7.Sınıf Türkçe Eylem Fiil

Eylem Fiil

Online Çöz

1- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde türemiş bir fiil yoktur?
A) Akşama kadar konuştu.
B) Doksan yaşına kadar yaşadı.
C) Soruyu arkadaşına sordurdu.
D) Onun halini görünce gözlerim yaşardı.

2- “ Ben sana mecburum bilemezsin. ” dizesindeki fiil olan sözcük için aşağıdaki yargıların hangisi doğrudur?
A) haber kipi – geniş zaman – olumsuz – II. tekil kişi
B) haber kipi – gelecek zaman – olumsuz – III. tekil kişi
C) dilek kipi – istek – olumsuz – II. tekil kişi
D) haber kipi – geniş zaman – olumsuz – I. tekil kişi

3- Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisinde zaman anlamı yoktur?
A) Hafta sonu İstanbul’a gideceğiz.
B) Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
C) Yağız atlar kişnedi.
D) Körfez’deki dalgın suya bir bak

4- Aşağıdaki cümlelerde geçen fillerden hangisi oluş bildirir?
A) Sonbaharda yapraklar sararır.
B) Ansızın bir çığlık kendi sesine benzer bir feryat işitmişti.
C) En beyaz buluttan bir mendil yaptım.
D) Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda?

5- Aşağıdaki birleşik fiillerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) telefon etmek
B) hasta olmak
C) emretmek
D) akla yatmak

6- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin şahsı diğerlerinden farklıdır?
A) Nereye gittiniz?
B) Bize gelecek misiniz?
C) Hangi okula gidiyorlar?
D) Derste neden güldünüz

7- “onarmak” fiili anlam bakımından hangisidir?
A) kılış
B) oluş
C) durum
D) iş

8- Aşağıdaki fiillerden hangisinin yapısı farklıdır?
A) Azaldı
B) Yaşadı
C) Giydi
D) Görüştü

9- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birleşik fiildir?

A) Yetişkin
B) Gelebiliyor
C) Kitaplık
D) Sınıf

10-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil oluş bildirmektedir?
A) Biz, yeni bir eve taşındık.
B) Bu kitapları çocuklara vereceğim.
C) Saçları bir sene içinde epey uzadı.
D) Oraya sen de gelmelisin.


11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiilinde anlam kayması vardır?
A) Annem akşama dayımlara gidecek.
B) Yeni öğretmen okula ikinci dönem gelir.
C) Her gün bir saat kitap okurum.
D) Önümüzdeki ay İzmit’e gideceğim.

12.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiil kipinde anlam kayması vardır?
A) Bizim ailede her yaz pikniğe gidilir.
B) Güz döneminde daha başarılı olacağım.
C) Yarından itibaren havalar ısınmaya başlıyor.
D) Burada öğrendiklerimizi sınavda uygulayacaksınız.

13.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiilin kişisi diğerlerinden farklıdır?
A) Yarın tiyatroya gideceksiniz.
B) Siz bu konulardan anlarsınız.
C) Niye lafa karışıyorlar?
D) Haftasonu neden uğramadınız?

14-Aşağıdaki fiillerden hangisi basit zamanlı bir fiildir?
A) Annesi her zaman özenle bakardı.
B) Sakatlandığı için futbolu bıraktı.
C) Rüyasında en sevdiği arkadaşını görüyordu.
D) Karyolanın altına saklanmıştı.

15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istek kipinin I. Çoğul kişisiyle çekimlenmiş bir fiil vardır?
A) Yalnız kalmaktan korkmamalıyız.
B) Bu işlerin üstesinden gelebiliriz.
C) Arkadaşınıza her zaman destek olun.
D) Bu akşam tiyatroya gidelim.

16.Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisinde zaman anlamı yoktur?
A) Hafta sonu İstanbul’a gideceğiz.
B) Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
C) Yağız atlar kişnedi.
D) Körfez’deki dalgın suya bir bak

17.Aşağıdaki cümlelerde geçen fillerden hangisi oluş bildirir?
A) Sonbaharda yapraklar sararır.
B) Ansızın bir çığlık kendi sesine benzer bir feryat işitmişti.
C) En beyaz buluttan bir mendil yaptım.
D) Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda?

18.‘’yakalasak’’ fiilinin kişisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) birinci tekil kişi
B) Üçüncü çoğul kişi
C) ikinci tekil kişi
D) Birinci çoğul kişi

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli bir fiil yoktur?
A) Hayatı karmakarışık olduğu halde tasavvufta huzuru bulmuş kimseyi tanıyor musun?
B) Şu kahraman kızları bırak!
C) Halbuki bu günü sırf onun için düzenlemişti.
D) Elbette biri ötekilerden güzeldi.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli bir fiil yoktur?
A) Hayatı karmakarışık olduğu halde tasavvufta huzuru bulmuş kimseyi tanıyor musun?
B) Şu kahraman kızları bırak!
C) Halbuki bu günü sırf onun için düzenlemişti.
D) Elbette biri ötekilerden güzeldi.

 

7.Sınıf Türkçe Eylem Fiil

Eylem Fiil

Online Çöz

1- ‘ Ağaçtan düşeyazdım’ cümlesindeki fiilin yapı bakımından benzeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir gün sıkıntılar bitecek,sabret.
B) Kardeşim dün çok hasta olmuş.
C) Ben bu ağaca tırmanabilirim.
D) Dedem savaşta esir düşmüş.

2- Aşağıdaki birleşik fiillerden hangisi yardımcı fiille oluşmuştur?
A) Sınavdan düşük not alınca kendimi kötü hissettim.
B) Soruyu doğru cevaplayınca öğretmenin gözüne girdi.
C) Bu soruyu herkes çözebilir.
D) Bardakları da yıkayıver.

3- Aşağıdaki fiillerden hangisi birleşik fiildir?
A) Geliverdi
B) Gelmezdi
C) Gelecekmişler
D) Gelsin

4- Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisi ‘ bir işi başkasına yaptırma’ anlamını taşımaktadır ?
A) Bütün soruları hemen çözüverdi .
B) Arkadaşının ardından bakakaldı.
C) Annem odamı bana temizletti .
D) Arkadaşım sonunda gelebildi .

5- Aşağıdaki cümlelerin yüklemi olan fiillerin hangisinin kipi farklıdır?
A) Seni hiçbir zaman unutmayacağım.
B) Sözlerin bana çok dokundu.
C) Bir an evvel eve dönmeliyim.
D) Giden gelmez;gelen duymaz.

6- “Olmak, fiili aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı fiil olarak kullanılmamıştır”?
A) Bu yaz ekinler erken oldu.
B) Evimizin bir de bahçesi olmalı.
C) Her şeyden önce insan olmalı.
D) Gideli iki yıl oluyor.

7- “Sanırım bu okula bir daha gelmeyiz.” Cümlesindeki altı çizili fiilin olumlu biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) geleceğiz
B) geliriz
C) gelelim
D) gelmeliyiz

8- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiil, anlam kaymasına uğramamıştır?
A) Haftaya ailece Sakarya’ya gideriz.
B) Her zaman görevlerimi yapacağım.
C) Yarın dedemlere gidiyoruz.
D) Hazırlığımı yaptıktan sonra yola çıkacağım.

9- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiili zaman yönünden niteleyen bir kelime vardır?
A) Kardeşim güzel bir kalem aldı.
B) Dünkü olayı unutmadım.
C) Küçük kardeşimi gördüm.
D) Yarın onunla görüşeceğim.

10- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiil kipinde anlam kayması vardır?
A) Yatmadan önce mutlaka biraz kitap okurum.
B) Hiçbir zaman işlerimi yarım bırakmam.
C) Acele etme,birazdan yanında olurum.
D) Bu çocuk yalnız kalmaktan çok korkar.


11- “İsim türünden kelimeler “–di, -miş, -ise, -de” eklerini alarak cümlede yüklem görevi üstlenirler” Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil alan bir zamir cümlede yüklem görevinde kullanılmıştır?
A) Duyduklarıma inanamıyorum!
B) Hayatta yapılabilecek en iyi şey kitap okumaktır.
C) Kütüphaneler haftasındayız.
D) Tüm bu arsalar onunmuş.

12- Evi gördüm ve alacağım.” cümlesindeki fiillerin kipleri sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) görülen geçmiş zaman- geniş zaman
B) görülen geçmiş zaman- gelecek zaman
C) görülen geçmiş zaman- şimdiki zaman
D) görülen geçmiş zaman-öğrenilen geçmiş zaman

13- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil yapısı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Havanın ısınacağını dedem hissetmiş.
B) Hava ısınınca buzullar çözüldü.
C) Artık paltolarınızı çıkarabilirsiniz.
D) Şubat ayı da böyle geçiverdi.

14- Aşağıdakilerden hangisiyle kurallı birleşik fiil yapılamaz?
A) Sez
B) sürdür
C) düzelt
D) his

15- Aşağıdakilerden hangisiyle kurallı birleşik fiil yapılabilir?
A) Sezgi
B) yazı
C) düzel
D) tahmin

16- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili niteleyen bir kelime vardır?
A) 19 Mayıs sevinçle kutlandı.
B) Zavallı kadını içeriye almamışlar.
C) Her şey mutlu bir hayat için
D) Bu boş laflarla kimseyi kandıramazsın.

17- “Yeni” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde fiili nitelemiştir?
A) Sana yeni düşünce kitapları almalıyız.
B) Artık bundan sonra yeniyi kabullenmeliyiz.
C) Yeni yerler görmek insana mutluluk verir.
D) Toplantımız daha yeni başladı.

18- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kuruluşu farklı birleşik fiil vardır?
A) Bu başarıyı elde edebilir.
B) Kazayı hemen anlatıverdi.
C) Çok kızan bina yöneticisi küplere bindi.
D) Yaşlı kadının durumuna acıyıp yardım etti.

19- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde türemiş yapıda bir fiil vardır?
A) Hasta adam içine dert oldu.
B) Ormanın üstüne sis çöktü.
C) Çok iyi dost oldular.
D) Okuduklarını çok iyi anlattı.

20- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiil kipinde anlam kayması yoktur?
A) Tatilimi genellikle Nevşehir’de geçiriyorum.
B) Bugün teyzemler bize geliyorlar.
C) Okula gitmek için hazırlanıyor.
D) Sen verdiğin hiçbir sözü tutmuyorsun.

7.Sınıf Türkçe Eylem Fiil

Eylem Fiil

Online Çöz

1-Hangi cümledeki fiilin kipi diğerlerinden farklıdır?
A)        Biraz da kendine baksın
B)        Yarın daha iyi koşacağım.
C)        Ailesiyle birlikte tatile çıktı.
D)        Yazdığı şiirleri bir kitapta topladı.

2. “Güvenme varlığa, düşersin darlığa.” cümlesinde yer alan fiiller sırasıyla hangi kiplerle çekimlenmiştir?
A) Emir kipi – Geçmiş zaman
B) İstek kipi – Gelecek zaman
C) Emir kipi – Geniş zaman
D) Gereklilik kipi – Şimdiki zaman

3- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber kipi almış bir fiil yoktur?
A) Yurdumuzun koruyucusu onlar olmuş.
B) Kandıra en kuzeydeki ilçemiz olarak anılır.
C) Keşke hayallerimizin hepsi gerçek olsa.
D) Hepimiz büyüyünce vatana bağlı insanlar olacağız.

4- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil “öğrenilen geçmiş zaman” kipinde çekimlenmiştir?
A)    Öğretmen çocuğun velisiyle görüştü.
B)     Böyle durumlarda hep çabuk gitmek ister.
C)     Yarınki toplantıya geç katılacak.
D)     Vapura yetişeyim derken düşmüş.

5-    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir birleşik fiil kullanılmıştır?
A)        Doğum gününde hediye ettiğim saati kaybetmiş.
B)        Öğretmeninin sorduğu bütün soruları hemen çözüverdi.
C)        En sevdiği arkadaşını karşısında görünce donakaldı.
D)        O kadar azimliydi ki başarmak için her şeyi yapabilirdi.

6-    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı şekilde oluşturulmuş bir ek fiil vardır?
A)        Öğrencileri tarafından çok sevilen bir öğretmendi.
B)        Sınıfın en çalışkan öğrencisiymiş.
C)        Yaptıklarından büyük bir pişmanlık duyuyordu.
D)        Sevgi, bir insanın yaşayabileceği en güzel duygudur.

7-    Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde farklı yapıda bir fiil kullanılmıştır?
A)        Güvenme dostuna, saman doldurur postuna.
B)        Gönül ferman dinlemez.
C)        Güvenme varlığa, düşersin darlığa.
D)        Gün doğmadan neler doğar.

8-    Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilin zaman yönünden etkilemiştir?
A)        Sınıfa şimdi girdi.
B)        Değerlerimize sahip çıkalım.
C)        Ankara’dan mektup gelmiş.
D)        Bize simit alır mısın?

9-    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil almış bir kelime yoktur?
A)        Beni dinler misin?
B)        Ne kadar güzelmiş.
C)        Bu benim en büyük hayalimdi.
D)        Hepiniz çok mütevazısınız.

10-  Aşağıda yüklemi ek fiille oluşmuş cümleyi gösteriniz ?
A)        Ali cam kırdı
B)        Derse girmem gerekir
C)        Bahçede kuşlar ötüyor
D)        Onun elbisesi daha güzeldi


11-    Aşağıdakilerden hangisinde fiilin zamanı diğerlerinden farklıdır?
A) Akşama İstanbul’da olacağımızı söylemiş.
B) Ne olur o da bizimle gelsin.
C) Yarın okulda hazırladığımız gösteriyi sunacağız.
D) O daima böyle şeylere öncülük eder.

12-   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir ek fiilden oluşmuştur?
A)        Gördüklerime inanamadım.
B)        Hadi, gezmeye gidelim.
C)        O, sınıfın en çalışkanıdır.
D)        Onu kalbimizde yaşatıyoruz.

13-      Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu.
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu.
Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık,
Uykumda bütün bir gece körfezdeyim artık.
Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)        Dilek kipiyle çekimlenmiş fiil vardır.
B)        Ek fiil ile çekimlenmiş fiil vardır.
C)        Türemiş fiil vardır.
D)        Birleşik yapılı fiil vardır.

14-    İsimlere “-di, -miş, -dir ,-sa” ekleri getirilerek ek fiilin geçmiş, geniş ve şart kipi çekimleri elde edilir.
Aşağıdaki şıklardan hangisinde ek fiil kullanılmamıştır?
A) İki gündür çok hastaydım.
B) Emre, sınıfın en başarılı öğrencisidir.
C) Bursu kazanmak için planlı bir şekilde çalışmış.
D) Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’tür.

15-   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil şart kipinin sorusu biçiminde çekimlenmiştir?
A) Sen de gelsen mi?
B) Annene haber vermen gerekmez mi?
C) Onu dün gördün mü?
D) Bu yanıtı biz de verelim mi?

16-   Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi olumsuz bir fiildir?
A) Yoğun sisten göz gözü görmüyor.
B) Kazanmak için çok çalışmalısın.
C) Yeni bir bilgisayar almışlar.
D) Bir yaratıcı önderdi Atatürk.

17-    Hangi cümlede ek fiil vardır?
A) Baharda tabiat canlandı.
B)Büyüklerine her zaman saygılı davrandı.
C) Yaşlı adama yer verdi.
D)Okumuz her zaman çok temizdi.

18-    Cümlelerin hangisinde altı çizili fiil farklı bir anlam özelliği taşır?
A) Kaymakam söylevi yeniden yazdırdı.
B) Eldeki evraklar teker teker görüldü.
C) İlaç içmeyen bebeğe ilacı hemen içirtti.
D) Kuşlar neşeyle uçuşuyordu.

19-   Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek fiil almış bir isim değildir?
A)        Başına yüz milletin üşüştüğü yersin.
B)        Cesaretliyse bu işe girer.
C)        Benim dedem bir kahramanmış.
D)        Çanakkale zaferi bir kahramanlık öyküsüdür.

20-   Aşağıdaki fiillerin hangisinde kip eki kendi anlamı dışında kullanılmıştır?
A)        Yarın bize gelecekler.
B)        Uçağı akşama kalkıyor.
C)        Her gün bu saatte markete gider.
D)        Babam gazetesini okuyor.

 

7.Sınıf Türkçe Eylem Fiil

Eylem Fiil

Online Çöz

1. Aşağıdaki fiillerin hangisi emir kipindedir?
A) Uyanmalı
B) Uyansa
C) Uyansın
D) Uyanasın

2- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiil kipi ”her zaman” anlamı taşımaktadır?
A) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
B) Bahar gelince yazlıklar çıkarıldı.
C) Yarın memlekete döneceğim.
D) Bir hafta sonra dönüyorum.

3-Aşağıdaki fiillerden hangisi oluş bildiriyor?
A)        Bakıyor
B)        Sararıyor
C)        Uyumuş
D)        Güldü

4-Aşağıdaki altı çizili fiillerin hangisi mastar haliyle kullanılmıştır?
A)        Bana verdiğin kitabı hemen okuyacağım.
B)        Derste en hoşuma giden etkinlik yazı yazmak.
C)        Hakan topu attı.
D)        Sıra arkadaşım çok güzel resim çiziyor.

5-Bazı fiiller ‘sararmak’ eyleminde olduğu gibi öznenin yapısındaki değişmeyi ifade eder.
Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde böyle bir eylem kullanılmıştır?
A)        Bütün gün onun gelmesini bekledik.
B)        Bugün yeni aldığım ceketi giyeceğim.
C)        Bu maça çok iyi hazırlandılar.
D)        Artık hava erkenden kararıyor.

6-Aşağıdaki fiillerden hangisi gelecek zaman kipiyle  çekimlenmiştir?
A) Sevdim
B) Görmekteyim
C) Giderler
D) Seveceksin

7-Aşağıdaki  cümlelerde geçen fiillerden hangisi oluş bildirmez?
A)        Dün sabah erkenden büyük caddede yürüdüm.
B)        Bahçemizdeki güller çabuk soldu.
C)        Son yağmurlardan sonra bitkiler büyüdü.
D)        Güneş bu gün sanki erken doğdu.

8-Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisi  dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir?
A)        Bahçıvan çiçekleri vazoya yerleştirdi.
B)        Yazdığım mektubu yarın arkadaşıma göndereceğim.
C)        Bir an önce işlerimizi tamamlayalım.
D)        Şiir okurken çok heyecanlanıyorum.

9- ‘’Bazı haber kiplerinin ekleri fiillere eklendiklerinde fiilin yapısında bazı ses değişikleri görülür.’’
Yukarıdaki açıklamaya örnek cümle aşağıdaki şıkların hangisinde vardır?
A) Kazma ve kürekleri elimize alıp işe koyulduk.
B) O benim daha çok işime yarar.
C) Başarılı olmak için çok uğraştık.
D) Gün geçtikçe  olayların doğruluğunu   anlıyorduk.

10-Aşağıdaki fiillerden hangisinin kişisi  diğerlerinden farklıdır?
A)        Gelirlermiş.
B)        Konuşuyorlarmış.
C)        Bilmezlermiş.
D)        Anlarmış.


11-Aşağıdaki fiillerden hangisi dilek kiplerinden biri ile çekimlenmiştir?
A)        Tutmaz
B)        Kalıyor
C)        Görünür
D)        Bıraksa

12-Aşağıdakilerden hangisinde fiil, haber kiplerinden biriyle çekimlenmemiştir?
A)        Sen de mi ödevlerini yapmamıştın?
B)        Her sene buralara geliyor, dinleniyor.
C)        İmkanım olsa da memlekete gitsem.
D)        Gideli iki yıl oluyor.

13-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem dilek- şart kipiyle çekimlenmiş bir fiildir.?
A)        Sizinle birlikte ben de geleyim.
B)        Arkadaşları ile düzenli çalışabilseler.
C)        Ev dediğin uzaktan da güzel görünmeli.
D)        Ne anlatacağını az çok tahmin ediyorum.

14-.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin şahsı I.tekil şahıstır?
A)        Daha odayı temizleyecek.
B)        Uzun süredir ortalıkta görünmüyorsun.
C)        Akşamki yemeğe gelecek misiniz?
D)        Bir çözüm yolu buldum.

15-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil oluş bildirmektedir ?
A)Ağaçların yaprakları sararıyor.
B)Kağıtları bir bir yırtıyor.
C)Havuzdakiler yüzüyor.
D)Okula hep erken gidiyor.

16-Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilin kipi diğerlerinden farklıdır ?
A)Sakla samanı gelir zamanı.
B)Ağaç yaşken eğilir.
C)Bugünün işini yarına bırakma.
D)Öfkeyle kalkan zararla oturur.

17-“Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür” atasözünün fiilinin zamanı ve şahsı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Geniş zaman – 3. tekil şahıs
B)Geçmiş zaman – 2. çoğul şahıs
C)Şimdiki zaman – 2. tekil şahıs
D)Gelecek zaman – 1. tekil şahıs

18- “Kardeşim okula erkenden gitti.” cümlesindeki fiilin kipi ve kişisi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Gelecek zaman-1.Çoğul kişi
B) Görülen geçmiş zaman-3.tekil kişi
C) Duyulan geçmiş zaman-2.tekil kişi
D) Şimdiki zaman-2. çoğul kişi

19- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur?
A)        Annemlerle birlikte pikniğe gittim.
B)        Dayımlar bize pazartesi gelecekler.
C)        Bize gel ki sinemaya beraber gidelim.
D)        Benim küçük dolabım benim gizli dünyamdır.

20- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil farklı bir kiple çekimlenmiştir?
A) Ona kitabı ben aldım.
B) Derslerine gereken önemi vermelisin.
C) Bugünlerde herkes onu arıyor.
D) Er geç evine döner.

7.Sınıf Türkçe Deyimler

Deyimler

Online Çöz

1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlış kullanılmıştır?
A)Bütün sınıf öğretmeni can kulağı ile dinledi.
B)Çok değişken bir yapısı vardı, saati saatine uymuyordu.
C)Sınav soruları tam dişime göreydi.
D)Yüreğim dağlandı onu öyle mutlu görünce

2- “Bu işte de boyunun ölçüsünü aldı.” Cümlesinde geçen deyimle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kendini ispat etmek
B) İşin üstesinden gelmek
C) Üstünlüğünü kanıtlamak
D) Yetersiz olduğunu anlamak

3- Aşağıdakilerin hangisinde “ağız” deyim içinde kullanılmamıştır.?
A) Sen ne zaman ağzını tutacaksın.
B) Ağzıyla kuş tutsa, kendini sevdiremez.
C) Burnu tıkalı olduğundan ağzı açık uyuyordu.
D) Sınavdan iyi not alınca ağzı kulaklarına vardı.

4- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A) Bu kötülüğü yapacağı aklımın ucundan bile geçmemişti.
B) İyiliğe kötülükle karşılık verdi ve canıyla ödedi.
C) Öğretmenin anlattıklarını can kulağıyla dinlemişti.
D) Su seviyesi yükselen göl denize boşaltıldı.

5-  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, yanlış anlamda kullanılmıştır?
 A)Konuşmaya başladı mı mangalda kül bırakmaz.
B)Çocuğu anneme bırakırsam gözüm arkada kalmaz.
C)Beni görünce çok korkmuş, adeta küçük dilini yutmuştu.
D)Bizim kız çok hamarattır, taşı sıksa suyunu çıkarır.

6- “Ben bu ormanı avucumun içi gibi bilirim” cümlesinde geçen deyimin anlamı nedir?
A) Bir varlığı kendine çok yakın hissetmek
B) Bir varlığı bütün özellikleriyle yakından tanımak
C) Son derece becerikli ve dikkatli olmak
D) Yaşadığı çevreye çok bağlı olmak

7- Aşağıdaki kelimelerin hangisini “el” kelimesiyle birleştirdiğimizde bir deyim elde edemeyiz?
A) Uzatmak
B) Açmak
C) Çıkarmak
D) Kaldırmak

8- Aşağıdaki deyimlerden hangisi yanlış kullanılmıştır?
A) Annesi okula gelince yaramazın foyası ortaya çıktı.
B) Derya öyle güzel konuşuyordu ki sanki ağzından bal damlıyordu.
C) Çok korkunca ağzı kulaklarına vardı.
D)   Meşgul olduğu için hepimizi başından savdı.

9-  Aşağıdaki cümlelerde kullanılan deyimlerin hangisinde ünlü düşmesi olmuştur?
A) Kızı eve geç kalınca etekleri tutuştu.
B) Oğuz bu tür sözlere gönül koymazdı.
C) İş oldu ama akla karayı seçtim doğrusu.
D) Söyledikleri akla yatkın bir şey değil.

10- Aşağıdaki deyimlerden hangisi “istenmediği hâlde, birinin işine yarayacak biçimde davranmak” anlamına gelir?
A)   Ekmeğine göz koymak
B)   Ekmeğini yemek
C)   Ekmeğini taştan çıkarmak
D)   Ekmeğine yağ sürmek


11-  ”Rahmetli babacığım çok erken kalkmayı alışkanlık haline getirmişti.” Bu tümcenin anlamını veren deyim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gününü gün etmek
B) Gün yüzü görmemek
C) Üstüne güneş doğmamak
D)Günden güne kötüleşmek
12-   Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi, deyim olarak kullanılmamıştır?
A)        Onu yola getirmek için çok uğraştık.
B)        Tembel arkadaşları çocuğu yoldan çıkardı.
C)        İkinci gelişim ama, yine de evinizin yolunu şaşırdım.
D)        Bir yolunu bulup kitapları almalıyım


13-  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “dil” kelimesi ile yapılmış bir deyim vardır?
A)  Doktor, hastanın diline baktı.
B)  İnsan, önce kendi dilini iyi bilmeli.
C)  Beni kötülemeye dili varmadı.
D)  O, dilimizin kurallarını da öğreniyor.


14-   ”Bu aralar kimse burnundan kıl aldırmıyor.”cümlesindeki altı çizili deyimin anlamıaşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Çok sinirlenen çocuk bir hışımla odasına koştu.
B) Ukalaca tavırların herkesi rahatsız ediyor.
C) İnsanlar başkalarının işine niçin müdahale ediyorlar?
D) Kabahatli olmak ayıp değil,ders çıkarmaya bakmalısın.

15-   Aşağıdaki deyimlerden hangisinde “söz dinlememek, şımarık davranışlarda bulunmak” anlamına gelen bir deyim kullanılmıştır?
A) Eli kulağında olmak.
B) Eli ayağına dolaşmak.
C) Elde avuçta bir şey bırakmamak.
D) Ele avuca sığmamak.


16-   Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birbirinin zıttı olan deyimler yer almıştır?
A)        göz atmak-göz gezdirmek
B)        kulak kabartmak-kulak kesilmek
C)        gönül almak- gönül kırmak
D)        hatırında kalmak-hatırında tutmak


17- ”Olup, bitenlere dayanamayıp taşkınlık göstermek’ anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çile çekmek
B) Çile çıkarmak
C) çile doldurmak
D) Çileden çıkmak

18-Hangi iki deyim birbiriyle yakın anlamlıdır?
A)Kulak kabartmak- Kulak misafiri olmak
B)Göz kulak olmak-Gözden düşmek
C)Ağzı kulaklarına varmak- Ağzından bal damlamak
D)Dil dökmek-Gözüne girmek
19- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlış kullanılmıştır?
A)  Eve geldiğinde sinirden eli ayağı titriyordu, küplere binmişti.
B) Çok güzel konuşuyordu, adeta ağzından bal damlıyordu.
C) Her işine özen gösterir, her işini baştan savardı.
D) Onunla yeniden konuşmak için her şeyi yaptı, ona çok dil döktü.


20-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim anlamına uygun olarak kullanılmamıştır?
A)        Bu olayda başı ağrımış, aylarca uğraşmıştı.
B)        Öğretmenin gözüne girmek için çırpınıyordu.
C)        Ona doğru yolu gösterebilmek için çok dil döktüm.
D)        Öyle yorgundum ki gözlerime kan çöktü.

7.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam

Sözcükte Anlam

Online Çöz

1. Öğretmen, öğrencilere: “Bunca sıkıntıya göğüs gerdiniz, elbette bunun iyi bir karşılığı olacak. LGS’yi mutlaka kazanacaksınız.” dedi.Bu cümleye altıçizili sözün kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A)    Bu işi de yüzümüze gözümüze bulaştırdık.
B)    Annem her zorluğun üstesinden gelir.
C)    İnsanlar neden birbirlerini çekiştirip durur ki…
D)    Lafımı kulak ardı edenlerden hoşlanmam.

2.    Aşağıdaki cümlelerde altıçizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
A)    Ahlâkla hukuk arasında sıkı bir b_ağ vardır.
B)    Şakaklarında şişen damarlar ağrıyordu.
C)    Dünya yeni bir ekonomik bunalımın eşiğinde.
D)    Çelik gibi vücuduyla bir sporcuya benziyordu.

3. “Bu tablo Picasso’nun yaptığı son yağlı boyadır.” cümlesindeki “yağlıboya” sözcüğü “resim, tab­lo” anlamında kullanılmıştır.”Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna ben­zer bir kullanım vardır?
A)    Kırlara gidip kucak kucak çiçek topladık.
B)    Sınıfın havası değişti pencereyi açalım.
C)    Babamı bir de evden sorayım.
D)    Bu fırından yıllardır ekmek alırız.

4.    Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin eş anlamlı­sı yanlış verilmiştir?
A)Cevap-yanıt
B)   His-sevgi
C)   Doktor-hekim
D)   Yetenek-kabiliyet

5.        I. Annemle birden göz göze geldik. II. Onlarla dişe diş mücadele ettik.III.  Kafa kafaya verip sorunu hallettik.IV.  Milletçe el ele verip yoksulluğu bitirelim. Bu cümlelerde altıçizili ikilemelerden hangi­leri yakın anlamlıdır?
A) I ve II
B) II ve III
C)lllvelV
D) I ve IV

6. “Sözcüklere yeni anlam kazandırma yöntemle­rinden biri de insana özgü niteliklerin doğaya ak­tarılmasıdır.”Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir kullanım görülmez?
A)   O körpe gülüşüyle ilk yaz güneşi
B)   Gezinir üzerinde taze yaprakların
C) Sokaklar usul usul uyanır.
D) Ve şehir yavaşça gerinir göğün altında

7.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir         sözcük yoktur?
A) Su saati gıcır gıcır döner mi hâlâ?
B)   Yaprakların fısıltısı ormanda bırakmaz peşini
C)   Söğütlerin yeşilinde burcu burcu ben tüterim
D)   Bu köyün düğünlerinde oynar insan şıkır şıkır.

8.    “Artık davranışları, kılık kıyafeti de başkalaşmıştı”Yukarıdaki altıçizili sözcüğün cümleye kattı­ğı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A)   Geçmişimize sahip çıkarak yenileşmeyi sağ­layabiliriz.
B)   İnsan   geçmişiyle   hesaplaşarak   bugünü anlayabilir
C)Geçmişten günümüze dilimizin de farklı­laştığını görürüz.
D) Bütün mesele geçmişin yükümüzü hafifletme-sidir.

9.    “Sarı, mavi, yeşil” arasındaki ilişki aşağıdakile-
rin hangisinde yoktur?
A)    Kırmızı, mavi, mor
B)    Yoğurt, su, ayran
C)    Kalem, kâğıt, resim
D)    Siyah, beyaz, gri

 

10. “Mahalle, katilleri linç etmek için ayaklandı.”
cümlesinde “mahalle” sözcüğü “mahalle halkı”
anlamında kullanılmıştır.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna ben­zer bir kullanım yoktur?
A) Köşk derin bir mateme büründü
B)Okul bu olaylar karşısında duyarsız kaldı.
C)Bu yaz Tarık Buğra’yı bitirdim.
D Çalışkanlığı ile meşhur olmuştu.

11. Bir sözcüğün benzetme amacı gözetmeksizin
başka bir sözcüğün yerine kullanılmasına “ad
aktarması” (mecaz-ı mürsel) denir.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıkla­maya uygun bir örnek vardır?
A) Masanın gözünden eski bir kitap çıkardı.
B)Onur, kafasını böyle işlerle meşgul etmezdi.
C)Çocuğunun geleceği konusunda endişeliydi.
D)Sarp dağları aşarak hedeflerine ulaşıyorlardı

12. “Ovalar göz alabildiğine uzanıyordu.”Bu cümleye altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Bunu da göze alabilseydim başarırdım.
B) Ömrümüz uçsuz bucaksız yollarda geçiyor.
C) Onun da başında kavak yelleri esiyordu.
D) Öylesine yoruldum ki anlatamam.

13. “Bu acılı günümüzde eş dost bizi yalnız bırak­madı.” cümlesindeki ikilemenin yapı bakımından benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A)    Şimdiye dek doğru dürüst bir evde oturmadık.
B)    Kardeşinin sağlığı günden güne iyi gidiyor.
C)    Öğrenciler güle oynaya pikniğe gittiler.
D)    Şehre kadar irili ufaklı pek çok fabrika gördük.

14. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi somut an­
lamlıdır?
A) Öfke
B)Neşe
C) Heyecan
D) Rüzgâr

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altıçizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Kenarına bak bezini al; anasına bak kızını al.
B) Gözler yaşarmayınca gönül yumuşamaz.
C) Onlar, Keçiören’de temiz bir aile olarak bilinir.
D) Büyük lokma ye, büyük söz söyleme.

16. “Sanatta, ölene değin, bir yapıta ya da sanatçı­ya bağlı kalmaktan söz edilemez. Hatta zaman zaman yaşamda olduğu gibi sanatta da “Ben bu yazarın, bu ressamın nesini sevmişim?” diye es­ki bir aşka dudak bile bükülebilir.Bu paragraftaki “dudak bile bükülebilir” söz grubunun anlamına en yakın kullanım aşağı­dakilerin hangisinde vardır?
A) Gençliğimde beğenerek okuduğum kitaplar bugün benim için hiçbir şey ifade etmiyor.
B) Geçmişte benim için değerli olan tüm şeyler değerlerini aynen koruyorlar.
C) Böyle davranman yüreğimdeki sevginin azal­masına yol açıyor.
D)Şiirden oldum olası hoşlanmamışımdır.

17.        I. Nur heyecandan, bildiklerini bile anlatamazolmuş iyice şaşırmıştı. II. Ahmet’i evde de bulamayınca oldukça me­rak etti.III.    Kimseye haber vermeden, hemen çıkıp git­miş.IV.          Benim iş konusundaki düşüncelerimi her­kes biliyor.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­lerinde altıçizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?
A) II ve III
B) III ve IV
C)lvelV
D) I ve II

18.   “Canını dişine takmak” deyiminin eş anlamlısı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Canına tak etmek
B) Canına okumak
C)Canının derdine düşmek
D)Canla başla çalışmak

19.   Hayatın kendisi bir köprü değil midir; diyarlardan “yâr’lara akıp giden ömrümüzde bir sürü “köprü­ başı” olmaz mı? Köprü, bir yerden bir yere geçme düşüncesinin ya da tercihinin sağlayanı de­
ğil midir?Yukarıdaki parçada altıçizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) İki tarafı birleştiren yapı
B) İnsanın hayatını kapsayan tüm olaylar
C)İnsan hayatının önemli dönüm noktaları
D)İnsanın doğum ve ölümünü belirten kısım

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altıçizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır?
A) Bende iyi bir insan intibağı uyandırdı.
B) Ebru’nun yüzünde çok donuk bir ifade vardı.
C)Her zamanki gibi tatlı bir gülümsemeyle geldi.
D) Pencereyi açık bırakırsan hasta olursun.

7.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam

Sözcükte Anlam

Online Çöz

1.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
A) Gözlerinizi kapatırsanız, karanlıkta kalırsınız.
B) Şarkılarda, şiirlerde buluruz kendimizi
C)Bir bilsen bülbüller ne ağıtlar yakar.
D) Ülkemizde barış rüzgârları esecek .

2. “Dünkü toplantıda hemen her şeyi söylediniz; ama söylemediğiniz can alıcı bir nokta daha var.”Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?

A) Konuşulması gereken daha çok sorun var.
B) Filmin en önemli yeri burasıdır.
C)Can sıkıcı konuşmalarla canımdan bezdirdi.
D)Öğrenci, öğretmene anlamsız gözlerle baktı.

 

3. (I) Yıllarını bu köhne şehirde geçiren sanatçımız küçük yaşta okumaya başladı. (II) Gençlik yılla­rının başında tanıştı beyaz perdeyle. (III) Fakat, hiçbir zaman şımarmadı, her zaman doğal olma­sını bildi. (IV) Yetmiş yıllık yaşamında kitap oku­madan uykuya daldığı akşam sayısı iki elin par­maklarını geçmez. Rol yeteneğini, kitapların dünyasıyla birleştirince Münir Özkul çıktı ortaya.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde “dolaylama” yapılmıştır?
A) I B) II
C) III D) IV

4. Halk içinde anlamı itici ve korku verici olan söz­cükler yerine, onları anlatan daha güzel anlamlı sözcükler kullanılır. Örneğin “Verem” için “İnce hastalık” denilmesi böyle bir güzel adlandırma­dır.Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?
A) Her gün gülenler, şimdi ağlıyor.
B) Hayattır geçen, oyun aynı oyun.
C)Bir doğrulabilsen de çizip göstersen.
D) Mezara değil mi son yolculuğun.

5. I. ÖğretmenlerII. Türkçe öğretmeni Murat BeyIII. Türkçe öğretmenleriIV. İnsanlarYukarıdaki ifadelerin en genel anlamlıdan en özel anlamlıya doğru sıralanışı, hangi seçe­nekte verilmiştir?
A) l-ll-IV-lll B) IV-I-III-II
C)IV-III-I-II D) l-IV-lll-ll

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem de­yimdir?
A) Hazırlık maçlarında attığı gollerle göze girdi.
B) Sözlerimiz kişiliğimizin aynasıdır.
C)Şimşek, ortalığı bir anda gündüze çevirdi.
D) Hacı Baba, tilki gibi kurnaz bir adamdır.

7. “Sevgi” ile “nefret” sözcükleri arasındaki an­lam ilişkisinin zıttı, aşağıdaki sözcük çiftleri­nin hangisinde vardır?
A) Uzun-kısa
B) ihtiyar-yaşlı
C)Aşağı-yukarı
D) Güzel-çirkin

8. Aşağıdaki altıçizili sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur?A) İnsanın taşıyacağı en ağır yük kindir.
B) Nereye gidersen gjt kendinden kaçamazsın.
C)Küçük baltayla büyük ağaç devrilebilir.
D)Şair, seçme ve gizleme sanatının ustasıdır.

9. I. Rakibini köşeye sıkıştırmış, var gücüyle sa-vaşıyordu.II. Zavallı Mehmet hiç yoktan kazaya kurban gitti.III. Biz Maltepeli gençler Cumhuriyet’imizi ka­nımızın son damlasına kadar savunacağız.IV. Kimseye haber vermeden hemen çıkıp git­mişler.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­lerinde altıçizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?
A) I ve III
B) I ve IV
C)ll ve III
D) II ve IV

 

10. “Meşhur” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdaki­
leri n hangisidir?
A) Meşgul
B) Ünlü
C) Saygı
D) Tanıdık

11. I. Bu duruma gelebilmek için çok çaba harca dım.II. Hiçbir zaman üzüntülerime yenik düşme­dim.III. Sıkıntılarımı dışa vurmaktan özellikle ka­çındım.IV. Böylesine sıcak bir adamla aynı ortamı paylaşmak insana mutluluk veriyor.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi veya hangileri mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) I ve IV
B) IV
C)ll ve III
D) I

12. “Çok yardımsever bir insandır diyorlar senin için.” cümlesine “için” sözcüğünün kattığı an­lam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Soğuk yemek olarak bir şey kalmadı.
B) Neşesizdi hasta gibi bir hali vardı.
C)Eğitimin temel sorunları hakkında konuştuk.
D) Karanlıkta deniz kıyısına kadar yürüdüm.

13. Dilim seni dilim dilim dileyim Başıma geleni senden bileyimŞiirdeki “dil” sözcükleri için hangisi söylene­bilir?
A) Eş anlamlı
B) Mecaz
C) Ad aktarması
D) Eş sesli

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altıçizili iki-Iemeler4ek başına kullanılamaz?
A) Elindeki parayı utana sıkıla uzattı.
B) Bu deli dolu çocuk o değildi sanki.
C)Hep abur cubur bir şeyler yiyordu.
D) Odada oraya buraya atılmış eşyalar.

15. Türk romanına, başlangıcından bugüne kadarbir göz atacak olursak dikkatimizi en çok1 2çekecekşey, anlatıcının gittikçe ortadan silinme-3 4sj olacaktır.Yukarıdaki cümlede altıçizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamında kullanılmıştır?

A)1
B)2
C)3
D) 4

16. Bahar geldi, bahar geldi, Kanat kanat. ışık ışık. I IIBahçelerde, yamaçlarda Çatılarda, ağaçlarda Gugguk gugguk. cikcik cikcik III IVBir aydınlık, bir güzellikŞiirde numaralandırılmış ikilemelerden han­gileri yansımadır?
A) l-ll
B) l-IV
C) ll-IV
D) lll-IV

17. “Seninle bu meseleyi açık açık konuşalım.” cümlesine altıçizili kısmın kattığı anlam aşa­ğıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Bu olayın gündeme gelmesini istemem.
B)Seni sevdiği için tüm sıkıntılarına katlanıyor.
C)Gözüne kestirdiği kuşu kaçmadan vurdu.
D)Derdini bana hiçbir şey gizlemeden anlattı.

18. Aşağıdaki altıçizili sözcüklerden hangisi me­caz anlamlı değildir?A) Çağa damgasını vuracak bir olaydı bu.
B) Şehir, sorunlar yumağı içine itilmiş.
C)Kentin bu yüzünü kimse bilmiyormuş.
D)Bedava sirke baldan tatlıdır.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim yok­tur?
A) Uzun yıllar soba yakarak ısındık.
B) Buralarda rakım çok yüksektir.
C)Oyunun ikinci perdesi oldukça ilginçti.
D)Mani tek dörtlükten oluşan şiirdir.

20. “Yeni muhtar eskisine rahmet okutuyor.” cümle­sine altıçizili kısmın kattığı anlam aşağıdaki­lerden hangisinde vardır?
A) Boşuna dememişler gelen gideni aratırmış.
B) Dedesini övgü dolu sözlerle yad etti.
C)Dilenciye merhametli gözlerle baktı.
D) “Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı” dedi.

7.Sınıf Türkçe Tümce Çeşitleri

Tümce Çeşitleri

Online Çöz

1.Yunus Emre Anadolu’nun bütün güzel seslerini Türk halk diliyle birleştirmiştir.
Yukarıdaki cümlenin özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Basit / fiil / kurallı / olumlu
B) Birleşik / fiil / kurallı / olumsuz
C) Basit / isim / kurallı / olumlu
D) Basit / fiil / devrik / olumlu

2. “Şimdi o günleri arıyor deli gönül.”
Cümlesinin kurallı cümleye çevrilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deli gönül o günleri şimdi arıyor.
B) Şimdi arıyor deli gönül o günleri.
C) Arıyor şimdi o günleri deli gönül.
D) günleri deli gönül şimdi arıyor.

3. “Oraya çok erken gittim; fakat onu yine göremedim.”
Yukarıdaki cümle, yapısına göre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Basit cümle
C) Sıralı cümle
B) Birleşik cümle
D) Bağlı cümle

4.Yapısı bakımından farklı olan cümle hangisidir?
A) Yere düşen ekmek parçasını aldı.
B) Başarılı olup gelecekti.
C) Sevgisiz kalan kalp ihtiyarlarmış.
D) Can evimden baktım sana İstanbul.

5. “Yerlerinden bir türlü kalkamadılar.” cümlesi için hangisi doğrudur?
A) Olumlu-basit-kurallı-fiil cümlesi
B) Olumsuz-birleşik-kurallı-fiil cümlesi
C) Olumsuz-basit-kurallı-fiil cümlesi
D) Olumlu-basit-devrik-isim cümlesi

6.Aşağıdaki hangi cümlenin yüklemi sözcük çeşidi bakımından farklıdır?
A) Niçin küçülüyor eşya uzakta?
B) Gelenler bu dünyaya gidiyor birer birer.
C) Sonumun ne olduğunu öğrenmeliyim.
D) Zamanın raksı ne, bir yuvarlakta?

7.Aşağıdakiierden hangisi fiil cümlesidir?
A) İnsan her zaman yalnızdır.
B) Kendimi yenerek ulaşmışım zaferlere.
C) Hayatım bir mücadeledir benim.
D) Gayem insanların mutluluğu.

8. hangisi, yüklemine göre isim cümlesidir?
A) Bu insanlara hayat bahşedecektir.
B) Susuzluktan dudakları kurumuştu.
C) Gönlü ummanlar kadar geniştir.
D) Bütün herkesi barındırıyordu.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik zarf tümleci görevinde kullanılmamıştır?
A) Okula giderken hep bu yoldan geçerim.
B) Her akşam buraya gelenleri seyrederim.
C) Dışarı çıkınca yağmuru fark ettik.
D) İnsan bakarak herşeyi öğrenemez ki!

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısı bakımından basit bir cümledir?
A) Bana bakacağım derken duvara çarptı.
B) Eve dün akşam geç geldi çocuk.
C) Hepimiz sınıfı geçmesini istiyorduk.
D) Babam da bir bisiklet alırsa, yaşadık.

 

11. “Beni isterseniz dövün, ama bırakın istediğim gibi güleyim.”
Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Üç ayrı temel yargı içermektedir.
B) Birleşik cümleler içermektedir.
C) Bir tane basit cümle içermektedir.
D) İki temel, üç yan cümlecikten oluşmuştur.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, kurallı bir cümledir?
A) Özlem duyuyorum geçmiş günlerime.
B) Çiçek açmış dokunduğum bütün dallar.
C) Ahmet Bey, köye çok geç varmış.
D) Bizim bahçedeymiş en güzel çiçek.

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumludur?
A) Seni özlememiş değilim.
B) Bu yıl tatile gitmeyecek.
C) Sevgiyi hiç tatmadım.
D) Cepte para desen hiç yok.

14. Gözlerin gülerdi Görünce beni Karşında Mısralarının kurallı cümleye çevrilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karşında görünce beni gülerdi gözlerin.
B) Beni karşında görünce gözlerin gülerdi.
C) Gözlerin gülerdi beni karşında görünce.
D) Gözlerin gülerdi karşında beni görünce.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yükleminin çeşidi yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) Yarın akşam uçakla İzmir’e dönüyoruz.
B) Sabahtan akşama kadar top oynuyorlar.
C) 0 bakımsız evin, bir tek perdeleri yeniydi.
D) Kapı çalınınca gürültü birden kesiliverdi.


16. “O, çok başarılı bir öğrenciydi.” cümlesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İsim cümlesidir.
B) Olumlu cümledir.
C) Fiil cümlesidir.
D) Kurallı cümledir.

17. Aşağıdakilerden hangisi, yapısı bakımından basit cümledir?
A) Ava giden avlanır.
B) Meyve veren ağaç taşlanır.
C) Ağacın kurdu içinde olur.
D) Körle yatan şaşı kalkar.

 

18. Aşağıdakilerden hangisi kurallı cümledir?
A) Karşılıksız sevmek imkânsızdır bence.
B) Usandım, aynı yollarda gidip gelmekten.
C) Zaman nasıl da değiştiriyor hepimizi!
D) Umutlarımız, yaşama sarılmamızı sağlıyor.

19. “Dünyada en mesut cimri, edindiği her arkadaşı muhafaza edendir.” cümlesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Basit-Kurallı-Olumlu-Fiil
B) Birleşik-Kurallı-Olumlu-isim
C) Birleşik-Devrik-Olumsuz-Fiil
D) Basit-Kurallı-Olumsuz-isim

20. Aşağıdakilerden hangisi sıralı cümle değildir?
A) Yavaş yavaş geldiler, kapıda durdular.
B) Suçu o işledi, başkaları cezalandırıldı.
C) Bir de arkama baktım ki kardeşim geliyor.
D) Çalıştı, çabaladı, sonunda istediği yere ulaştı.

7.Sınıf Anlam Bilgisi

Anlam Bilgisi

Online Çöz

1.”Ayna” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümleye farklı bir anlam katmıştır?
A) Aynadan yansıyan ışık gözümü kamaştırdı.
B) Elimden düşen ayna bir anda kırıldı.
C)Öğretmen herkes birbirinin aynasıdır diyordu.
D) Küçük kız aynanın karşısında saçını taradı.
2.”Örtmek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Masaya örtülen yeni örtü çok yakıştı.
B) Yapılan hataları örtmede ustaydı.
C) Üşüyünce üzerine bir battaniye örttü.
D)Tozlanmasın diye her şeyin üstünü örttü.
3.   1. Küplere binmek -> öfke
2. iki dirhem bir çekirdek -» zayıflık
3. Etekleri zil çalmak        – > sevinmek
4. Eli ayağı dolaşmak       – > şaşırma
Yukarıda deyimler ve açıklamaları verilmiştir. Bu açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) 1            B) 2
C) 3           D) 4
4.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan anla-mıyla kullanılmamış bir sözcük vardır?
A) Bu ayakkabının topuğu yine kırıldı.
B) Kedinin dili susuzluktan dışarı sarkmıştı.
C)Çocuğun yatağındaki parmaklıkları kaldırdık.
D) Dişleri körelmiş testereyi çöpe attık.
5.”Hayat bir oyuna benzer. Önemli olan onun
uzunluğu, kısalığı değil ”
Bu cümle düşüncenin akışına göre aşağıda-kilerden hangisiyle sürdürülemez?
A) iyi oynanıp oynanmadığıdır.
B) oyunu sergilemekteki hünerdir.
C)oyuncunun güzel olmasıdır.
D)son perdenin nasıl kapandığıdır.

 

 

6.I. yüzünüze
II. arkanızdan
III. söyler
IV. kusurunuzu
V. söylemeyen
Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturduğumuzda “kusurunuzu” söz¬cüğü hangi sözcükten önce gelir?
A) söyler
B) arkanızdan
C)yüzünüze
D) söylemeyen

7.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “birine karşı duyulan güvensizlik” anlamı vardır?
A) Sağlam ayakkabıya benzemiyordu.
B) Ne yere bakan, ne yürek yakandır o.
C) Karda yürür de izini belli etmez.
D) Adamı suya götürür, susuz getirir.

8.”Düşünen her insan vardır. Fakat, her düşünen insan varlığının farkında olmayabilir.”
Bu cümlede anlatılmak istenen düşünce nedir?
A) Düşünen insanlar varlğının farkında olan insanlardır.
B)Var olan bütün insanlar düşündüğünün farkına varamayabilir.
C) Düşünen bütün insanlar aynı zamanda var olduğunu da bilir.
D) Düşünen her insan varlığının farkına varamayabilir.

9.”Bildiğini bilenin arkasından gidiniz, bildiğini bilmeyeni uyandırınız, bilmediğini bilene öğretiniz, bilmediğini bilmeyenden kaçınız.”
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen öğütlerden biri değildir?
A) Bilgisizliğinin farkında olanlara yardım etmek gerekir.
B) Arkasından gittiğin kişi bilgili olduğunu bilen biri olmalıdır.
C)Hem bilmeyip hem bunun farkında olmayanları uyarmalıyız.
D)Bilmediğnin farkında olmayanlardan kaçınmalıyız.

10. “Sen her şeyini ilme vermezsen, ilim de sana her şeyini vermez” Bu cümlede asıl anlatılmak istenen nedir?
A) Bedelini ödemeden ilme sahip olamayız.
B) llimsiz hiç bir şey olmaz.
C)ilim, insana doğru yolu gösterir.
D) ilim, biraz çalışmayla elde edilebilir.

11. Baudelair’e nerede yaşamak istiyorsun? dediklerinde “Bu dünyanın dışında olsun da, nerede olursa olur”demiş.
Baudelair’e için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ortamdan canı sıkıldığı
B) Başka bir yerde yaşamak istediği
C)Hiç bir yerde yaşamak istemediği
D) Yaşadığı hayatı sevmediği

12. “Şiirin büyüsü ve sesinin ılıklığı, sevenlerini bir araya getirir ve unutulmaz arkadaşlıklar, vazgeçilmez dostluklar tesis edermiş.”
Yukarıdaki  cümleye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şiirin insanı etkileyen bir özelliği vardır.
B) Şiir unutulmaz arkadaşlıklar sağlar.
C) Dostlukların tazelenmesini sağlar.
D) Şiir, sevenlerini bir araya getirir.

13. Doğu’nun övgüye değer yapıtlarından Kelile ve Dimne’den şöyle bir öykücükle karşılaşırız: “Bir kadın evinde gelincik besler. Bu kadın günün birinde bebeğini beşikte uyur bırakarak bir şey sormak için komşusuna gider. Orada biraz oyalanır. Geri döndüğünde evin kapısını açar açmaz karşısına gelincik çıkar. Kadın hayvanın ağzındaki kanı görünce eline geçirdiği kalın bir değnekle gelinciği duvarın köşesine sıkıştırır, vura vura öldürür. Kadın bunu bebeğin gelincik tarafından parçalandığını sanarak yapmıştır. Şaşkınlık ve korku içindedir. Bir anda çocuğun yattığı odaya gider. Bir de bakar ki bebek beşikte gülümsemekte, beşiğin yanında kanlar içinde bir engerek yılanının ölüsü duruyor… Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Acele eden insanlar ecelle er geç tanışırlar.
B) Hayvanlara fazla güvenmemek gerekir.
C) insanlar bilmedikleri konularda etraflarından bilgi olmayı öğrenmelidir.
D) Bir işte araştırmadan karar vermek, üzüleceğimiz sonuçlar doğurabilir.

14.     I. Nereye?
II. Cambaza gitmiyor musun?
III. Herkes gidiyor, kasabaya böylesi gelmemiş.
IV. Şöyle bir gezineyim, dedim.
V. Hiç niyetim yok.
Yukarıdaki karşılıklı konuşmalarda sıralama nasıl olmalıdır?
A) I, IV, II, V, III
B) II, V, I, III, IV
C)lll, IV, II, V, I
D)IV, II, I, III, V

15. Benim işim-gücüm kendimi incelemek: Yapacak başka işim de yok zâten. Bakıyorum da öyle çü¬rük taraflarım var ki, söylemeye zor varıyor dilim. Sağlam, oturaklı neyim var? Her an sendeleyip düşebilirm. Gözlerim bir şöyle görüyor, bir böyle, açken başka adamım sanki, yemekten sonra başka. Keyfim yerindeyse, hava da güzelse kötü kişi değilim; ama bir nasır canımı yakmaya görsün, asık suratlı, aksi, yanına yaklaşılmaz bir adam olurum.
Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Yazarın yapacak işi olmadığından işi gücü kendini incelemektir.
B) Yazar kendi hâl ve davranışlarından memnun değildir.
C) İnsanlar açken başka, tokken başka kişilik özellikleri gösterirler.
D)Çevresel faktörler yazarın davarınışını etkilemektedir.


16. (I) Dedem yemekten sonra, ocağın sol yanındaki köşede minderine kurulur, gümüş tabakasını çıkarır, itina ile tütününü sarardı. (II) Sigarasını ocaktaki bir köz parçasından tutuşturur ve büyük bir keyifle dumanı burnuna doğru savururdu. (III) Bu sırada anneannem “elmalık”tan kahve takımlarını indirirdi. (IV) Başkasının pişirdiği kahveyi içmezdi dedem.
Yukarıdaki paragraftaki cümlelerin hangisinde gözleme yer verilmemiştir?
A) IV
B) III
C) II
D) I

 


17.I. Hiç fare olur mu bunlar, kızım, tavşan.
II. Teyzeciğim, satıyor musun bunları?
III. Fare mi bunlar teyze?
IV. Satıyorum kızım, istersen kafesi de al.
Yukarıdaki verilen cümleler karşılıklı konuşma haline getirilmek istense sıralama nasıl olmalıdır?
A) I, II, III ,IV
C) II, III, I, IV
B) III, I, II, IV
D) II, IV, III, I

18. Her şeyde bir değişiklik göreceksin Doğa dünden daha iyi Çocuklar dünden daha güzel olacak Yarın gene sabah olacak.
Şairin ruh hali için aşağıdakilerden hangisi  söylenemez?
A) Ümitli
C) İyimser
B) Heyecanlı
D) Mutlu

19. Bir gün kadının biri Kanuni’ye müracaat ederek evinin soyulduğunu söyler ve hırsızın yakalanmasını ister. Padişah: “Bre kadın bu nasıl uyku ki evin soyuluyor da haberin olmuyor” deyince kadın gayet rahat bir şekilde şöyle cevap verir: “Biz sizi uyanık biliyorduk, onun için bu kadar derin uyuduk.”
Yukarıdaki parçadan çıkarılacak yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İdarecilerin büyük sorumluluğu olduğu
B) Padişahların gece uyumaması gerektiği
C) Soygunun çok önemli bir olay olduğu
D) idarecilerin uyumayıp çalışması gerektiği.

20. Bir ülkenin en önemli kültür davası, hiç şüphesiz, dil davasıdır. O, bütün davaların başında gelir. Onu halletmedikçe, kültürle ilgili diğer meselele¬ri çözmeye imkân yoktur. Çünkü düşünce ve duyguları nesilden nesile, insandan insana aktarma aracı olan dil, her türlü kültür çalışmasının birinci basamağını oluşturur. İnsanoğlu dil vasıtasıyla ilişki kurar. Milli ve sosyal dayanışma, dil ile olur.
Parçada dille ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Bir iletişim aracı olduğuna
B) Kültürün temel taşı olduğuna
C) İnsanların dile dayalı olarak düşündüğüne
D) İnsanlara destek olma fırsatı verdiğine

7.Sınıf Edebiyat Bilgisi

Edebiyat Bilgisi

Online Çöz

Geçen ay, yıllık iznimi kullanmak için Side’ye gittim, yoğun geçen bir iş yılının sıkıntısını üzerimden atmak için ideal bir mekân. Gazetecilik gerçekten çok zor bir meslek. Bir de benim gibi köşesinde toplum dertlerine bir nevi doktor, avukat gibi çare bulmak, yol göstermek zorunda olan bir köşe yazarı olsanız. Bu noktada tatilde bile rahat olmazsınız. Öyleki çarşıda, pazarda dolaşırken sizi tanıyan ve sizden yardım bekleyen insanların istekleri sizi bulur. O zaman benim durumumda olan inşaların ne kadar zor bir işle uğraştığı anlaşılır.

1.Yukarıdaki parça, hangi tür yazıdan alınmış olabilir?
A) Sohbet
B) Deneme
C) Hikâye
D) Makale

Ve otların arasından kıvranan, atılan, bükülen, avlanan, yavrularını emziren hayvanları ve cins kuşları gördüler. Coşkun dereleri, ağır başlı büyük nehirleri, köpüre köpüre akan selleri, dumanlı dağ başlarını, yeşil ovaları, sararmış tarlaları gördüler.
2.Parçada kişileştirilen varlık hangisidir?
A) Kuşlar
B) Nehirler
C) Dağlar
D) Tarlalar


3.Kurdun biri, boğazına tasma bağlanmış semiz bir köpek görmüş.
Seni böyle kim bağlayıp besledi? diye sormuş. Köpek:
Avcının biri, demiş. Bunun üzerine kurt:
Dilerim, hiçbir kurt bu hale düşmesin! Böyle ağır bir tasma taşımaktansa, açlık iyidir, demiş.
Yukarıdaki parçanın yazı türü nedir?
A) Fabl
B) Hikâye
C) Ninni
D) Masal

4.Sevda nedir bilmeyen gönüllerdeki kışı İlkbahara çevirir o sıcacık bakışı, Bir kere görenlere binlerce ilham verir Saçlarını çözüp de omzundan bırakışı.
Yukarıdaki dörtlük, konusuna göre hangi şiir çeşidine girer?
A) Lirik
B) Didaktik
C) Epik
D) Pastoral


5.Aşağıdaki eserlerden hangisi, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun bir romanıdır?
A) Sinekli Bakkal
B) Fatih-Harbiye
C) Mai ve Siyah
D) Kiralık Konak

6. Dağıldı birdenbire Alnına düşen saçlar. Birdenbire toprakta bir şeyler kımıldadı. Bir şeyler konuşuyor Karanlıkta ağaçlar
Şiirde kişileştirilen varlık hangisidir?
A) Toprak
B) Saç
C) Ağaçlar
D) Alın

7. Mardin’in yaz gecelerini, dam sefalarını biraz ben de yaşadım. Akşam olunca tatlı, baştan çıkarıcı bir meltem eser, yıldızlar yere bir karış yaklaşır, gece genişler ve gökyüzü bol ışıklı bir denizi andırır. Ve bütün ahali, çoluk çocuk damlardadır. Geceye ve yıldız şavklarına müzikler, gülüşmeler, çocuk çığlıkları karışır. Bir denizi andıran gökyüzünün, gökten fışkıran yıldızların sizi yavaş yavaş semaya doğru çektiğini sanırsınız.
Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Benzetme
B) Kişileştirme
C) Abartma
D) Konuşturma (intak)

8. I. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.
Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu! Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu!
Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.
Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden
Birçok seneler geçti, dönen yok seferinden.
Yukarıdaki dizelerde “ölüm” benzeyen, “gemi” kendisine benzetilendir. Benzeyenin en yoğun hissedildiği dize aşağıdakilerin hangi-sindedir?
A) I
B) II
C) III
D) IV

9. Savaş meydanlarını, kahramanlıkları anlatan şiirler, hangi tür şiirlerdir?
A) Epik
B) Lirik
C) Didaktik
D) Pastoral

10. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, deneme türünün tanımı yapılmıştır?
A) Bir fikri açıklayıp ispatlamak amacını güden yazılardır.
B) Gazetelerin belli sütunlarında günlük konuların ele alındığı yazılardır.
C) Çeşitli konularda, fikirlerin iddiasızca ileri sürüldüğü yazılardır.
D) Temel konularda, ciddi bir üslupla yazılan yazılardır.

 

11. Yıllar, bir film şeridi gibi, gözlerimin önünden hızla geçti. Annemin söylediği ninniler, baba
mm ilk nasihati, öğretmenimin ilk dersi hâlâ dalından yeni koparılmış al kirazlar gibi hatırımda…
Okumayı ilk öğrendiğim günden beri elimden bırakmadığım kitaplarım. Benim sevgililerim, can dostlarım. İyiliklerini başa kakmayan sessiz bilginler…
Yukarıdaki parçanın yazı türü nedir?
A) Masal
B) Fıkra
C) Anı
D) Gezi Yazısı

12. Gölge dağlar, ışık dağlar Ki kanatsız çıkılamaz Kanatlar söylesin, dinle; Akarsular söylesin, yaz!
Yukarıdaki dörtlükte hangi varlıklar kişileşti-rilmiştir?
A) Dağ-Kanat
B) Gölge-lşık
C) Kanat-Akarsu
D) Işık-Dağ

13. …Şimdi İskenderun Körfezi loşluk, gölge, duman içinde idi. Üç tarafı yüksek dağlarla örtülü, göle benzeyen kapanık deniz girintilerine özgü bir kuytuluk, karanlık ve durgunluk… Gündüz ki sıcağın buğusu, rüzgâr esmez olunca, suyun üzerine çökmüştü…
Yukarıdaki parçanın türü aşağıdakilerin hangisidir?
A) Anı
B) Sohbet
C) Gezi Yazısı
D) Makale

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Roman, belli bir olay etrafında gelişir ve olaylar ayrıntılarıyla anlatılır.
B) Hikayede olaylar genelde yüzeyseldir
C) Masallarda olaylar tamamen hayal ürünüdür, yer ve zaman belli değildir.
D) Deneme yazarı görüşlerini aktarırken edebi bir dil kullanır.

15. Tahsildar çıkmış da köyleri gezer Elinde kamçısı, fakiri ezer Yorganı, döşeği mezatta gezer Hasırdan serilir çulumuz bizim
Yukarıdaki dörtlük, konusuna göre hangi şiir türüne girer?
A) Lirik
B) Satirik
C) Epik
D) Didaktik


16. Ey hatırası içimde yemin kadar büyük. Ey bahçesinin hoş günlere açık kapısı Hâlâ rüyalarıma giren ilk göz ağrısı Çocuk alınlarda duyulan sıcak öpücük.
Dörtlüğün altı çizili kısımlarında ne tür kafiye kullanılmıştır?
A) Tam
B) Cinaslı
C) Yarım
D) Zengin

17. Arkadaşını iyi tanı
Arkadaştır tanıtan insanı! Kitabın gibi arkadaşın da, Değişip gider hayat boyunca İkisini de iyi seçmeli; Yer tutacaktır çünkü izleri
Şiirin konusuna göre türü nedir?
A) Lirik
B) Pastoral
C) Didaktik
D) Epik


18. İstanbul’da doğan Selim İleri, ortaokulu Galatasaray’da okuyup Atatürk Lisesini bitirdikten sonra, bir süre Hukuk Fakültesine devam etti. Prof. Hasan Hüsnü lleri’nin oğlu olan romancı, istanbul’un eski töreli hayatını yaşayan çevrelerde yetişti. Eserleri, çocukluk ve ilk gençlik çağlarına özleyişle doludur.
Paragrafın yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Otobiyografi
B) Bibliyografya
C) Biyografi
D) Anı

19. Ey güzel yuva, biz öksüzler sende, Analı babalı çocuklar olduk; Bir şefkat havası eser bahçende, Kaybolmuş bir sevgi cenneti bulduk.
Yukarıdaki dörtlüğün kafiye şeması hangisidir?
A) a B) a
b b
a c
b b
C) a D) a
b b
b c
a d

20. Aşağıdakilerden hangisi farklı türde yazılmış tır?
A) Otlakçı
B) Falaka
C) Semaver
D) Sinekli Bakkal

1 2 3