8.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

TESTİ ÇÖZ

Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi ilkbahar mevsiminin özelliklerinden birisi değildir?
A
Geceler uzamaya başlayıp gündüzler kısalır.
B
Denizlerde git gel dönemi başlar.
C
Güneş ışınları iki yarım küreye de aynı açılarda gelir.
D
Dünya üzerinde gece gündüz süreleri eşitlenir.
Soru 2
Bir yerde uzun bir süre gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgâr, yağış, yağış şekli gibi olayların ortalamasına ne denir?
A
Mevsim
B
İklim
C
Hava durumu
D
Yağış durumu
Soru 3
Genotipte bir çekinik veya bir baskın gen yan yana olduğunda bu genlere ne ad verilir?
A
fenotip
B
heterozigot
C
çekinik gen
D
homozigot
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi yaz mevsiminin özelliklerinden birisi değildir?
A
Yaz mevsiminde geceler kısa ve gündüzler uzundur.
B
Yaz mevsimi sıcak ve bol yağışlıdır.
C
Gece-gündüz sıcaklık farkları çok azdır.
D
Yaz mevsiminde basınç merkezleri farklılık gösterir.
Soru 5
“Nem, yeryüzündeki canlıların terlemesi ve suların buharlaşması ile havaya katılan su buharı miktarıdır.” Buna göre nem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Havadaki nem nemölçer ile ölçülür.
B
Sıcaklık arttıkça buharlaşma ve terleme artacağından nem de artar.
C
Soğuk günlerde havanın nemi düşük, sıcak günlerde ise yüksektir.
D
Yüksek basınç alanlarında nem fazladır.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi mevsimlerin oluşumunda etkili değildir?
A
Dünyanın ekseninin yörünge düzlemine yaptığı açı.
B
Dünyanın kendi ekseninde dönmesi.
C
Eksen eğikliği.
D
Dünyanın yörünge düzleminin eliptik olması.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi mevsimlerin oluşumunu tam olarak açıklar?
A
Mevsimler Dünyanın kendi ekseninde dönmesiyle oluşur.
B
Mevsimler Güneş ışınlarının geliş açısına göre oluşur.
C
Mevsimler Dünyanın Güneş’e yakınlaşıp uzaklaşması ile oluşur.
D
Mevsimler eliptik hareketi ve eksen eğikliği sonucu oluşur.
Soru 8
Canlıların sahip olduğu gen yapısına ne ad verilir?
A
genotip
B
heterozigot
C
homozigot
D
fenotip
Soru 9
DNA’da 4 çeşit azotlu organik baz bulunur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A
urasil
B
guanin
C
sitozin
D
adenin
Soru 10
“Nükleotidler çeşitli sayı ve sırada dizilerek bu yapıları oluşturur. Tüm kalıtsal bilgiler DNA üzerindeki bu yapılarda şifrelenmiş olarak kayıtlıdır. Her yapının şifresi birbirinden farklıdır. Nükleotidlerin sayı ve sıra bakımından dizilişi değiştikçe ifade edilen yapıların özelliği de değişir. Buna bağlı olarak çok sayıda yapı çeşitliliği oluşur. Örneğin bu yapının çeşitliliği sonucunda mavi, yeşil, ela, kahverengi gibi göz renkleri oluşabilir.” Yukarıdaki paragrafta hangi yapıdan bahsedilmiştir?
A
Gen
B
Nükleotid
C
Kromozom
D
Protein
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi nükleotidi oluşturan organik bazlardan birisi değildir?
A
guanin
B
timin
C
riboz
D
sitozin
Soru 12
Canlılarda genotip ve çevresel etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan özelliklere ne ad verilir?
A
homozigot
B
çekinik gen
C
fenotip
D
heterozigot
Soru 13
Yüksek hava basıncı aşağıdaki durumların hangisinde görülür?
A
Düşük sıcaklıklarda
B
Mevsim geçişlerinde
C
İklim değişikliklerinde
D
Yüksek sıcaklıklarda
Soru 14
“Canlılar, sahip oldukları özelliklere ait bilgileri DNA üzerindeki genlerinde taşır. Derinizin rengi, kirpiklerinizin uzunluğu, parmaklarınızın şekli gibi özelliklerin her biri genler tarafından belirlenir. Hücrelerinizde binlerce gen bulunur. Genler, harflerle sembolize edilir.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A
Mutasyon
B
Adaptasyon
C
Kalıtım
D
Modifikasyon
Soru 15
Genotipte iki çekinik veya iki baskın gen yan yana olduğunda bu genlere ne ad verilir?
A
homozigot
B
çekinik gen
C
fenotip
D
heterozigot
Soru 16
Sıcaklığın yükselmesi ile hava moleküllerinin hareketi artar. Artan hareketle moleküller birbirinden uzaklaşır. Bu nedenle aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A
Basınç farkı.
B
Yüksek hava basıncı.
C
Sıcaklık farkı
D
Alçak hava basıncı.
Soru 17
“Ağaçlar yaprak açmaya başlar. Soğuklar gider sıcak havalar gelir. Geceler kısalmaya başlayıp gündüzler uzar. Kar ve yağmur azalır. Kuşlar soğuk bölgelerden sıcak bölgelere göç etmeye başlar. Güneş ışınları ekvatora dik gelmeye başlar. Denizlerde git gel dönemi başlar. Güneş ışınları iki yarım küreye de aynı açılarda gelir. Dünya üzerinde gece gündüz süreleri eşitlenir. Aynı meridyen üzerinde güneşin açıları eşit olup aynı anda doğar aynı anda batar.” Yukarıda özellikleri sıralanan mevsim hangisidir?
A
Sonbahar
B
Kış
C
Yaz
D
İlkbahar
Soru 18
DNA’nın yapısını oluşturan birimlere ne ad verilir?
A
Nükleotid
B
Deoksiriboz
C
Gen
D
Timin
Soru 19
Dünya’da yaklaşık 7,5 milyar insan yaşamaktadır. Bu insanların hiçbiri tam olarak birbirinin aynısı değildir. Bunun nedeni hangisidir?
A
Adaptasyon ve mutasyon.
B
Modifikasyon
C
Hücrede bulunan deoksiribo nükleik asit.
D
Hücre çekirdeğinin farklı olması.
Soru 20
“Great Lakes (Grit Leyks) Bölgesi’nin tarihinde ilk kez yaşanan aşırı soğuk hava 5 gölün donmasına neden oldu. Bir yük gemisi bu göllerden biri olan Erie (Eri) Gölü’nde suyun donması sonucu sıkışıp kaldı.” Bu olay hangi mevsimde görülebilir?
A
Yaz
B
Kış
C
Sonbahar
D
İlkbahar

8.sınıf 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

TESTİ ÇÖZ

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelllikleri arasında yer almaz?
A
2n kromozomlu vücut hücrelerinde görülür.
B
2n kromozomlu bir hücreden 2n kromozomlu iki hücre oluşur.
C
Bölünme sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayısı yarıya düşer.
D
Bölünme sonucu oluşan iki hücre aynı kalıtsal bilgiye (DNA’ya) sahiptir.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme türlerinden değildir?
A
Çaprazlama
B
Bölünme
C
Vejetatif üreme
D
Rejenerasyon
Soru 3
A T A T G C C G A şeklinde verilen DNA zincirinin karşı zincirindeki nükleotit dizilimi nasıldır?
A
T A A C G G C A T
B
T A T A C G G C T
C
A T A A C G G C T
D
T A T A G G C A T
Soru 4
Canlıdan kopan parçanın mitoz ile farklılaşarak yeni bir birey meydana getirmesi hangi tür eşeysiz üremedir?
A
Sporla çoğalma
B
Bölünme
C
Rejenerasyon
D
Tomurcuklanma
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Bitkilerin kromozom sayısı hayvanlardan fazla olabilir.
B
Kromozom sayısı ile gelişmişlik arasında doğru orantılı bir ilişki vardır.
C
Farklı canlıların kromozom sayısı aynı olmayabilir.
D
Farklı canlıların kromozom sayısı aynı olabilir.
Soru 6
1800 Nükleotitten oluşan bir DNA zincirinde 400 tane Sitozin olduğuna göre fosfat ve Adenin sayıları kaçtır?
A
900 fosfat, 500 Adenin
B
1800 fosfat, 600 Adenin
C
1800 fosfat, 500 Adenin
D
1000 fosfat, 700 Adenin
Soru 7
Aşağıda verilen yapılardan hangileri DNA’da bulunmaz?
A
Fosfat grubu
B
Riboz şekeri
C
Timin organik bazı
D
Sitozin organik bazı
Soru 8
DNA ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Sadece üreme ana hücrelerinin bölünmesi sırasında eşlenir.
B
A, T, G, S nükleotitlerinden oluşur.
C
Hücrenin yönetici molekülüdür.
D
İkili sarmal yapıdadır.
Soru 9
DNA’nın yapısında bulunan kalıtsal bilgilerimizi taşıyan kısım aşağıdakilerden hangisidir?
A
Nükleotit
B
DNA
C
Gen
D
Kromozom
Soru 10
Nükleotitlerin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A
Şeker
B
Fosfat
C
Organik baz
D
Tuz
Soru 11
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Adenin ile Timin arasında 2, Guanin ile Sitozin arasında 3 zayıf hidrojen bağı bulunur.
B
Kromozomlar DNA’nın yapı birimidir.
C
DNA hücrenin yönetici molekülüdür.
D
DNA’nın yanlış eşlenmesi sonucu mutasyonlar meydana gelir.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme sonucu meydana gelir?
A
doku
B
yumurta
C
zigot
D
embriyo
Soru 13
Bir hücre arka arkaya üç kez mitoz bölünme geçirirse oluşan hücre sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A
4
B
6
C
7
D
8
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Mendel’in çalışmalarında bezelye bitkisinin seçmesinin nedenlerinden biri olamaz?
A
Bezelye bitkisi zor yetişir ve bir yılda az sayıda ürün verir.
B
Bezelye bitkisi birbirinden kolaylıkla ayrılabilen çok sayıda karakter taşır.
C
Bezelye bitkisi çift eşeylidir yani dişi ve erkek organ bir çiçekte bulunur.
D
Taç yaprakları kapalı olduğu için çiçek kendi kendine tozlaşma yapabilir.
Soru 15
Aşağıdaki olaylardan hangisi kalıtsal değildir?
A
zayıf olma
B
düz saçlı olma
C
kısa boylu olma
D
yeşil gözlü olma
Soru 16
DNA’nın kendini eşlemesi, mitoz bölünmenin hangi evresinde başlar?
A
4.Evre
B
3.Evre
C
2.Evre
D
Hazırlık evresi
Soru 17
2n=46 kromozomlu bir hücre art arda 2 mitoz bölünme geçiriyor. Bu hücrenin kromozom sayısı ne olur?
A
23
B
32
C
44
D
46
Soru 18
Aşağıdaki çaprazlamaların hangisinin sonucunda %100 melez döl ortaya çıkar?
A
Aa x aa
B
AA x AA
C
Aa x Aa
D
AA x aa
Soru 19
Çevredeki değişikliklere bağlı olarak canlıların zamanla geçirmiş olduğu değişikliklere ne denir?
A
Varyasyon
B
Modifikasyon
C
Evrim
D
Mutasyon
Soru 20
Aynı türün bireyleri arasında görülen kalıtsal farklılıklara ne ad verilir?
A
Doğal seleksiyon
B
Varyasyon
C
Modifikasyon
D
Mutasyon

8.sınıf 1.Ünite Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Testi

TESTİ ÇÖZ

Soru 1
I. Türlerin kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. II. Ana hücreden iki yavru hücre oluşur. III. Kromozomlar arasında parça değişimi görülür. Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri mayoza ait bir özelliktir?
A
I ve III
B
Yalnız III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 2
Aşağıdakilerden hangileri çölde yaşayan canlıların adaptasyonlarındandır? I. Dikenli yapıda olma II. Geniş yapraklı olma III. Küçük yapraklı olma IV. Uzun kulaklı olma V. Vücut yüzeyinin geniş olması VI. Kalın postunun olması
A
I, IV, V
B
I, II, IV
C
I, II, III
D
I, III, IV
Soru 3
Canlıların kromozomlarında taşıdıkları genetik bilgilerin tamamına ne ad verilir?
A
Gen
B
Kromozom
C
Fenotip
D
Genotip
Soru 4
“DNA”, “kromozom”, “nükleotit”, “gen” kavramlarının basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
nükleotit, gen, DNA, kromozom
B
kromozom, gen, nükleotit, DNA
C
DNA, gen, kromozom, nükleotit
D
nükleotit, DNA, kromozom, gen
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi genetik mühendisliği çalışmalarının insanlık için doğurabileceği olumsuz sonuçlardandır?
A
Kaliteli tarım ürünlerinin elde edilmesi
B
Daha verimli tohumların üretilmesi
C
Elde edilen tohumların daha uzun süre saklanması
D
Faydalı böcek türlerinin yok olması
Soru 6
Aşağıda verilen çalışmalardan hangisi biyoteknolojinin uygulama alanına örnek değildir?
A
Gen tedavisi
B
Türlerin ıslahı
C
Vitamin tabletlerinin yapımı
D
Meyveli yoğurt yapımı
Soru 7
I- Kadınların renk körü olma olasılığı erkeklere göre daha fazladır. II- Renk körü bir baba, renk körlüğü genini bütün kız çocuklarına aktarır. III- Bir erkeğin renk körü olması annesine bağlıdır. Renk körlüğü(Kırmızı-yeşil renk körlüğü) ile ilgili olarak yukarıdaki açıklamalardan hangisi ya da hangileri doğrudur? 
A
I,II ve III
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 8
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
İnsan da eşey kromozomları XX ve XY dir
B
Çocuğun kız veya erkek olmasında anne etkilidir.
C
Çocuğun kız veya erkek olma olasılığı %50 dir.
D
Çocuğun kız veya erkek olmasında baba etkilidir.
Soru 9
Aşağıda verilenlerden hangisi insanlarda görülen genetik hastalıklardan değildir?
A
Kalp yetmezliği
B
Hemofili
C
Akdeniz anemisi
D
Renk körlüğü
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisinde genetik mühendisliğinden yararlanılmaz?
A
Tarımda verimliliği arttırmada
B
Zararlı genlerin yok edilmesinde
C
Meyveli yoğurt üretimi
D
Aşılamayla verimli ürün elde etmede
Soru 11
Aşağıdaki yenilenme (rejenerasyon) olaylarından hangisi bir üreme şeklidir?
A
Kertenkelenin kopan kuyruğunu yenilenmesi.
B
Elimiz yaralandığında derinin kendini yenilemesi.
C
Kurbağa larvasının yetişkin kurbağaya dönüşmesi.
D
Denizyıldızının kopan her bir parçasının kendisini yenilemesi.
Soru 12
Aşağıda verilen olaylardan hangisi mitoz sonucu gerçekleşir?
A
Patatesin vejetatif üremeyle çoğalması
B
Spermin oluşması
C
Polenlerin oluşması
D
Yumurta hücrelerinin oluşması
Soru 13
2n=36 kromozomlu bir hücre artarda bir mayoz ve 2 mitoz geçiriyor. Kromozom sayısı ve hücre sayısı sırasıyla ne olur?
A
36 ve 8
B
18 ve 16
C
36 ve 16
D
18 ve 8
Soru 14
Bir DNA’da toplam 2600 nükleotit vardır. Bu DNA molekülünde 500 Adenin varsa Guanin sayısı kaçtır?
A
1000
B
400
C
250
D
800
Soru 15
DNA’nın bir zincirinde görülen bazların diziliş sırası AATCCGAAGCAT şeklindedir. Bu dizinin ikinci zincirindeki bazların sıralanışı, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
TTAGGCTTCGTA
B
TTAGGTACGTAT
C
AATCCGAAGCAT
D
AATGGCTTCGTA
Soru 16
(K) kahverengi göz geni, (k) yeşil göz rengi genini temsil etmektedir. Bu duruma göre yeşil gözlü bir babayla kahverengi gözlü bir annenin yeşil gözlü çocukları olmuştur.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu ailenin genotipleri doğru olarak verilmiştir?(Kahverengi göz rengi geni, yeşil göz rengi genine baskındır.)
A
Anne: KK; Baba: KK; Çocuk: KK
B
Anne:KK; Baba: kk; Çocuk: Kk
C
Anne: Kk; Baba: kk; Çocuk: kk
D
Anne: kk; Baba: Kk; Çocuk: kk
Soru 17
Aşağıdaki çaprazlamaların hangisinin sonucunda %100 melez döl ortaya çıkar?
A
SS x ss
B
SS x SS
C
Ss x ss
D
Ss x Ss
Soru 18
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Hemofili, anne ve babadan çocuklarına geçen hastalıklardandır.
B
Doğal seçilim Darwin’in ileri sürdüğü fikirlerden biridir.
C
Vücut hücreleri mitoz sonucu oluşur.
D
Yumurta ve sperm, 2n sayıda kromozom içerir.
Soru 19
Aşağıdaki olaylardan hangisi kalıtsal değildir?
A
Kıvırcık saçlı olma
B
Uzun boylu olma
C
Gelişmiş kaslı olma
D
Mavi gözlü olma
Soru 20
Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi soya çekim ile ilgili çalışmalara öncülük etmiştir?
A
Mendel
B
Watson ve Crick
C
Lamarck
D
Darwin

 

8.sınıf Kalıtım Testi

TESTİ ÇÖZ

Soru 1
Genotipte bir çekinik veya bir baskın gen yan yana olduğunda bu genlere ne ad verilir?
A
çekinik gen
B
fenotip
C
heterozigot
D
homozigot
Soru 2
Genotipte iki çekinik veya iki baskın gen yan yana olduğunda bu genlere ne ad verilir?
A
fenotip
B
çekinik gen
C
heterozigot
D
homozigot
Soru 3
Cinsiyet kromozomunun aktarılması sırasında dişiden sadece X kromozomu aktarılırken erkekten X veya Y kromozomu aktarıldığı bilinmektedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Çocuğun cinsiyetinin anneden gelen kromozomlarında aynı oranda etkili olduğu söylenebilir.
B
Çocuğun cinsiyetini oluşumunda eşey hücrelerinin etkisi yoktur.
C
Çocuğun cinsiyetinin belirlenmesinde anne ve babadan gelen kromozomlar aynı oranda etkilidir.
D
Çocuğun cinsiyetini belirlemede babadan gelen eşey kromozomu etkilidir.
Soru 4
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Genlerle taşınan ve dölden döle aktarılabilen hastalıklara kalıtsal hastalıklar adı verilir.
B
Hastalık geni taşımalarına rağmen bazı insanlar hasta olmayabilir. Hem sağlam gene hem hastalık genine sahip olan bu bireylere taşıyıcı adı verilir.
C
Akraba evliliği yapanlarda taşıyıcı bireylerin yan yana gelmesi ve hasta birey oluşturması ihtimali oldukça düşüktür.
D
Akrabalık derecesi arttıkça hastalığın ortaya çıkma ihtimali o kadar artar. Akraba olmayan iki bireyin aynı hastalık genini taşıma ve hasta birey oluşturma olasılığı ise daha düşüktür.
Soru 5
“Canlılar, sahip oldukları özelliklere ait bilgileri DNA üzerindeki genlerinde taşır. Derinizin rengi, kirpiklerinizin uzunluğu, parmaklarınızın şekli gibi özelliklerin her biri genler tarafından belirlenir. Hücrelerinizde binlerce gen bulunur. Genler, harflerle sembolize edilir.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A
Mutasyon
B
Modifikasyon
C
Adaptasyon
D
Kalıtım
Soru 6
Bezelyelerde yuvarlak tohum, baskın genlerle; buruşuk tohum, çekinik genlerle taşınır. Heterozigot yuvarlak tohumlu bir bezelye ile buruşuk tohumlu bir bezelye çaprazlandığında oluşan döllerin genotip olma oranı hangisidir?
A
% 75
B
% 50
C
% 10
D
% 100
Soru 7
Canlılarda genotip ve çevresel etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan özelliklere ne ad verilir?
A
çekinik gen
B
fenotip
C
homozigot
D
heterozigot
Soru 8
Canlıların sahip olduğu gen yapısına ne ad verilir?
A
heterozigot
B
fenotip
C
genotip
D
homozigot
Soru 9
“Bezelyelerde görülen karakter aktarım şekli diğer canlılarda da benzerlik gösterir. Dil yuvarlama, göz rengi, kıvırcık ya da düz saçlı olma gibi özelliklerin aktarımı tıpkı bezelyelerdeki gibi gerçekleşir. Dişi ve erkek bireylerin vücut yapıları arasında bazı farklılıklar vardır. Bunun nedeninin dişi ve erkek bireylerin farklı eşey kromozomlar taşır.” Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Erkeklerin taşıdığı Y kromozomu yavrunun erkek olmasını belirler.
B
Döllenme sırasında anne ve babadan gelen birer eşey kromozomu yan yana gelerek yavrunun cinsiyetini belirler.
C
Üreme hücrelerinde bulunan X kromozomunun cinsiyet belirlemeye etkisi yoktur.
D
Dişilerin taşıdıkları eşey kromozomları XX, erkeklerin ise XY şeklindedir.
Soru 10
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Çekinik bir gen sadece homozigot durumdayken taşıdığı özelliği fenotipte gösterir.
B
İki baskın bir çekinik gen yan yana olduğunda melez döl oluşur.
C
Genotipte iki çekinik veya iki baskın gen yan yana olduğunda bu genlere saf döl denir.
D
Baskın bir gen homozigot ya da heterozigot durumda olduğunda fenotipte etkisini gösterir.
Soru 11
Kalıtım ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Canlının dış görünüşüne fenotip denir.
B
Çekinik gen, genotipte etkisini ancak homozigot halde gösteren gendir.
C
Genotip, canlının taşıdığı genlerdir.
D
Baskın gen, fenotipte etkisini her zaman gösteren gendir.
Soru 12
“Bezelyelerde mor renk çiçek geninin beyaz renkli çiçek genine baskın olduğu bilinmektedir. Mor ve beyaz çiçekli iki bezelyenin çaprazlaması sonucu hem mor hem beyaz çiçekli bezelyelerin oluştuğu gözleniyor.” Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Mor renkli bezelyeler Mm fenotipindedir.
B
% 50 mor çiçekli, %50 beyaz çiçekli bezelyeler oluşur.
C
Yeni oluşan bezelyeler arasında mm genotipinde beyaz çiçekler gözlemlendiğine göre bu çiçekler anneden ve babadan m geni almışlardır.
D
Elde edilen bilgilere göre mor renkli ata Mm, beyaz renki ata mm genotipindedir.

8.sınıf Mutasyon Ve Modifikasyon Testi

TESTİ ÇÖZ

Soru 1
Kalıtsal olma ve genlerin yapısında bir değişikliğe neden olma hangisinin bir özelliğidir?
A
Adaptasyon
B
Substitüsyon
C
Modifikasyon
D
Mutasyon
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi genlerin yapısında değil, sadece işleyişinde bir değişikliğe neden olur?
A
Substitüsyon
B
Modifikasyon
C
Mutasyon
D
Adaptasyon
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi mutasyona neden olan mutajenlerdendir?
A
X ışınları
B
Hepsi
C
Kimyasal maddeler
D
Radyasyon
Soru 4
Çevresel etkenlerin bazıları genlerin yapısını değil, genlerin fenotip üzerine etkisini değiştirir. Sadece dış görünüşü etkileyen ve kalıtsal olmayan bu değişimlere ne adverilir?
A
Modifikasyon
B
Mutasyon
C
Substitüsyon
D
Adaptasyon
Soru 5
Çevresel olayların bazıları, canlıların hem dış görünüşünü hem genetik yapısını etkileyebilir. Çevresel etkilerle canlının DNA’sında meydana gelen değişimlere ne adverilir?
A
Mutasyon
B
Modifikasyon
C
Substitüsyon
D
Adaptasyon
Soru 6
“Bir anne adayının özellikle hamileliğinin ilk aylarında röntgen flmi çektirmesi doğacak bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Çünkü röntgen sırasında yayılan radyasyon, bebeğe zarar verebilir. Bunun sonucunda bebek sakat ya da ölü doğabilir. Bu nedenle uzmanlar hamileliğin özellikle ilk üç ayında röntgen çektirilmesini uygun görmemektedir.”Bu anlatıma göre sık radyasyona maruz kalan annenin bebeğinde aşağıdakilerden hangisi görülebilir?
A
Modifikasyon
B
Mutasyon
C
Substitüsyon
D
Adaptasyon
Soru 7
Mutasyon ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Bütün mutasyonlar DNA’nın yapısında bir değişikliğe neden olur.
B
Bazı mutasyonlar yararlı olabilir.
C
Bütün mutasyonlar kalıtsaldır.
D
Çevresel bir faktör etkisi ile meydana gelir.
Soru 8
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Modifkasyona neden olan etken ortadan kalkınca canlı eski hâline geri döner.
B
Modifkasyonların hiçbiri kalıtsal değildir.
C
Genlerin işleyişinde meydana gelen değişimlerdir.
D
Üreme hücrelerinde meydana gelen modifikasyon kalıtsaldır.
Soru 9
Mutasyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Üreme hücrelerinde görülen mutasyon kalıtsal iken vücut hücrelerinde görülen mutasyon kalıtsal değildir.
B
İşlenmiş besinlerdeki katkı maddeleri, bazı kimyasal maddeler, hava ve su kirliliği de mutasyona neden olabilir.
C
Mutasyonlar, her zaman canlılarda olumsuz etkiler oluşturur.
D
Güneş’ten gelen zararlı ışınlar, mutasyona yol açarak cilt kanserine neden olabilir.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, mutasyon ve modifikasyon için ortak özelliktir?
A
Genlerin yapısında bir değişikliğe neden olma
B
Kalıtsal olma
C
Genlerin işleyişinde bir değişikliğe neden olma
D
Bireyin fenotipinde bir değişikliğe neden olma
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi modifikasyona örnek oluşturmaz?
A
Çuha bitkisinin çiçeğinde sıcaklığın etkisiyle değişmesi.
B
Ağırlık kaldırarak antrenman yapan sporcunun kol kasları bir süre sonra güçlenmesi.
C
Bir bebeğin altı parmaklı doğması.
D
Yazın güneşin altında fazla kaldığınızda teninizin rengi koyulaşması.
Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi, bir modifikasyon örneği değildir?
A
Kutup ayılarının beyaz renkli olması
B
Çalıştırılan kasların gelişerek kuvvetlenmesi
C
Güneşte tenimizin bronzlaşması
D
Arı sütü ile beslenen larvadan kraliçe arının, çiçek tozu ile beslenen larvalardan işçi arıların gelişmesi

8.sınıf Adaptasyon ve Biyoteknoloji Testi

TESTİ ÇÖZ

Soru 1
Doğal seçilim sonucu hayatta kalan bireyler, taşıdıkları özellikleri gelecek nesillere aktarmışlardır. Bu nedenle günümüze kadar gelebilen canlılar, atalarından farklı bazı özellikler taşırlar. Böylece tür içinde çeşitlilik oluşur.” Bu oluşuma ne ad verilir?
A
Mutasyon
B
Varyasyon
C
Substitüsyon
D
Modifikasyon
Soru 2
Bir tek bireyden alınan hücrenin çoğaltılarak ana bireyle tamamen aynı genetik yapıda yeni birey oluşturulması işlemine ne denir?
A
Modifikasyon
B
Klonlama
C
Kodlama
D
Kopyalama
Soru 3
İki tilkiden soğuk bölgelerde yaşayanın kulakları kısa ve burnu küçük; sıcak bölgelerde yaşayanın ise kulakları daha uzun ve burnu daha büyüktür. Benzer şekilde kutupta yaşayan ayılar beyaz, ormanda yaşayan boz ayılar ise kahverengi kıl rengine sahiptir.” Bu durum hangisine örnek oluşturur?
A
Doğal seçilim
B
Modifikasyon
C
Varyasyon
D
Mutasyon
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi adaptasyona örnek oluşturmaz?
A
Foklar ve mors ayıları, kutuplardaki yaşam koşullarına uyum sağlamak için derilerinin altında kalın bir yağ tabakası depo eder.
B
Bukalemunun bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi.
C
Radyasyona maruz kalan annenin bebeğinin sakat doğması.
D
Kurbağaların sinek yakalamak için dillerinin uzun olması, fillerin kulaklarının büyük olması, nemli bölgede yaşayan bitkilerin yapraklarının geniş yüzeyli olması.
Soru 5
İnsanlar tarafından daha verimli bitki ve hayvan ırklarının elde edilmesi ne ad verilir?
A
Islah
B
Adaptasyon
C
Ziraat
D
Klonlama
Soru 6
Teknolojinin günlük hayattaki birçok uygulaması sonucu robotlar, navigasyon cihazları ve akıllı telefonlar geliştirilmiştir. Teknolojinin biyoloji üzerindeki uygulamaları nasıl adlandırılır?
A
Biyokimya
B
Biyoloji
C
Biyonik
D
Biyoteknoloji
Soru 7
Canlılar hayatta kalabilmek için çevreleriyle ve birbirleriyle sürekli mücadele eder. Bu mücadele sonunda yaşadığı ortama uyum sağlayabilen canlılar yaşamlarını sürdürürken uyum sağlayamayanlar yaşamını devam ettiremez. Bu kendiliğinden ve yavaş yavaş gerçekleşir. Böylece yeni nesiller, uyum yeteneği gelişmiş daha güçlü canlılardan oluşur.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan olay hangisidir?
A
Doğal seçilim
B
Varyasyon
C
Substitüsyon
D
Modifikasyon
Soru 8
Biyoteknolojik uygulamalar hangisi tarafından gerçekleştirilir?
A
Cevre mühendisleri
B
Elektronik mühendisleri
C
Genetik mühendisleri
D
Zooloji mühendisleri
Soru 9
Klonlama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Klonlama, dini ve ahlaki yönden sakıncalı bulunarak yasaklanmıştır.
B
Günümüzde bir canlının hücresindeki DNA’nın tamamı kopyalanabilmiştir.
C
Klonlama, genetik bilimine bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.
D
Klonlama sayesinde yapay organlar üretilmesi ve organ nakli bekleyen hastaların sağlığına kavuşması hedeflenmektedir.
Soru 10
Aşılama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Aşılama, hastalık etkeni olan bir mikrobun zayıflatılarak veya öldürülerek vücuda verilmesi işlemidir.
B
Bütün hastalıklardan aşılanma yöntemi ile korunabiliriz.
C
Günümüzde birçok hastalığı önlemek için aşılama uygulanmaktadır.
D
Aşılama yönteminin gelişmesiyle mikroorganizmanın tamamı değil sadece genleri aşıya katılabilmektedir.
Soru 11
Kaktüs, suyun az bulunduğu ortamda yaşayabilen bir bitkidir. Bu nedenle su kaybını önlemesi ve suyu depo etmesi gerekir. Kalın ve dar yüzeyli yaprakları sayesinde kaktüs bu ortama uyum sağlamıştır. Ayrıca köklerinde su depo edebilme özelliğine sahiptir.” Kaktüsün bu özelliği hangisine örnektir?
A
Adaptasyon
B
Substitüsyon
C
Mutasyon
D
Modifikasyon
Soru 12
Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için bulundukları ortama uyum sağlamak zorundadır. Canlıların yaşadıkları ortama uyum sağlamalarına ne ad verilir?
A
Substitüsyon
B
Adaptasyon
C
Modifikasyon
D
Mutasyon

8.sınıf DNA ve Genetik Kod

TESTİ ÇÖZ

Soru 1
Yapısındaki toplam nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülünde aşağıdakilerden hangisi hesaplanamaz?
A
toplam pürin bazı sayısı
B
toplam deoksiriboz şekeri sayısı
C
toplam fosforik asit sayısı
D
toplam hidrojen bağı sayısı
Soru 2
Biri anneden biri babadan gelen şekil ve büyüklük bakımından aynı olan ve aynı karaktere etki eden kromozomlara ne denir?
A
Homolog kromozom
B
Metasentrik kromozom
C
Akrosentrik kromozom
D
Submetasentrik kromozom
Soru 3
Canlılara ait saç rengi, göz rengi, cinsiyet gibi kalıtsal bilgilerin anne babadan yavrulara aktarılmasını sağlayan (taşıyan) yapılara ne denir?
A
Kromozom
B
Gen
C
DNA
D
Hücre
Soru 4
Kromozomlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Kromozomlar hücre çekirdeğinde yer alırlar. Çekirdeği bulunmayan hücrelerde kromozomlar sitoplazma içerisine dağılmış halde bulunurlar.
B
Kromozomların şekli, büyüklüğü ve sayısı canlı türlerinde farklı ve sabittir. Yani aynı türe ait tüm canlılarda aynı sayıda kromozom bulunur.
C
İnsanda 46 kromozom varken, köpekte 78, eğrelti otu bitkisinde 500 kromozom vardır.
D
Benzer şekilde Fakat insan köpeğe ve eğrelti otu bitkisine göre daha gelişmiş bir canlıdır. O halde;kromozom sayısı ile canlıların gelişmişlik düzeyi arasında hiçbir ilişki vardır.
Soru 5
8000 nükleotitten oluşan bir DNA molekülündeki adenin nükleotitleri sayısı, 1500 olduğuna göre bu DNA molekülündeki T/C oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A
3 /5
B
1 /5
C
2/ 5
D
4 /5
Soru 6
Kromozomlar üzerinde yer alan ve canlının özelliklerinin nesilden nesile taşınmasını sağlayan ipliksi yapıdaki kalıtım molekülüne ne ad verilir?
A
DRN
B
DNA
C
Nükleik Asit
D
RNA
Soru 7
DNA sentezi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Sentezinde iki çeşit beş karbonlu şeker kullanılır.
B
Sentezinde dört çeşit nükleotit kullanılır.
C
DNA kendini sadece hücre bölüneceği zaman eşler.
D
DNA kendini eşleyeceği zaman, hidrojen bağlarının kopması ile DNA’nın iki ipliği birbirinden ayrılır.
Soru 8
Yapısındaki deoksiriboz şekeri sayısı bilinen bir DNA molekülünde aşağıdakilerden hangisi hesaplanamaz?
A
toplam pirimidin baz sayısı
B
hidrojen bağı sayısı
C
toplam nükleotit sayısı
D
toplam fosforik asit sayısı
Soru 9
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Canlılardaki üreme hücrelerinde bulunan kromozom sayısı vücut hücrelerindeki kromozom sayısının iki katı kadardır.
B
Canlılarda iki çeşit hücre vardır. Bunlar vücut hücresi ve üreme hücresidir.
C
Canlıların vücut hücrelerindeki kromozomların yarısı(n) anneden, diğer yarısı(n) da babadan gelir.
D
Kromozom sayısı canlıdaki hücre çeşidine göre farklılık gösterir.
Soru 10
DNA ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
DNA üzerinde kalıtsal özelliklere etki eden genler bulunur.
B
Genler denükleotid adı verilen moleküllerden oluşur
C
DNA hücre çekirdeğinde kromozomların yapısında bulunur.
D
DNA kromozomlar ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşur.
Soru 11
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Çekirdek içerisindeki en karmaşık başka bir deyişle en büyük yapı kromozomdur.
B
Canlıların en küçük yapı birimi olan hücrenin yönetim merkezi çekirdektir.
C
Sitoplazma DNA ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşur.
D
Çekirdek içerisinde de hücrenin yönetimini gerçekleştiren, canlıya ait kalıtsal bilgileri taşıyan yapılar yer alır.
Soru 12
“Çevre şartlarının değişmesi sonucu ortaya çıkarlar ve kalıtsal değişikliğe neden olmazlar. Yani nesilden nesile aktarılmazlar. Çevre koşulları (ısı, sıcaklık, besin) bazı genlerin çalışmasını değiştirebilir. Bundan dolayı ortam koşulları eski haline dönünce canlıda eski haline döner veya oluşan karakter yavru bireylere aktarılmaz.”Yukarıdaki anlatım aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A
Adaptasyon
B
Seleksiyon
C
Mutasyon
D
Modifikasyon
Soru 13
Homolog kromozom içeren 2n sayıda (yani çift sayıda) kromozom bulunan hücrelerene ad verilir?
A
homolog hücre
B
diploit hücre
C
haploit hücre
D
Prokaryot hücre
Soru 14
2400 nükleotitten oluşan bir DNA molekülündeki adenin nükleotit sayısı sitozinlerin üç katı kadar olduğuna göre, bu DNA molekülündeki timin nükleotitleri sayısı nedir?
A
900
B
600
C
1200
D
300
Soru 15
“Bir canlı türünün bütün bireylerinde görülen, canlının yaşama şansını arttıran, ortama uyumunu sağlayan kazanılmış kalıtsal karakterlerine adaptasyon denir.” Aşağıdakilerden hangisi bir adaptasyon örneği değildir?
A
Develerin hörgüçlü olması
B
Bukalemunun renk değiştirmesi
C
Çuha çiçeğinin farklı sıcaklıklarda değişik renklerde açması
D
Nemli bölge bitkilerinin geniş yapraklı olması
Soru 16
Canlıların yaşadıkları çevreye uyum sağlayabilmek için gerçekleştirdikleri her türlü değişimlere ne ad verilir?
A
Adaptasyon
B
Mutasyon
C
Modifikasyon
D
Seleksiyon
Soru 17
DNA molekülü ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Dört çeşit nükleotitten oluşur.
B
Çift iplikli, kendini eşleyebilen bir moleküldür.
C
İki ipliğini bir arada, bazlar arasında kurulan zayıf hidrojen bağları tutar.
D
Her nükleotitinde bir tane riboz şekeri bulunur.
Soru 18
Bitki hücresinde bulunan organellerden hangisinde RNA bulunmaz?
A
mitokondri
B
kloroplast
C
ribozom
D
çekirdek
Soru 19
Radyasyon, kimyasal maddeler, katkı maddeleri, yüksek sıcaklık genlerin yapısını değiştirir. Bu tür değişikliklere ne ad verilir?
A
Modifikasyon
B
Adaptasyon
C
Mutasyon
D
Seleksiyon
Soru 20
Canlıların üreme hücrelerinde n sayıda (yani tek sayıda) kromozom bulunur. n sayıda kromozom içeren hücrelere ne ad verilir?
A
Prokaryot hücre
B
diploit hücre
C
homolog hücre
D
haploit hücre

8.Sınıf DNA ve Genetik Kod Testi

TESTİ ÇÖZ

Soru 1
“Nükleotidler çeşitli sayı ve sırada dizilerek bu yapıları oluşturur. Tüm kalıtsal bilgiler DNA üzerindeki bu yapılarda şifrelenmiş olarak kayıtlıdır. Her yapının şifresi birbirinden farklıdır. Nükleotidlerin sayı ve sıra bakımından dizilişi değiştikçe ifade edilen yapıların özelliği de değişir. Buna bağlı olarak çok sayıda yapı çeşitliliği oluşur. Örneğin bu yapının çeşitliliği sonucunda mavi, yeşil, ela, kahverengi gibi göz renkleri oluşabilir.” Yukarıdaki paragrafta hangi yapıdan bahsedilmiştir?
A
Kromozom
B
Gen
C
Nükleotid
D
Protein
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
İnsanda hücresinde 46 kromozom vardır.
B
Farklı iki canlının kromozom sayısı aynı olabilir.
C
Canlıların kromozom sayıları gelişmişlik derecelerini gösterir.
D
Kromozom sayısı canlı türlerinde farklılık gösterebilir ancak aynı türe ait canlılar arasında kromozom sayısı değişmez.
Soru 3
Aşağıdaki hücre organellerinden hangisinde DNA bulunmaz?
A
kloroplast
B
mitokondri
C
ribozom
D
çekirdek
Soru 4
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Kromozom DNA içinde yer alır.
B
Hücre için yaşamsal tüm bilgiler DNA’da kayıtlıdır.
C
DNA’nın iki ipliğini bir arada, bazlar arasında kurulan zayıf hidrojen bağları tutar.
D
Nükleotidler bir araya gelerek genleri, genler bir araya gelerek DNA’yı oluşturur.
Soru 5
DNA’nın yapısını oluşturan birimlere ne ad verilir?
A
Deoksiriboz
B
Timin
C
Nükleotid
D
Gen
Soru 6
DNA, hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşır ve etrafı özel bir protein kılıfla kaplanır.Bu hâldeki DNA’ya ne ad verilir?
A
Kromozom
B
Protein
C
Nükleotid
D
Gen
Soru 7
DNA’da 4 çeşit azotlu organik baz bulunur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A
sitozin
B
Urasil
C
guanin
D
adenin
Soru 8
Dünya’da yaklaşık 7,5 milyar insan yaşamaktadır. Bu insanların hiçbiri tam olarak birbirinin aynısı değildir. Bunun nedeni hangisidir?
A
Modifikasyon
B
Hücre çekirdeğinin farklı olması.
C
Adaptasyon ve mutasyon.
D
Hücrede bulunan deoksiribo nükleik asit.
Soru 9
DNA molekülü ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Dört çeşit nükleotitten oluşur.
B
Her nükleotitinde bir tane riboz şekeri bulunur.
C
İki ipliğini bir arada, bazlar arasında kurulan zayıf hidrojen bağları tutar.
D
Çift iplikli, kendini eşleyebilen bir moleküldür.
Soru 10
Yapısındaki toplam nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülünde aşağıdakilerden hangisi hesaplanmaz?
A
toplam deoksiriboz şekeri sayısı
B
toplam pürin bazı sayısı
C
toplam hidrojen bağı sayısı
D
toplam fosforik asit sayısı
Soru 11
“Bir yangın merdiveninin basamakları üst üste dizilerek sarmal bir yapı oluşturur. DNA da tıpkı dönen bir yangın merdiveni gibi sarmal yapıdadır. DNA, merdiven gibi birbirine bağlı iki zincirden oluşur. Bir zincirdeki her nükleotidin karşısındaki zincirde ona uyumlu bir nükleotid bulunur. Karşılıklı iki nükleotidin yan yana gelmesiyle zincirler arasında bağ kurulur.” Yukarıdaki bilgiden hareketle aşağıdaki nükleotidlerden hangisi karşı karşıya gelir?
A
timin ile sitozin
B
sitozin ile adenin
C
adenin ile timin
D
guanin ile timin
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi nükleotidi oluşturan organik bazlardan birisi değildir?
A
guanin
B
riboz
C
timin
D
sitozin

8.sınıf DNA ve Genetik Kod Testi

TESTİ ÇÖZ

Soru 1
DNA molekülü ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Çift iplikli, kendini eşleyebilen bir moleküldür.
B
Her nükleotitinde bir tane riboz şekeri bulunur.
C
İki ipliğini bir arada, bazlar arasında kurulan zayıf hidrojen bağları tutar.
D
Dört çeşit nükleotitten oluşur.
Soru 2
(K) kahverengi göz geni, (k) yeşil göz rengi genini temsil etmektedir. Bu duruma göre yeşil gözlü bir babayla kahverengi gözlü bir annenin yeşil gözlü çocukları olmuştur. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu ailenin genotipleri doğru olarak verilmiştir? (Kahverengi göz rengi geni, yeşil göz rengi genine baskındır.)
A
Anne: kk; Baba: Kk; Çocuk: kk
B
Anne:KK; Baba: kk; Çocuk: Kk
C
Anne: KK; Baba: KK; Çocuk: KK
D
Anne: Kk; Baba: kk; Çocuk: kk
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi nükleotidi oluşturan organik bazlardan birisi değildir?
A
riboz
B
timin
C
sitozin
D
guanin
Soru 4
DNA’nın yapısını oluşturan birimlere ne ad verilir?
A
Timin
B
Nükleotid
C
Deoksiriboz
D
Gen
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Hücre için yaşamsal tüm bilgiler DNA’da kayıtlıdır.
B
Kromozom DNA içinde yer alır.
C
DNA’nın iki ipliğini bir arada, bazlar arasında kurulan zayıf hidrojen bağları tutar.
D
Nükleotidler bir araya gelerek genleri, genler bir araya gelerek DNA’yı oluşturur.
Soru 6
Dünya’da yaklaşık 7,5 milyar insan yaşamaktadır. Bu insanların hiçbiri tam olarak birbirinin aynısı değildir. Bunun nedeni hangisidir?
A
Modifikasyon
B
Hücrede bulunan deoksiribo nükleik asit.
C
Hücre çekirdeğinin farklı olması.
D
Adaptasyon ve mutasyon.
Soru 7
Canlıların kromozomlarında taşıdıkları genetik bilgilerin tamamına ne ad verilir?
A
Kromozom
B
Fenotip
C
Gen
D
Genotip
Soru 8
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Kromozom sayısı canlı türlerinde farklılık gösterebilir ancak aynı türe ait canlılar arasında kromozom sayısı değişmez.
B
Farklı iki canlının kromozom sayısı aynı olabilir.
C
Canlıların kromozom sayıları gelişmişlik derecelerini gösterir.
D
İnsanda hücresinde 46 kromozom vardır.
Soru 9
DNA’nın bir zincirinde görülen bazların diziliş sırası AATCCGAAGCAT şeklindedir. Bu dizinin ikinci zincirindeki bazların sıralanışı, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
TTAGGCTTCGTA
B
AATCCGAAGCAT
C
TTAGGTACGTAT
D
AATGGCTTCGTA
Soru 10
“DNA”, “kromozom”, “nükleotit”, “gen” kavramlarının basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
kromozom, gen, nükleotit, DNA
B
nükleotit, gen, DNA, kromozom
C
DNA, gen, kromozom, nükleotit
D
nükleotit, DNA, kromozom, gen
Soru 11
DNA, hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşır ve etrafı özel bir protein kılıfla kaplanır.Bu hâldeki DNA’ya ne ad verilir?
A
Nükleotid
B
Kromozom
C
Gen
D
Protein
Soru 12

I. Türlerin kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.

II. Ana hücreden iki yavru hücre oluşur.

III. Kromozomlar arasında parça değişimi görülür.

Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri mayoza ait bir özelliktir?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
I ve III
D
I ve II
Soru 13
Aşağıdaki olaylardan hangisi kalıtsal değildir?
A
Kıvırcık saçlı olma
B
Gelişmiş kaslı olma
C
Mavi gözlü olma
D
Uzun boylu olma
Soru 14
Yapısındaki toplam nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülünde aşağıdakilerden hangisi hesaplanmaz?
A
toplam deoksiriboz şekeri sayısı
B
toplam fosforik asit sayısı
C
toplam hidrojen bağı sayısı
D
toplam pürin bazı sayısı
Soru 15
“Nükleotidler çeşitli sayı ve sırada dizilerek bu yapıları oluşturur. Tüm kalıtsal bilgiler DNA üzerindeki bu yapılarda şifrelenmiş olarak kayıtlıdır. Her yapının şifresi birbirinden farklıdır. Nükleotidlerin sayı ve sıra bakımından dizilişi değiştikçe ifade edilen yapıların özelliği de değişir. Buna bağlı olarak çok sayıda yapı çeşitliliği oluşur. Örneğin bu yapının çeşitliliği sonucunda mavi, yeşil, ela, kahverengi gibi göz renkleri oluşabilir.” Yukarıdaki paragrafta hangi yapıdan bahsedilmiştir?
A
Protein
B
Nükleotid
C
Kromozom
D
Gen
Soru 16
Aşağıdaki hücre organellerinden hangisinde DNA bulunmaz?
A
ribozom
B
kloroplast
C
mitokondri
D
çekirdek
Soru 17
“Bir yangın merdiveninin basamakları üst üste dizilerek sarmal bir yapı oluşturur. DNA da tıpkı dönen bir yangın merdiveni gibi sarmal yapıdadır. DNA, merdiven gibi birbirine bağlı iki zincirden oluşur. Bir zincirdeki her nükleotidin karşısındaki zincirde ona uyumlu bir nükleotid bulunur. Karşılıklı iki nükleotidin yan yana gelmesiyle zincirler arasında bağ kurulur.” Yukarıdaki bilgiden hareketle aşağıdaki nükleotidlerden hangisi karşı karşıya gelir?
A
timin ile sitozin
B
guanin ile timin
C
adenin ile timin
D
sitozin ile adenin
Soru 18
Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi soya çekim ile ilgili çalışmalara öncülük etmiştir?
A
Mendel
B
Darwin
C
Watson ve Crick
D
Lamarck
Soru 19
DNA’da 4 çeşit azotlu organik baz bulunur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A
sitozin
B
adenin
C
guanin
D
Urasil
Soru 20

Aşağıdakilerden hangileri çölde yaşayan canlıların adaptasyonlarındandır?I. Dikenli yapıda olma

II. Geniş yapraklı olma

III. Küçük yapraklı olma

IV. Uzun kulaklı olma

V. Vücut yüzeyinin geniş olması

VI. Kalın postunun olması

A
I, II, III
B
I, IV, V
C
I, II, IV
D
I, III, IV

8.sınıf 2.Ünite Testi

TESTİ ÇÖZ

Soru 1
Genotipte bir çekinik veya bir baskın gen yan yana olduğunda bu genlere ne ad verilir?
A
heterozigot
B
fenotip
C
çekinik gen
D
homozigot
Soru 2

I-Renk körlüğü

II-Orak hücreli anemi

III-Down sendromu

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri genetik hastalıklardandır?

A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız-I
D
II ve III
Soru 3
Cinsiyet kromozomunun aktarılması sırasında dişiden sadece X kromozomu aktarılırken erkekten X veya Y kromozomu aktarıldığı bilinmektedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Çocuğun cinsiyetinin anneden gelen kromozomlarında aynı oranda etkili olduğu söylenebilir.
B
Çocuğun cinsiyetini oluşumunda eşey hücrelerinin etkisi yoktur.
C
Çocuğun cinsiyetinin belirlenmesinde anne ve babadan gelen kromozomlar aynı oranda etkilidir.
D
Çocuğun cinsiyetini belirlemede babadan gelen eşey kromozomu etkilidir.
Soru 4
Canlılarda genotip ve çevresel etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan özelliklere ne ad verilir?
A
fenotip
B
heterozigot
C
çekinik gen
D
homozigot
Soru 5
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Genlerle taşınan ve dölden döle aktarılabilen hastalıklara kalıtsal hastalıklar adı verilir.
B
Hastalık geni taşımalarına rağmen bazı insanlar hasta olmayabilir. Hem sağlam gene hem hastalık genine sahip olan bu bireylere taşıyıcı adı verilir.
C
Akraba evliliği yapanlarda taşıyıcı bireylerin yan yana gelmesi ve hasta birey oluşturması ihtimali oldukça düşüktür.
D
Akrabalık derecesi arttıkça hastalığın ortaya çıkma ihtimali o kadar artar. Akraba olmayan iki bireyin aynı hastalık genini taşıma ve hasta birey oluşturma olasılığı ise daha düşüktür.
Soru 6
“Bezelyelerde görülen karakter aktarım şekli diğer canlılarda da benzerlik gösterir. Dil yuvarlama, göz rengi, kıvırcık ya da düz saçlı olma gibi özelliklerin aktarımı tıpkı bezelyelerdeki gibi gerçekleşir. Dişi ve erkek bireylerin vücut yapıları arasında bazı farklılıklar vardır. Bunun nedeninin dişi ve erkek bireylerin farklı eşey kromozomlar taşır.” Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Üreme hücrelerinde bulunan X kromozomunun cinsiyet belirlemeye etkisi yoktur.
B
Erkeklerin taşıdığı Y kromozomu yavrunun erkek olmasını belirler.
C
Dişilerin taşıdıkları eşey kromozomları XX, erkeklerin ise XY şeklindedir.
D
Döllenme sırasında anne ve babadan gelen birer eşey kromozomu yan yana gelerek yavrunun cinsiyetini belirler.
Soru 7
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Çekinik bir gen sadece homozigot durumdayken taşıdığı özelliği fenotipte gösterir.
B
Baskın bir gen homozigot ya da heterozigot durumda olduğunda fenotipte etkisini gösterir.
C
İki baskın bir çekinik gen yan yana olduğunda melez döl oluşur.
D
Genotipte iki çekinik veya iki baskın gen yan yana olduğunda bu genlere saf döl denir.
Soru 8
Bezelyelerde yuvarlak tohum, baskın genlerle; buruşuk tohum, çekinik genlerle taşınır. Heterozigot yuvarlak tohumlu bir bezelye ile buruşuk tohumlu bir bezelye çaprazlandığında oluşan döllerin genotip olma oranı hangisidir?
A
% 10
B
% 75
C
% 100
D
% 50
Soru 9
Kanın pıhtılaşmaması sonucu oluşan genetik hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A
Renk körlüğü
B
Hemofilli
C
Down sedromu
D
Orak hücreli anemi
Soru 10
“Bezelyelerde mor renk çiçek geninin beyaz renkli çiçek genine baskın olduğu bilinmektedir. Mor ve beyaz çiçekli iki bezelyenin çaprazlaması sonucu hem mor hem beyaz çiçekli bezelyelerin oluştuğu gözleniyor.” Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Elde edilen bilgilere göre mor renkli ata Mm, beyaz renki ata mm genotipindedir.
B
Yeni oluşan bezelyeler arasında mm genotipinde beyaz çiçekler gözlemlendiğine göre bu çiçekler anneden ve babadan m geni almışlardır.
C
% 50 mor çiçekli, %50 beyaz çiçekli bezelyeler oluşur.
D
Mor renkli bezelyeler Mm fenotipindedir.
Soru 11
DNA parçalandığında aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?
A
Adenin
B
Timin
C
Riboz
D
Fosfat
Soru 12
“Canlılar, sahip oldukları özelliklere ait bilgileri DNA üzerindeki genlerinde taşır. Derinizin rengi, kirpiklerinizin uzunluğu, parmaklarınızın şekli gibi özelliklerin her biri genler tarafından belirlenir. Hücrelerinizde binlerce gen bulunur. Genler, harflerle sembolize edilir.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A
Modifikasyon
B
Adaptasyon
C
Mutasyon
D
Kalıtım
Soru 13
Meydana gelen yavrularda 3/4 oranında dominant karakter görülüyorsa anne – babanın genotipi aşağıdakilerden hangisidir?
A
AA x aa
B
Aa x AA
C
AA x AA
D
Aa x Aa
Soru 14
400 nükleotidden oluşan DNA zincirinde 100 Adenin nükleotid vardır. Buna göre Sitozin nükleotid sayısı kaçtır?
A
50
B
250
C
100
D
200
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal bir karakter değildir?
A
Altıparmaklılık
B
Gece körlüğü
C
Cücelik
D
Miyop göz
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi bir DNA molekülünün parçası değildir?
A
Fosfat
B
Timin
C
Urasil
D
Deoksiriboz
Soru 17
Canlıların sahip olduğu gen yapısına ne ad verilir?
A
genotip
B
fenotip
C
homozigot
D
heterozigot
Soru 18
Kalıtım ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Çekinik gen, genotipte etkisini ancak homozigot halde gösteren gendir.
B
Baskın gen, fenotipte etkisini her zaman gösteren gendir.
C
Genotip, canlının taşıdığı genlerdir.
D
Canlının dış görünüşüne fenotip denir.
Soru 19
Genotipte iki çekinik veya iki baskın gen yan yana olduğunda bu genlere ne ad verilir?
A
çekinik gen
B
homozigot
C
heterozigot
D
fenotip
Soru 20
Hücrelerde kalıtsal karakterin taşındığı yer için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Kromozomlar
B
Mitokondriler
C
Ribozomlar
D
Endoplazmik retikulum
1 2 3 6