8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme

                                            YOZGAT

) Bir rivayete göre; Aşiret Reisi Ömer Cabbar Ağa’nın yüzü çopurdu. ( II ) Bu yüzden kendisine çopur veya çapar koca derlerdi. ( III ) Söylentiye göre Cabbar Ağa, sürülerini bir yaz günü yaylakta otlatırken karşısına hızır çıkar ve davar sahibi Cabbar Ağa’dan içmek için süt ister. ( IV) Güler yüzlü Ömer Ağa hemen misafirine ikramda kusur etmeyerek gönül hoşluğu ile sütü ikram eder. ( ) Hızır sütü içtikten sonra çok memnun kalır ve Cabbar Ağa’ya “Çobanoğlu, yozuna yoz katılsın, memleketinin adı Yoz-Kat olsun” der. ( VI ) Bu sözü söyleyerek kaybolur. ( VII ) Temeli böyle olan “yoz-kat” söylene söylene “Yozgat” hâlini alır.

1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi metinden çıkarılamaz?

A. Yozgat ismi Ömer Cabbar Ağa’nın iyi kalpliliği sonucu verilmiştir.

B. Yozgat ismi Ömer Cabbar Ağa’nın sütü ikram etmesi sonucu verilmiştir.

C. Yozgat ismi Ömer Cabbar Ağa’nın Hızır’a yakınlığından dolayı verilmiştir.

D. Yozgat Ömer Cabbar Ağa’nın yaşadığı yerdir.

2. “İkram” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde metindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A. Market sahibi, yaşlı kadına aldığı mallardan epey ikram etti.

B. Yaşlı adam ikramiyesini almak için bankaya uğradı.

C. Bu ay içinde beyaz eşyada Ş50’ye varan ikram yapılacak.

D. Ev sahibi komşusunu memnun etmek için ikramda bulundu.

3. Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangileri büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A. I, III ve V

B. III, V ve VI

C. II, III ve VII

D. IV, V ve VI

4. Aşağıdaki parçada kaç yerde yazım yanlışı yapılmıştır?

“– Arkadaş, Çatalca nerede?

– Ta şu karşı tepelerin ardın da.

– Arabalar, otomobiller nerede durur?

– Karşı da durur ama bu gün yok… Yol fena olduğu için otomobiller yanlız güzel havalarda işler.

– Ben şimdi ne yapacağım?

– Şimdi de bir tane var.”

A. 3

B. 4

C. 5

D.6

5. Aşağıdaki şiirde hangi duygu hâkimdir?

Ne ekmek kaygısı ne para derdi

Ana kucağıydı bizce mutluluk

O günlerden kalan bugüne bize

Bir tatlı hatıra, acı burukluk…

İhsan SEZAL

A. Özlem

B. Pişmanlık

C. Korku

D. Sevinç

6. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?

A. Bu ortamın tadı kaçtı, daha fazla kalamam, dedi.

B. Öğle yemeğinden gelen rehavetin tadı, hiçbir gece uykusunda bulunmaz.

C. Başlarını ellerinin arasına alarak davranışlarını tarttı.

D. Aldığı domatesi pazarcının tartmasını bekliyordu.

7. Aşağıdaki numaralanmış ifadeleri hangi seçenekteki gibi sıralarsak anlamlı ve kurallı bir cümle olur?

I. dağlarla çevrili bir vadiye kurulmuş

II. dünyanın çatısı Himalaya sıradağlarının himayesindeki bu küçük ülke,

III. “Ana Kraliçe” anlamına gelen Everest Dağı’nı içeren,

IV. Katmandu’ya iner inmez gülen gözlerle karşılıyor bizi…

A) I-II-III-IV

B) III-II-I-VI

C) IV-III-II-I

D) II- III -IV-I

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?

A. Trenle Çatalca’ya şöyle bir gidiş geliş…

B. Tren Kumkapı’ya yaklaşırken pencereden hafif bir serinlik geliyor.

C. Etrafıma bakınarak bir delik beşlik arıyorum.

D. Arkamda ipincecik bir elbise, ayağımda bir yazlık iskarpin…

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil isimleşmiştir?

A. Senin yazdığın mektubu hâlâ saklıyorum.

B. Onun çizdiği resim yarışmada ikinci geldi.

C. Şehrimizin tarihî eserlerini gezen kafile nereden gelmiş?

D. Bahçeye ekilenlerin hepsi zamanından önce yeşerdi.

10. “Adam işe erkenden gelince kimseyi bulamadı.” cümlesinde altı çizili kelime aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı şekilde kullanılmıştır?

A. Sokağın başında duran çocuk nereye gideceğini şaşırdı.

B. Kitabın içine bırakılan notu gördün mü?

C. Küçük kız masaya oturup yemeğini yedi.

D. Karşıdan gelen adam aniden yere düştü.

11. “Kafasının içi bomboştu.” cümlesinin taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Onun için her şey anlamsızdı.

B) Hiçbir şeyden zevk almıyordu.

C) Kendine hiç güveni kalmamıştı.

D) Hiçbir şey düşünemez hâldeydi.

12. Aşağıdaki terimlerin hangisi dil bilgisiyle ilgili değildir?

A) Yüklem

B) Tümleç

C) Sıfat

D) Çarpma

13. Bir sözcüğün anlamını öğrenmek için aşağıdaki kaynaklardan hangisine başvurmalıyız?

A) Ansiklopedi

B) Dil dergileri

C) Yazım kılavuzu

D) Sözlük

14. “Sıra benim konuşmama gelince dudak büküp geçti”. cümlesinde “dudak büküp geçmek” hangi anlamda kullanılmıştır?

A) Gülümsemek

B) Darılmak

C) Önemsememek

D) Şaşırmak

15. “Giyecek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem olarak kullanılmıştır?

A) Giyecek temiz bir çorabım kalmamış.

B) Tatile giderken yanıma fazladan giyecek aldım.

C) Bu terliği annem giyecek.

D) Giyeceklerimi dolaba kaldırdım.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi şimdiki zamanlı bir fiildir?

A) Bana hediye aldığın kitabı bulamadım.

B) Rüzgâr çok şiddetli esiyor.

C) Yağmur şimdi ha yağdı ha yağacak.

D) Bugün gökyüzü iyice bulutlanmış.

17. “Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.” atasözündeki kullanılan zaman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geniş zaman

B) Şimdiki zaman

C) Geçmiş zaman

D) Gelecek zaman

18. “Geleceksin” fiilinin kişisi ve zamanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Geniş zaman, 2. tekil kişi

B) Şimdiki zaman, 1. tekil kişi

C) Gelecek zaman, 2. çoğul kişi

D) Gelecek zaman, 2. tekil kişi

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öfke duygusu anlatılıyor?

A) Aman ne güzel çiçekler!

B) Haydi arkadaşlar buraya gelin…

C) Vay be ne hoş bir manzara!

D) Aman sen de, yettin artık…

20. “yazarım-yazacağım-yazdım” çekimli fiillerinin zamanları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geniş zaman-gelecek zaman-geçmiş zaman

B) Gelecek zaman- geniş zaman- geniş zaman

C) Geniş zaman-geçmiş zaman-gelecek zaman

D) Geçmiş zaman-gelecek zaman-geniş zaman

8.sınıf Cümlenin Öğeleri Testi

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili öge özne değildir?

A) Caddenin karşısındaki kaldırımda bir çocuk koşuyordu.
B) Üsküdar vapurları, buradaki iskeleden kalkıp Boğaz’a doğru ilerler.
C) Hüseyin, yeni işinde üst kademelere yükselmeyi hedeflemişti.
D) Kadının üzerinde rengi solmuş bir palto vardı.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili bölüm yer tamlayıcısı değildir?

A) Cumhuriyet Bayramı okullarımızda coşkuyla kutlanıyor.
B) Temmuzun sonunda yıllardır gitmeyi düşündüğü ülkeye gidecekti.
C) Bize el sallayan çocukları trenin penceresinden izledim.
D) Bu uçsuz bucaksız diyardan gidiyorum artık.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin ögeleri “ÖzneBelirtili Nesne-Zarf Tamlayıcısı-Yüklem” şeklinde sıralanmıştır?
A) Her şair kendinden önceki sanatçıların birikiminden yararlanmıştır.
B) Yazarın anlattıkları, içimizdeki duyguları başarılı bir biçimde yansıtıyordu.
C) Gerçek eleştirmen, herkesin göremediği şeyleri görür sanat yapıtlarında.
D) Okulun tüm öğrencileri ve öğretmenleri yapılan törene katıldı.
Soru 4
Öğrencilerine öğrenme arzusu aşılayamayan bir öğretmen, soğuk demiri döven bir demirci gibidir.
Bu cümlenin ögeleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Yer Tamlayıcısı – Belirtili Nesne – Özne – Yüklem
B) Özne – Belirtisiz Nesne – Yüklem
C) Yer Tamlayıcısı – Özne – Yüklem
D) Özne – Yüklem
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde diğerlerinden farklı bir öge vurgulanmıştır?
A) O gün yaşadıklarımı hiç kimseye anlatamam.
B) Öğretmen izin vermeden kimse sınıftan ayrılamaz.
C) En kısa zamanda bu aracı kullanmayı öğrenmelisin.
D) Biraz samimi olunca sırlarını herkese söylerdi.
Soru 6
Dinlenmek için – – – –
Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümlenin öge dizilişi “Zarf Tamlayıcısı-Belirtisiz Nesne-Yüklem” şeklinde olur?
A) sessiz bir ortam arıyorum.
B) her sabah göl kenarında otururum.
C) herkesten uzakta bir yere giderim.
D) kitap okumanı tavsiye ediyorum.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?
A) En yüce sevginin / anne sevgisi olduğunu / geç / anladım.
B) Sen içeriye girince / herkes / sana / baktı.
C) Müzik ve kitap / yorgun ruhlarımızı / dinlendirecektir.
D) Birazdan söyleyeceklerimi / hepiniz / dikkatlice / dinleyin.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin ögeleri “ÖzneYer Tamlayıcısı-Zarf Tamlayıcısı-Yüklem” şeklinde sıralanmıştır?
A) Sanatla bilimin gelişimi birbirine bağlıdır.
B) Fotoğraf çekmek keyifli bir uğraştır.
C) Buralar, ilkbaharda yemyeşil olur.
D) Tuğçe benim bazı sözlerime çok alınmış.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf tamlayıcısı vurgulanmıştır?
A) Salı günü okulda küçük bir kermes düzenleyeceğiz.
B) Misafirlere yeni evlerinin odalarını gezdirmişti.
C) Tüm gün arkadaşlarımla mahallede top oynadık.
D) Yaptığı konuşma herkesi derinden etkilemişti.
Soru 10
“Küçük çocuk, yaşlı adamın karşıdan karşıya geçmesine yardım etti.” cümlesinin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Özne – Yer Tamlayıcısı – Zarf Tamlayıcısı – Yüklem
B) Özne – Belirtili Nesne – Yüklem
C) Özne – Yer Tamlayıcısı – Yüklem
D) Belirtisiz Nesne – Yer Tamlayıcısı – Özne-Yüklem
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ara söz, yer tamlayıcısının açıklayıcısı olarak kullanılmıştır?
A) Her hafta sonu, bu hafta hariç, bana rapor vereceksiniz.
B) Baharın en güzel vaktinde, nisan ayında, seninle tanışmıştım.
C) O güzel insanı, kıymetli öğretmenimi, asla unutamam.
D) Manisa’ya, şehzadeler şehrine, her yıl mutlaka giderim.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru, belirtili nesneyi buldurmaya yöneliktir?
A) Bunca olaydan sonra neden hâlâ aynı hatayı yapıyorsun?
B) Sabah kapıya gelenler, burada kimi arıyormuş?
C) O çok güvendiğiniz adam, işi zamanında bitirebilecek mi?
D) Kitapların buraya getirilmesi gerektiğini kim söyledi?

8.sınıf Cümlenin Temel Ögeleri Testi

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir söz grubu değildir?
A) Arkadaki perdesiz, küçük pencerenin yanında saz asılıydı.
B) Burası, Orta Çağ’ın medeniyet ve kültür merkeziydi.
C) Sait Faik Abasıyanık, Türk edebiyatının en başarılı öykücülerindendir.
D) Aşağısı, baş döndürecek kadar derin bir uçurumdu.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?
A) Kazma ve küreği alarak tarlanın yanındaki eve gitti.
B) Birkaç saat dinlendikten sonra işe devam etti.
C) Kocaman odayı tek başına boyaması zordu
D) Uzaya araç göndermek için bir proje geliştirdiler
Soru 3
Dağın tepesinden yuvarlanan taşlar aşağıda bir yığına dönüştü.
Yukarıdaki altı çizili söz grubu cümlenin hangi ögesidir?
A) Özne
B) Belirtisiz nesne
C) Yer tamlayıcısı
D) Yüklem
Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz grubu özne görevinde kullanılmamıştır?
A) Damla damla verilen su, susuzluğu daha da artırır
B) Her anne-baba, çocuğunun başarılarını görmek ister.
C) Oğuz illerinde Deli Dumrul adında bir yiğit vardı.
D) İçinde tutuşan merak ateşi her yerini sarıyordu.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yanlış gösterilmiştir?
A) Gürültülü ve kötü sözler haksızlığın işaretleridir
B) Hata yaptığını kabul eden kişi, doğru yoldadır.
C) Uyanan bir düşünce kolay kolay uyuyamaz
D) Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır
Soru 6
“Yazı, tüm insanlığın ortak hafızasıdır.” cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) hafızasıdır
B) ortak hafızasıdır
C) insanlığın ortak hafızasıdır
D) tüm insanlığın ortak hafızasıdır
Soru 7
Yaptığınız sözleşmenin şartları nelerdir?
Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlenin öge dizilişiyle aynıdır?
A) Ders kitaplarını uzunca bir rafa özenle dizdi.
B) On parmağında on marifet olan insan, yeteneklidir.
C) Kendisini dinleyenlere hüzünlü hikâyesini anlattı.
D) Ev sahibi, konuğun çantasını yiyecekle doldurmuş.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi bir söz grubu değildir?
A) Umursamaz tavırlı adam insanların dikkatini çekiyordu.
B) Pembe tişörtlü kız bu meşhur filmin ana kahramanıydı
C) Anadolu türkülerini anlatmaya sözcükler yetmez.
D) Amcamların bahçesi, gelen misafirleri büyüledi.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem çekimli bir fiildir?
A) Öz saygı ve kendine güven duygusu, çalışmanın meyvesidir.
B) Bütün sanatlarda insanı şaşırtan bir yan vardır.
C) Rüyaları gerçekleştirmenin en kestirme yolu uyanmaktır.
D) Küçük işlere takılıp kalan kişi büyük işler başaramaz.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, özneyi buldurmaya yöneliktir?
A) Bir romanı okurken nelere dikkat edersiniz?
B) Bu hafta bahçedeki ağaçları kim sulayacak?
C) Bu çiçeğin tohumunu nerede bulabilirim?
D) Yazar son hikâyesinde ne anlatıyor?
Soru 11
“Sevimli kırlangıç, ağzında taşıdığı çamur ve çöplerle güzel bir yuva yaptı.” cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevimli kırlangıç
B) Güzel bir yuva
C) Çamur ve çöplerle
D) Bir yuva
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne kullanılmıştır?
A) Masallar insana yeni hayaller kurdurur
B) Sevimli kedi sobanın yanında mışıl mışıl uyuyor.
C) Suyun kenarında altı asırlık bir çınar ağacı vardı.
D) Köye gidince hemen kümesteki yumurtaları toplardı

8.sınıf 2.Tema Atatürk Değerlendirme Testi

Soru 1
Atatürk diyor ki: “Bir kitle, ulus olabilmek için mutlaka eğitimcilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki bir toplumu gerçek ulus durumuna koyarlar. “
Türk Bağımsızlık Savaşı’na önderlik eden Mustafa Kemal, bu savaşın sonunda kazanılan askerî ve siyasi başarılardan sonra toplumsal, kültürel, ekonomik ve teknik kalkınma işlerinde de önderlik görevini sürdürmüştür. Kurtuluş ve kuruluşu izleyen yıllarda, Türk ulusunu hedeflediği çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmanın ancak Türk insanının birey olarak eğitim yoluyla değiştirilmesiyle mümkün olabileceğini çok iyi anlamış ve bu nedenle de eğitime büyük ilgi duymuştur.
Bunun yanında niteliklerin yanında bilim ve teknik gereklidir. Bilim ve teknikle ilgili çalışmaların başladığı ve geliştirildiği yerse okuldur. Okul genç beyinlere insanlara saygıyı, ulus ve yurt sevgisini, bağımsızlık onurunu öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düşünce, onu kurtarmak için tutulması uygun olan en doğru yolu belletir. Görüyorsunuz ki en önemli ve en verimli ödevimiz, millî eğitim işleridir. Millî eğitim alanında ne karşılığında olursa olsun, tam bir başarıya ulaşmak gerekir.
Prof. Dr. LÜTFİ ÖZBİLGİN
1 ve 2. soruları metne göre cevaplayınız.
Metnin konusu nedir?
A Bağımsızlığın önemi
B Eğitimin önemi
C Yurt sevgisi
D Bilim ve tekniğin insan hayatındaki yeri
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi metinden çıkarılamaz?
A Eğitimciler bir toplumu gerçek ulus durumuna getiren kişilerdir.
B Okul genç beyinlere ulus ve yurt sevgisini öğretir.
C Tarih bilincinin gelişmesi toplumun geleceği için önemlidir.
D Bir ülkeyi çağdaşlaştırmak ancak eğitim yoluyla mümkün olabilir.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şaşırma söz konusudur?
A Yazdığı son roman çok güzeldi.
B Keşke burada olsaydın.
C Birden karşıma çıkmaz mı?
D Sen de mi bizimle geliyorsun?
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi olumsuz bir fiil değildir?
A Ben bu rengi taşırım her zaman can köşemde.
B Uzun zamandır aramıyor ki beni.
C O arkadaşlarıyla koşuşturmayı sevmiyor.
D Yeşilde ne arar da bulmaz insanoğlu.
Soru 5
Aşağıdaki Atatürk’ün özdeyişlerinin hangisinde isim fiil vardır ?
A Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.
B Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.
C Öğretmenler her olanaktan yararlanarak halka koşmalıdır.
D Yönetimi halka vermek için çalışalım.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A Saat 11.30’da bize geleceklerini söylediler.
B Kumbarasında altı yüzelli Yeni Türk Lirası biriktirmiş.
C Onaltılık müzikte kullanılan bir terimdir.
D Annemler eskiden 7. caddede oturuyorlarmış.
Soru 7
Aşağıdaki özdeyişlerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
A Ulusun güvenini ve sevgisini dayanak bilerek hep birlikte ileri gideceğiz.
B Bize düşen, gürültüye boğmadan birliği korumaktır.
C Türkiye devletinin bağımsızlığı mukaddestir.
D Zanaata önem veren bir ulusu büyük yıkımlar bekler.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A Yeni aldığı eve ikiyüz bin lira vermiş.
B 2’nci kata bile asansörle çıkıyor.
C Bugün Tema Vakfı bizlere ikişer kitap dağıttı.
D 5 Ocak 2007’de yirmi altı yaşını tamamlayacakmış.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerden hangisi isim cümlesi değildir?
A Bu konuda anlaşılmayacak bir nokta yok.
B Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
C Terk etmedi sevdan beni.
D En sevdiğim insan annemdir.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğeni vardır?
A Kitaplar bize yeni ufuklar açıyor.
B Anneme aldığım hediyeyi beğeneceğini sanıyorum.
C Keşke zamanında onu dinlemiş olsaydım.
D Şair dediğin işte böyle olmalı.
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem (ek fiil) kullanılmıştır?
A Olayı bugün çözmüşler.
B Tatil zamanı şimdi.
C Bu söylediklerim sana değildir.
D Dün seni sinemada gördüm.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmıştır?
A Sen, sen ol; kimseyi küçümseme.
B Bu sıcaklar insanı çok bunaltıyor.
C Çiçekler sanki güneşe gülümsüyor.
D Dostluğu ilaç, yüzü güleçtir.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisinde zaman kayması vardır?
A Söz verdiği her yere geç kalıyor.
B Yaptığım ödevleri kontrol ediyorum.
C Bugün eve erken gitmeliyim.
D Dünkü sınavın sonuçları bugün açıklanacak.
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek fiil almamıştır?
A Ayşe dün çok hastaydı.
B Koşuya katılanların hepsi gençtiler.
C Bu konuda sana hiç yalan söylemedim.
D Dünkü sınavda çok heyecanlandım.
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik zamanlı fiil değildir?
A Her cumartesi dedesine gidermiş.
B Ödevini zamanında yaparmış.
C Sütüne her zaman bal katardı.
D Ailesinden gezi için izni kopardı.
Soru 16
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde zaman kayması vardır?
A Ayhan onları karşılamaya gidecek.
B İstersen telefonda görüşürüz.
C Bu akşam size geliyoruz.
D Bizimkiler bu oyuna yarın gelecekler.
Soru 17
“Beyaz mermer konağa doğru yürümeye başladı. Gözleri yaşlı yaşlıydı. İzmir’e Kemal Paşa’ya kavuşmuştu. Bunca yıl beraber dövüştüğü başkumandanını görecekti. Kalabalığa yaklaştıkça tıkanacak gibi oluyordu.“ Yukarıdaki paragrafta kaç tane ek fiil kullanılmıştır?
A 2
B 1
C 4
D 3
Soru 18
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ek fiil vardır?
A Beklesin
B Yazıyorum
C Okuyucuymuş
D Gidecekler
Soru 19
Aşağıdaki fiillerin hangisi birleşik zamanlıdır?
A Kırmıştı
B Kırdırtmalı
C Kırdıracaklar
D Kırdırıldı
Soru 20
“Sanatçımız sosyal konularla pek meşgul olmamıştır.“ Bu cümlenin yükleminin zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
A Duyulan geçmiş zaman
B Duyulan geçmiş zamanın hikâyesi
C Görülen geçmiş zaman
D Görülen geçmiş zamanın hikâyesi

8.sınıf Cümlenin Yardımcı Ögeleri Testi

Soru 1
(1) Gezimizin ilk saatlerinde aracımız ormanlık bir yoldan geçiyordu. (2) Bir süre sonra ağaçlar yavaş yavaş azaldı. (3) Yüksek katlı birçok binanın bulunduğu bir şehre gelmiştik. (4) Burası, ormanların arasında kalan güzel bir şehirdi.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklem bir söz grubundan oluşmuştur?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili bölüm cümlenin farklı bir ögesidir?
A) Güzel yemekler yapmayı annesinden öğrenmişti.
B) Bir an duraksadıktan sonra duvardaki aynaya baktı.
C) Çalışacağı masayı temiz bir bezle güzelce sildi.
D) Ünlü şair, yeni yazdığı şiirleri arkadaşlarına okudu.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne vurgulanmıştır?
A) Elindeki poşeti yavaşça masaya bıraktı
B) Anlattığı fıkralarla insanları güldürürdü.
C) Koridorda siyah giyimli insanlar dolaşıyordu.
D) Reçel yapmak için pazardan ayva alacağım.
Soru 4
‟Büyük sehpanın üzerinde duran bardağı bulaşık makinesine koydu.” cümlesinin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?
A) Özne – Yer Tamlayıcısı – Yüklem
B) Belirtili Nesne – Yer Tamlayıcısı – Yüklem
C) Yer Tamlayıcısı – Belirtili Nesne – Yüklem
D) Zarf Tamlayıcısı – Özne – Yüklem
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz nesne vardır?
A) Sana tatilde okuman için birkaç kitap vereceğim
B) Komutan, ordunun en önünde olmalıdır
C) Cambaz, ipin üstünde yürümeyi çalışarak öğrenmiş.
D) Birkaç saat önce söylediklerin aklıma geldi.
Soru 6
Evin en küçük kızı, iki gündür balkon masasında duran kitapları içeriye götürdü.
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
A) Özne
B) Belirtili Nesne
C) Yer Tamlayıcısı
D) Zarf Tamlayıcısı
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz, belirtili nesnenin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır?
A) Babasına -en sevdiği insana- hiç söz söyletmezdi.
B) Dedesini -o tonton yanaklı güzel insanı- çok özlü- yordu.
C) Annesi -ailenin en fedakâr üyesi- çok kültürlü bir insandı.
D) Kız kardeşine -uzun saçlı güzel kıza- bir doğum günü hediyesi yolladı.
Soru 8
Arabasının aynalarını temizlemek için cam suyu aldı.
Yukarıdaki altı çizili söz, cümlenin hangi ögesidir?
A) Özne
B) Yer Tamlayıcısı
C) Belirtili Nesne
D) Belirtisiz Nesne
Soru 9
Osmanlı Devleti, asırlar boyunca çeşitli milletleri sınırlarında barındırmıştır.
Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?
A) Özne – Zarf Tamlayıcısı – Belirtili Nesne – Yer Tamlayıcısı – Yüklem
B) Özne – Zarf Tamlayıcısı – Yer Tamlayıcısı – Belirtili Nesne – Yüklem
C) Belirtisiz Nesne – Yer Tamlayıcısı – Özne – Zarf Tamlayıcısı – Yüklem
D) Belirtisiz Nesne – Zarf Tamlayıcısı – Özne – Yer Tamlayıcısı – Yüklem
Soru 10
‟Hızlıca yaklaşan bulutlar, bize birazdan yağmurun başlayacağını haber veriyordu.” cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
A) Özne
B) Yer Tamlayıcısı
C) Zarf Tamlayıcısı
D) Belirtili Nesne
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne vurgulanmıştır?
A) Ördekler bahçeden geçen küçük derede yüzüyor
B) Dışarı çıkmadan önce saçlarını güzelce taradı
C) Kapıda karşılaştığı babasının elindeki poşetleri aldı
D) Köpeği gezdirmek için hep birlikte dışarıya çıktılar.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır?
A) Masmavi denizin / soğuk sularına atlamak için / sabırsızlanıyordu.
B) Ders kitaplarını / kitaplıktan / tek tek / indirdi.
C) Bizim evin bacasına / birkaç güvercin / konmuştu.
D) Küçük balık / akvaryumun içinde / isteksizce / yüzüyordu.

8.sınıf Deyimler ve Atasözleri Testi

Soru 1
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde “öz eleştiri yapma ve empati kurma” anlamı vardır?
A) Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır
B) Akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi aklını almış.
C) İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır.
D) Çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi “Ne ekersen onu biçersin.” atasözü ile yakın anlamlıdır?
A) Deveci ile konuşan kapısını büyük açar
B) Çalma elin kapısını, çalarlar kapını.
C) Bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır.
D) İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı.
Soru 3
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Ne yapacağına kendin karar ver.” anlamındadır?
A) Vakitsiz öten horozun başını keserler.
B) Araba devrilince yol gösteren çok olur.
C) Eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme; kimi uzun der, kimi kısa.
D) El için kuyu kazan, evvela kendisi düşer.
Soru 4
Doğum gününü kutlamak için öyle gizli hazırlandık ki Rasim’in —-
Bu cümle aşağıdaki deyimlerden hangisiyle tamamlanırsa anlam bütünlüğü sağlanmış olur?
A) dünya başına yıkıldı
B) umrunda değildi
C) gözü bir şey görmedi.
D) ruhu bile duymadı.
Soru 5
Bir iddiayı veya sözü abartılmış bularak kanıtını istemek için ‘‘—-’’ deyimi kullanılır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
A) halebi oradaysa arşın burada
B) kitabına uydurmak
C) sağır duymaz uydurur
D) bire bin katmak
Soru 6
• Gözden çıkarmak
• Gözden kaçırmak
• Gözden kaybolmak
• Gözden düşmek
Aşağıdakilerden hangisi, verilen deyimlerden birinin açıklaması olamaz?
A) Dalgınlıkla görmemek
B) Ortadan çekilmek veya görünmez olmak
C) Bir mal, para, değer yargısı vb. maddi veya manevi varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
D) Tedirgin etmek, yakışıksız görünmek
Soru 7
Yıllardır gitmek istediği ülkede üniversite okuma hakkı kazanınca —-
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilemez?
A) ağzı kulaklarına vardı.
B) etekleri tutuştu.
C) havalara uçtu.
D) içi içine sığmadı.
Soru 8
Dilimizde —- ile —- gibi aynı anlama gelen atasözleri vardır.
Bu cümledeki boşluklara aşağıdakilerin hagisinde verilen atasözleri getirilirse anlam bütünlüğü sağ- lanmış olur?
A) “Atlar tepişir, arada eşekler ezilir.” – “El elin eşeğini türkü çağırarak arar.”
B) “Ağaç yaprağıyla gürler.” – “Çobansız koyunu kurt kapar.”
C) “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” – “Yalnız taş duvar olmaz.”
D) “Bir göz ağlarken öbür göz gülmez.” – El elin nesine, gülerek gider yasına.”
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlış anlamda kullanılmıştır?
A) Ayten Hanım’ın çenesi kuvvetlidir; konuşmaktan yorulmaz, söylediğini dinletir.
B) Son günlerde çok para kaybetmeye başlamış, biti kanlanmıştı.
C) Pazardaki her şey ateş pahası, hepsinin fiyatı çok yüksek.
D) Utancından ne yapacağını bilemiyor, renkten renge giriyordu.
Soru 10
Aşağıdakilerin hangisinde yay ayraç içinde verilen atasözü, cümledeki anlamı desteklememektedir?
A) Tüm uyarılara rağmen kimseyi dinlemeyip işi eline yüzüne bulaştırdı. (Emeksiz yemek olmaz.)
B) Sıkıntılara katlanmazsan ileride iyi yerlere gelemezsin. (Paça ıslanmadan balık tutulmaz.)
C) Önüne bir fırsat çıktı mı onu değerlendirmelisin. (Su akarken testiyi doldurmalı.)
D) Yapılan bir kötülük gün gelir, büyür ve yapanın başına bela olur. (Rüzgâr eken fırtına biçer.)
Soru 11
• Renk vermemek
• Eline ayağına kapanmak
• İki yakası bir araya gelmemek
Aşağıdakilerden hangisi bu deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir?
A) Birine çok yalvarmak
B) Geçim sıkıntısından bir türlü kurtulamamak
C) Bir şeyi bildiği hâlde bilmez görünmek
D) Zorlamak, baskı yapmak
Soru 12
“Körle yatan, şaşı kalkar.” atasözüyle aşağıdakilerden hangisi anlamca özdeştir?
A) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan…
B) Aç ölmez, gözü kararır; susuz ölmez, benzi sararır
C) Ak akçe kara gün içindir.
D) Her horoz kendi çöplüğünde öter.

8.sınıf Fiilde Çatı Testi

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Yol kenarındaki çınarlara bakarak ilerliyorlardı.
B) Sinema salonunda kedi miyavlaması duyuldu.
C) Yüzünden terler şıpır şıpır akıyordu.
D) Haber kanalları töreni canlı yayında verdi.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde çatı özelliği aranmaz?
A) Sepet, ağzına kadar dutla doluydu.
B) Kaybettiği kalemini sıranın altında buldu.
C) Yangına körükle gitmelerine çok kızdı.
D) Anlatacaklarımı sözümü kesmeden dinlemelisin.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde işi yapan bellidir?
A) Çocuklar ormanın içlerine doğru yürüdüler.
B) Sayfanın altında, soruyla ilgili ipuçları verilmiş.
C) Lacivert araba otoparka park edilmiş.
D) Maçlarda, topun hızını ölçmek için geliştirilmiş radarlar kullanılır.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi “Minik öğrenciler, Sosyal Hizmetler Yurdundaki büyüklerini ziyaret etti.” cümlesinin edilgen hâlidir?
A) Öğrenciler, Sosyal Hizmetler Yurdundaki büyüklerini ziyaret etmişlerdi.
B) Minik öğrenciler, Sosyal Hizmetler Yurdundaki büyüklerini ziyaret ediyorlardı.
C) Sosyal Hizmetler Yurdundaki büyükler ziyaret edildi.
D) Sosyal Hizmetler Yurdundaki büyüklerini ziyaret ettiler.
Soru 5
Bir cümlede işin kim tarafından yapıldığı biliniyorsa fiil, etken çatılıdır.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu açıklamaya uygun bir fiil kullanılmıştır?
A) Küçük çocuğun hikâyesi çok beğenildi.
B) Ülkemizde de artık teknolojik aletler üretiliyor.
C) Kırtasiyede bu ay çok sayıda sözlük satılmış.
D) Her şeye rağmen umut dolu insanlar olmalıyız.
Soru 6
I. Bu köprünün yapımı 2016’da tamamlanmış.
II. Çantasında okumak için mutlaka bir kitap taşıyordu.
III. Çocuklar bahçede oyun oynuyorlar.
IV. Kaybolan cüzdanı bir hafta sonra bulunmuş.
Numaralanmış cümlelerden hangilerinde eylemi kimin yaptığı belli değildir?
A) I. ve II.
B) I. ve IV.
C) II. ve III.
D) III. ve IV
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde edilgen çatılı fiil yoktur?
A) Eşyalar birkaç saat içinde taşındı.
B) İşe alınanların listesi birazdan açıklanacak.
C) Pazarda tezgâhlar erkenden kuruldu.
D) Pazarda tezgâhlar erkenden kuruldu.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde geçişli bir fiil vardır?
A) Ece’nin kalbi heyecandan yerinden fırlayacaktı.
B) Büyükannesi, odanın kapısını yavaşça kapattı.
C) Yaşlı adam alışverişi tamamlayıp evine döndü.
D) Bu dergideki karikatürlere çok gülüyorduk.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiilin bildirdiği eylemden etkilenen bir nesne vardır?
A) İki kardeş, babalarından kalma çiftlikte çalışıyordu.
B) Hoşlanmadığın bir şey gördüğünde susmamalısın.
C) Tanınmış yazar, okurlarından övgü dolu mektuplar alıyordu.
D) Her sabah kursa gitmek için erkenden kalkıyormuş.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerden hangisi “yüklem olan fiilin çatısından dolayı” kesinlikle nesne alamaz?
A) Babamla bu hafta sonu Siirt’e gidiyoruz.
B) Çocuk, balkonda yağmurun yağışını izliyordu.
C) Takvimden bir yaprak koparıp okudu.
D) Eve gelince bir tencere çorba pişirdi.
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiillerden hangisi nesne alamaz?
A) Oyuncak sepetinden dedesinin hediye ettiği dürbünü çıkarmış.
B) Kardeşim saçlarını uğur böcekli bir toka ile tutturmuş.
C) Evin küçüğü, uyanır uyanmaz yüzünü yıkamak için banyoya koşmuş.
D) Minik çoban, koyunları otlatırken garip bir ses duymuş.
Soru 12
Masallara karışmış
Eski, eski, eski günlerde
Parmakla gösterilmişiz
Nişanlarda düğünlerde
Arif Nihat Asya
Bu dörtlükteki altı çizili fiille ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Etken – Geçişli
B) Etken – Geçişsiz
C) Edilgen – Geçişli
D) Edilgen – Geçişsiz

8.sınıf Fiilde Çatı Testi

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz?
A) İnsanlar günümüzden yaklaşık on bin yıl önce tarım yapmaya başladı.
B) Bu esrarengiz adam, sabahtan beri yemek yemediği için çok açtı.
C) Birçok ülkede posta hizmetleri bisikletli postacılar tarafından yürütülüyor.
D) Tarihin ilk dönemlerinde insanlar, yaşamlarını avlanarak devam ettiriyordu
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen çatılı bir fiildir?
A) Suat Bey, Keçiören’deki bir okula müdür olarak atandı.
B) Serhat Hoca, semt pazarından evin tüm ihtiyaçlarını karşıladı.
C) İnsanlar zaman içinde işlerini kolaylaştıran aletler icat etti.
D) Birkaç müşteri, marketi soymaya çalışan hırsızın üzerine atıldı.
Soru 3
1. Gece gökyüzüne baktığınızda Kutup Yıldızı’nı rahat- lıkla görebilirsiniz.
2. Biraz hızlı hareket edersen otobüse yetişiriz.
3. Sabahattin Ali, başarılı romanları olmasına rağmen öyküleriyle tanınır.
4. Yazar, insan ruhundaki karmaşık duyguları ustalıkla yakalıyor.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde geçişli fiil kullanılmıştır?
A) 1. ve 2.
B) 1. ve 4.
C) 2. ve 3.
D) 3. ve 4.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Komşularımız, otobüs seferlerinin azlığından dert yanıyor.
B) Annem sabah erkenden kalkıp önlüğümü ütülemiş.
C) Kar yağınca kazaları önlemek için yollara tuz döküldü.
D) Selin, sahneye çıkmadan önce rolünü hızlıca ezberledi.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne-yüklem iliş- kisi yönünden farklıdır?
A) İçeri girer girmez etrafına alaycı gözlerle baktı.
B) Yol kenarlarına birbirinden güzel ağaçlar dikildi.
C) En zor zamanlarda bile hayatla dalga geçercesine gülerdi.
D) Müfettişler, iş yerimizle ilgili bütün evrakları inceledi.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem etken çatılı değildir?
A) Annemin ikazı üzerine oyuncaklar güzelce toplandı.
B) Sabahleyin markete gidip süt ve yumurta aldı.
C) Polis küçük öğrencileri okula kadar götürdü.
D) Hafta sonunda evin karşısındaki tepede uçurtma uçurduk.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem, öznesine göre etken, nesnesine göre geçişsizdir?
A) Büşra, bahçe duvarına hoş bir resim çizmişti.
B) Kedi, susadığı zaman penceremin önünde masumca beklerdi.
C) Teleskobun kullanılmasıyla insandaki keşfetme iste- ği arttı.
D) İki saat boyunca hiç ara vermeden yazısını yazdı.
Soru 8
(1) Kardelenlerin baş aşağı duran ve çana benzeyen çiçekleri, güzel kokularıyla arıları kendine çeker. (2) Çiçek tozları; bal özü almak için çiçeklere konan arıların sırtlarına, bacaklarına yapışır. (3) Arılar bu tozları, çiçekten çiçeğe taşıyarak onların tozlaşmasına yardım eder. (4) Kardelenlerin bir diğer yardımcısı olan karıncalar da kardelen tohumlarını yuvalarına taşır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde yüklem geçişsiz fiil değildir?
A) 1. ve 2.
B) 1. ve 4.
C) 2. ve 3.
D) 3. ve 4.
Soru 9
Turistler iki gün boyunca İstanbul’un tarihî yerlerini gezdi. Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatı yönüyle bu cümle ile özdeştir?
A) Yağmurdan sonra açan güneş, çiçeklerin yaprakları- nı aydınlattı.
B) Bugün okulumuzda öğrenci temsilciliği seçimleri yapıldı.
C) Devam eden sıcaklardan dolayı insanlar şehirden ayrıldı.
D) Son yıllarda bilimsel alanda büyük gelişmeler ya- şandı.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranabilir?
A) Anadolu, binlerce yıllık geçmişiyle medeniyetin baş- kentidir.
B) Ailece en sevdiğimiz ve birlikte vakit geçirebildiğimiz tek mevsim yazdı.
C) Sergilediği olumsuz davranışlardan dolayı arkadaş- ları ondan uzaklaştı.
D) Karşı yoldan gelen otobüsün içinde pek çok yolcu vardı.
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir?
A) Müdür, hazırlıkların tamamlanmadığını görünce çok kızdı.
B) Geç gelen çocuk, sessizce sırasına oturdu.
C) Ne kadar uğraşsam da bir türlü uyanmadı.
D) Kuşlar çeşmenin yanındaki çukurdan su içti.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen bir fiildir?
A) Tanpınar, eserlerinde insanı her yönüyle anlatmıştır.
B) Okul gösterisinde sahneye çıkacağı için süslendi.
C) Aracın tekeri patlayınca saatlerce yardım bekledik.
D) Belediye başkanlığı seçimleri geçen hafta yapıldı.

8.sınıf Fiilde Çatı Testi

Test Hakkında

Soru 1

Bu tabloda numaralanmış cümlelerden hangisinin çatı özelliği yanlış işaretlenmiştir?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan belli değildir?
A) Ahmet esprileriyle sınıftaki arkadaşlarını güldürdü.
B) Yaralı geyik, hemen hayvanat bahçesine götürüldü
C) Araştırması için yurt dışından örnekler getirtti.
D) Bahçesinde birbirinden güzel çiçekler yetiştirdi.
Soru 3
Bazı cümlelerde yüklem geçişli fiil olduğu hâlde cümlede nesne bulunmayabilir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu duruma örnek bir kullanım vardır?
A) Beden dili sayesinde insanlar rahatlıkla anlaşabilir.
B) Bahçede oynayan kardeşini elinden tutup eve gö- türdü.
C) Pazardan aldığı kirazları buzdolabına koydu.
D) Olaydan sonra bir köşeye oturup bekledi.
Soru 4
Zihnini, bir türlü anlamlandıramadığı düşünceler meş- gul ediyordu. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne-yüklem iliş- kisi bakımından bu cümle ile özdeş değildir?
A) Karşıdaki yaşlı adam deminden beri bize bakıyor.
B) Kitaptaki bir cümle onu çocukluk yıllarına götürdü.
C) Sessiz bir ortamda çalışmayı seviyordu.
D) Yere düşen montunu tekrar askıya astı.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin kim tarafından yapıldığı bellidir?
A) Mühendislerin görevlendirilmesi dün yapıldı.
B) Çatıdaki kiremitleri dikkatlice aşağıya taşıdılar.
C) 1950 yılının sonbaharında bir dağ köyüne atanmıştı.
D) Yola sarkan dalların hepsi hafta sonunda budandı.
Soru 6
‟-(ı)l” ve ‟-(ı)n” ekleri bazı fiillere gelerek onları edilgen çatılı fiil yapar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bunu örnekleyen bir kullanım vardır?
A) En sevdiği kalemliğinin kaybolmasına çok üzüldü.
B) Muhtar, mahallelinin bu sözlerine çok alındı.
C) Çalışanlara sözünü dinletemeyince sert bir tavır takındı.
D) Gösterilerin yapıldığı alan, hafta boyunca kameralarla izlendi.
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi çatı bakımından farklıdır?
A) Elindeki şişeyi masaya dikkatlice bıraktı.
B) Hava soğuyunca odanın penceresini kapatmış.
C) Dereceye giren öğrencilerin isimleri okundu.
D) Kazandığı parayı ne yapacağını düşündü.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, etken-ge- çişli bir fiildir?
A) Gecenin karanlığı kalın bir perde gibi kapattı manzarayı.
B) Traktörün plakası orman yolunda kaybolmuş.
C) Balkondaki kırmızı sardunyalar sabah sulandı.
D) Sipariş ettiği kitapları çantasına koyup otobüse koş- tu.
Soru 9
1. Bu buluş elektrik üretiminde yeni bir çığır açacak.
2. Nereden geldiği belli olmayan bir ses duyduk dün gece.
3. Yağmurdan sonraki toprak kokusudur beni sana bağlayan.
4. Manzaranın ortasındaki lamba, yardım istercesine bakıyordu bana.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz?
A) 1. B) 2. C) 3. D) 4
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişli bir fiildir?
A) Lokantanın önünde bir çocuk ağlıyordu.
B) Postacının verdiği paketi hemen açtı.
C) Kediyi kurtarmak için ağaca tırmandı.
D) Küçük çocuklar zile basıp kaçıyordu.
Soru 11
Yıllarca kirada oturduktan sonra ev sahibi olunca çok sevinmişti.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatısı bakımından bu cümle ile özdeştir?
A) Günlerdir devam eden kar, şehri âdeta esir etti.
B) Geçen yıldan beri okullarda süt dağıtılıyor.
C) Kiremitlerin üstünde minik bir kuş dolaşıyordu.
D) Arabaların korna sesleri beni sabaha kadar uyutmadı.
Soru 12
Belediye, mahallenin karşısındaki çorak tepeleri ağaçlandırdı.
Bu cümlenin çatı özelliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Etken-Geçişli
B) Edilgen-Geçişli
C) Etken-Geçişsiz
D) Edilgen-Geçişsiz

 

8.sınıf Fiilimsiler Testi

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
A) Sabah erken kalkıp ödevlerini yaptı
B) En sonunda aracı çalıştırmayı başardı.
C) Giydiği gömlek ona çok yakıştı.
D) Akşam saatlerinde evden ayrıldık.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat-fiil değildir?
A) Kazada oluşan yanıklar zamanla iyileşti.
B) Denediği ayakkabı ayağını vurdu.
C) Ayağı takılan çocuk yere düştü.
D) Burası görülesi güzellikte bir yer
Soru 3
(1)Okumak onun en büyük (2)eğlencesiydi. En dar zamanlarda bile eline bir kitap (3)alıp onu (4)bitirmeye çalışırdı.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf-fiildir?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ma, -me” ekinin işlevi diğerlerinden farklıdır?
A) Odunları kırmayı yarına bırakmış
B) Kırmızı elbiseler giymeyi severmiş
C) Gün aydınlanıncaya kadar uyumamış
D) En güzel özelliği çok okumasıymış.
Soru 5

Bir sarsıntı… (1)Uyandım uzun (2)süren uykumdan
Geçiyordu araba yola benzer bir (3)sudan
Karşıda Hisar gibi Niğde yükseliyordu.
Sağ taraftan (4)çıngırak sesleri geliyordu.
Faruk Nafiz Çamlıbel
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat-fiildir?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
Soru 6
1. Her gece uyumadan önce ılık süt içerdi.
2. Çalışarak büyük başarılara imza atmıştı.
3. Söylediği şarkıyla mahallenin beğenisini kazandı.
4. Sanatın işi, halka bir şeyler anlatmaktır.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yer alan fiilimsiler türce özdeştir?
A) 1. ve 2.
B) 1. ve 3.
C) 2. ve 4.
D) 3. ve 4.
Soru 7
Yürüyüşü aynı babasınınki gibiydi.
Bu cümledeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Burası, masallarda anlatılan Kafdağı’na benziyordu.
B) İçeri girer girmez etrafındakileri süzdü.
C) Romanlarını yazarken kimseyle görüşmezdi.
D) Evin tamamını temizlemeyi kafasına koydu.
Soru 8
Otçul hayvanlar olan gergedanlar, genellikle tek başlarına veya aile grupları hâlinde geniş otlaklarda yaşarlar. Yalnız Sumatra gergedanı sık ormanlarda yaşar. Görme duyuları zayıftır. Koku alma ve işitme duyuları çok gelişmiştir.
Bu parçada kaç fiilimsi vardır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
Soru 9
İlk romanı “Görünmez Adam” ile okuyucusunun gönlünde taht kuran yazar, ilk romanının tadı damağında dururken ikinci romanını yayımlamayı düşünüyormuş. Ben de bu ikinci romanı eline almak için sabırsızlananlardanım.
Bu parçadaki altı çizili fiilimsilerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Sıfat-fiil / Zarf-fiil / İsim-fiil
B) İsim-fiil / Zarf-fiil / Sıfat-fiil
C) Zarf-fiil / Sıfat-fiil / İsim-fiil
D) Zarf-fiil / İsim-fiil / Sıfat-fiil
Soru 10
Doğruyu (1)söyleyen dokuz köyden (2)kovulurmuş. Kovulsun! Elbet doğruların (3)önemsendiği bir onuncu köy bulunur. Eminim ki bu onuncu köy, (4)yaşamak için o dokuz köyden daha uygun bir yerdir.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?
A) Ormanın içindeki köprüyü geçerek köye ulaştılar.
B) Zirveye ulaşınca şehrin manzarasını izledim.
C) Arabamızı park edecek bir yer bulamadık.
D) Yağmur yağınca bahçedeki otları yolmayı erteledi.
Soru 12

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

 

1 2 3 7