8.sınıf Karekök Alma İşlemi Testi

TESTİ ÇÖZ

Soru 1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tam kare sayıların karekökü tam sayıdır.
B
Karekök alma işlemi bir sayının hangi pozitif tam sayının karesi olduğunu bulma işlemidir.
C
Pozitif bir tam kare sayının karekökü negatif tam sayı olabilir.
D
Rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların tamamına gerçek sayılar denir.
Soru 2
sayısı aşağıda verilen tam sayı çiftlerinden hangisinin arasındadır?
A
11 ile 12.
B
9 ile 10
C
9 ile 11
D
10 ile 11
Soru 3
 sayısı aşağıdaki tam sayılardan hangisine en yakındır?
A
9
B
8
C
7
D
6
Soru 4
 sayısı aşağıda verilen tam sayı çiftlerinden hangisinin arasındadır?
A
–14 ile –15
B
–15 ile –16
C
–16 ile –17
D
–17 ile –18
Soru 5
 sayısı aşağıdaki tam sayılardan hangisi ne en yakındır?
A
-8
B
–9
C
–10
D
–11
Soru 6

a2 = 20 eşitliğini sağlayan a değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A
.
B
.
C
.
D
.
Soru 7
Aşağıdaki sayılardan hangisi tam kare sayı değildir?
A
9
B
25
C
30
D
36
Soru 8
 sayısından küçük en büyük tam sayı kaçtır?
A
10
B
9
C
8
D
7
Soru 9
1 ile 30 arasında kaç tane tam kare sayı vardır?
A
5
B
4
C
3
D
2
Soru 10

n tane kare şeklinde fayanslarla kare şeklinde bir alan kaplanabiliyorsa n aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
6
B
12
C
18
D
36
Soru 11

sayısından büyük en küçük tam sayı kaçtır?

A
17
B
16
C
15
D
14
Soru 12
 için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A
a < b < c
B
c < a < b
C
b < a < c
D
a < c < b

8.Sınıf Kareköklü İfadelerde Toplama ve Çıkarma İşlemi Testi

TESTİ ÇÖZ

Soru 1
A
.
B
.
C
.
D
.
Soru 2
A
.
B
.
C
.
D
.
Soru 3
A
.
B
.
C
.
D
.
Soru 4
A
.
B
.
C
.
D
.
Soru 5
A
.
B
.
C
.
D
.
Soru 6
A
.
B
.
C
.
D
.
Soru 7
A
.
B
.
C
.
D
.
Soru 8
A
.
B
.
C
.
D
.
Soru 9
A
.
B
.
C
.
D
.
Soru 10
A
.
B
.
C
.
D
.
Soru 11
A
.
B
.
C
.
D
.
Soru 12
A
.
B
.
C
.
D
.

8.sınıf Kareköklü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi Testi

TESTİ ÇÖZ

Soru 1
A
.
B
.
C
.
D
.
Soru 2
A
.
B
.
C
.
D
.
Soru 3
A
.
B
.
C
.
D
.
Soru 4
A
.
B
.
C
.
D
.
Soru 5
A
.
B
.
C
.
D
.
Soru 6
A
.
B
.
C
.
D
.
Soru 7
A
.
B
.
C
.
D
.
Soru 8
A
.
B
.
C
.
D
.
Soru 9
A
.
B
.
C
.
D
.
Soru 10
A
.
B
.
C
.
D
.
Soru 11
A
.
B
.
C
.
D
.
Soru 12
A
.
B
.
C
.
D
.

8.sınıf Verilerin Grafik ile Gösterimi Testi

TESTİ ÇÖZ

Soru 1

Verilerin yatay ve düşey eksenlerin oluşturduğu düzlemde bir nokta ile gösterildikten sonra bu noktaların birleştirilmesiyle elde edilen grafik türüne çizgi grafiği denir.” Aşağıdaki grafikte aynı ortamdaki iki farklı maddenin zamana bağlı olarak sıcaklık değişimi verilmiştir.

Aşağıdaki ilk üç soruyu yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız?

A maddesinin sıcaklığı başlangıçtan 8 dk. sonunda kaç derece olmuştur?

A
1°C
B
3°C
C
4°C
D
2°C
Soru 2
B maddesinin başlangıçtaki sıcaklığı –1 °C iken 8 dk. sonunda sıcaklığı kaç derece olmuştur?
A
4°C
B
6°C
C
5°C
D
7°C
Soru 3
Yukarıdaki grafikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
A maddesinin sıcaklığı 5 ve 6. dakikalar arasında sabittir.
B
B maddesinin sıcaklığı 3 ile 4. dakikalar arasında ve 6 ile 7. dakikalar arasında sabittir.
C
B maddesinin düşerken A maddesinin sıcaklığı artmaştır.
D
3. dakikada maddelerin sıcaklıkları eşit ve 3 °C olur.
Soru 4

“Yatay ve düşey eksenlerin oluşturduğu bir düzlemde, verilerin dikdörtgenlerle gösterildiği grafik türüne sütun grafiği denir. Sütun grafiğinde dikdörtgenlerin (sütunların) genişlikleri eşittir. Sütunlar arasında eşit uzunlukta boşluklar bulunur.” Üç farklı müzeyi ziyaret eden ziyaretçilerin aylara göre sayısı aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir.Aşağıdaki ilk üç soruyu yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız?

En fazla ziyaretçi alan müzeler hangileridir?

A
1. ve 3. Müze
B
1. Müze
C
2. ve 3. Müze
D
1. ve 2. Müze
Soru 5
Bu müzeleri Mayıs ayı içerisinde toplam kaç kişi ziyaret etmiştir?
A
300
B
400
C
700
D
1400
Soru 6
Yukarıdaki grafikle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Nisan ve mayıs ayında en fazla 2. müze ziyaret edilmiştir. Haziran ayında ise en fazla 1. müze ziyaret edilmiştir.
B
Mayıs ve haziran aylarında en az 2. müze, nisan ayında ise en az 1. müze ziyaret edilmiştir.
C
Nisan ve haziran ayında müzeleri ziyaret edenlerin sayısı eşittir. Müzelere toplamda en fazla ziyaret mayıs ayında olmuştur.
D
Grafikte verilen üç aylık zaman aralığında en fazla 3. müze, en az ise 2. müze ziyaret edilmiştir.
Soru 7

“Verilerin bütün veriler içindeki oranının daire dilimleri yardımıyla gösterildiği grafik türüne daire grafiği denir. Daire grafiğinde verilerin oranı yüzde olarak veya bu orana karşılık gelen merkez açının ölçüsüyle belirtilir.”

Yukarıdaki grafikte bir ailenin bir aylık gideri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ilk üç soruyu cevaplayalım.

Ev kirası için merkez açının ölçüsü kaç derecedir?

A
108°
B
144°
C
54°
D
18°
Soru 8
En az gider için merkez açı ölçümü kaç derece olur?
A
24°
B
54°
C
36°
D
18°
Soru 9
Mutfak giderleri kaç derecelik bir açıyla gösterilmiştir?
A
30°
B
144°
C
98°
D
108°
Soru 10

Bir hava yolu şirketinin yıllara göre taşıdığı yolcu sayısı yandaki çizgi grafiğinde verilmiştir. Bu grafiği daire grafiğine göre yorumlayıp aşağıdaki soruları cevaplayalım.

2010 için merkez açının ölçüsü kaç derece olur?

A
40°
B
50°
C
20°
D
60°

8.sınıf 2.Ünite Olasılık, İstatistik Ve Sayılar Değerlendirme Testi

TESTİ ÇÖZ

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi tam kare sayıdır?
A
49
B
60
C
48
D
24
Soru 2
A
B
B
D
C
C
D
A
Soru 3
A
C
B
B
C
D
D
A
Soru 4
A
B
B
A
C
D
D
C
Soru 5
A
B
B
A
C
C
D
D
Soru 6
1, 3, 5, 8, 9, 16, 18, 25, 36, 44, 49, 52 sayılarından kaç tanesi tam kare sayıdır?
A
10
B
6
C
7
D
9
Soru 7
Verilerin açıklığı kaçtır?
A
20
B
24
C
26
D
22
Soru 8
27 karodan en az kaç karo çıkarılırsa kalanlarla en büyük karesel bölge oluşturulabilir?
A
2
B
26
C
23
D
11
Soru 9

Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu rasyonel sayıdır?

A
B
B
D
C
A
D
C
Soru 10
A
D
B
A
C
C
D
B
Soru 11
        işleminin sonucu kaçtır?
A
4
B
7
C
10
D
8
Soru 12
Verilerin ortancası (medyanı) kaçtır?
A
30
B
25
C
28
D
20
Soru 13
11 adet birim karoya en az kaç karo eklenirse büyük bir kare oluşturabilir?
A
25
B
5
C
2
D
14
Soru 14
I. Bir deneydeki çıktılar eşit ise bu durum eş olumlu olarak değerlendirilir.
II. Bir olayın sonucunu kişinin hesaplamadan yaptığı tahmin öznel olasılıktır.
III. Bir olayın sonucunun olasılık kurallarına göre hesaplanması deneysel olasılıktır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve III
D
I ve II
Soru 15
18 adet birim karodan en az kaç karo çıkarılırsa küçük bir kare oluşturulabilir?
A
9
B
14
C
2
D
17
Soru 16
     
işleminin sonucu aşağıdaki sayı kümelerinden hangisi ya da hangilerinin elemanıdır?
I. Rasyonel sayılar kümesi
II. Tam sayılar kümesi
III. İrrasyonel sayılar kümesi
IV. Doğal sayılar kümesi
V. Gerçek sayılar kümesi
A
I, II, IV, V
B
I
C
I, II, IV
D
III
Soru 17

Bir torbada özdeş 8 mavi ve 12 beyaz bilye vardır. Torbadan bir bilye çekiliyor. Çekilen bilye torbaya atılmadan ikinci bilye çekiliyor. İlk çekilen bilyenin mavi, ikinci çekilişteki bilyenin beyaz olması olasılığı kaçtır?

A
B
B
A
C
C
D
D
Soru 18
A
A
B
C
C
B
D
D
Soru 19
Alanı 484 cm2 olan karesel bölgenin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir?
A
24
B
22
C
16
D
18
Soru 20
Bir torbada büyüklükleri aynı olan 5 sarı, 7 mavi ve 3 beyaz bilye vardır. Torbadan bir bilye çekiliyor. Bu bilyenin beyaz bilye olma olasılığı kaçtır?
A
1/5
B
1/4
C
4/7
D
3/5

8.sınıf Genel Deneme Testi

TESTİ ÇÖZ

Genel Deneme Testi

 

Soru 1
Bir kenarı a birimlik bir karenin içinden bir kenarı 4 birimlik bir kareyi çıkartırsak geri kalan şeklin alanını aşağıdakilerden hangisi verir?
A
(a -4)²
B
(a +4)²
C
a² – 4²
D
a² + 4²
Soru 2
(2-x)(2+x) ifadesi hangisine eşittir?
A
4 -x²
B
4 +x²
C
x² -4
D
x²+4
Soru 3
a²- 22a+b +21 ifadesi tam kare bir açılım ise b aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
110
B
105
C
100
D
95
Soru 4
x²+ax -20 çarpanlarından biri (x+5) ise a’nın değeri kaçtır?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 5
“ARABA” kelimesi 27232 rakamları ile şifrelenmiştir. “PARA” kelimesinin şifresi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
3722
B
8272
C
2722
D
3227
Soru 6
Bir örüntünün kurallı “Sayının 2 katının 3 fazlası” şeklindedir. Bu kurala uyan örüntü hangisidir?
A
2, 5, 14, 41, 122
B
3, 7, 15, 31, 63
C
1, 5, 13, 29, 61
D
2, 8, 32, 128, 512
Soru 7
5, 10, 15, 20, 25, 35 … örüntüsünde kuralı bozan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A
15
B
20
C
25
D
35
Soru 8
2ª. 2² =256 ise ” a” aşağıdakilerden hangisidir?
A
2
B
4
C
6
D
7
Soru 9
”MAKARNA” kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek yazılabilen 7 harfli kelimelerden biri seçiliyor. Seçilen kelimenin M ile başlama olasılığı kaçtır ?
A
1/5
B
1/6
C
1/7
D
1/8
Soru 10
7x + 9 = 2(x + 2) denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
0
B
-1
C
1
D
2
Soru 11
Bir sınıftaki öğrenciler 2’şer oturunca 10 öğrenci ayakta kalıyor. 3’er olarak oturunca 4 sıra boş kalıyor. Buna göre sınıf mevcudu kaçtır?
A
22
B
20
C
18
D
16
Soru 12
Taban çevresi 56 cm ve yüksekliği 24 cm olduğuna göre, kare dik piramidin yanal ayrıt yüksekliği kaç cm’dir?
A
20
B
25
C
26
D
28
Soru 13
Yarıçapı 3 olan kürenin büyük dairesinin alanı aşağıdakilerden hangisidir?(Π=3 alınız.)
A
25
B
26
C
27
D
28
Soru 14
Dik kenarlardan biri 7 ,hipotenüs uzunluğu 25 olan bir dik üçgenin diğer dik kenarının ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A
23
B
24
C
25
D
26
Soru 15
A={0,1,2,3,4,5,6} kümesinden seçilen iki farklı sayının toplamının tek sayı olma olasığı nedir ?
A
1/7
B
2/7
C
3/7
D
4/7
Soru 16
A torbasında 6 yeşil , 4 beyaz , B torbasında 4 yeşil , 4 beyaz boncuk vardır. Herhangi bir torbadan çekilen top yeşil olduğuna göre , A torbasından çekilmiş olma olasılığı kaçtır?
A
4/11
B
5/11
C
6/11
D
7/11
Soru 17
Bir E örnk uzayında iki olay A ve B olmak üzere,P(A)=5/8 , P(B’)=5/6 , P(A∩B)=2/4 olduğuna göre, P(A∪B) kaçtır?
A
12/24
B
13/24
C
1424
D
15/24
Soru 18

a+b= 7a-b = 3

Olduğuna göre a ile b’nin karelerinin farkı kaçtır?

A
16
B
19
C
20
D
21
Soru 19
2x – 12 = 0 ve 3 ( y +4 ) = 21 denklemleri veriliyor. Buna göre x+y kaçtır?
A
6
B
9
C
12
D
15
Soru 20
5x-2y+4x-x+y işleminin sonucu nedir?
A
8x-y
B
3x-2y
C
10x-2y
D
9x-4y

 

8.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

TESTİ ÇÖZ

Soru 1
48 ile 72 sayılarının en büyük ortak böleni kaçtır?
A
12
B
24
C
18
D
30
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisini çarpan diğerlerinden daha azdır?
A
10
B
17
C
12
D
15
Soru 3
Aşağıdakilerden hangileri 75in asal çarpanlarıdır?
A
7 ve 13
B
3 ve 25
C
5 ve 15
D
3 ve 5
Soru 4
18 sayısını bölen pozitif tam sayıların toplamı kaçtır?
A
28
B
39
C
32
D
36
Soru 5
B maddesinin başlangıçtaki sıcaklığı –1 °C iken 8 dk. sonunda sıcaklığı kaç derece olmuştur?
A
4°C
B
6°C
C
5°C
D
7°C
Soru 6
 sayısı aşağıda verilen tam sayı çiftlerinden hangisinin arasındadır?
A
10 ile 11
B
9 ile 10
C
9 ile 11
D
11 ile 12
Soru 7
2–3 ve (–2)–3 ifadesinin değerleri hangisidir?
A
-1/6
B
-1/8
C
1/6
D
1/8
Soru 8
Bu müzeleri Mayıs ayı içerisinde toplam kaç kişi ziyaret etmiştir?
A
700
B
1400
C
400
D
300
Soru 9

Verilerin yatay ve düşey eksenlerin oluşturduğu düzlemde bir nokta ile gösterildikten sonra bu noktaların birleştirilmesiyle elde edilen grafik türüne çizgi grafiği denir.” Aşağıdaki grafikte aynı ortamdaki iki farklı maddenin zamana bağlı olarak sıcaklık değişimi verilmiştir.

Aşağıdaki ilk üç soruyu yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız.

A maddesinin sıcaklığı başlangıçtan 8 dk. sonunda kaç derece olmuştur?

A
1°C
B
4°C
C
2°C
D
3°C
Soru 10
Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı diğerlerinden fazladır?
A
128
B
27
C
8
D
24
Soru 11

“Yatay ve düşey eksenlerin oluşturduğu bir düzlemde, verilerin dikdörtgenlerle gösterildiği grafik türüne sütun grafiği denir. Sütun grafiğinde dikdörtgenlerin (sütunların) genişlikleri eşittir. Sütunlar arasında eşit uzunlukta boşluklar bulunur.” Üç farklı müzeyi ziyaret eden ziyaretçilerin aylara göre sayısı aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir.

En fazla ziyaretçi alan müzeler hangileridir?

A
1. ve 2. Müze
B
1. Müze
C
2. ve 3. Müze
D
1. ve 3. Müze
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından biri değildir?
A
48
B
28
C
32
D
16
Soru 13
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Karekök alma işlemi bir sayının hangi pozitif tam sayının karesi olduğunu bulma işlemidir.
B
Rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların tamamına gerçek sayılar denir
C
Pozitif bir tam kare sayının karekökü negatif tam sayı olabilir.
D
Tam kare sayıların karekökü tam sayıdır.
Soru 14
(–2)–3 ifadesinin değerleri hangisidir?
A
-1/8
B
-1/6
C
1/6
D
1/8
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi 24ün asal çarpanlarından birisidir?
A
4
B
7
C
6
D
3
Soru 16
1 ve kendisinden başka çarpanı olmayan 1’den büyük doğal sayılara ne denir?
A
gerçek sayı
B
tam sayı
C
asal sayı
D
pozitif sayı
Soru 17
 Yukarıdaki grafikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
dakikada maddelerin sıcaklıkları eşit ve 3 °C olur.
B
A maddesinin sıcaklığı 5 ve 6. dakikalar arasında sabittir.
C
B maddesinin düşerken A maddesinin sıcaklığı artmaştır.
D
B maddesinin sıcaklığı 3 ile 4. dakikalar arasında ve 6 ile 7. dakikalar arasında sabittir.
Soru 18
2’nin ve –3’ün sıfırıncı kuvvetleri hangisine eşittir?
A
2
B
0
C
1
D
3
Soru 19
“Bir doğal sayı, birden fazla doğal sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Bu doğal sayıların her birine o sayının çarpanı denir. Bir doğal sayının çarpanı aynı zamanda sayının bölenidir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi 25 sayısının çarpanlarından birisi değildir?
A
15
B
25
C
5
D
1
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi 910 sayısının çarpanlarından biri değildir?
A
7
B
13
C
11
D
5

 

8.sınıf 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

TESTİ ÇÖZ

1.Dönem 1.Yazılı

 

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi tam kare bir sayı değildir?
A
121
B
144
C
190
D
225
Soru 2
121 sayısının karekökünün karesi kaç eder?
A
11
B
12
C
121
D
130
Soru 3
3 siyah, 4 yeşil topun bulunduğu bir torbadan, geriye atılmamak şartıyla 2 top çekiliyor. Çekilen topların sırayla siyah ve yeşil gelme olasılığı nedir?
A
1/3
B
2/7
C
3/6
D
4/5
Soru 4
35 kişilik bir sınıfta 15 kız öğrenci vardır. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek öğrenci olma olasılığı nedir?
A
2/7
B
3/7
C
4/7
D
5/7
Soru 5
Bir zar arka arkaya 3 defa atıldığında üçünün de tek sayı gelmesi olasılığı nedir?
A
1/8
B
2/8
C
3/8
D
4/8
Soru 6
2 kız , 1 erkek çocuğu olan bir ailenin 4. çocuğunun kız olma olasılığı nedir?
A
1/3
B
1/4
C
1/2
D
1
Soru 7
Bir torbada 1’den 10’a kadar numaralandırılmış 10 top vardır. Torbadan geri atılmaksızın ard arda iki top çekersek, topların tek numaralı çıkma olasılığı nedir?
A
1/5
B
1/3
C
2/9
D
5/6
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
sin 39=cos 51
B
sin45= cos55
C
cot55=tan35
D
cot54.tan54= 1
Soru 9
2½= a ise 2¹º’un a cinsinden değeri nedir?
A
a¹º
B
a²º
C
a
D
1
Soru 10
İki sayının toplamı 17, kareleri toplamı 145 ise; bu sayıların çarpımı kaçtır?
A
70
B
72
C
74
D
76
Soru 11
-1¹ºº+(-1)¹ºº- 1 işleminin sonucu kaçtır?
A
0
B
-1
C
1
D
2
Soru 12
x=5–³ , y=25² ve z=5º ise x².y/z³ işleminin sonucu kaçtır?
A
1
B
C
5–²
D
0
Soru 13
(1/25)–³ : (1/125)–² işleminin sonucu kaçtır?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 14
x<2 ise |x-2| ifadesinin eşiti nedir ?
A
(2-x)
B
-(2-x)
C
(3-x)
D
-(3-x)
Soru 15
|2x-10| ifadesini en küçük yapan x değeri nedir?
A
3
B
5
C
7
D
9
Soru 16
|x-y+1|+|x+2|= 0 ise y kaçtır ?
A
0
B
-1
C
1
D
-2
Soru 17
4|x-6|+6=2 denkleminin çözüm kümesi nedir ?
A
{-1}
B
{1}
C
{1,2}
D
{ }
Soru 18
(ab)² / 2ab . (a/b)² ifadesinin değeri kaçtır?
A
a/2
B
a²/2
C
a³/2
D
a
Soru 19
a ve b negatif sayılar olmak üzere aşağıdakilerden hangisi her zaman pozitiftir?
A
a³/b
B
a+b
C
a-b
D
b-a
Soru 20
a pozitif b negatif sayı olmak üzere aşağıdakilerden hangisinin sonucu mutlaka pozitiftir?
A
a-b
B
a+b
C
-a/b
D
ab

8.sınıf Çarpanlar ve Katlar Testi

TESTİ ÇÖZ

Soru 1
Baran, cevizlerini dörder dörder ve beşer beşer saydığında her seferinde 2 ceviz artıyor. Buna göre Baran’ın en az kaç cevizi vardır?
A
16
B
28
C
22
D
12
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir?
A
15
B
2
C
17
D
4
Soru 3
90 ve 120 sayılarının EKOK’u hangisidir?
A
540
B
460
C
620
D
360
Soru 4
1 ve kendisinden başka çarpanı olmayan 1’den büyük doğal sayılara ne denir?
A
asal sayı
B
tam sayı
C
pozitif sayı
D
gerçek sayı
Soru 5
20 ile 30’un EBOB’u hangisidir?
A
7
B
5
C
10
D
2
Soru 6
“İki doğal sayının 1’den başka ortak böleni yoksa bu sayılara aralarında asal sayılar denir. Aralarında asal olan sayıların EBOB’u 1’dir. Aralarında asal olan sayıların EKOK’u ise bu sayıların çarpımına eşittir.”Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi aralarında asal değildir?
A
28 ile 36
B
8 ile 15
C
55 ile 39
D
12 ile 23
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi 24’ün asal çarpanlarından birisidir?
A
8
B
4
C
6
D
3
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisini çarpan diğerlerinden daha azdır?
A
17
B
10
C
12
D
15
Soru 9
36 ve 54’ün EBOB’u hangisidir?
A
24
B
8
C
18
D
12
Soru 10
Aşağıdakilerden hangileri 75’in asal çarpanlarıdır?
A
3 ve 25
B
7 ve 13
C
3 ve 5
D
5 ve 15
Soru 11
“İki ya da daha fazla doğal sayının ortak katlarının en küçüğüne, bu sayıların en küçük ortak katı denir. En küçük ortak kat, kısaca EKOK şeklinde gösterilir.” 12 ve 15’in EKOK’u hangisidir?
A
100
B
40
C
60
D
80
Soru 12
Aynı hastanede çalışan doktorlar 5 günde bir, hemşireler ise 8 günde bir nöbet tutmaktadır. Aynı gün nöbetçi olan bir doktor ile bir hemşirenin kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutacaklar?
A
30
B
50
C
40
D
20
Soru 13
“Bir doğal sayı, birden fazla doğal sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Bu doğal sayıların her birine o sayının çarpanı denir. Bir doğal sayının çarpanı aynı zamanda sayının bölenidir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi 25 sayısının çarpanlarından birisi değildir?
A
25
B
1
C
5
D
15
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi 124 ve 288’in asal çarpanıdır?
A
2
B
5
C
11
D
7
Soru 15
Kenar uzunlukları 3 m ve 2,5 m olan dikdörtgen şeklindeki bir balkonun tabanı kare şeklindeki karolarla kaplanmak isteniyor. Bütün olarak kullanılmak şartıyla bu balkonu en az sayıda karo ile kaplamak için kenar uzunluğu kaç santimetre olan karoların seçilmesi gerekir?
A
40 cm
B
15 cm
C
50 cm
D
25 cm
Soru 16
120 ve 450’nin EBOB’u hangisidir?
A
20
B
40
C
15
D
30
Soru 17
16 ve 25 sayıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
16 ve 25’in 1’den başka ortak böleni yoktur.
B
Bu iki sayının EKOK’u 400 olur.
C
Bu sayıların EBOB’u 4’tür.
D
16 ve 25’in ortak asal çarpanı yoktur.
Soru 18
Aralarında asal olan iki sayının EKOK’u 84’tür. Bu sayılardan biri 12 ise diğeri hangisidir?
A
6
B
8
C
7
D
9
Soru 19
24 erkek ve 18 kız öğrencinin katıldığı Çanakkale gezisinde öğrenciler bir otele yerleştirilecektir. Kız ve erkek öğrenciler ayrı odalarda kalmak koşuluyla ve her odada eşit sayıda öğrenci kalacak şekilde en az kaç oda tutulabiliri?
A
6
B
4
C
7
D
3
Soru 20
İki ya da daha fazla doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir. En büyük ortak bölen, kısaca EBOB şeklinde gösterilir.” 48 ile 80 sayılarının EBOB’u hangisidir?
A
8
B
12
C
16
D
20

8.sınıf Üslü İfadeler Testi

TESTİ ÇÖZ

Soru 1
A
B
B
A
C
C
D
D
Soru 2
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 3
A
C
B
D
C
A
D
B
Soru 4
A
A
B
C
C
B
D
D
Soru 5
A
A
B
C
C
D
D
B
Soru 6
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 7
A
B
B
A
C
D
D
C
Soru 8
A
A
B
D
C
B
D
C
Soru 9
A
A
B
D
C
B
D
C
Soru 10
A
D
B
C
C
A
D
B
Soru 11
A
D
B
C
C
B
D
A
Soru 12
A
B
B
C
C
D
D
A
Soru 13
A
A
B
C
C
D
D
B
Soru 14
A
B
B
A
C
D
D
C
Soru 15
A
A
B
D
C
B
D
C
Soru 16
A
B
B
D
C
C
D
A
Soru 17
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 18
A
C
B
A
C
D
D
B
Soru 19
A
C
B
D
C
A
D
B
Soru 20
A
D
B
C
C
B
D
A
1 2