7.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

Soru 1
(–35) + (+17) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
18
B
52
C
-52
D
-18
Soru 2
Erzurum’da Şubat ayının son 3 gününün hava sıcaklıkları ardışık tam sayılardır. Bu sıcaklıkların toplamı –24°C’tur. Üç günlük sıcaklıktan ilk günün sıcaklığı kaç derece Celcius’tur?
A
-9 °C
B
-7 °C
C
-6 °C
D
-8 °C
Soru 3
(–19) + (–28) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
47
B
9
C
-9
D
–47
Soru 4
(+7) + (–2) = ve (–2) + (+7) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
9
B
5
C
-9
D
-5
Soru 5
(–2)3 =? üslü niceliğinin değeri hangisidir?
A
+4
B
-4
C
+8
D
-8
Soru 6
(–52) – (–16) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
36
B
-68
C
68
D
-36
Soru 7
(+27) – (+15) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
-42
B
-12
C
12
D
42
Soru 8
Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?
A
(+4) . (+4) . (+4) . (+4) . (+4) = (+4)5
B
(–9) . (–9) . (–9) = (–9)3
C
(+12) . (+12) . (+12) . (+12) = (+12)4
D
(–3) . (–3) . (–3) . (–3) . (–3) . (–3) = (–3)7
Soru 9
48 + (–15) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
-63
B
-33
C
33
D
63
Soru 10
Toplama işleminde toplananların yerleri değiştirildiğinde toplam değişmez. Bu özelliğe toplama işleminin değişme özelliği denir.(–3) + (–4) = (–4) + (–3) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
7
B
-1
C
1
D
-7
Soru 11
(–28) + (+13) = ve (+13) + (–28) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
15
B
41
C
-41
D
-15
Soru 12
(–6) + (–9) + (+11) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
4
B
2
C
-2
D
-4
Soru 13
(–14) + (–8) = ve (–8) + (–14) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
22
B
6
C
-6
D
-22
Soru 14
Hava sıcaklığı Ankara’da pazartesi günü 12°C olarak ölçülüyor. Sıcaklık, salı günü pazartesi gününün sıcaklığının yarısı kadar oluyor. Çarşamba günü ise sıcaklığın salı günü sıcaklığından 4°C daha fazla olduğu görülüyor. Ankara’da çarşamba gününün sıcaklığı kaç derece Celcius’tur?
A
16°C
B
10°C
C
-10°C
D
8°C
Soru 15
(+2)2 =? üslü niceliğinin değeri hangisidir?
A
+5
B
+4
C
-4
D
-5
Soru 16
Bir bahçede sondaj makinesi ile su kuyusu kazdırılmıştır. Her gün 10 m derinliğe inen sondaj makinesi 12 gün sonunda suyun olduğu derinliğe ulaşmıştır. Su kuyusunun derinliğini tam sayı ile kaç metredir?
A
100 m
B
80 m
C
120 m
D
210 m
Soru 17
(+5)3 =? üslü niceliğinin değeri hangisidir?
A
25
B
225
C
125
D
75
Soru 18
Deniz seviyesinin 45 m üzerinde uçan martı ile deniz seviyesinin 28 m altında bulunan balık arasındaki uzaklık kaç metredir?
A
67 m
B
17 m
C
53 m
D
73 m
Soru 19
(+7)4 =? üslü niceliğinin değeri hangisidir?
A
1343
B
2401
C
343
D
4201
Soru 20
Hanife Hanım ayda 3750 TL maaş almaktadır. Yılbaşında 280 TL zam alan Hanife Hanım, Ocak ayında 2950 TL harcama yapmıştır. Ocak ayı sonunda Hanife Hanım’ın kaç Türk lirası kalmıştır?
A
1080 TL
B
2080 TL
C
1800 TL
D
180 TL

7.sınıf 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

Soru 1
(-4) . [(-4) + (-11)] işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A
-60
B
-15
C
15
D
60
Soru 2
[(-16) + 20 + (-4)] : [(-12) + (-8)] işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A
0
B
1
C
-1
D
-2
Soru 3
a ve b iki negatif tam sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi en küçüktür?
A
ab
B
a+b
C
a-b
D
a/b
Soru 4
X = (-2) + (-4) + (-6)+ . . . + (-102)Y = 2 + 4 + 6 + . . . + 98 +100

ise X + Y kaçtır?

A
-100
B
-102
C
100
D
102
Soru 5
Bir kenar uzunluğu 5 birim olan karenin kenar uzunluğu a birim artırıldığında çevre uzunluğu kaç birim olur?
A
20+5a
B
20+4a
C
20-4a
D
20-a
Soru 6
Beş katı ile üç katının toplamı 160 olan sayının 4 katı kaçtır?
A
60
B
70
C
80
D
90
Soru 7
Bir kenarı 5a-10 , diğer kenarı 6a-15 olan eşkenar üçgenin çevre uzunluğu kaçtır?
A
17
B
16
C
15
D
14
Soru 8
Kenar uzunluğu (3a + 5) cm olan karenin çevresi 80 cm ise, kenar uzunluğu (4a + 5) cm olan karenin kenar uzunluğu kaç cm’dir?
A
10
B
15
C
20
D
25
Soru 9
Ardışık 4 tam sayının toplamı 106 ise 3. sayı kaçtır?
A
27
B
26
C
25
D
24
Soru 10
İki sayının toplamı 200’dür. Büyük sayı küçük sayının 7 katı olduğuna göre büyük sayı kaçtır?
A
180
B
175
C
160
D
165
Soru 11
Bir anne ile oğlunun yaşları toplamı 52’dir. Annenin yaşı oğlunun yaşının 4 katından 2 fazla ise anne kaç yaşındadır?
A
44
B
43
C
42
D
40
Soru 12
Ali ve Hasan 540 TL’yi paylaşıyorlar. Ali, Hasan’ın 2 katından 120 TL fazla alıyor. Hasan kaç TL alır?
A
140
B
130
C
120
D
110
Soru 13
Bir sayının 6 fazlasının 4 katı 124 ise bu sayı kaçtır?
A
26
B
25
C
24
D
23
Soru 14
En küçük pozitif tam sayı ile en büyük negatif tam sayının toplamı kaçtır?
A
100
B
90
C
1
D
0
Soru 15
10 soruluk bir sınavda, doğru cevaplanan her bir soru için 5 puan verilmekte, yanlış cevaplanan her bir soru için 1 puan kesilmektedir. Bu sınavdan 7 doğrusu ve 3 yanlışı olan bir öğrenci kaç puan alır?
A
36
B
35
C
34
D
32
Soru 16
(-3) . Y = XX : (-3) = 5

Yukarıda verilen işlemlere göre Y yerine aşağıdaki tam sayılardan hangisi gelmelidir?

A
3
B
4
C
5
D
6
Soru 17
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Sıfır, bütün negatif tam sayılardan büyüktür.
B
Negatif iki tam sayının çarpımı daima pozitiftir.
C
Her tam sayı bir rasyonel sayı olarak yazılabilir.
D
-1 sayısının karesi kendisine eşittir.
Soru 18
6x + 6 = 3x − 39 eşitliğini sağlayan “x” değeri kaçtır?
A
-12
B
-13
C
-14
D
-15
Soru 19
4.(x − 1) = 2.(x -1) +12 denkleminin çözüm kümesi kaçtır?
A
{9}
B
{8}
C
{7}
D
{6}
Soru 20
En büyük negatif tamsayı, en küçük iki basamaklı pozitif tam sayıdan ne kadar küçüktür?
A
11
B
10
C
-11
D
-10

7.sınıf 2.ünite Tam Sayılardan Rasyonel Sayılara Değerlendirme Testi

Soru 1
        Şekildeki d ve n doğruları birbirine paralel doğrulardır. K noktasından d doğurusuna çizilebilen en kısa uzaklık hangi seçenekte verilmiştir?
A
[KT]
B
[KS]
C
[KA]
D
[KB]
Soru 2
Aşağıda verilen ifadelerin hangileri doğrudur?
I. k ve m doğruları için k//m ise k doğrusu üzerinde alınan bir nokta m doğrusu üzerindeki her noktaya eşit uzaklıktadır.
II. Bir noktanın bir doğruya uzaklığı, nokta ile doğruyu birleştiren en kısa doğru parçasının uzunluğuna eşittir.
III. t ve s doğruları için t//s ise t doğrusu üzerinde alınan her noktanın s doğrusuna uzaklığı birbirine eşittir.
A
I, II
B
II, III
C
I, II, III
D
Yalnız I
Soru 3
Beden eğitimi dersinde öğretmen, öğrencilerin 1. derste üçerli, 2. derste ise beşerli sıra olmalarını istiyor. 2. dersteki sıra sayısı birinci dersten 4 eksik olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır?
A
50
B
20
C
30
D
40
Soru 4
Bir ilköğretim okulunda düzenlenen gezide her 14 kişilik öğrenci grubu için bir öğretmen görevlendirilmiştir. Geziye öğretmen ve öğrenci, toplam 105 kişi katıldığına göre görevli öğretmen sayısını bulmak için aşağıdaki denklemlerden hangisi kullanılır?
A
15x – 14 = 105
B
14x + 1 = 105
C
15x + 14 = 105
D
15x = 105
Soru 5
Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı 149,6 milyon km’dir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu uzaklığa eşittir? A) 1,496 106 B) 1496 105 C)1,496 108 D) 14,96 105
A
D
B
B
C
A
D
C
Soru 6
Şekilde d1 d2’dir. Verilere göre I ve II numaralı açıların yerlerine gelmesi gereken değerler aşağıdakilerden hangisinde doğrudur? A) I-x + 125º II- 125º B) I-x + 125º II-55º – xC C) I-x II-55º + xC D) I-x + 55º II-x + 125ºC
A
D
B
A
C
C
D
B
Soru 7
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) 35 < 53 B) 1004 > 106 C) -42 = (-4)2 D) 72º = 34051
A
D
B
A
C
C
D
B
Soru 8
      Yandaki tabloyu inceleyiniz. x ile y arasındaki ilişkiyi veren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A
y = x – 1
B
y = 4x – 3
C
x + 2y – 1 = 0
D
y + x – 3 = 0
Soru 9
A = 5 ve B = (-4) ise A2 – B3 işleminin sonucu kaçtır? A) 960 B) 860 C) 890 D) 790
A
C
B
D
C
B
D
A
Soru 10
              Koordinat sisteminde çizilen d doğrusu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
Apsisler eksenine paraleldir.
B
Ordinatlar eksenine diktir.
C
Orijinden geçer.
D
Denklemi y + 2 = 0 şeklindedir.
Soru 11
Bir keçi 15 km uzunluğundaki bir patikanın (3x – 5) km’sini gittikten sonra otlamak için durmuştur. Daha sonra yolun ( 2x + 5 ) km’lik kısmını da gitmiştir. Keçinin geriye kaç kilometre yolu kalmıştır?
A
x – 15
B
5x + 15
C
15 -5x
D
5x – 10
Soru 12
a = 2 b = -3 ise -2a + 5 (a+b) ifadesinin değeri kaçtır?
A
-12
B
-3
C
17
D
-9
Soru 13
y = 2x – 3 doğrusu aşağıdaki noktaların hangisinden geçer?
A
(-2, -7)
B
(2, 3)
C
(3, 7)
D
(-3, -7)
Soru 14
Bir sayı örüntüsünün kuralı a temsilci sayı olmak üzere 3a+1’dir. Buna göre örüntüde 4, 6. ve 8. sıradaki sayıların toplamı kaçtır?
A
45
B
75
C
57
D
64
Soru 15
Aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? I. k doğrusu üzerinde alınan bir A noktasının k noktasına olan uzaklığı sıfırdır. II. Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı, bu noktadan doğruya çizilen dikmenin uzunluğuna eşittir. III. Bir doğru parçasının orta dikmesi üzerindeki her noktanın, doğru parçasının uç noktalarına olan uzaklıkları birbirine eşittir.
A
Yalnız I
B
I, II, III
C
I, III
D
II, III
Soru 16
Bir kenar uzunluğu 8 birim olan karenin kenar uzunluğu x birim kısaltıldığında çevre uzunluğu kaç birim olur?
A
4x – 32
B
32 – 4x
C
4x + 5
D
x + 32
Soru 17
Hazal, 225 sayfalık kitabını her gün bir önceki gün okuduğunun 2 katı kadar fazla sayfa okuyarak 4 günde bitiriyor. Buna göre Hazal, 1. gün kaç sayfa kitap okumuştur?
A
15
B
12
C
14
D
13
Soru 18
Bir kurye, gideceği yolun 3/7 ’sinin 10 km daha fazlasını gidince yolun 2/3’ünü almış oluyor. Kuryenin toplam aldığı yol kaç kilometredir?
A
42 km
B
62 km
C
155 km
D
24 km
Soru 19
Bir kargo şirketi, kargo gönderme ücretini y = 2x + 50 eşitliği ile ifade etmektedir. Bu eşitlikte “x” gönderilen malzemenin kilogram cinsinden kütlesini, “y” ise gönderilen malzemenin ücretini göstermektedir. Bu duruma göre 150 TL’ si olan bir müşteri en fazla kaç kilogramlık bir paketi gönderebilir?
A
50
B
75
C
25
D
45
Soru 20
Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır?
A
x + 4 – 3x – 2
B
6x + 5 – 8x – 3
C
-x + 1 – x + 1
D
5x – 1 + 3x – 2

7.sınıf Tam Sayıların Kuvveti Testi

Soru 1
(–6)3 . (+8)1 =? işleminin sonucu hangisidir?
A
–1708
B
–1847
C
–748
D
–1748
Soru 2
(+7)4 =? üslü niceliğinin değeri hangisidir?
A
343
B
4201
C
2401
D
1343
Soru 3
(–1)4=? üslü niceliğinin değeri hangisidir?
A
+3
B
+1
C
-1
D
-3
Soru 4
(–1)3=? üslü niceliğinin değeri hangisidir?
A
-3
B
+3
C
+1
D
-1
Soru 5
(–2)4=? üslü niceliğinin değeri hangisidir?
A
+16
B
-16
C
-32
D
+32
Soru 6
(+1)3 =? üslü niceliğinin değeri hangisidir?
A
-3
B
+3
C
-1
D
+1
Soru 7
(–2)3 =? üslü niceliğinin değeri hangisidir?
A
-8
B
-4
C
+8
D
+4
Soru 8
(–6)=? üslü niceliğinin değeri hangisidir?
A
+296
B
+2196
C
+1296
D
-1296
Soru 9
(+2)2 =? üslü niceliğinin değeri hangisidir?
A
.-5
B
.-4
C
.+5
D
.+4
Soru 10
(+10)3 ÷ (–5)2 =? işleminin sonucu hangisidir?
A
+400
B
-400
C
+40
D
-40
Soru 11
(+5)3 =? üslü niceliğinin değeri hangisidir?
A
75
B
125
C
25
D
225
Soru 12
Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?I- (+4) . (+4) . (+4) . (+4) . (+4) = (+4)5

II- (–9) . (–9) . (–9) = (–9)3

III- (+12) . (+12) . (+12) . (+12) = (+12)4

VI- (–3) . (–3) . (–3) . (–3) . (–3) . (–3) = (–3)7

A
II
B
IV
C
III
D
I

7.sınıf Tam Sayılarda Toplama İşlemi Testi

Soru 1
(–7) + (+9) +(–11)= ? İşleminin sonucu hangisidir?
A
-9
B
-27
C
9
D
27
Soru 2
a + (-7) = 21 ise a tam sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A
14
B
7
C
28
D
16
Soru 3
(–14) + (–8) = ve (–8) + (–14) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
22
B
6
C
-22
D
-6
Soru 4
(–5) + † = –13 (+3) + Δ = –5 ise † Δ toplamının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A
16
B
–8
C
–16
D
0
Soru 5
(–17) +  = 0eşitliğinde  yerine yazılması gereken tam sayı hangisidir?
A
3
B
2
C
0
D
1
Soru 6
A = (–25) + (+39) + (–51) B = (+45) + (–35) + (–11) + (+2) veriliyor. Buna göre |A + B| ifadesinin sonucu nedir?
A
34
B
78
C
36
D
128
Soru 7
 + (–9) = (–9) + (+6) eşitliğinde  yerine yazılması gereken tam sayı hangisidir?
A
5
B
7
C
6
D
4
Soru 8
Toplama işleminde toplananların yerleri değiştirildiğinde toplam değişmez. Bu özelliğe toplama işleminin değişme özelliği denir.(–3) + (–4) = (–4) + (–3) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
-7
B
7
C
1
D
-1
Soru 9
[(–24) +  ] + (–7) = (–24) + [(+13) + (–7)] eşitliğinde  yerine yazılması gereken sayı hangisidir?
A
13
B
8
C
-13
D
-8
Soru 10
(+26) + (–8) + (+13)= ? İşleminin sonucu hangisidir?
A
-47
B
31
C
47
D
-31
Soru 11
|(–21) + (–14) + (–35)| + [(–45) + (-17) + (+12)] işleminin sonucu nedir?
A
40
B
20
C
120
D
70
Soru 12
(–6) + (–9) + (+11) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
-2
B
4
C
-4
D
2
Soru 13
(–16) + (+25) + (+27) + (–8)= ? İşleminin sonucu hangisidir?
A
28
B
-28
C
48
D
-48
Soru 14
[(+5) + (-4)] + [(-10) + (-11) + (+25)] işleminin sonucu kaçtır?
A
13
B
5
C
3
D
8
Soru 15
a = 5, b = 3 için [(-a) + (-b)] + [(a)+(b)] işleminin sonucu kaçtır?
A
16
B
-8
C
-16
D
0
Soru 16
(–28) + (+13) = ve (+13) + (–28) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
-15
B
41
C
-41
D
15
Soru 17
(+13) + (+8) + (–13)= ? İşleminin sonucu hangisidir?
A
-34
B
-8
C
8
D
34
Soru 18
(+7) + (–2) = ve (–2) + (+7) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
-5
B
9
C
-9
D
5
Soru 19
(-101) + (+100) + (-15) + (+20) işleminin sonucu kaçtır?
A
-4
B
9
C
4
D
-5
Soru 20
(-55) + (+17) + (+41) = a ise a sayısının toplama işlemine göre tersi aşağıdakilerden hangisidir?
A
6
B
0
C
-3
D
3

7.sınıf Tam Sayılarda Çıkarma İşlemi Testi

Soru 1
(–⎪–3⎪)3 – ⎪–24⎪ + ⎪–2⎪4 + (–⎪–2⎪)3 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A
–16
B
–27
C
–8
D
–35
Soru 2
(3 – 1) –2 (6 + 4 – 3) + (–2) . (+3) işleminin çözümü aşağıdaki gibi yapılmıştır. Buna göre kaçıncı adımdan itibaren hata yapılmıştır?I. adım: 2 – 2 (10 – 3) + (–6)

II. adım: 0.7 + (–6)

lll. adım: 0 + (–6)

IV. adım: –6

A
ll.
B
lll.
C
IV.
D
l.
Soru 3
[(–5) – (+2)] x [(–12) + (–3) x (–2) – (+12)] işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A
114
B
56
C
126
D
42
Soru 4
7 – [9 – (5 – 12 + 9) – 3] işleminin sonucu kaçtır?
A
3
B
–4
C
0
D
11
Soru 5
[–(9 – 2) – (2 – 4)] – [–⎪–2⎪ + ⎪3–4⎪] işleminin sonucu kaçtır?
A
–4
B
–3
C
–2
D
–1
Soru 6
a – 4 sayısı –5 sayısından ne kadar fazladır?
A
a + 1
B
1
C
a – 1
D
a – 9
Soru 7
m = –2, n = 4 ise m + m {[(2n – m) + (m – n)] – n – m} işleminin sonucu kaçtır?
A
–8
B
–4
C
–2
D
–6
Soru 8
x = –1, y = –2, z = –3 ise 2x – 3y + 2z işleminin sonucu kaçtır?
A
2
B
0
C
–5
D
–2
Soru 9
(–2)4 + (+3)2 – (–3)3 – (–2)3 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A
40
B
60
C
30
D
50
Soru 10
1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + …. + 49 – 50 işleminin sonucu kaçtır?
A
25
B
0
C
–25
D
–24
Soru 11
–n – 7 = –15 işlemine göre n aşağıdakilerden hangisidir?
A
9
B
–8
C
8
D
–4
Soru 12
[4 – (–8) – (+13)]15 – [–9 – (–8)]16 işleminin sonucu kaçtır?
A
–1
B
+2
C
–2
D
0
Soru 13
4a – (–5 + 4a + 2 – 3) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A
8
B
3
C
5
D
6
Soru 14
(–1)9 – (–2)4 + (–8)0 – (–2)3 + (–1)4 işleminin sonucu kaçtır?
A
–2
B
–11
C
–3
D
–7
Soru 15
–6 –7 – (3 – 2 – 5) . 2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A
–8
B
–22
C
–13
D
–5
Soru 16
2 – 2 (5 – 7 + 9 – 3) + 5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A
5
B
–1
C
–3
D
2
Soru 17
–6 + 1 – [6 – 4(8 – 7)]. 2 işleminin sonucu kaçtır?
A
–120
B
–8
C
–11
D
–9
Soru 18
a ve b birer tek sayı olduğuna göre, (–1)2a–b + (–1)a+b + (–1)a–b – (–1)3a–2b işleminin sonucu kaçtır?
A
0
B
3
C
1
D
2
Soru 19
m = –3 ve n = 4 ise ⎪m⎪ – ⎪m – n⎪ + ⎪–n⎪ işleminin sonucu kaçtır?
A
7
B
–4
C
–3
D
0
Soru 20
a + 8 = –2 işlemine göre a sayısının değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A
–6
B
6
C
10
D
–10

7.Sınıf Tam Sayılarda Çarpma İşlemi Testi

Soru 1
a = -2, b = +3, c = -5 ise (-4a) + (-5) . a+b.c işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A
-8
B
-3
C
+13
D
+3
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?I. Aynı işaretli iki tam sayının çarpımı pozitif tam sayıdır.

II. Zıt işaretli iki tam sayının çarpımı negatif tam sayıdır.

III. Çarpma işlemine göre “+1” etkisiz elemandır.

IV. Biri negatif, biri pozitif iki tam sayının çarpımı “0” dır.

A
I, II, III
B
I, II
C
I, III
D
I, II, IV
Soru 3
(-2).(5 + a) = 22 ise a tam sayısının değeri kaçtır?
A
-16
B
-21
C
-10
D
-6
Soru 4
İki basamaklı en büyük negatif tam sayı ile iki basamaklı en küçük pozitif tek sayının çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?
A
-100
B
-110
C
110
D
100
Soru 5
[(-2) x (-3) x (+4)] + [(-9) x (-1) x (+10)] işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A
90
B
114
C
74
D
104
Soru 6
[(+2) x (-7) + (-3) x (+8)] x [(-3) x (4) + (-5) + (+17)] işleminin sonucu nedir?
A
104
B
48
C
0
D
-48
Soru 7
a = –2, b = +3 ise 3a + 2b işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A
12
B
–12
C
0
D
+5
Soru 8
Üç basamaklı bir sayının iki basamaklı bir sayı ile çarpımı en az kaç basamaklı bir sayıdır?
A
5
B
4
C
3
Soru 9
a = -1, b = -2 için [(-a) + (b)] x [(a) + (-b)] işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A
-2
B
0
C
1
D
-1
Soru 10
(-2) + (-3) + (-5) . (-2) = m ve (-1) . (-2) + (-1) . (+5) = n ise (-m).(-n) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A
+15
B
-15
C
-5
D
-10
Soru 11
(-30) + (+12) . (-3) + (-5) . (+2) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A
-16
B
-50
C
-76
D
-66
Soru 12
a, b, c pozitif tam sayılar olmak üzere a.b = 12 ve b.c = 15 ise a + b + c toplamının en büyük değeri nedir?
A
16
B
28
C
20
D
12
Soru 13
(-1).(-2).(+3) + (-7).(+2) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A
20
B
-8
C
-20
D
+8
Soru 14
m = 5, n = 4 ise m . n çarpımının alabileceği en küçük değer nedir?
A
-40
B
-20
C
20
D
40
Soru 15
(–4) . ♥ . (+5) . (–1) = –40 eşitliğinde ♥ yerine hangi sayı gelmelidir?
A
–1
B
–2
C
2
D
1
Soru 16
(–1) x (–2) x (+3) x a = –60 ise a kaçtır?
A
–6
B
6
C
10
D
–10
Soru 17
a = -5, b = +2 için a.b + a.b işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A
20
B
-20
C
0
D
-10
Soru 18
(–3) x [(–21) + (+17)] + (–2) x [(–2) x (–4) + (–7) x (+5)] işleminin sonucu nedir?
A
54
B
46
C
27
D
66
Soru 19
(–8) + (+2) x (–5) + (–7) x (–4) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A
+10
B
0
C
–10
D
46
Soru 20
(–2) x (+3) x (–5) x (+4) x (–6) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A
–720
B
–120
C
720
D
120

7.Sınıf Tam Sayılarda Bölme İşlemi Testi

Soru 1
m: (–3) = (–15) ve 35 : n = (–7) ise m:n aşağıdakilerden hangisidir?
A
5
B
–9
C
–5
D
9
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi yanlıştır?I. (40) : (–2) = 20

II. 0 : (+5) = 0

III. 10 : (–1) = –10

IV. 100 : (+1) = 100

A
3
B
2
C
1
D
4
Soru 3
20 : 5 + 2 . 5 – 4 – 8 : 2 – 1 işleminin sonucu kaçtır?
A
6
B
4
C
8
D
5
Soru 4
(80 : 16 + 1) . 3 – 3 işleminin sonucu kaçtır?
A
6
B
21
C
10
D
15
Soru 5
(3 – 6: 3 + 3) : (–5 + 6 : 3 + 5) işleminin sonucu kaçtır?
A
2
B
0
C
–1
D
1
Soru 6
(–12) sayısı ile bu sayının yarısının mutlak değerinin çarpımı nedir?
A
+36
B
+64
C
–24
D
–72
Soru 7
[(+2)2 . (–2)3] : (+2) işleminin sonucu kaçtır?
A
8
B
16
C
–16
D
–6
Soru 8
(–32) : (–4) . (–2) : (–8) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A
8
B
4
C
2
D
16
Soru 9
a = –4, b = 2, c = –1 için a2 : b3 – c işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A
3
B
1
C
2
D
4
Soru 10
(–7) + (+6) – (–12) : (+3) = K ise –3K nın değeri kaçtır?
A
–9
B
–6
C
+9
D
0
Soru 11
15 – [5. (6 – 3) – (3 + 6) : 3] işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A
–6
B
–10
C
3
D
6
Soru 12
(–9) + (–8) : (+4) + 1 işleminin sonucu kaçtır?
A
–12
B
10
C
8
D
–10
Soru 13
Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?I. (–1)5 : (–1)3 = +1

II. (–2)4 : (–2)3 = –2

lll. (–22) . (–2)3 = +32

IV. (–5)3 : (–5)2 = –5

V. (–3)5 : (–3)2 = –32

A
5
B
3
C
4
D
2
Soru 14
(+10)3 : (–102) = a ve (–10)2 : (52) = b ise ab sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır?
A
2
B
3
C
5
D
4
Soru 15
–19 – 6 . 8 : (–4) + 7 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A
–38
B
38
C
–19
D
0
Soru 16
(–12) + (+3) . (–6) – (–25) : (+5) işleminin sonucu kaçtır?
A
–20
B
–15
C
–25
D
–30
Soru 17
12012012 : 12 işleminin sonucu kaçtır?
A
1001001
B
101001
C
100101
D
10101
Soru 18
16 – 15 : 5 – (–2 + 2 . 3 – 1) işleminin sonucu kaçtır?
A
16
B
12
C
10
D
15
Soru 19
[(–32) – (–2)5] : [(–109) – (–110)]5 işleminin sonucu kaçtır?
A
–23
B
23
C
41
D
–19
Soru 20
6 – [12 : 3 + 2 – 2 (8 : 4) (4 – 7)] işleminin sonucu kaçtır?
A
–12
B
12
C
–24
D
24

7.sınıf Toplama İşleminde Kolaylıklar Testi

Soru 1
(+7) + (–2) = ve (–2) + (+7) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
-9
B
-5
C
9
D
5
Soru 2
(–16) + (+25) + (+27) + (–8)= ? İşleminin sonucu hangisidir?
A
-28
B
48
C
28
D
-48
Soru 3
 + (–9) = (–9) + (+6) eşitliğinde  yerine yazılması gereken tam sayı hangisidir?
A
5
B
6
C
7
D
4
Soru 4
(–17) +  = 0eşitliğinde  yerine yazılması gereken tam sayı hangisidir?
A
2
B
0
C
1
D
3
Soru 5
Toplama işleminde toplananların yerleri değiştirildiğinde toplam değişmez. Bu özelliğe toplama işleminin değişme özelliği denir.(–3) + (–4) = (–4) + (–3) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
-1
B
-7
C
7
D
1
Soru 6
(–7) + (+9) +(–11)= ? İşleminin sonucu hangisidir?
A
9
B
-9
C
-27
D
27
Soru 7
(+13) + (+8) + (–13)= ? İşleminin sonucu hangisidir?
A
-34
B
8
C
34
D
-8
Soru 8
(–28) + (+13) = ve (+13) + (–28) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
-15
B
-41
C
41
D
15
Soru 9
(+26) + (–8) + (+13)= ? İşleminin sonucu hangisidir?
A
-31
B
-47
C
31
D
47
Soru 10
(–6) + (–9) + (+11) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
-2
B
4
C
-4
D
2
Soru 11
[(–24) +  ] + (–7) = (–24) + [(+13) + (–7)] eşitliğinde  yerine yazılması gereken sayı hangisidir?
A
-13
B
-8
C
13
D
8
Soru 12
(–14) + (–8) = ve (–8) + (–14) =? İşleminin sonucu hangisidir?
A
-6
B
-22
C
22
D
6

7.sınıf Tam Sayılar Problemleri Testi

Soru 1
Hava sıcaklığı Ankara’da pazartesi günü 12°C olarak ölçülüyor. Sıcaklık, salı günü pazartesi gününün sıcaklığının yarısı kadar oluyor. Çarşamba günü ise sıcaklığın salı günü sıcaklığından 4°C daha fazla olduğu görülüyor. Ankara’da çarşamba gününün sıcaklığı kaç derece Celcius’tur?
A
16°C
B
8°C
C
-10°C
D
10°C
Soru 2
Bir bahçede sondaj makinesi ile su kuyusu kazdırılmıştır. Her gün 10 m derinliğe inen sondaj makinesi 12 gün sonunda suyun olduğu derinliğe ulaşmıştır. Su kuyusunun derinliğini tam sayı ile kaç metredir?
A
100 m
B
210 m
C
120 m
D
80 m
Soru 3
Şekilde verilen termometre +5°C’u gösterirken ani bir soğuma sonucunda sıcaklık 2 kez 3°C düşmüştür. Buna göre son sıcaklık kaç derece Celcius’tur?
A
+6 °C
B
+1 °C
C
-1 °C
D
-6 °C
Soru 4
Yeni çalıştırılan bir derin dondurucuda sıcaklık her saatte 6°C düşmektedir. Dondurucunun çalıştırıldığındaki sıcaklığı +3°C’tur. 4 saat sonra dondurucunun sıcaklığı kaç derece Celcius olur?
A
-12 °C
B
-21 °C
C
-24 °C
D
24 °C
Soru 5
Hanife Hanım ayda 3750 TL maaş almaktadır. Yılbaşında 280 TL zam alan Hanife Hanım, Ocak ayında 2950 TL harcama yapmıştır. Ocak ayı sonunda Hanife Hanım’ın kaç Türk lirası kalmıştır?
A
2080 TL
B
1080 TL
C
1800 TL
D
180 TL
Soru 6
Erzurum’da Şubat ayının son 3 gününün hava sıcaklıkları ardışık tam sayılardır. Bu sıcaklıkların toplamı –24°C’tur. Üç günlük sıcaklıktan ilk günün sıcaklığı kaç derece Celcius’tur?
A
-8 °C
B
-7 °C
C
-6 °C
D
-9 °C
Soru 7
Kuzey, su seviyesinden 4 m yükseklikteki bir tramplenden 1 m yükseğe sıçrayıp 4 m derinlikteki havuzun yarısına kadar dalmıştır. Buna göre, Kuzey kaç metrelik bir atlama yapmıştır?
A
8 m
B
5 m
C
6 m
D
7 m
Soru 8
İki tam sayının toplamı –35’tir. Toplananlardan biri +25 olduğuna göre diğer toplanan kaçtır?
A
-60
B
+30
C
-30
D
-30
Soru 9
Bir yarışmada doğru cevaplanan her soru 5 puan kazandırmakta, yanlış cevaplanan her soru 4 puan kaybettirmektedir. Bu yarışmada 4 doğru, 6 yanlış cevap veren bir yarışmacının aldığı puan kaçtır?
A
-8
B
-4
C
-6
D
+4
Soru 10
Bir dalgıç denize 10 m dalarak burada iki balık avladı. Başka bir yerdeki balıkları avlamak için ilk dalışının yarısı kadar daha dalış yaptı. Balık avcısının son dalışta bulunduğu yer, deniz seviyesinden kaç metre aşağıdadır?
A
5 m
B
15 m
C
20 m
D
10 m
Soru 11
Deniz seviyesinin 45 m üzerinde uçan martı ile deniz seviyesinin 28 m altında bulunan balık arasındaki uzaklık kaç metredir?
A
67 m
B
73 m
C
53 m
D
17 m
Soru 12
Bir yunus balığı, deniz seviyesinin 3 m altında iken sıçrayarak deniz seviyesinden 3 m yukarı çıkıyor. Yunus balığı bulunduğu yerden kaç metre sıçramıştır?
A
9 m
B
5 m
C
6 m
D
3 m
1 2