8.Sınıf Türkçe 2.Tema Atatürk

2.Tema Atatürk

Online Çöz

Soru 1
Atatürk diyor ki: “Bir kitle, ulus olabilmek için mutlaka eğitimcilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki bir toplumu gerçek ulus durumuna koyarlar. “
Türk Bağımsızlık Savaşı’na önderlik eden Mustafa Kemal, bu savaşın sonunda kazanılan askerî ve siyasi başarılardan sonra toplumsal, kültürel, ekonomik ve teknik kalkınma işlerinde de önderlik görevini sürdürmüştür. Kurtuluş ve kuruluşu izleyen yıllarda, Türk ulusunu hedeflediği çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmanın ancak Türk insanının birey olarak eğitim yoluyla değiştirilmesiyle mümkün olabileceğini çok iyi anlamış ve bu nedenle de eğitime büyük ilgi duymuştur.
Bunun yanında niteliklerin yanında bilim ve teknik gereklidir. Bilim ve teknikle ilgili çalışmaların başladığı ve geliştirildiği yerse okuldur. Okul genç beyinlere insanlara saygıyı, ulus ve yurt sevgisini, bağımsızlık onurunu öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düşünce, onu kurtarmak için tutulması uygun olan en doğru yolu belletir. Görüyorsunuz ki en önemli ve en verimli ödevimiz, millî eğitim işleridir. Millî eğitim alanında ne karşılığında olursa olsun, tam bir başarıya ulaşmak gerekir.
Prof. Dr. LÜTFİ ÖZBİLGİN
1 ve 2. soruları metne göre cevaplayınız.
Metnin konusu nedir?
A
Bağımsızlığın önemi
B
Eğitimin önemi
C
Yurt sevgisi
D
Bilim ve tekniğin insan hayatındaki yeri
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi metinden çıkarılamaz?
A
Eğitimciler bir toplumu gerçek ulus durumuna getiren kişilerdir.
B
Okul genç beyinlere ulus ve yurt sevgisini öğretir.
C
Tarih bilincinin gelişmesi toplumun geleceği için önemlidir.
D
Bir ülkeyi çağdaşlaştırmak ancak eğitim yoluyla mümkün olabilir.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şaşırma söz konusudur?
A
Yazdığı son roman çok güzeldi.
B
Keşke burada olsaydın.
C
Birden karşıma çıkmaz mı?
D
Sen de mi bizimle geliyorsun?
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi olumsuz bir fiil değildir?
A
Ben bu rengi taşırım her zaman can köşemde.
B
Uzun zamandır aramıyor ki beni.
C
O arkadaşlarıyla koşuşturmayı sevmiyor.
D
Yeşilde ne arar da bulmaz insanoğlu.
Soru 5
Aşağıdaki Atatürk’ün özdeyişlerinin hangisinde isim fiil vardır ?
A
Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.
B
Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.
C
Öğretmenler her olanaktan yararlanarak halka koşmalıdır.
D
Yönetimi halka vermek için çalışalım.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A
Saat 11.30’da bize geleceklerini söylediler.
B
Kumbarasında altı yüzelli Yeni Türk Lirası biriktirmiş.
C
Onaltılık müzikte kullanılan bir terimdir.
D
Annemler eskiden 7. caddede oturuyorlarmış.
Soru 7
Aşağıdaki özdeyişlerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
A
Ulusun güvenini ve sevgisini dayanak bilerek hep birlikte ileri gideceğiz.
B
Bize düşen, gürültüye boğmadan birliği korumaktır.
C
Türkiye devletinin bağımsızlığı mukaddestir.
D
Zanaata önem veren bir ulusu büyük yıkımlar bekler.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A
Yeni aldığı eve ikiyüz bin lira vermiş.
B
2’nci kata bile asansörle çıkıyor.
C
Bugün Tema Vakfı bizlere ikişer kitap dağıttı.
D
5 Ocak 2007’de yirmi altı yaşını tamamlayacakmış.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerden hangisi isim cümlesi değildir?
A
Bu konuda anlaşılmayacak bir nokta yok.
B
Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
C
Terk etmedi sevdan beni.
D
En sevdiğim insan annemdir.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğeni vardır?
A
Kitaplar bize yeni ufuklar açıyor.
B
Anneme aldığım hediyeyi beğeneceğini sanıyorum.
C
Keşke zamanında onu dinlemiş olsaydım.
D
Şair dediğin işte böyle olmalı.
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem (ek fiil) kullanılmıştır?
A
Olayı bugün çözmüşler.
B
Tatil zamanı şimdi.
C
Bu söylediklerim sana değildir.
D
Dün seni sinemada gördüm.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmıştır?
A
Sen, sen ol; kimseyi küçümseme.
B
Bu sıcaklar insanı çok bunaltıyor.
C
Çiçekler sanki güneşe gülümsüyor.
D
Dostluğu ilaç, yüzü güleçtir.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisinde zaman kayması vardır?
A
Söz verdiği her yere geç kalıyor.
B
Yaptığım ödevleri kontrol ediyorum.
C
Bugün eve erken gitmeliyim.
D
Dünkü sınavın sonuçları bugün açıklanacak.
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek fiil almamıştır?
A
Ayşe dün çok hastaydı.
B
Koşuya katılanların hepsi gençtiler.
C
Bu konuda sana hiç yalan söylemedim.
D
Dünkü sınavda çok heyecanlandım.
Soru 15
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik zamanlı fiil değildir?
A
Her cumartesi dedesine gidermiş.
B
Ödevini zamanında yaparmış.
C
Sütüne her zaman bal katardı.
D
Ailesinden gezi için izni kopardı.
Soru 16
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde zaman kayması vardır?
A
Ayhan onları karşılamaya gidecek.
B
İstersen telefonda görüşürüz.
C
Bu akşam size geliyoruz.
D
Bizimkiler bu oyuna yarın gelecekler.
Soru 17
“Beyaz mermer konağa doğru yürümeye başladı. Gözleri yaşlı yaşlıydı. İzmir’e Kemal Paşa’ya kavuşmuştu. Bunca yıl beraber dövüştüğü başkumandanını görecekti. Kalabalığa yaklaştıkça tıkanacak gibi oluyordu.“ Yukarıdaki paragrafta kaç tane ek fiil kullanılmıştır?
A
2
B
1
C
4
D
3
Soru 18
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ek fiil vardır?
A
Beklesin
B
Yazıyorum
C
Okuyucuymuş
D
Gidecekler
Soru 19
Aşağıdaki fiillerin hangisi birleşik zamanlıdır?
A
Kırmıştı
B
Kırdırtmalı
C
Kırdıracaklar
D
Kırdırıldı
Soru 20
“Sanatçımız sosyal konularla pek meşgul olmamıştır.“ Bu cümlenin yükleminin zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Duyulan geçmiş zaman
B
Duyulan geçmiş zamanın hikâyesi
C
Görülen geçmiş zaman
D
Görülen geçmiş zamanın hikâyesi

8.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme

Online Çöz

Genel Değerlendirme

1)Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel yargılıdır?
A) Ressamın en başarılı çalışması budur.
B) Köyümüzde herkes gül yetiştirir.
C) Hava ısınınca insanın içi mutlulukla dolar.
D) Uzun saçlı çocuklar daha güzeldir.

2)
Komşular bilirler cümle bu işi,
Arpa yemez, kırılmıştı her dişi.
Kuyruğunu kaldırırdı beş kişi.
Odun taşıdığım eşek nic’oldu. Yukarıdaki şiirin uyak şeması aşağıdakilerden hangisidir?
A) a-a-b-a
B) a-a-a-a
C) a-a-b-b
D) a-a-a-b

3) “Akıntı” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem temel hem mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Akşamdan beri musluğun akıntısı kesilmedi.
B) Gemi, denizdeki akıntıya kapılmış sürükleniyordu.
C) İlaç içtiği halde geceden beri burun akıntısı kesilmedi.
D) Ali akıntıya karşı kürek çektiğinin farkında değil mi?

4). Bu şehre, hatta bu semte gelmeyeli yıllar olmuştu.Oysaki ben çocukluğumun geçtiği ve gençlik hatıralarımla dolu olan bu eve çok içten duygularla bağlıydım. Altı çizili sözcük bu cümlede sözcüğün hangi anlamında kullanılmıştır?
A) Mecaz anlamında
B) Terim anlamında
C) Gerçek anlamında
D) Yan anlamında

5)Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki açıklama kullanılan deyime uygun değildir?
A)Sabahleyin uyanır uyanmaz, karga tulumba işe gidiyordu.
B)Ne yapacağı belli olmayan, deli bozuk bir adamla karşılaşmıştık.
C)Bu türküyü sık sık tekrarlıyor, dilinden düşürmüyordu.
D)Çok sağlıklı ve çevik, çivi gibi bir adamdı.

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varsayımdan söz edilmiştir?
A)Havaalanı sis yüzünden kapatılmış olabilir.
B)Uçağın iki saat sonra burada olması gerekiyor.
C)Hadi sizinle görüşmeyi kabul etti; ona ne demeyi düşünüyorsunuz?
D)Onun böyle davranacağı çok önceden belliydi.

7)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Bu hafta Marmara’nın Doğusu yağışlı geçecek.
B) Herkez tembellik edip,ders çalışmıyor.
C) Yanlışlarıyla öğretmenlerin tepkisini çekiyordu.
D) Omuzumda bir ağırlık var sanki.

8) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
A) Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
B) Bugünün işini yarına bırakma.
C) Yaş kesen baş keser.
D) Sakla samanı gelir zamanı.

9) Rüzgârın yönünü değiştiremiyorsan, yelkenlerini rüzgâra göre ayarla. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenenle anlamca aynı doğrultudadır?
a) Büyük meydanlarda her zaman büyük insanlar nutuk atmaz bunu bil.
b) Bilmediğin bir konuysa konuma; sus ve dinle.
c) Zaman sana uymazsa sen zamana uy.
d) Geleceğin ile ilgili kaygıların varsa, daha çok çalış.
10) Aşağıdakilerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır?
A-Kentimizde her yıl kitap fuarı düzenleniyor.
B-Fuara her yıl nitelikli yazarlar konuk oluyor.
C-Bu yıl, içerik bakımından doyurucu bir kitap fuarı açıldı.
D-Fuara ilgi oldukça yüksekti.

11)
“Uçun kuşlar uçun doğduğum yere.
Şimdi dağlarında mor sümbül vard,ır
Ormanlar koynunda bir serin dere,
Dikenler içinde sarı gül vardır.” Yukarıdaki dörtlükte işlenen duygu, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ayrılık korkusu
B) Yalnızlık endişesi
C) Memleket özlemi
D) Doğa sevgisi

12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için” sözcüğü “amacıyla, maksadıyla” anlamında kullanılmıştır?
A-Senin için iyi şeyler söylediler.
B-Bu kitabı okumak için kütüphaneye gidiyor.
C-Bize geldiği için sevinçliydi.
D- Bu özveriye çocuğum için katlandım.

13.
öyle anlatılmaz bu savaş bence,
Dağ, taş diele gelmiş kendi dilince,
Hücum diye bir ses duydum ilkönce,
Sonra Allah Allah dedi Mehmet’im. Bu dörtlükte, aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Didaktik
B) Pastoral
C) Epik
D) Lirik

14.-
“Bu garip dünyada ben yadırgarım yerimi,
Yıllardan sonra bir gün çektiklerimi.” Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki kafiye çeşitlerinden hangisi vardır?
A) Tam kafiye
B) Zengin kafiye
C) Yarım kafiye
D) Cinaslı kafiye

15-) “Günümüzde komşuluk ilişkileri yok denecek kadar azaldı.” Cümlesindeki altı çizilmiş sözcük grubunun cümledeki görevi nedir?
A. Dolaylı Tümleç
B. Belirtili Nesne
C. Özne
D. Zarf Tümleci

16) “Bir tablo ne denli ustaca ve kusursuz olursa olsun, yaşayan gerçek doğanın yalnızca bir kesitini yansıtabilir. Çünkü o bir kopyadır. Oysa doğa sonsuz zenginlikleri ile bizi var eder, eğitir ve yeniler.”
Bu parçada vurgulanmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sanat yapıtları doğanın yerini tutabilir.
B. Doğa sanat yapıtları kadar faydalı olabilir.
C. Doğadan hareketle yapılan sanat yapıtları kusursuzdur.
D. En etkili sanat yapıtı bile doğanın yerini tutamaz.

17.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur?
A. Böyle dostları özledim doğrusu.
B. Etrafınıza şöyle bakınız.
C. Koskocaman ormanı böyle yok ettiler.
D. Kısacık ömürlerini harcıyorlar.

18.) Ben, Kocaeli’nin güzel çehresini çok seviyorum.” Cümlesinde altı çizili sözcüklerin türü, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralandırılmıştır?
A-Zamir – sıfat – sıfat
B-Ad – sıfat – edat
C-Zamir – sıfat – zarf
D-Zamir – sıfat – zamir

19.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
a. 1992’de Ankara’da oturuyordum.
b. Müzikte resim gibi evrensel bir sanattır.
c. Bazen öğretmenler de hata yapabilir..
d. Gebze’den Kocaeli’ne vapurla gittik.

20-)Aşağıdaki sözcüklerden yapısı bakımından farklı olan hangisidir?
A. Dilekçe
B. Kuşak
C. Bencil
D. Dingin

8.Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme

Online Çöz

Genel Değerlendirme

1. “Başkalarını kimi zaman ne yapmak gerektiğini, kimi zaman da ne yapmamak gerektiğini öğrenmek için izleriz.”Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
a) İnsanlar, başkalarının hatalarını izleyerek de ders alabilirler.
b) Bir insanın davranışlarını izlemek onu mutlaka örnek alacağımız anlamına gelmez.
c) Çocuklar kişilik gelişiminde başkalarını örnek alarak doğru yola ulaşırlar.
d) Başkalarının hatlarını görmek doğruyu anlamamız için bize rehberlik eder.
2. Aşağıdakilerin hangisinde bir sözcük benzetme amacı olmaksızın başka bir sözcük yerine kullanılmıştır?
a) Havuzun buz gibi soğuk suyu bizi kendimize getirdi.
b) Daha çok kazanmak için daha çok çalışmalıyız.
c) Toplantıda yumuşak davranışlarıyla herkesi kendine hayran bıraktı.
d) Adana insanların evinden olmasına öyle çok üzüldü ki.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı zamir olan bir ad tamlaması vardır?
a) Okulun duvarlarını büyük bir zevkle boyadık.
b) Güzelliğin resmini ben bu ovalarda gördüm.
c) Onun düşüncelerini anlamak için iyi dinlememiz gerekir.
d) Bebeğin resmini koltuğun altına saklamışlar.
4-Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel bir görüş belirtiyor
a)Başkentimiz olan Ankara’yı çok beğeniyorum.
b)Şiir okumayı herkes beceremez.
c)’Yaprak Dökümü’ adlı roman Reşat Nuri Güntekin’in romanıdır.
d)Romanlar şiirlere göre daha zor yazılırlar.
5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelerin ayrımında yanlışlık yapılmıştır?
a)Doğanın her tarafında bir mucize vardır.
b)Eski arkadaşlarım beni okulda aramışlar.
c)İnsanlığı yüceltecek olan ilimdir.
d)Soruyu nasıl çözdüğümü hatırlamıyorum.
6- Hangi sözcük çifti karşıt anlamlı değildir?
a) Sevgi-nefret
b) Acı-tatlı
c) Şair-ozan
d) Sönük-yanık
7-.Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden oluşmaktadır?
a) Çocuk babasını çok özlemişti.
b) Bu keskin tavrınla kendine zarar verirsin.
c) Bu ağır sözler onu üzdü.
d) Sınıfını geçemeyen öğrenci ağladı
8-Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnız özne ve yüklemden oluşmuştur?
a)Bilim, insanların geleceğini etkiler.
b)İnsanın en tehlikelisi, en cahil olanıdır.
c)Cahil insandan her kötülük beklenir.
d)Halkı aydınlatmalı; ama ona gerçekleri öğretmeliyiz.
9-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne vurgulanmıştır?
a)Dün okula arabayla Orhan geldi.
b)Orhan dün okula arabayla geldi.
c)Orhan arabayla okula dün geldi.
d)Arabayla Orhan dün okula geldi.

10-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
a)Büyükbabası yaşlandıkça yeni huylar ediniyor.
b)Topladığı özdeyişleri ayrı fişlere yazıyordu.
c)Titreyen elleriyle kahve fincanına uzandı.
d)Onun çiğ davranışlarından rahatsız oluyorduk.
11-) “Bitirdi” kelimesi, hangi cümlede “yormak, güçsüz duruma düşürmek” anlamında kullanılmıştır?
A)Üniversite tahsilini bitirdi.
B)Temizliği biraz önce bitirdi.
C)Bu zor yolculuğu da bitirdi.
D)Bu işlerde beni bitirdi.
12.)Sana vereyim bir öğüt; Ununu kendin öğüt.
Yukarıdaki altı çizili kelimelerdeki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eş anlam
B) Zıt anlam
C) Eş ses
D) Terim anlam
13-) “Sıcak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Yemeklerin çok sıcak olduğundan şikâyet etti.
B) Bu yıl havaların normalden sıcak olacağı söyleniyor.
C) Dün ziyaretine gittiğimiz aile bizi çok sıcak karşıladı.
D) Sıcaktan başı dönmeye başladı.
14-)
Artık demir almak günü gelmişse zamandan,
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.
Yukarıdaki dörtlüğün kafiye ve redifleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) –mandan: Zengin Kafiye
-ol: Tam Kafiye
B) –dan :Redif
-ol:Redif
C) –mandan:Redif
-ol:Tam Kafiye
D)-dan:Redif
-man:Zengin Kafiye
-ol:Tam Kafiye
15) “Çevre” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmamıştır?
a) İyi bir çevrede yetişen insan,başarılı olur.
b) Bu şiir , edebiyat çevresinde büyük yankı uyandıracak.
c) Çevremizdeki insanlarla daima iyi geçinmeliyiz.
d) Okulda kendisine iyi bir çevre edinmiş.
16) Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?
A)Hemen her gün yaptığımız işlerden biri de dinlenmektir.
B)Evde anne ve babamızı ;okulda öğretmenimizi dinleriz.
C)Radyoyu açar,haberleri bizi ilgilendiren konuşmaları dinleriz.
D)Hiç olmazsa günde üç dört saatimizi buna ayırırız
17-)
1 Dik açılar doksan derecedir.
2 Hukuk fakültesini dereceyle bitirmiş.
3 Bugünkü kadar bu derece ilgi görmemiştim.
4 Geniş bir kadroyu bu derece daraltabileceğimi sanmıyordum Numaralandırılmış sözcüklere derece sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
A)1
B)2
C)3
D)4
18.“ Aydınlanmak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır.
a) Panjurları açınca oda aydınlandı.
b) Sokakların aydınlığı elektrikler kesinlince kayboldu.
c) Öğretmenlerin asıl görevi yeni nesilleri aydınlatmaktır.
d) Gün artık erken aydınlanıyor.
19-)Aşağıdaki cümlelerden hangisinin nesnesi isim tamlamasıdır.
a) Ali, Türkçe kitabını kaybetmiş.
b) Okulumuzu mavi renge boyamışlar.
c) Kitap okumayı oldum alası çok sevmişimdir.
d) Sabah erken İstanbul’a gideceğiz.
20-)Atatürk, yurdu iç ve dış düşmanlardan kurtarmak için insana şaşkınlık,saygı ve korku verecek insanüstü bir iradeyle çalışmıştır. Savaş sonrasında,kendisine “Mutlu musunuz?” diye soran bir gazeteciye verdiği cevap ilginçtir: “Evet,mutluyum,çünkü başardım.” Bu parçaya konabilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mutluluğun Önemi
b) Atatürk’ün Başarısı
c) Çalışma ve Başarı
d) Çalışmanın Yöntemi

8.Sınıf Türkçe Paragrafta Anlam

Online Çöz

Paragrafta Anlam

Artık benim için zaman ve saat denilen şeylerin ölçüsü kalmamıştır… Nihayet gün batımı başlar. Karşımda “Cebeli Ekra” bu süslü, renkli güzel ova manzarası karşısında çıplaklığından utanarak kel tepesine batı güneşinden bir şal sarar, yalçın yamaçlarına uzaktaki Akdeniz’in göğe vuran akislerden mavi bir bornos geçirir, beline “Asi”nin gümüş alevle¬rinden bir kemer takar ve eteklerine akşamın yumaşak gölgelerinden kürkler çevirir; o da süslenir. Gündüzki sert, kırıcı yüzünü hüzün bürümüş, insancıl bir üzüntü içinde şirinleş-miştir.
(1. ve 2. sorular parçaya göre cevaplandırıla¬caktır.)
1.    Paragrafta hangi anlatım tekniği ağır bas¬maktadır?
A) Betimleme
B) Öyküleme
C) Tanımlama
D) Açıklama
2.    Paragrafta hangi varlık kişileştirilmiştir?
A) Nehir
B) Dağ
C) Kemer
D) Gün Batımı

3. Doğru mu yapıyoruz, iyi mi ediyoruz? Bana ka¬lırsa daraltıyoruz yaşam alanımızı. Bir zevkimiz bile olmadığını kabullenmiş oluyoruz. Herkesle bir oluyoruz. Herkesin seçtiğini seçiyor ve sevdi¬ğini seviyoruz. Herkesten ayrı bir yanımız, farklı bir rengimiz kalmıyor ondan sonra. Biz istediği¬miz kadar “birey” olmanın anlamından ve fazilet¬lerinden söz edelim. Parçada yazarın asıl yakındığı hangisidir?
A) Yaşam alanlarımızın daralması
B) Herkesin birbirini sevmesi
C) İnsanların farklı yanlarının olmaması
D) Kendimize ait zevklerimizin olması

4. Şiir yazan devlet reislerini biliyoruz. Fakat devlet reisliği yapan şairler görmedik. Bizim görüşümü¬ze göre, şair ve sanatkâr devlet reisi olması as¬la şart olmayan, fakat gerektiğinde en yüksek devlet reisini kendi kadrosundan çıkaran bir kim¬liğe sahip olmalıdır.
Paragraftan çıkarılamayacak düşünce aşağı-dakilerden hangisidir?
A) Bir insanın şair veya sanatkâr olabilmesi için önemli mevkilerde olması asla gerekmez.
B)Şair ve sanatkâr gerektiğinde devlet reisliği bile yapabilecek karakterde olmalıdır.
C) Devlet reisleri, şiir ve sanatla uğraşmak zorundadır.
D) Devlet reislerinden bazıları şiir ve sanatla uğraşmışlardır.


5. Şiir, edebiyat önce ev içlerinden, sokaklardan, kahve ve konak köşelerinden sonra da okullar¬dan çekilip gitti. Edebiyatın eksikliğindendir ki bugün sokaklarda kavga var. Şiirler, tekerleme¬ler yerine dedikodular çalınıyor kulaklarımıza ve yumruklar, silahlar konuşuyor. O eski sokaklar-dansa geriye bir hatıra olarak yalnız isimler kal¬mıştır. Gülbeyaz Sokağı, Hoşseda Sokağı….
Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) Edebiyatın eksikliğinden dolayı sokaklarda kavga vardır.
B) Şiir yavaş yavaş önce evlerden, sokaklardan çekilmiştir.
C) Sokaklardan geriye hatıra olarak kalan tek şe¬yin isimlerdir.
D)Şiir ve edebiyat sevgisi okullarda hâlâ devam etmektedir.

 

6. (I) Ben, 21. yüzyıl modern insanının ve onun ya¬rattığı değerlerin doğayı nasıl hiçe saydığını an¬lattım. (II) Bunu yapabilmek için kuşları, insanla¬rı, çamuru ve hatta dünyanın kendisini konuştur¬dum. (III) Oysa hepimiz doğayı yaşatmak için el ele çalışmalıydık. (IV) Doğanın o saf güzelliğini zamanla kaybetmiş olmaktan doğan acılarımı anlatmaktı niyetim.
Parçada numaralandırılmış cümlelerden han¬gisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I         B) II          C) III            D) IV

7. Denemenin bütün sırrı “şölen” kelimesinde sak¬lıdır. Deneme, akla gelebilecek her anlamda, hem düşünce, hem de dilin salınışı bakımından bir şölendir. Tabi hangi deneme? Ustasının elin¬den çıkmış olanı… Kimin için? Düşünmenin ve okumanın, dahası dilin tadına adamakıllı varabil¬miş okurlar için.
Parçada denemeyle ilgili  aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Denemenin bir düşünce ziyafeti olduğuna
B) Denemenin, içinde pek çok sır taşıdığına
C) Dilin tadına varan okurlar için şölen olduğuna
D) Usta kalemlerden çıkanların zevk verdiğine

 Ne hoş, ey güzel Tanrım, ne hoş Maviliklerde sefer etmek! Bir sahilden çözülüp gitmek Düşünceler gibi başıboş.
(8. ve 9. soruları yukarıdaki dörtlüğe göre ce¬vaplandırınız.)
8.    Dörtlükte kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanrı                    B) Mavilik
C) Sahil                    D) Düşünceler

9.    Dörtlüğe göre şair için hangisi söylenebilir?
A) Yorgun              B) Telaşlı
C) Sevinçli            D) Endişeli

10. Her zamanki gibi otobüsten inip eve doğru yürü¬düm. Sokaklar bomboş. Yalnız bir kişi dolaşıyor sokakta. Evet, o kişi: Kadir Abi. Hava soğuk. El¬bisesi paramparça»*.Y^ıına^aJ^§tım. Paltomu çıkarıp, kendisine vermek istedim. Mahcup bir tavırla sadece “sağol” dedi. Bu insan herkesin korkup kendisinden kaçtığı” Deli Kadir’di.
Bu sözleri söyleyen kişinin en belirgin özel I i-
ği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Duygusuz                   B) Vurdumduymaz
C) Duygusal                   D) Duyarlı


11. Bizim çocukluğumuzun sayılı günlerinden biri de Hıdrellez’di. Aslı Hızır llyas. Türk ağzından son şeklini böyle almış, olmuş Hıdrellez. Eskiden 23 Nisan’a rastlardı. Şimdi 6 Mayıs’a. Bir gün önce¬den hazırlıklar başlar. Tertibat, gidilecek yere göre alınır. Haydarpaşa çayırı, Kâğıthane, Çırpı¬cı veya Veliefendi çayırları bugünün mesireleri idi. Bir şenlik, bir şenlik… Ne güzel günlerdi, sor¬mayın gitsin.
Parçada sözü geçen dönemle ilgili aşağıdaki¬lerden hangisinden söz edilmemiştir?
A) Çocukluğun sayılı günlerinden olduğundan
B) Hızır ilyas’ın Hıdrellez’e dönüştüğünden
C) Hıdrellez için hazırlık yapıldığından
D)Artık Hıdrellez şenliklerinin bittiğinden

 

12. İsmini vermek istemediğim bir yazar, bir gün yazdıklarını üst üste koymuş, kendi boyunu aştı¬ğını görmüş sevinmiş, çevresindekilere dönerek: “Bakın yazdıklarım boyumu aştı.”demiş. Yazara saygısızlık etmek istemiyorum. Ancak şunu sor¬maktan da kendimi alamıyorum. Peki bu yazarın boyunu aşan yapıtlarından günümüze ne kaldı? Yukarıdaki sözleri söyleyen birisinden aşağı-dakilerden hangisini söylemesi beklenemez?
A) Önemli olan kalıcı eserler verebilmektir.
B) Nicelik, nitelikten daha önemlidir.
C) Yazarın övüneceği şey özlü olmaktır.
D) Sayı çokluğunun önemi yoktur.

 


Göz yeşile doymak ister,
Yürek sevgiye…
Hele bir korunsun, korunabilsin yeşil,
Demir parmaklık, tahta çitle,
Gün ola harman ola sıra sevgiye gele
(13. ve 14. soruları yukarıdaki şiire göre ce¬vaplayınız.)
13. Şair için hangisi söylenemez?
A) Duyarlı   B) Sevgi dolu   C) Endişeli   D) Telaşlı
14. Şiirde vurgulanmak istenen nedir?
A) Tabiata karşı sevgi duymak gerekir.
B) Tabiatı korursak, sevgiyi hakim kılabiliriz.
C) Yeşil renk gözleri yormaz.
D) Sevgiyi, çevreye tercih etmeliyiz.

15. İnsan Bir Ormandır adlı yapıtın birçok kesiminde çeşitli özel adlar, yer adları sıralanmaktadır: Taksim, Şişli, Beyoğlu, Zeki Müren’in filmleri, Ferdi, Orhan Müslüm… vb. Gerçek yaşamda bu kişi ve yerleri görebilir, bulabiliriz.
Bu parçada yapıtın hangi özelliği daha çok vurgulanmıştır?
A) Çok çeşitli konuların işlenmiş olması
B) Yapıtın herkes tarafından okunuyor olması
C)Günümüz hayatını yansıtmış olması
D) Bütün ayrıntılarıyla incelenmiş olması


16. O da yetmez yüreğimize… Derinden, yumuşak Esmeli duygular rüzgârı Aklın oturduğu tepeleri okşayarak…
Dörtlükte şairin asıl istediği nedir?
A) Rüzgârların devamlı esmesi
B) Yüreğinde duyguların hâkim olması
C) Duygularının anılması
D) Tepelerde rüzgâr olması

 

17. Bakışların pırıltılı, yüreğin dolu, Halin sıcak..
Anlıyorum, anlıyorum ama Ben o değilim desem artık ne olacak? İçimdeki çocuk, doymuyorsun ki oyuna.
Şiire göre şair için hangisi söylenemez?
A) Artık büyüdüğünü düşünmektedir.
B) Hayata karşı umudu vardır
C) Kendini çocuk gibi hissetmektedir.
D) Çocuksu yanıyla çelişmektedir.


Seninle başım dertte Ne yapsam bilmiyorum Canımdan bir parçasın Söküp atamıyorum.
(18. ve 19. sorular dörtlüğe göre cevaplandı¬rılacaktır.)
18. Yukarıdaki  dörtlüğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şair kararsız bir durumdadır.
B) Sevgilisi ile arası iyi değildir.
C) Sevgilisinden vazgeçememektedir.
D) Sevgilisi, şairi sevmemektedir.
19. Dörtlükte en ağır basan duygu hangisidir?
A) Kararsızlık          B) Isdırap
C) Sevinç                D) Ayrılık


20. Her sıra başı yazar gibi elbette etkisi oldu. Ola¬cak da daha. Ne var ki, durmadan gelişen hayat koşulları, her şeyi olduğu gibi, hikâye sanatını, hikâyecilik tekniğini ve açılarını da durmadan değiştiriyor. Onun için Sait Faik etkisinden yarı¬na ne kalacağını bugünden kestirmek kolay de¬ğildir.
Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olabilir?
A) Sait Faik’in hikâyeciliğimizdeki etkisini hayat koşullarına bağlamak mümkün mü?
B) Bugün hikâyecilik tekniğinde sürekli değişim¬ler oluyor, yarının hikâyeciliğinde Sait Faik’in etkisi ne olabilir?
C)Sait Faik’le yarının hikâyeciliği arasındaki ba¬ğı nasıl açıklayabiliriz?
D) Sıra başı yazarlar arasındaki etkileşimi nasıl açıklayabiliriz?

8.Sınıf Türkçe Metinde Anlam

Online Çöz

Metinde Anlam

Küre Dağları, dünyada eşine az rastanır nemli karstik ormanları, bitki türü ve yaban hayatı zenginliğiyle ekolojik bakımdan önemi uluslarası düzeyde kabul edilmiş ender ormanlar arasında. Tarihi ve kültürel açıdan Kapadokya, Efes hangi değerdeyse ekolojik açıdan Küre Dağları da ay¬nı değerdedir. Bu özelliklerinden dolayı bölge geçtiğimiz yıl milli park ilan edildi.
1.Bu parçada Küre Dağları ile ilgili olarak aşa-ğıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
A) Uluslararası düzeyde kabul edildiğinden
B) Ekolojik açıdan çok değerli olduğundan
C) Dünyada eşsiz ormanları olduğundan
D) Yıllardır milli park olmasına uğraşıldığından
2.Rasim Özdenören dar bir çevrede tanınan, son dönem modem Türk hikâyeciliğinin değişik eğilimlerinden birisini temsil eden, yine son dönem modern Türk hikâyeciliğindeki güçlü konumuyla kendinden sonra gelen birçok hikayeciyi etkile¬yen, edebiyatla ilgilenenlerin göz ardı edemeye¬ceği bir isim. Bu önemli ismin kitaplarından “Hastalar ve Işıklafın 3. baskısı yapıldı. Kitabı oluşturan 15 hikâye, 1964-1966 yılları arasında yazılmış. Hikâyeler akıcı bir Türkçe ve hayal gü¬cünü zorlayan tasvirlerle işlenmiş.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen sanatçının bir özelliği değildir?
A) Dar bir çevrede tanınması
B)Türk hikâyeciliğinin temsilcilerinden olması
C) Hikâyecilikte güçlü bir konuma sahip olması
D) Pek çok hikayeciden etkilenmiş olması


3.Bir kalp duracaksa Acıdan ve ıstıraptan O benim kalbim olsun Senin kalbin değil
Şair için hangisi söylenemez?
A) Fedakâr
B) Duyarlı
C) Duygulu
D) Dertli
4.Türkiye, Türkiye aylı yıldızlı Türkiye
Sen Mehmed’sin omuzların Anadolu yaylası
Aladağlar Toroslar dev gibi gövden
Sen şehid oğlu şehid babası
Sana selam olsun dünyadan hürriyetten
Şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vatan özlemi
B) Yurt sevgisi
C) Ayrılık acısı
D) Yalnızlık korkusu

5.Mutluluğa engel olmada olağanüstü bir beceriklilik gösteriyor insanlar. Mutsuz olmaktan en çok kaçan, en başta gidiyor mutsuzluğa. Oysa, insan başını çevirip şöyle bir bakıverse çevresine, kendini mutlu kılacak nice şeyler bulacak. Bakış açısı olumsuz olduğundan göremiyor.
Parçanın ana düşüncesini aşağıdaki özlü sözlerden hangisi açıklar?
A) Başkasına verir talkını, kendisi yer salkımı.
B) At, adımına göre değil, adamına göre yürür.
C) Her zaman gemicinin istediği rüzgâr esmez.
D) Güzel gören güzel düşünür.


6. Bu yıl altmış yedi yaşıma bastım. Altmış yedi! Ne kadar çok! Biraz da fazla değil mi? Bence insan çağında ölmeyi bilmeli. Bilmezse benim gibi tek başına, sersem ve avare kalır! Hele yol arkada¬şını da kaybederse, bütün bütün savsaklar ve artık onun için çevresindeki kapkaranlık uçuru¬mun kenarında baş dönmesinden başka bir şey kalmaz.
Yukarıdaki parçanın yazarı için aşağıdakiler-den hangisi söylenemez?
A) Yaşlandığını düşünmektedir.
B) Ölmesi gerektiğini düşünmektedir.
C) Kendisini yalnız hissetmektedir.
D)Etrafındakileri karanlık görmektedir.
7. Halkımız her güzellikte çiçeklerin, özellikle, gü¬lün güzelliğini görme eğilimindedir. Dilimizdeki güllü deyimler bu eğilimi açıkça göstermektedir. İyi babalar ailelerine gül gibi bakar, mutlu ve ge¬çim sıkıntısı çekmeyen aileler gül gibi geçinip gi¬der ve çocuklarını el bebek gül bebek büyütür¬ler. Kız çocuklarına güzel olsunlar diye çokça gül’lü adlar verilir: Güldane, Gülüzar, Gül, Güllü gibi.
Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangileri kullanılmıştır?
A)Açıklama-Tasvir
B) Açıklama-Örneklendirme
C) Örneklendirme-Öyküleme
D)Öyküleme-Tasvir

8. Yazdıklarımda gülünç olanla hüzünlü olanı bir arada yakalamaya çalışırım. Yanlışlıkları ön plana çıkarışım belki bu yüzden. Bu yanlışlıkları düzeltecek reçeteleri sunma çabasında hiç olma¬dım. Bu, romancının işi değil. Diyen yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Eserlerinde hüzün ve sevinci birlikte işleyebil-mektedir.
B) Yazılarında yanlışlıkları ön plana çıkarıp okuyucuları aydınlatma çabasındadır.
C) Yazarın işi sadece yanlışlıkları ön plana çıkarmaktır.
D) Yazar, yanlışlıklara karşı reçete sunma çabasında değildir.


Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gök yüzünde, güz mevsiminde artık esmer çizgiler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarla¬rında, toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama, çocuk¬lar, sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillik¬leri çok gördük, sizin için kötü olacak. (9. ve 10. sorular parçaya göre cevaplandırı¬lacaktır.)
9.Parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Betimsel anlatım yapılmıştır.
B) Benzetmelere yer verilmiştir.
C)Gerçek anlamlı sözcük yoktur.
D) Kişisel anlatıma başvurulmuştur.

10. Parçada aşağıdaki duygulardan  hangisine
yer verilmiştir?
A) Hüzün
B) Sitem.
C) Heyecan
D) Korku

 11. Şimdiye kadar birçok defa sizin türkünüzü söyle¬yenler oldu. Biliyorum, bir kere de ben mızrabı¬mı sizin için vurmak istedim: Önünüzde uyanan şafak aydınlığında size ettiklerimizi görüp anlar¬sanız ne olur bizi bağışlayın çocuklar.
Parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıka¬rılamaz?
A) Çocuklar için söylenmiş çok söz olduğu
B) Herkes gibi sıradan şeyler söylemek istediği
C) Çocukları aydınlık günlerin beklediği
D)Çocuklar için yapılanların yetersiz olduğu
12. Bana “Çok yazıyorsun” diyorlar. Bir insana “Sen çok yaşıyorsun, artık öl” denir mi? Benim yaşa¬mam ve şiirim birbirinden ayrı şeyler değil ki! Ya¬şarken şairliğimi yaşıyorum ben.
Bu sözleri söyleyen kişinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?
A) Şairliğimi alırsanız geriye bir şey kalmaz.
B) Ben her zaman şiir iklimlerinde gezen biriyim.
C)Şair “yazma” demek ölümdür.
D) Zaman zaman şiirden uzaklaşmam normal

13. Yola çıkınca her sabah, Bulutlara selam ver. Taşlara, kuşlara, Atlara, otlara, İnsanlara selam ver. Ne görürsen selam ver. Sonra çıkarıp cebinden aynanı Bir selam da kendine ver.
Yukarıdaki şiirde hangi düşünce vurgulan¬mıştır?
A) Yaşama sevinci
B) Mutlu olma
C) Doğayı sevme
D) Kendini sevme


14. Şiirin hiç bir kelimesine dokunamazsınız. Anlam, kelimeleri boşluğa çivilemiştir âdeta. Bir kelimey¬le oynama, tılsımı bozmaya yeter. Bu yönüyle şi¬ir, atasözüyle aynı çizgide görülüyor.
Paragrafta şiirin hangi özelliği vurgulanmak¬tadır?
A) Atasözleri gibi anlamca zengin olduğu
B) Şiirin kendine özgü kelimeleri olduğu
C) Şiirde kelimelerin değiştirilemeyeceği
D) Şiirde kelimelerin tılsımlı olduğu

 

15. Tren ilerliyordu. Pencereden deniz görünüyordu. Denize akşam güneşi vurmuştu. Renk renk ka¬yıklar gördük kıyılarda. Denize taş atan çocuklar gördük. Uzakta bir balıkçı ağlarını topluyordu. Serin bir rüzgârla ürperdik birden. Tren ilerliyor¬du. Yeni hayata yaklaşıyorduk.
Parçada aşağıdaki duyulardan hangilerine yer verilmiştir?
A) Görme-dokunma
B) Görme-işitme
C) işitme-koklama
D)Tatma-koklama


Geceleri ışıktan çok gaz yağı kokusu neşre¬den gemici fenerlerinin fitili ateşlenip kırmızı-yeşilli cam kafeslere yerleştirilerek istasyon hayatının öteki boyutuna sınır koyarlar, ilk dördündeki ayın puslu döküntüleri, isten kararmış baca kiremitlerinin matlığına gömülür ve öylece kalır. Gecenin köründe yorgun ve uykulu trenler, buharlı fısırtılar ve çelik gıcırtı-larıyla istasyona bir an yaslanıp dinlenir. Bir kaç düdük sesi, bayatlamış selamlardan son¬ra geriye bir tutam buhara bulanmış keskin bir kömür dumanı bırakarak kaybolur gider.
(16. ve 17. sorular parçaya göre cevaplanacaktır.)
16. Paragraf için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A) Anlatımında betimleme kullanılmıştır.
B) Gerçek anlamlı sözcük yoktur.
C)Mecaz anlamlı sözcükler vardır.
D) Kişileştirmeler yapılmıştır.

17. Paragrafta kişileştirilen varlık hangisidir?
A) Gece
C) Tren
B) Işık
D) Kafes

18. Renkleri erbabına sormalı. Ah, renklerin şairi Ahmet Haşim, neredesin? Nerede senin ay ışığı gecelerin, akşam kızıllıkların, tunca benzeyen mermer, yârin dudağından getirilmiş karanfil… Renkleri onun kadar şiirleştiren var mıydı? Bir de Bedri Rahmi var değil mi? Ressam ve şair Bed¬ri Rahmi… Onda da maviler, sarılar, çivit rengi, çağla yeşili, kırmızı, pembe… Hepsi bir ağızdan cıvıl cıvıl, fıkır fıkır konuşur, konuşmaz adeta gü¬lüşür, oynaşırlar. En iyisi renkleri şairlerle res¬samlara bırakmalı. Çünkü en iyi onlar anlar dille¬rinden, sevinçlerinden, üzüntülerinden.
Parçanın ana fikri nedir?
A) Renkler konusunda şair ve yazarlar ustadır.
B) insanların derdini en iyi renkler anlatır.
C)Şairler renkleri, ressamlardan iyi anlatır.
D) Renkler derde deva değil, derdin kendisidir.

19. Mevsimlerin ve yağmurun dilini çocuklardan sonra en iyi şairler bilir. Bir şiirin serüveni yağ¬mura benzer çünkü. Her şair biraz gökyüzüdür. Bazen yüzünde mavilikler gezinir, bazen bulutlar siner içine. Bir gün yağmurlarını boşaltır o da gökler gibi. Yağmur sonrası gökyüzü nasıl ışır ve genişlerse, şairin de içine bir gökyüzü doğar şiirini bitirince.
Parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi ağır basmaktadır?
A) Örneklendirme
B) Benzetme
C) Kanıtlama
D) Karşılaştırma


20. Edebiyat çeşitleri içerisinde sözün anlamını ede¬bi sanatlar yoluyla en fazla kullanan yazı türü şi¬irdir. Söz unsuru ve kelime oyunları ile hüner gösterme haline gelmiş şiirde, nesir kadar açık¬lık yoktur. Nesirde duygu ve düşünceler olduğu gibi aktarılır. Şiirde ise görünenin arkasında baş¬ka bir dünya vardır.
Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?
A)Öyküleyici anlatım
B) Betimleyici anlatım
C) Karşılaştırmalı anlatım
D)Açıklayıcı anlatım

 

8.Sınıf Türkçe Cümlede Anlam

Online Çöz

Cümlede Anlam

1.    “Bazen bir mısra hayatı değiştirir.”
Bu sözü söyleyen kişi için hangisi söylene¬mez?
A) Hayatını mısraya benzetmektedir.
B) Şiirin insanı etkilediğini düşünmektedir.
C) Hayatın bazen değiştiğine inanmaktadır.
D)Mısraların önemsiz olduğunu düşünmektedir.

2.    “Nasıl utandım, nasıl utandım bilemezsin, ade¬ta…”
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse cümlenin anlamı en uygun bi¬çimde tamamlanmış olur?
A) Başımdan kaynar sular döküldü.
B) Aklım başımdan gitti.
C) Yerin dibine geçtim
D) Nefesim kesilir gibi oldu.

3.    Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde “tedbir” anlamı vardır?
A) Baş eğmekle baş ağrımaz
B) Her kaşığın kısmeti bir olmaz
C) Kuşkulu uyku evin bekçisidir
D) Buldun bir börek, sahibi nene gerek

4.    “Güzellik kaybolur, erdem yaşar.”
Diyen birinin hangisini söylemesi beklene¬mez?
A) Dış güzellikler değil, iç güzellikler önemlidir.
B) Güzellik olmazsa erdemler de olmaz.
C) Kalıcı olan tek şey iyi özelliklerdir.
D) Güzellikler, güzel huylarla nitelikli hâle gelir.

5.        I. olduğu
II. zenginlik
III. vardır
IV. başarı da
V. yerde
VI. ve
VII. sevginin
Yukarıdaki sözcüklerle ve kurallı bir cümle oluşturduğumuzda sıralama nasıl olmalıdır?
A) IV. VII, I, V, VI, III, II
B)l, V, II, VI, VII, III, IV     

C)VII, I, V, II, VI, IV, III      
D)VII, V, IV, II, VI, III, I

6.        I. Bireysel oluşların toplumsallaştığı her yer
de sanat vardır.

 II. Sanat, bireysel ürünlerin toplumla buluş-
 masından doğar.
III. Sanatın işlevlerinden biri de toplumsal so-
runları irdelemektir.
IV. Toplumca benimsenen sanat yapıtları kalı¬cı olur.
Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi yakın an¬lamlıdır?
A) I ve II B) II ve III
C) III ve IV D) I ve IV

7.    (I) Dirilmek ve yeniden hayata sarılmak istiyor¬sak sabah derinliklerinden mahrum kalmamalı.
(II) Güneşten önce kalkıp pencereleri açmalı.
(III) Gün ışıkları gelmeden açılan pencereleri
mutlaka kuş sesleri dolduracaktır. (IV) Ve nisan¬
da yürümeli, hep yürümeli insan.
Bu paragrafta numaralandırılmış cümlelerin hangisinde koşula bağlılık söz konusudur?
A) IV      B) III      C) II      D) I


8.    Ağlarken gözden yaş mı akmalı Gülerken insan ağlayamaz mı
Yukarıdaki dizelere anlamca en uzak cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) insan, bazen gözyaşlarını içine akıtabilir.
B) insanın gülerken ağladığı anlar vardır.
C) Ağlamak her zaman gözyaşını gerektirmez.
D)Seviçten ağlanılan zamanlar da olabilir.

9. Beyazıt durağı kalabalık ana duraklardan sayılır. (I) Bunun nedenini Beyazıt’ın merkeziliğinde aramaya gerek yok. (II) Birçok insanı çekecek kadar zenginlik barındırır koynunda Beyazıt. (III) Yediden yetmişe, tüm yaş gruplarından, her meslekten insanların ve hatta mesleği olmayan¬ların yolu geçer buradan. (IV) Dersi kıran liseli¬ler, kitap kokusuna bayılanlar, gezinti yapanlar…
Parçada numaralandırılmış cümlelerden han¬gisinde Beyazıt’ın kalabalık olmasının gerek¬çesi verilmiştir?
A) I B) II C) III D) IV

10. “Saygılı, hoşgörülü ve sevecen bir kişiliğe sahip olmalıyız, insanları düşüncelerinden dolayı kına-mamalıyız.”
Cümlesinin anlamca yerini tutabilecek en uy¬gun cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her insanın kendine göre bir düşünüş şekli vardır.
B) Herkes düşündüğü şeyi rahatça ifade edebilme¬li ve karşısındakine de bu imkanı tanımalıdır.
C) Hoşgörünün hakim olduğu toplumlarda kötü düşüncelerin olması beklenemez.
D) İnsanın kişiliği iç dünyasının bir aynasıdır.

11. “Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığın¬dan bir şey kaybetmez.”
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vurgu-lanmamıştır?
A) Yardımlaşma                     B) Fedakârlık
C) Sevgi                                    D) Öğretme12. (I) Nisan, beni adamakıllı inceltiyor. (II) Sabah ışıklar belirmeden kalkıyorum. (III) ilk işim pen¬cereleri açmak oluyor. (IV) Sabahın çılgın kuşla¬rı adamı cıvıltılara boğuyor.
Yukarıdaki   numaralandırılmış   cümlelerin hangisinde öznel bir yargı söz konusudur?
A) IV B) III C) II D) I

13. Çetin Altan, her yemek pişirene aşçı denmeye¬ceği gibi her yazı yazana da yazar denemeyece¬ğini ifade ederek, “Yazı bir yaşam biçimidir. Ya¬zıdan hayatını kazananlarda yazardır.” diyor. Kendi çocuklarının yazar olmasına gelince, oğullarının aile meclisinde kurulan havuzdan et¬kilenmiş olabileceklerini düşünüyor.
Yukarıdaki parçada altı çizili kısımla anlatıl¬mak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ailedeki çocukların bilgi seviyesi ile ailenin kültür seviyesinin orantılı olduğu
B) Ailelerin kültürlü oluşu çocukları olumsuz yön¬de etkilediği
C)Ailedeki çocukların evdeki kültür ortamından etkilenebilecekleri
D) Ailede her söylenilenin çocuklarca benimsendiği

14. Aşağıdakilerin hangisinde karşılaştırma söz konusu değildir?
A) Sen eskiden daha çalışkandın.
B) Buralara böyle yağmur yazmazdı. C)Hiçkimseye itimat etmezdi.
D)Eskiden yalnız bir insandı.

15.     1. Eşek kulağı kesilmekle küheylan olmaz.
2. Eşek at olmaz, ciğer et olmaz.
3. Eşeğe altın semer vursalar yine eşektir.
4. El elin eşeğini türkü çağırarak arar. Yukarıda verilen atasözlerinden hangisi farklı

A)1 B)2
C)3 D) 4

16. Ecel gelmişse cihane Başağrısı bahane. Sözüyle anlatılmak istenen nedir?
A) Çaresizlik              B) Ümit
C) Heyecan               D) Hastalık

17. “Dört dörtlük sonuçların, dört dörtlük mimarları olur.”
Aşağıdaki yargılardan hangisi bu cümleyle çelişir?
A) İstenilen sonuca ulaşmakta işi üstlenenlerin payı büyüktür.
B) Yetenekli yöneticilerle mükemmel işler yapıla¬bilir.
C) Gelecek idealist insanların elinde en güzel şeklini bulur.
D) En güzel fikirler en mükemmel zihinlerden çıkar.

18.”Aydın’a gelmesi için çok yalvardım. Nuh diyor peygamber demiyordu. Sonunda ben de ısra¬rımdan vazgeçtim.”
Bu parçaya altı çizili kısmın kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Kimseyi beğenmiyor, burnu havada geziyordu.
B) Öğrencileri başından savmak için uğraşıyordu.
C) Oğlumu göndermemek için çok ayak diredim.
D) Karşımızda oturuyor, çevreyi inceliyordu.


19.”Olgun insan, güzel söz söylemesini bilen insan değil, yapabileceğini söyleyebilen insandır.”
Yukarıdaki cümlenin anlamca en yakını aşa-ğıdakilerden hangisidir?
A) Güzel söz söyleyebilen insan olgun sayılır.
B) Söylediğini yapan olgun insandır.
C)Hep yapamayacağını söyleyenler olgundur.
D) Güzel sözle değil, işle olgunluk gösterilir.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanımlama yapılmamıştır?
A) Şiir bir köprüdür madde ile ruh arasında.
B) Şiir güzelliğin en yoğun ifadesidir.
C)Şiir nefes alışıdır duygularımızın.
D) Şiir insana varlığını hissettirir.

8.Sınıf Türkçe Cümlede Anlam

Online Çöz

Cümlede Anlam

1.”Yıpranmak, paslanmaktan iyidir.” sözüyle an¬latılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yıpranmanın önemli bir şey olduğu
B) Tembellikten çalışmanın iyi olduğu
C) Paslanmanın zararlı olduğu
D) Paslanarak eskimenin kötü olduğu

2.”Şu anlattıkları … gibi geliyor bana”
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa hangi¬si getirilirse sözü söyleyen, kendisine anlatı¬lanlara inanmamış olur?
A) aklı başında
B) su götürmez
C) gerçeğin kendisi
D) boş şeyler

3. (I) Yolcular, memleketlerine ve bekleyenlerine kavuşmak neşesiyle acele acele eşyalarını top¬luyorlar, gemiden inmeye hazırlanıyorlardı. (II) Kendi evlerine gidecek, tanıdıklarını bulacak, kaldırımlara ayrı bir güvenle basacaklardı. (III) O, bu adamlara gıptayla bakarak yatağını istek¬sizce topladı. (IV) Çürük bavulunu kapayıp ipler¬le sardı, üzerine oturdu.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi¬si yazarın yorumunu içermemektedir?
B)lll
C) II
D)
A) IV

4.Son kırlangıç da uçtu Ilık rüzgârlar ülkesine Nereye ulaşılır, söyler misin, Gölgeler ardından koşarak?…
Şiirde geçen “gölgeler ardından koşmak” la asıl anlatılmak istenen ne olabilir?
A) Boş şeylerle uğraşma
B) Gelecek günleri düşünme
C) Hayâllere dalma
D) Çok çalışma


5.”Bütün dehâmı hayatıma koydum, eserime de yalnız hünerimi.” diyen biri için hangisi söyle¬nemez?
A) Eserlerini beceriyle oluşturduğu
B) Beceriyi zekâdan üstün tuttuğu
C) Zekâsının tüm hayatını etkilediği
D) Hünerden daha çok zekâya güvendiği

6.        I. kime
II. dost
III. düşman
IV. bilinmez
V. zamanın
VI. kime
VII. olacağı
Yukarıdaki sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulmak istendiğinde sıralama nasıl olur?
A) V-I-IV-III-VI-VII-II
B) V — I — II — VI — III — VII — IV
C)ll — V — I — IV — III — VI — VII
D) III-V-I-VII-II-IV-VI


7.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazarın üslûbundan bahsedilmemiştir?
A) Dili çok iyi kullanan biridir.
B) Kahramanlarını her zaman doğadan seçer.
C) Yazıları bir hikâyeyle başlar.
D)Okuyucularına kendini sevdirir.

8.    Dünyanın en zor şeyleri şunlardır: Sır tutmak, kusur bağışlamak, başkalarını değerlendirmek.
Yukarıdaki cümlede aşağıdaki kavramlardan hangisine decinilmemiştir?
A) Hoşgörülü olmak
B) Sırrını paylaşmamak
C)Sevgi duymak
D) Değerlendirmede bulunmak

9.    Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesi değildir?
A) Şiir, edebiyatımızda en çok işlenen bir türdür.
B) Şiir, duygu arın ahenkle dile getirilmesidir.
C)Şiir, duygu arı heyecana getiren bir çığlıktır.
D)Şiir, şairin duygu fırtınası, gönül ışığıdır.

10. “Savundukları düşüncelerle yaptıkları arasında tutarsızlık olanlar, aynanın, kendilerini görmek istedikleri gibi değil de oldukları gibi göstermesi¬ne tepki gösteriyorlar.”
Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile anlatıl¬mak istenene en yakındır?
A) Kişiliklerinde tutarsızlık olanlar, aynalara tepki göstermelidir.
B) Düşünceleri ile davranışlarında çelişki olanlar gerçekleri kabul etmezler.
C) Aynalar, kişileri oldukları gibi yansıtmalıdır.
D) Davranışları ile söyledikleri arasında uyum olmayanlar toplumda sevilmezler.

11. “Bilgili kişilerin bulunmadığı bir toplulukta az bil¬gili kişi dahilik taslar.” anlamındaki atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Boş teneke çok tınılar.
B) Eşek ot olmaz, ciğer et olmaz.
C) Alçak yerde tepecik kendisini dağ sanır.
D) Alçak yer yiğidi hor gösterir.

12. “Zafer, zafer değildir, yenilen düşman yenilgiyi kabul etmedikçe.” Cümlesine anlamca en ya¬kın cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yenildim, dedirttiren zafer gerçek zaferdir.
B) Zafer için düşmanı yenmek yeterli değildir.
C) Yenilgiyi kabul eden düşman övülmez.
D) Savaşta önemli olan yenmek değildir.


13. Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde “gerekçe” bildirilmiştir?
A) Sanat bir ufuk açmalıdır insanın zihninde.
B) Çiçeklerin güzelliği büyülemişti bizi.
C)Bazı güzellikler detaylarda gizlidir.
D)Çeşmeler açık kaldığından evi su bastı.

14. (I) Edebi akımları düzenli takip edemiyorduk. (II) Ara sıra gözümüze yeni imzalar çarpıyordu. “Halide Nusret” isminin üstünde birkaç şiir, bir iki manzume okuduk. (III) Nesirde bir kitabı çıkmış¬tı. (IV) Sanırım henüz kişiliğini arıyordu.
Numaralanmış cümlelerden hangisinde bir “değerlendirme” söz konusudur?
A) I
B)
C) III
D) IV

15. Bir bilge, çocuklarına öğüt veriyordu: “Canım ço¬cuklarım, hüner öğrenin. Dünyanın varlığı güve¬ne değmez; mevki, şehrin kapısından dışarı çı¬kamaz. Para pul daima tehlikededir: Ya bir çırpı¬da hırsız götürür, ya da azar azar sahibi yer. Ama hüner, akan bir çeşmedir; devamlı bir dev¬lettir.”
Paragrafın temel düşüncesini aşağıdaki ata-sözlerinden hangisi doğrular?
A) İğne ile kuyu kazılmaz.
B) Ne doğrarsan aşına, o gelir kaşığına.
C) İşleyen demir ışıldar.
D)Sanat, altın bileziktir.

16. “Başka ülkeleri ne kadar çok görürsem, kendi ülkemi o kadar çok severim.” diyen birinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?
A) Ülkemin güzelliklerine hayranım.
B) Yabancı ülkelerde yaşamak istemem.
C) Ülkemi tanıdıkça başka ülkeleri de tanırım.
D) Başka yerleri gezmeyen ülkesini sevemez.17. “Kurnaz insanlar okumayı küçümser, basit insanlar ona hayran kalır, akıllı insanlar ise ondan yararlanır.”
Yukarıdaki cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
A) İnsanlardan yararlananlar akıllı kişilerdir.
B) Akıllılar okumaktan faydalananlardır.
C) Okumayı küçümsemek basit insanların işidir.
D)Okumaya hayranlık duymak kurnazlıktır.

18. Serin pembe bir yaz şafağı söküyor usulca, kimselere hissettirmeden. (I) Birazdan her şey baş¬layacak ve bunun dirilten sevinci tadacak. (II) İlk kuşlar yuvalarını terk edecek, ilk pencere açılacak. (III) Sokaktan sesler gelecek, umutlar sürecek ve düşler devam edecek, umutlar sürecek ve düşler devam edecek. (IV) Bizse günün öte¬sine geçmek için dışarıda ışıkların olduğunu ha¬yal etmeliyiz.
Yukarıdaki   numaralandırılmış   cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) I   B) II   C) III    D) IV

19. Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde “gözlem” söz konusudur?
A) Tek çiçekle bahar olmaz.
B) Bahar başarılı bir öğrenciymiş.
C) Yine bahar geldi, her yer yemyeşil.
D) Sonbahar en güzel mevsimdir.

20. “insan büyük bir bölümünü … aramakla geçi
rir.”
Bu cümlede boş bırakılan yerlere hangi sözcüklerin getirilmesi daha uygundur?
A) geçmişinin – geleceği
B) hayatının – üzüntüyü
C)yaşamının – mutluluğu
D) gününün – geçmişini

8.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam

Online Çöz

Sözcükte Anlam

1. Değirmenlerin Türk yaşantısındaki yeri bir za­manlar çok büyüktü. Dolayısıyla deyim ve ata-sözlerimizde göz ardı edilemeyecek bir yere sa­hiptir değirmenler. Mesela, vurdumduymaz kim­seler için “Deöirmenim ağır.kulağım sağır”: güç ve zor şartlardan sıyrılanlar için “Değirmene gir­se diri çıkar”: ağzı boş durmayan oburlara “Kuy­ruklu değirmen gibi öğütüyor“: işi olmadığı halde her şeye karışanlaraysa “Değirmen sele gitmiş. şakşakasını arıyor” demişler.

Parçadaki altı çizili deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?
A) I               B) II            C) III              D) IV

 

 


 

2. Dünya gezginlerinin dur durak bilmeyen gezme aşkını gördükçe, insanın kendi ülkesinin sınırla­rını dahi tam manasıyla dolaşamamışlığı vurur yüzüne, düğümlenir düğümlenir de sonra oturur yüreğine.
Altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağı-dakilerden hangisinde vardır?
A) Çocuk geceleyin aralıklarla sayıkladı.
B)Onun hiç sönmeyen özgürlük tutkusu vardı.
C) Bugün çok şiddetli bir yağmur yağıyor.
D)Toplantıda fikirlerini hararetle savunuyordu.
3.    Rüya gibi bir yazdı, yarattın hevesinle
Her ânını, her rengini, her şiirini hazdan.
Hâlâ doludur bahçeler en tath sesinle!
Bir gün, uzak bir hâtıra özlersen o yazdan.
Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Bahçeler                  B) Yazdan
C) Tatlı                           D) Rüya
4.    Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi
yoktur?
A) Kaç                           B) Saç

C) Güç                          D) Taş

 

5. Geleceğe yatırım yapan azınlık içinde mi, yoksa gününü gün eden ve geleceğini tüketen kalaba­lık içinde mi yer alacağız?
Altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağı-dakilerden hangisidir?
A)   Zamanını çok iyi değerlendirmek
B)   Günlerini en iyi şekilde yaşamak
C)   Günden güne iyiye gitmek
D)Nerde akşam orda sabah yaşamak
 

6.    Hemencecik çekip gitti Az geliyor yaz bana Burada kışlar uzun olur Her hafta mektup yaz bana
Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi
          A) Eş anlamlı sözcükler
           B) Eş sesli sözcükler
           C) Somut anlamlı sözcükler
           D) Mecaz anlamlı sözcükler
7.    1. İzin alır gelirsem
2.     Güleceksin sevincinden
3.     Sabahları erken kalkacağım
4.     Sobamızı yakacağım
Numaralandırılmış dizelerin hangisinde “ad aktarması” vardır?
A) 1              B) 2            C) 3              D) 4
8.    1. Onun, kanaatkar olduğunu biliyorum.
2.      Eli çabuk insanlara ihtiyacımız var.
3.      İmdat, tok gözlü biriydi.
4.      Özü sözü bir insana rastlamak çok zor.
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangi ikisi birbirine yakın anlamda kullanıl­mıştır?
A) 1 ve 2                        B)1 ve 3
C) 2 ve 3                      D) 2 ve 4


  9.    “Sınava bir hafta kalmasına rağmen kendisini
henüz hazır hissetmiyordu.”

Bu cümledeki ‘henüz” sözcüğünün yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir?
A) Şimdi                       B) Sadece
C) Biraz                        D) Daha
10. O. tandığım en gözü pek insandı.
Aşağıdaki deyimlerden hangisi bu cümledeki
“gözü pek” deyimiyle yakın anlamdadır?
A)Gözüne girmek
B)    Gözünü budaktan esirgememek
C)Gözü dönmek
D) Gözdağı vermek
11. “Başarının bir sırrı varsa, karşınızdakinin bakış
açısını kavramak ve her şeyi onun gözüyle göre­
bilmektir.
Bu cümlede altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A)Olaylara at gözlüğüyle bakmayan biridir.
B)Ben olaylara kendi penceremden bakarım.
C)Olaylar ve kişiler empatiyle değerlendirilmeli
D)insanın kendi bildiğini uygulaması gerekir.
12. Aşkın mapushane içinde ben mahkûm Saçların parmaklık Gözlerin gardiyan olmuş
Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?
A) Benzetme yapılmıştır.
B)Yan anlam vardır.
C)Kişileştirme vardır.
D)   Ad aktarması vardır.
13. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi te­rim anlamında kullanılmamıştır?
A)Ördekler ayakları yarım perdeli hayvanlardır.
B)    Denizciler sünger avından yeni dönmüşlerdi.
C)Maddenin uzayda kapladığı yere hacim denir.
D)    Okuduğum bu kitap bana ilaç gibi geldi.
14. Bir sözcükle ifade edebileceğimiz bir kavramı birden fazla sözcükle anlatmaya “dolaylama” denir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu tanıma uygun bir örnek vardır?
A)Geline takılan sarı sarı altınlar parlıyordu.
B)   Çizme ülkeyi atlasta bulup inceledim.
C)Bizimkiler odalarını yine toplamamış.
D)   Adam otobüse yetişemediği için üzüldü.
15.
Pek sıcak bir arkadaş ortamı yoktu.
I             II
Arkadaşlarının çoğu soğuk ve sıradan
III             IV
insanlardı. Onlara hiç ısınamamıştı.
V
Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerden hangileri gerçek anlamlıdır?
A) ll-IV                        B) l-IV
C) lll-V                        D) ll-V


  16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir sözcük vardır?

A)Çocuğun boynunda bir kızartı oluşmuştu.
B)   Annem fırından çıtır çıtır ekmek aldı.
C)Boynundaki kolye çok güzel parlıyor.
D)Ormanlar kralı birden kükredi.


 

 17. Kendi derdi yetmiyormuş gibi bir de iş arkadaş­larının bütün dertlerine ortak oluyor, onların der­dini kendi derdiymiş gibi sırtında taşıyordu.
“Taşımak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han­gisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmış­tır?
A)Kış gelince bütün odunları içeriye taşıdık.
B)Depremden sonra bütün Türkiye felaketin acı­sını yüreğinde taşıyordu.
C)Bu sıcak havada karıncalar bütün buğdayları tek tek taşıyorlar.
D) Bütün eşyaları dört tarafı çiçeklerle sarılmış bu şirin kulübeye taşıdılar.
18. “Hayatı dolu dolu yaşadım; demişti bana.
Yukarıdaki parçada altı çizili sözcüğün cüm­leye kattığı aniam hangisinde vardır?
A)Ömrünün hiçbir gününü boşa geçirmedi.
B)Hayatın her dönemini önemseyemem.
C)Hayatın ilkbaharı da, sonbaharı da güzeldir.
D)Aile sorunları onu böyle hırçın biri yaptı.
 

19. “Oğlumun okuldan dönünce, elbiselerini sağa sola atmasına çok kızıyorum.”

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A)Bunca çamaşırı üst üste koymayın.
B)Kitapları rastgele yerlere bırakmayınız.
C)Saatimi nereye sakladıysa bulamadım.
D)Bütün oyuncaklarını bir köşeye yığmıştı.
20.      I. Tavadaki yağ iyice kızdı.
II.             Annem yaptığım hataya çok kızdı.
III.    Kebap için yakılan ocak kızdı.
IV.       Gürültü yapınca öğretmenimiz kızdı. “Kızmak” sözcüğü kaç değişik anlamda kulla­nılmıştır?
A) 1              B) 2           C) 3             D) 4

 

8.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam

Online Çöz

Sözcükte Anlam

1..”Kesilmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A)    Yüzü öfkeden kıpkırmızı kesilmişti.
B)    Çocuk, sonunda yiyip içmeden kesildi.
C)    idareci olunca aslan kesildi.
D)Onca işin içinde bir de eli kesilmez mi!


2.Aşağıdaki deyimlerden hangisi açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?

A)    Yiyecekler pek azdı, dişimize değmedi.
B)    Gücünün yeteceği bir iş, tam dişine göre.
C)Ona diş bilediğini, öc almak için fırsat kolladı­ğını anlamıştım.
D) Sen ona diş geçiremezsin, o herkesi sever

3.Bugün insanlık kendine, şu anda yalpaladığı yol­da onu yönlendirecek bir önder bulmalıdır.
Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Adamın dengesi bozulmuş; devamlı hastaydı.
B)Halk ne yapacağını bilemez durumdaydı.
C)Çıkan şiddetli fırtınada gemi alabora oldu.
D) Çekilen sefalet belleklerden silinmemişti
4. “Kravat ile gömlek” sözcükleri arasındaki ilgi­nin benzeri, aşağıdakilerin hangisinde var­dır?
A)    Pantolon-kemer
B)    Kazak-yün
C)Telefon-cep
D)Cüzdan-para


5. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili söz­cüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanıl­mıştır?
A)    Söylenenlere kulak kabarttı.
B)    Bu can seni dünyalar kadar seviyor.
C)    Meydan, o an sanki ölüm kokuyordu.
D)    Bir kurşunla hayata kapar gözlerini.
     6.
“Altı asırlık koca dağ kütlesi gibi olan bu edebi­yatın parçalanması için Abdülhak Hamit gibi bir dinamite ihtiyaç vardı.”
Yukarıdaki cümlede geçen “edebiyatın parça­lanması” hangi anlama gelmektedir?
A)    Etkinliğini yitirmesi
B)    Bölümlere ayrılması
C)    Sosyalleşmesi
D)    Evrenselleşmesi7.Kar beyazdır beyazdır Bana ettiğin nazdır

Dizelerde geçen “beyaz” sözcüğünün zıt an­lamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kul­lanılmıştır?
A)   Kara günlerimde hep o yanımdaydı.
B)   Kara gökler beyaz bulutlara yol veriyordu.
C)   Gerçek dost kara günde belli olur.
D)   Gemi karaya doğru yöneldi.


8.    Günü söylemekte çevremdekiler Ne çıkar: Ha cuma olmuş, ha salı

Yukarıdaki dizelerde altı çizili ifadenin kattığı anlamın bir benzeri aşağıdakilerin hangisin­de ypjrtur?
A)    Bu işin sonucunu hiç umursamıyorum.
B)    Artık özür dilese ne olur, dilemese ne olur.
C)    Geleceklerin listesini bana kimse vermedi.
D)Tatile çıksam da çıkmasam da fark etmez.9.    Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ad aktar­ması vardır?

A)    Bu kasaba insanları vurdumduymazdır.
B)    Ailenin yükünü sadece bu omuz taşıyordu.
C)Düşüncelerde yeni tarz başlatmak lazımdı.
D)İki arkadaş işe başlamak için kolları sıvadı.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama yoktur?

A)    Son filmi beyaz perde de gösterime girdi.
B)    Festivalde Minik Serçe de konser veriyor.
C)    Karadeniz’in mavi sularında yol alıyorduk.

D)    Maçı almamızda file bekçimizin rolü büyüktü.

11. Bugünlerde koyu yeşilin lacivertle yanyana duru­şu pek hoşuma gidiyor ve renklerin birbiriyle ahenk teşkil etmesinin enikonu bir uzmanlık me­selesi olduğunu düşünüyorum.

Yukarıdaki cümlede altı çizili kısmın cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A)    Havalar bugünlerde iyiden iyiye ısındı.
B)    Çocuğun elbisesi pek de hoşuma gitti.
C)Bana darılması çok da önemli değil.
D) Onun güzelce bir çocuğu var.


12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A)    Neyleyim köşkü neyleyim sarayı İçinde salınan yar olmayınca
B)    Ordu’nun dereleri, aksa yukarı aksa Vermem seni ellere, Ordu üstüme kalksa
C)Sen uyandırdın bu güneşi Mine
Yine sen uyutacaksın
D) İstemem artık bana göre yâr yok
Kimi sevdi isem derdi benden çok


13. “Bu soğuk kış gününde masa başına oturup so­ru hazırlamak çok sıkıcı olsa gerek…”

Aşağıdakilerin hangisinde “gün” sözcüğü bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?
A)    Okulların kapanmasına bir gün kaldı.
B)    Gün ne güzel doğar tepeden.
C)Zavallı, güzel bir gün göremedi.
D) Gün yüzü görmeden yaşamak kötü.


14. Herhangi bir hususta uzun süre suskun ve hare­
ketsiz kalındıktan sonra gerek tesadüfen gerek­
se bilinçli olarak büyük bir başarı elde edildiğin­
de”….. ” deyimini kullanırız.

Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun de­yim aşağıdakilerden hangisidir?
A)Taşı gediğine koydu.
B)   Ağzından baklayı çıkardı.
C)Durdu durdu da turnayı gözünden vurdu.
D)   Kaş yaparken göz çıkardı.


.

15. “Sallamak” sözcüğü hangi cümlede diğerle­rinden farklı anlamda kullanılmıştır?

A)Asker elindeki bayrağı sağa sola sallıyordu.
B)   İpin iki ucundan tutmuş sallıyordu.
C)Cevapları sallıyordu, arada da tutuyordu.
D)Otobüs kalkarken herkes ona el sallıyordu.

16. Öt benim sarı tanburam Senin aslın ağaçtandır Ağaç dersem gönüllenme Kırmızı gül ağaçtandır.
Dörtlükteki “gönüllenme” ifadesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi olamaz?


  A) Alınmak C) Utanmak


B) Kırılmak D) Darılmak
17. “Kötüler birleştiği zaman, iyiler de bir araya gel­melidirler; yoksa teker teker giderler.”
Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi­nin örneği yoktur?
A) İkilemeler                 B) Zıt anlam
C) Eş anlam                 D) Somutlama
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yerinde kul­lanılmamış bir deyim vardır?
A)Sınavı kazanınca, ağzı kulaklarına vardı.
B)    Babasını görünce: “Baltayı taşa vurdum” dedi.
C)Bana da yardım ederek defterimi dürdü.
D) Böyle acemice davranışlarla gözden düştü
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki açıklama kullanılan deyime uygun değildir?
A)Maçta kendisine haksızlık yapıldığı için hake­me ateş püskürüyordu.
B)Her soruyu saatlerce inceliyor, anlamadıkları olduğunda görüşümüzü alıyordu.
C)Ona bu konuyu anlatabilmek için akla karayı seçtim.
D) Kime nasıl yardım edeyim diye düşünür, işten kaytand ır.


20. “Yazar kendine has üslubuyla herkesi büyülü-yordu.”
Yukarıdaki cümlede “has” sözcğüyle benzer anlamda sahip sözcük aşağıdakilerin hangi­sinde vardır?
A)Buralar oldum olası benim yurdumdur.
B)   Bu fikri benimsemiş görünüyordu.
C)Orada kendine özgü bir yaşam kurdu.
D)   Düşünceleri ile herkesi şaşırtıyordu.

 

8.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam

Online Çöz

Sözcükte Anlam

1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut değildir?

A) En başta umudu olmayan adam şiir yazamaz.

B) Edebiyat öncelikle büyük bir özveri gerektirir.

C) İnce bir ruh kadar bilgi de lazımdır yazar için.

D) Müzisyen için ses neyse ressam için de ışık odur.

2.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yansıma sözcük kullanılmamıştır?

A) Hüp diye bir ses çıkarırdı çay içerken.

B) Odadan bir zırıltı duyuluyordu tüm gün.

C) Kuşlar ötüyor pencerenin kenarında.

D) Hırgürleri çok olan kalabalık bir aileydi.

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük nicel anlamda kullanılmamıştır?

A) Ilık bir duş alırsan kendine gelirsin;ama yine de bazı şeyleri oluruna bırakmayı öğrenmelisin.

B) Sıcak bir yaz gününde nerede tatil yapılacağını iyi bilirim ben de

C) Geniş düşünürsen hoşgörünün insan için vazgeçilmez olduğunu anlarsın.

D) Meksikalıların “Tüm gün dinlendikten  sonra bir de uyumak ne güzel!”sözü sana ne anlatıyor?

4. Aşağıdakilerden hangisinde “doktor” sözcüğü özel anlamda kullanılmıştır?

A)Doktor, insan sağlığını her şeyden önemli gören kişidir.

B)Doktor, hastasına güven vermeyi her zaman başarmalıdır.

C)Doktor, hafta sonuna kadar hastanede kalacağını söyledi.

D)Doktor, yeri geldiğinde soğukkanlı olmayı bilmelidir.

5.Aşağıdakilerden hangisinde hem gerçek hem mecaz anlamlı bir sözcük öbeği kullanılmıştır?

A)Unutmayın! Hayalinizdeki dağa tırmanmak sizin elinizde.

B)Atlet, maratonun sonlarına doğru yoruldu ve yarışı bıraktı.

C)Tuval üzerine yaptığı yağlı boyayla resimleri satışa çıkardı.

D)Giydiği geniş gömleklerle kamburunu örtmeye çalışıyordu.

6.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerde hangisinde özelden genele doğru gidilmiştir?

A)Birçok sanat yapıtı vardır,deneme de bunlardan biridir.

B)Tüm sanatçılar gibi o da ölümsüzlüğü yenme telaşında bir yazardı.

C)Savaşlar zordur, Kurtuluş Savaşı da zor bir savaştı.

D)Gül, sevgiliye verilebilecek en güzel çiçektir

7.Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamı taşımaz? 

A) Yazar, anlatıcıyı üçüncü tekil kişi ağzından konuşturmuş romanda

B) Şiirlerinde yaptığı keskin eleştirilerde ölçüyü biraz kaçırmış.

C) kaleci kurtarışları kadar başarılı penaltı  vuruşlarıyla da tanınıyor

D) Kostümleri özenle seçilmemiş bir oyundan başarı beklenemez.

8.Aşağıdakilerden hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut bir anlamı karşılamıştır?

A) Müşterisinin özenle seçtiği domatesleri tarttıktan sonra konuşmaya başladı.

B) Eşyalarını da yanına alıp gidince o, içimde genişçe bir boşluk oluştu.

C) Yepyeni bir bina nasıl oldu da bir depremde en önce göçüverdi?

D) Artık bu televizyon onarılamaz, sen en iyisi yeni bir televizyon almaya bak.

9.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi nicel bir anlam taşımaktadır?

A) Uzun bir yol vardı daha önümüzde, diyor şoför.

B) Maçları stadyumdan takip eden taraftar sayısında da bir artış söz konusu.

C) Kim ne derse desin güzel maçlara gebe şampiyonluktaki kıyasıya çekişme.

D) Takımlar taraftarlarıyla, futbolcularıyla, teknik ekipleriyle bir bütün olmuş.

10.Aşağıdakilerden hangisinde yansımadan türemiş bir eylem vardır?

A)Kuzular, baharın güzelliğine eşlik etmek için meliyordu.

B)Yukarı kattakilerin gümbürtüleri de bir gün olsun bitmez ki.

C) Fısıldaşmayı bıraksalar hiç de yanlış anlaşılamayacaktık.

D)Şırıltısını duyuyor musun, kavaklar arasından akan suyun.

11.Aşağıdakilerin cümlelerden hangisinde birbirine karşıt iki sözcük kullanılmamıştır?

A)Ağır gitmeyi bıraksan da artık biraz hızlansan diyorum.

B)Biriktirdiğim bozuk paralarla bisikletimi tamir ettirdim.

C)Fiyatlardaki artış satışlardaki azalışı beraberinde getirdi.

D)Az yemek çok yemekten her zaman daha sağlıklıdır.

12.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde somutluma yoktur?

A) Yalnızlığın girdabına insan bir kez kapılagörsün,  bir daha çıkamaz içinden.

B) Bahçedeki binlerce çiçeğin birdenbire ve rengârenk açmasıdır sevmek.

C) Eksikliğini çok hissediyorum, ayrıldığımızda bir kolumda onunla gitti.

D) Yalnızca yaşamak için mi beklenir güzel günler , beklemek de güzel.

13.Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?

A) Köyden kente göç, Türk romanın da sıkça işlenmiş bir konudur.

B) Yeni Türk lirasının en büyük banknotu yüz lira olarak basılmış.

C) Emeklilik için erken bir yaş değil mi otuz beş yaş?

D) Kır saçlı bir adam duruyordu ıssız bir gölgede.

14.Aşağıdakilerden hangisinde dolaylama yoktur?

A) Yerleri gökleri yaratan için insanlara bu kadar da eziyet etmeyin.

B) Beyaz perdeyi yıpranmadan yıkansın diye çamaşırhaneye verdim.

C)Dostları ve sevenleri tahta ata bindirip ölümsüzlüğe uğurladı onu.

D)Beyaz gömlekliler, hastane çıkışında beraberce yemeğe gittiler.

15.Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük gerçek (temel) anlamda kullanılmamıştır?

A) Üç yıldır, özel bir üniversitede Türk Dili dersini okutuyor.

B) Yerdeki cam parçaları topuğunun kanamasına sebep oldu.

C)Etrafımı çevreleyen her şey bana onu hatırlatmaya yetiyor.

D) İdarenin verdiği cezaya  üç gün içinde itiraz etme hakkı var.

16.Kuyruk” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde yan anlamda kullanılmıştır?

A) Patron ne düşünürse düşünsün, kimsenin kuyruğu olamam ben.

B) Ucuz ekmek kuyruklarının gün geçtikçe uzadığını görmek ne acı.

C) Boğazına çok düşkündür kedimiz, acıkınca hemen kuyruğunu sallar.

D) Kuyruğu kurduğumuz kapana kısılmış orda öylece duruyor.

17.Aşağıdakilerin hangisinde “daha” sözcüğü ötekilerden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Daha ne istiyorsun, kullanılmamış bir gök sunuyorum sana.

B) Şiir biter mi hiç, yan yana gelmemiş sözcükler varken daha.

C) İngiliz edebiyatına daha çok da Fransız edebiyatına ilgiliyim.

D) Irmaklar daha güzel olsun isterim kuşlar daha güzel uçsu.

18.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir sözcük benzetme amacı güdülmeden başka bir sözcüğün yerine kullanılmıştır.

A) Denizi nakış işler gibi işliyor yunuslar.

B) Rüzgâr uçuruyor masamdaki şiirimi.

C) Bıraksam akıp gidecek gönlüm ona doğru.

D) Ayın ipini tutmuş koşuyor bir çocuk.

19 Aşağıdakilerin hangisinde abartma yoktur?

A) Sesini duymasam birden çölleşirdi dünyam.

B) Sizin için tuttum beş gül getirdim, sevgili!

C) Sevdamın ateşi güneşi bile yakar, kül eder.

D) Susunca dağlar yarılır, ırmaklar kururdu.

20. Aşağıdakilerden hangisinde “beyin” sözcüğü “öyle göründüğüne bakma sen, bu fabrikanın beyni odur” cümlesindeki kullanma anlamca en yakındır?

A) Beynin işleyişi bugün bile tamamıyla anlaşılabilmiş.

B) Beyninizin çok küçük bir bölümünü kullanabiliyormuşuz.

C) Yazıya başlamadan önce  bir beyin fırtınası yapalım mı?

D) Beyin takımını oluşturmakta gecikirsek işi yürütemeyiz

1 2 3 6