplum İçin Çalışanlar
Ürettiklerimiz 2
Ürettiklerimiz
Yeryüzü Şekilleri

Fen ve Teknoloji 5

Besinler ve Özellikleri

1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

1.Ünite Değerlendirme Testi

Zararlı Alışkanlıklar

Besinlerin Sindirimi

Vücudumuzda Boşaltım

Kuvvetin Ölçülmesi

Sürtünme Kuvveti

2.Ünite Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme Testi

Hal Değişimi

Maddeleri Ayırt Edelim

Isı ve Sıcaklık

3.Ünite Değerlendirme Testi

Isı Maddeleri Etkiler

1.Dönem 3.Değerlendirme Testi

Sesin Yayılması

Işığın Yayılması

4.Ünite Değerlendirme Testi

Canlıları Tanıyalım

2.Dönem 1.Değerlendirme Testi

İnsan ve Çevre

5.Ünite Değerlendirme Testi

Ampullerin Parlaklığını Değiştirelim

2.Dönem 2.Değerlendirme Testi

Sembollerle Gösterelim

6.Ünite Değerlendirme Testi

Yer Kabuğunda Neler Var

Erozyon Ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi

2.Dönem 3.Değerlendirme Testi

Yer Kabuğundaki Yer Altı Ve Yer Üstü Suları

Hava, Toprak Ve Su Kirliliği

7.Ünite Değerlendirme Testi

1.Ünite Test Soruları
5.Sınıf Fen Ve Teknoloji Yoğunluk Slaytı
Besin İçerikleri 1
Besin İçerikleri 2
Besin İçerikleri 3
Besin İçerikleri
Canlılar Dünyası
Değerlendirme 1
Değerlendirme 2
Değerlendirme 3
Dengeli Beslenme
Dünya Güneş Ay Ünite Değerlendirme
Dünya Güneş ve Ay
Elektrik Ünitesi
Fen 1.Dönem 3.Yazılı
fen testi
fen testler
Fen ve Teknoloji 1.Dönem 1.Değerlendirme
Fen ve Teknoloji Testi 4
Fen ve Teknoloji Testi 5
Fen ve Teknoloji Testi 1
Fen ve Teknoloji Testi 2
Fen ve Teknoloji Testi 3
Işık ve Ses 1
Işık
Kuvvet ve Haraket 2
Kuvvet ve Haraket
Maddenin Değişimi 1
Maddenin Değişimi 2
Maddenin Değişimi 3
Sindirim Sistemi
Vitaminler
Vücudumuz Bilmecesini Çözelim 1
Vücudumuz Bilmecesini Çözelim Ünite Değerlendirme Testi

Matematik 5

Doğal Sayılar Testi

1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

1.Dönem 2.Değerlendirme Testi

1.Ünite Değerlendirme Testi

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Toplama ve Çıkarma İşlemlerinde Sonucu Tahmin Etme

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

Çarpma ve Bölme İşlemleri ile İlgili Problemler

Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Sonucu

Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Zihinden Çarpma ve Bölme

Zaman Ölçüleri

Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi

Bir Doğal Sayının Kendisiyle Tekrarlı Çarpımı

Parantezli İfadelerle İşlemler

Örüntüler

Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama, Düzenleme Ve Gösterme

1.Dönem 3.Değerlendirme Testi

2.Ünite Değerlendirme Testi

Veri Analizi Ve Yorumlama

Doğru, Işın ve Doğru Parçası

Açılar

2.Dönem 1.Değerlendirme Testi

Çokgenler

3.Ünite Değerlendirme Testi

Üçgen Çeşitleri

Kesirler

2.Dönem 2.Değerlendirme Testi

Kesirlerde Toplama Çıkarma İşlemi

Kesirlerin Ondalık Gösterimleri

Ondalık Gösterimle Verilen Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemleri

4.Ünite Değerlendirme Testi

Bir Çokluğun Belirli Bir Yüzdesini Bulma

Uzunluk Ölçüleri

Çokgenler ve Çevre Uzunlukları

2.Dönem 3.Değerlendirme Testi

Üçgenin ve Dörtgenin Açıları

Alan Ölçme

Geometrik Cisimler

5.Ünite Değerlendirme Testi

Alan Hesapları
Aritmetik Ortalama
Bölme İşlemi 2
Bölme İşlemi
Çarpma İşlemi 2
Çarpma İşlemi
Çember
Çıkarma İşlemi 2
Çıkarma İşlemi
Değerlendirme 1
Değerlendirme 2
Değerlendirme 3
Değerlendirme 4
Dikdörtgenin Çevresi
Doğal Sayılar 2
Doğal Sayılar
Geometri
Geometrik Tangram
Grafikler
Karenin Çevresi
Kat Problemleri
Kesirler 2
Kesirler
Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme
Matematik Soruları
matematik testleri
Ondalık Kesirler 2
Ondalık Kesirler
Ondalık Sayılar
Oran ve Orantı
Ölçüler
Problem Çözme
Ritmik Saymalar
Sıvı Ölçüleri 1
Sıvı Ölçüleri 2
Tablo ve Veri
Toplama İşlemi 2
Toplama İşlemi
Uzunluk Ölçüleri
Üçgenin Çevresi
Yüzde Hesapları
Yüzde Problemleri
Zaman Ölçüleri

Türkçe 5

Eş Anlamlı Sözcükler

1.Tema Değerlendirme Testi

Öznel Nesnel Yargı

Cümlede Anlam

1.Dönem 1. Değerlendirme Testi

Yazım Kuralları

2.Tema Değerlendirme Testi

Zıt Anlamlı Sözcükler

Cümlede Anlam

-de ve –ki Ekinin Yazımı

1.Dönem 2. Değerlendirme Testi

Sebep Sonuç İlişkisi

Yapım Ekleri

Paragrafta Anlam

3.Tema Değerlendirme Testi

Şiirde Anlam

1.Dönem 3. Değerlendirme Testi

Öznel Nesnel Yargı

Atasözleri

İsim Bilgisi

Sözcükte Anlam

4.Tema Değerlendirme Testi

Zıt Anlamlılık

Türemiş Sözcükler

Ses Bilgisi

Eş Sesli Sözcükler

5.Tema Değerlendirme Testi

Benzetme

2.Dönem 1. Değerlendirme Testi

Noktalama İşaretleri

Ek Kök Bilgisi

Eylem ve Eylemde Zaman

6.Tema Değerlendirme Testi

Öznel Nesnel Yargı

2.Dönem 2. Değerlendirme Testi

Terim Anlamlı Sözcükler

Cümlenin Öğeleri

Varlıkların Özelliklerini Belirten Sözcükler

7.Tema Değerlendirme Testi

Yazım Kuralları

2.Dönem 3. Değerlendirme Testi

Özdeyişler

Varlıkların Yerine Kullanılan Sözcükler

Betimleme ve Tanımlama

8.Tema Değerlendirme Testi

2.Dönem 1.Yazılı
Adlar İsimler 2
Adlar İsimler
Adlar
Cümle Türleri
Cümlede Anlam 2
Cümlede Anlam 3
Cümlede Anlam
Cümlenin Öğeleri
Çekim Ekleri
Değerlendirme 2
Değerlendirme
Deneme Sınavı 2
Deyimler 2
Deyimler 3
Deyimler
Ekler
Eş Anlamlılık
Fiiller Eylemler
Fiiller
Genel değerlendirme
İmla Kuralları
İsim ve Sıfat Tamlamaları
Karşıt Anlamlılık
Kaynaştırma ve benzeşme
Mecaz Anlamlılık
Noktalama İşaretleri
Özne Yüklem
Öznel Nesnel Anlatım
Öznel Nesnel Yargı
Paragraf Bilgisi
Paragrafta Anlam
Ses Bilgisi
Ses Düşmesi
Ses ve Harf Bilgisi
Sıfatlar Ön Adlar 2
Sıfatlar Ön Adlar
Sıfatlar
Sözcükte Anlam 2
Sözcükte Anlam 3
Sözcükte Anlam
Sözcükte Yapı 2
Sözcükte Yapı
Şiir Bilgisi
Terim Anlamlılık
Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme
Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme
Türkçe Deneme 2
Türkçe Deneme 3
Türkçe Deneme 4
Türkçe Test Soruları
Türkçe Yazılı
Yazım Kuralları
Zamirler
Zarflar