7.sınıf Uzay Araştırmaları Testi

Soru 1
Astronomların, gökyüzü ile ilgili araştırma ve çalışmalarını yürüttükleri yerlere ne ad verilir?
A
Astronot evi
B
Uydu
C
Uzay mekiği
D
Rasathane
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Yer atmosferinin dışına çıkılarak daha sağlıklı gözlemler yapılabilir.
B
Yer atmosferi, yıldızlardan gelen ışığın bir kısmını soğurmakta, yıldız ışığının titreşim yapıyor gibi gözükmesine neden olmaktadır.
C
Teknoloji ise uzay çalışmalarını ilerletmiştir. Teknoloji ürünü olan insansız uzay araçları gibi birçok ürün bunu sağlamıştır.
D
İnsanlar tarafından belli bir amaç için tasarlanan ve bir gezegenin yörüngesine oturtulan araçlara uzay mekiği
Soru 3
  Aşağıdaki teleskoplardan hangisi uzaydan gelen radyo dalgalarını toplayıp elektrik sinyaline dönüştürerek görüntü oluşturur?
A
Uydu Teleskop
B
Aynalı Teleskop
C
Mercekli Teleskop
D
Radyo Teleskop
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Televizyon, radyo, telefon gibi iletişim araçlarını kullanmak için, meteorolojik olayları gözlemlemek için, uzaydaki gök cisimlerini incelemek için ve askeri operasyonlarda istihbarat toplamak için casus kullanılır?
A
Teleskop
B
Uydu
C
Roket
D
Füze
Soru 5
“Dünya’nın çevresi de kendisi gibi insanoğlu tarafından azımsanmayacak ölçüde kirletildi. Öyle ki yörüngede dolanan ve çapı 1 cm’den büyük olan cisim sayısı yaklaşık 700000’i buldu. Bu nesnelerin içinde roketlerin itiş takımları, modüller, eskimiş ve artık kullanılmayan uyduların yanında; astronot eldivenleri, konserve kutuları, küçük metal parçaları gibi nesneler de bulunabilmektedir.”Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?
A
Çevre kirliliği
B
Bilgi kirliliği
C
Uzay kirliliği
D
Hava kirliliği
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi çeşitli araçlarla uzaya çıkılmasını sağlayan, uzayda yapılan araştırma sonuçlarını veya farklı uydu ve gezegenlerden elde edilen örnek maddeleri Dünya’ya ulaştıran teknolojidir?
A
Mekik teknolojisi
B
Roket teknolojisi
C
Uzay teknolojisi
D
Uydu teknolojisi
Soru 7
Uzay çalışmaları sonucunda teknolojide yeni buluşlar yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu buluşlardan birisi değildir?
A
Dijital saatler
B
Streç film
C
Uçak
D
Diş teli, alüminyum folyo
Soru 8
Uzay teknolojisi sayesinde aşağıdakilerden hangisi geliştirilmemiştir?
A
Uzay seyahatleri ve uyduları yörüngelere oturtmak için uzay gemileri.
B
Haberleşme amaçlı kullanılan yapay uydular.
C
Uzayda araştırma yapmak için uzay istasyonları.
D
Gezegenlerin çok önemli görüntülerini çeken uzay sondası.
Soru 9

• Optik teleskoplardır.

• Işığı toplayan aynalar kullanılır.

• Hubble (Habıl) uzay teleskobu bu türün en gelişmiş olanıdır.

Yukarıda özellikleri sıralanan teleskop çeşidi hangisidir?

A
Mercekli Teleskop
B
Uydu Teleskop
C
Aynalı Teleskop
D
Radyo Teleskop
Soru 10
“İnsanların gökyüzündeki merakları asırlar öncesine dayanır. İnsanlar gökyüzünü inceledikten sonra gördükleri cisimleri taşlara veya mağara duvarlarına çizmişlerdir. “ Uzayı incelemek için aşağıdakilerden hangisi geliştirilmiştir?
A
Uydu
B
Dürbün
C
Mikroskop
D
Teleskop
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi teleskopların çalışmasını daha çok engellemektedir?
A
Uzay kirliliği
B
Işık kirliliği
C
Çevre kirliliği
D
Su kirliliği
Soru 12
İnsanoğlu eskiden beri araştırma yapmak amacıyla Ay’a gitmek istemiştir. Bu konuda yapılan çalışmalardan hangisi yanlış verilmiştir?
A
Ay’a ayak basan ilk insan Anthony Quinn’dir.
B
1966 yılında gönderilen Luna 9 uzay sondası ile Ay yüzeyinin ilk görüntüleri Dünya’ya gönderilmiştir.
C
Ay’a ilk insanlı uçuş ise 20 Temmuz 1969 tarihinde Apollo 11 uzay aracı ile gerçekleşmiştir.
D
Ay’a ilk kez 1959 yılında insansız uzay aracı Sovyet Luna 2 uzay sondası Ay’dan ilk görüntüleri almıştır.

7.sınıf Hücrenin Temel Kısımları Testi

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi hücreleri çepeçevre saran canlı, esnek ve seçici geçirgen bir yapıya sahiptir?
A
Hücre duvarı
B
Çekirdek
C
Sitoplazma
D
Kromozom
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi hücrenin yaşamsal faaliyetlerinin yönetim merkezidir?
A
Sitoplazma
B
Hücre duvarı
C
Çekirdek
D
Kromozom
Soru 3
Tüm hücreler kaç bölümden oluşur?
A
2
B
3
C
1
D
4
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi hücrenin bölümlerinden birisi değildir?
A
Çekirdek
B
Hücre duvarı
C
Kromozom
D
Sitoplazma
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi seçici geçirgen özelliği ile hücreye giren ve hücreden çıkan maddelerin denetimini yapar?
A
Çekirdek
B
Hücre duvarı
C
Kromozom
D
Sitoplazma
Soru 6
Temel yapısı; protein, yağ ve karbonhidrattan oluşur. Hücreyi korur ve hücreye şekil verir.” Yukarıda özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çekirdek
B
Kromozom
C
Sitoplazma
D
Hücre duvarı
Soru 7
Bitki ve hayvan gibi gelişmiş canlıların hücrelerinde, hücrenin merkezinde veya merkeze yakın bölgelerde bulunur. Hücrede çekirdek sayısı genellikle bir tanedir. Tüm hücresel faaliyetlerin yönetimi birada gerçekleştirir.” Yukarıda özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kromozom
B
Sitoplazma
C
Hücre duvarı
D
Çekirdek
Soru 8
Kromozomlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
DNA’nın belirli uzunluklardaki görev birimlerine gen.
B
Her canlı türünün kendine özgü kromozom sayısı vardır.
C
Canlıların gelişmişlik düzeyi kromozom sayısı ile ilişkilidir.
D
Kromozomların temel yapısını oluşturan moleküle DNA.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran yarı akışkan, yarı saydam ve tanecikli bir yapıya sahiptir?
A
Kromozom
B
Çekirdek
C
Sitoplazma
D
Hücre duvarı
Soru 10
Büyük bir bölümü sudan oluşur. İçerisinde enzimler, hormonlar, mineraller, karbonhidratlar, yağlar ve proteinler bulunur.” Yukarıda yapısal özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kromozom
B
Hücre duvarı
C
Sitoplazma
D
Çekirdek
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisinde hücredeki yaşamsal faaliyetler için uygun ortam oluşur ve hücre organelleri, hücredeki yaşam faaliyetlerini gerçekleştirir?
A
Hücre duvarı
B
Kromozom
C
Çekirdek
D
Sitoplazma
Soru 12
Hücre çekirdeğindeki ipliksi yapılara ne ad verilir?
A
Sitoplazma
B
Hücre duvarı
C
Kromozom
D
Koful

7.sınıf Hücre ve Bölümleri Testi

Soru 1
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Hayvan Hücresi Bitki Hücresi
A
Koful vardır Koful yoktur
B
Klorofil yoktur Klorofil vardır
C
Mitokondri vardır Mitokondri vardır
D
Sentrozom vardır Sentrozom yoktur
Soru 2
Hücre içerisinde maddelerin taşınmasını sağlayan organel aşağıdakilerden hangisidir?
A
Endoplazmik Retikulum
B
Koful
C
Mitokondri
D
Kloroplast
Soru 3
Hücre sitoplazmasında yaşamsal olayların gerçekleştiği yapılara ne ad verilir?
A
Organel
B
Lizozom
C
Koful
D
Çekirdek
Soru 4
Kalıtım özelliklerini taşıyan ve hücreyi yöneten hücrenin hangi bölümüdür?
A
Sitoplazma
B
Hücre zarı
C
Çekirdek
D
Koful
Soru 5
Yalnızca bitki hücresinde bulunan, besin ve oksijen üretmekle görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?
A
Koful
B
Kloroplast
C
Mitokondri
D
Endoplazmik Retikulum
Soru 6
Hücreye enerji veren organel aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kloroplast
B
Endoplazmik Retikulum
C
Koful
D
Mitokondri
Soru 7
Hücreye şeklini veren ve süzgeç görevi yapan hücre bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Koful
B
Çekirdek
C
Hücre zarı
D
Sitoplazma
Soru 8
Hücrede beslenme, solunum, boşaltım gibi olayların gerçekleştiği yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hücre zarı
B
Koful
C
Çekirdek
D
Sitoplazma
Soru 9
Hayvan hücresinde bulunan ve hücre bölünmesiyle görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sentriyoller
B
Lizozom
C
Ribozom
D
Golgi cisimciği
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi bitki hücresinde bulunmaz?
A
Mitokondri
B
Ribozom
C
sentriyoller
D
Golgi cisimciği
Soru 11
Hücre içerisinde sindirimle görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ribozom
B
Lizozom
C
Sentriyoller
D
Golgi cisimciği
Soru 12
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A
Mitokondri bitki ve hayvan hücresi
B
Koful bitki ve hayvan hücresi
C
Kloplast hayvan hücresi
D
Ribozom tüm hücreler
Soru 13
Canlılık özelliği gösteren ve canlıların en küçük yapı birimi olarak adlandırılan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Doku
B
Sistem
C
Hücre
D
Molekül
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi hücresel bir yapı değildir?
A
Öglena
B
Koful
C
Amip
D
virüs
Soru 15
Hücrede salgı maddelerinin oluşumunda ve paketlenmesinde görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lizozom
B
Golgi cisimciği
C
Sentriyoller
D
Ribozom
Soru 16
Hücreler için zararlı veya fazla olan maddeleri depo etmekle görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kloroplast
B
Mitokondri
C
Koful
D
Endoplazmik Retikulum
Soru 17
Golgi cisimciği hücre içerisinde salgı maddelerinin üretilmesinden sorumlu organeldir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde golgi cisimciği görevli değildir?
A
Kanayan yaradan kan akmasında
B
Ağır işte çalışan insanların terlemesinde
C
Aslan yavrusu için süt üretmesinde
D
Gül bitkisinin çiçeklerinin güzel kokmasında
Soru 18
Hücrede protein sentezlemekle görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lizozom
B
Ribozom
C
Golgi cisimciği
D
Sentriyoller
Soru 19
Hayvan hücresinde bulunmayıp bitki hücresinde bulunan ve hücreyi dış etkilerden koruyan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hücre zarı
B
Hücre duvarı
C
Çekirdek
D
Klorofil
Soru 20
Aşağıdaki organellerden hangisi hayvan hücresinde bulunmaz?
A
Koful
B
Ribozom
C
Lizozom
D
Kloroplast

7.sınıf Hücre Organelleri Testi

Soru 1
Aşağıdakilerdenhangisi hücrede protein sentezi yapar ve Sitoplazmadaki en küçük organeldir. Tüm canlı hücrelerde bulunur?
A
Endoplazmik Retikulum
B
Lizozom
C
Ribozom
D
Sentrozom
Soru 2
 Salgı maddelerini üretir, salgılar ve depolar. Ter bezlerinde, süt bezlerinde ve tükürük bezlerinde sayısı fazladır. Hayvan hücrelerinde lizozom organellerini oluşturur.” Yukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir?
A
ribozom
B
Golgi Cisimciği
C
mitokondri
D
Endoplazmik Retikulum
Soru 3
Aşağıdaki hücre organellerinden hangisi yalnız bitki hücrelerinde bulunur? 
A
lizozom
B
kloroplast
C
sentrozom
D
ribozom
Soru 4
Aşağıdaki organellerden hangisi hücrenin enerji ihtiyacını karşılamakla görevlidir? 
A
Lizozom
B
Ribozom
C
Mitokondri
D
Golgi
Soru 5
Hücrelerin kendine özgü organelleri üretebilmesi için gereken bilgiler aşağıdakilerden hangisinde bulunur? 
A
DNA
B
Endoplazmik retikulum
C
Sentriyol
D
Lizozom
Soru 6
Salgı bezlerini oluşturan hücrelerde aşağıdaki organellerden hangisi diğerlerinden daha fazla sayıdadır?
A
lizozom
B
endoplazmik retikulum
C
golgi cisimciği
D
ribozom
Soru 7
Aşağıdaki organel çiftlerinden hangi ikisi aynı anda aynı hücrede bulunamazlar? 
A
Kloroplast – Sentrozom
B
Mitekondri – Sentrozom
C
Kloroplast – Ribozom
D
Ribozom – Lizozom
Soru 8
Hücrenin enerji merkezidir. Hücre içinde besin maddelerini parçalayarak enerji üretir. Hücredeki enerji ihtiyacına göre sayıları değişiklik gösterir. Enerjiye daha çok ihtiyaç duyan kas ve sinir hücrelerinde sayısı fazladır.” Yukarıdaki bilgi aşağıdaki organellerden hangisine aittir?
A
Lizozom
B
Kloroplast
C
Mitokondri
D
Koful
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi hücrenin ana bölümlerinden değildir?
A
Çekirdek
B
Sitoplazma
C
Hücre zarı
D
Kromozom
Soru 10
 Hücrenin depo merkezidir. Hücre içerisinde bulunan besinleri ve bu besinler kullanıldıktan sonra geriye kalan atık maddeleri depolar. Bitki hücrelerinde büyüktür ve az sayıdadır. Hayvan hücrelerinde ise küçüktür ve çok sayıdadır.” Yukarıdaki bilgi aşağıdaki organellerden hangisine aittir?
A
Mitokondri
B
Kloroplast
C
Koful
D
Lizozom
Soru 11
Aşağıdaki organellerden hangisi hayvan hücrelerinde ve ilkel bitki hücrelerinde bulunur. Bulunduğu hücrelerde büyük yapılı besinleri parçalayarak kullanıma hazır hale getirir, hücre içi sindirimi gerçekleştirir?
A
Lizozom
B
mitokondri
C
ribozom
D
Endoplazmik Retikulum
Soru 12
Hücre içindeki maddelerin bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlar. Hücre zarı ile çekirdek arasında bağlantı kurar. Ayrıca hücrede bazı maddelerin depolanmasında görev alır. Golgi cisimciğini oluşturur.” Yukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir?
A
Endoplazmik Retikulum
B
ribozom
C
mitokondri
D
Lizozom

7.sınıf Bitki Ve Hayvan Hücrelerinin Özellikleri Testi

Soru 1
Hayvan hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Mitokondri, golgi cisimciği, endoplazmik retikulum ve ribozom yoktur.
B
Çekirdek, sitoplazma ve hücre zarı vardır.
C
Hücre duvarı yoktur.
D
Genellikle oval bir şekle sahiptir.
Soru 2
Bitki hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Mitokondri, golgi cisimciği, endoplazmik retikulum ve ribozom vardır.
B
Hücre duvarı yoktur.
C
Köşeli bir şekle sahiptir.
D
Çekirdek, sitoplazma ve hücre zarı vardır.
Soru 3
Hangi seçenekteki organellerin hepsi hem kelebekte hem de bezelye hücrelerinde ortak bulunur?
A
Ribozom-Lizozom-Sentrozom
B
Golgi cisimciği-Ribozom-Kloroplast
C
Koful-Sentozom-Kloroplast
D
Ribozom –Mitokodri-Koful
Soru 4
Hayvan hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Sentrozom vardır.
B
Kofulları küçüktür ve çok sayıdadır.
C
Kloroplastları yoktur.
D
Lizozom yoktur.
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisinin yapısında hücre duvarı bulunur?I- Kuş

II- Çiçek

III- Küf mantarı

IV- Yaprak

A
I-II-III
B
II-IV
C
II-III-IV
D
I-III
Soru 6
Hücre ile ilgiliI.Tüm hücrelerde hücre zarı vardır.

II.Tüm hücrelerde çekirdek vardır.

III.Tüm hücrelerde kloroplast vardır.

IV.Tüm hücrelerde stoplazma vardır.

İfadelerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A
I ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
Soru 7
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A
Çekirdek-Yönetim merkezi
B
Golgi cisimciği-Sindirim merkezi
C
Mitokondri-Enerji merkezi
D
Koful-Depo merkezi
Soru 8
Aşağıdaki organellerden hangisi bitki hücresinde bulunmaz?
A
ribozom
B
hücrezarı
C
golgi cisimciği
D
sentrozom
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi hem hayvan hem de bitki hücresinde bulunur?
A
Ribozom
B
Sentrozom
C
Kromoplast
D
Hücre duvarı
Soru 10
Hücre duvarı bulunan bir hücrede aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz?
A
kloroplast
B
hücre zarı
C
çekirdek
D
sentrozom
Soru 11
Mikroskopla hücre inceleyen bir öğrenci hücrede kloroplastların olduğunu fark eder.Buna göre bu öğrenci hücre ile ilgili olarak aşağıda verilen yorumlardan hangisini yapamaz?
A
Hücre kendi besinini üretebilir.
B
Hücrede sentrozom organeli bulunabilir.
C
Bu bir bitki hücresidir.
D
Hücrede hücre duvarı bulunur.
Soru 12
Bitki hücresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
İlkel bitki hücresinde lizozom vardır.
B
İlkel bitki hücresinde sentrozom vardır.
C
Kloroplastları vardır.
D
Kofulları küçük ve çok sayıdadır.

7.sınıf Mitoz Bölünme Testi

Soru 1
Hücre bölünmesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Hücre bölünmesi, mitoz ve mayoz olmak üzere ikiye ayrılır.
B
Hücre bölünmesi, çok hücreli canlılarda eşey hücreleri olan yumurta ve spermin üretilmesini; büyüme, gelişme ve onarımı sağlar.
C
Hücre bölünmesi, tek hücreli canlıların büyümesini sağlar.
D
Hücre bölünmesi, belirli büyüklüğe ulaşmış hücrelerin; yeni hücreler meydana getirmek, yenilenme ve büyümeyi sağlamak, yumurta ve sperm gibi eşey hücrelerini oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği yaşamsal bir olaydır.
Soru 2
Mitozun hangi evresinde iğ ipliklerinin kısalmasıyla kardeş kromatitler hücrenin zıt kutuplarına doğru çekilir?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 3
Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Bölünme sonucunda iki yavru hücre meydana gelir.
B
Mitoz bölünme bitki ve hayvan hücrelerinde aynı süreci gösterir.
C
Bölünme sonucu oluşan yavru hücrelerin kromozom sayısı ile ana hücrenin kromozom sayısı ve yapısı birbirinin aynısıdır.
D
Çekirdek ve sitoplazma bir defa bölünür.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi mitozun özelliklerinden birisi değildir?
A
Vücut hücrelerinde görülür. Sinir hücreleri, çizgili kas hücreleri, olgunlaşmış alyuvar hücreleri, eşey hücreleri ve gözdeki retina hücrelerinde görülmez.
B
Çok hücrelilerde üreme hücrelerinin oluşumunu sağlar.
C
Tek hücreli ve bazı çok hücreli canlılarda eşeysiz üremeyi sağlar.
D
Hücre, mitoz bölünme öncesi hazırlık aşaması geçirir.
Soru 5
“Bitki hücresinde, hücre zarından sonra sert yapılı bir hücre duvarı vardır. Hücre duvarı nedeniyle bitki hücresinde boğumlanma gerçekleşmez. Bitki hücresinde sitoplazma, ortada oluşan sert ve cansız bir yapı yardımıyla birbirinden ayrılır.”Bu olaya ne ad verilir?
A
Boğumlama
B
Anafaz
C
Ara lamel
D
Metafaz
Soru 6
Bir hücrenin bölünmeye başlaması için öncelikle hazırlık aşamasını tamamlaması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi hazırlık aşamasında görülmez?
A
Bölünme için gerekli enerji sağlanır.
B
Kromozomlar orta kısımlarından ayrılarak kardeş kromatitlerine ayrılırlar.
C
Hücre büyür, olgunlaşır ve sahip olduğu DNA’yı eksiksiz kopyalayarak DNA miktarını iki katına çıkarır.
D
Sentrozomlar kendini eşler.
Soru 7
“Eşlenen sentrozomlar hücrenin zıt kutuplarına doğru hareket eder ve aralarında iğ iplikleri oluşur. Çekirdek zarı tamamen erir. İnce, uzun ve dağınık haldeki kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşür. İğ iplikleri kromozomlara tutunur. İğ ipliklerine rastgele tutunmuş olan kromozomlar hücrenin orta kısmına tek sıra halinde dizilir.”Yukarıda anlatılan olay mitozun kaçıncı evresinde gerçekleşir?
A
4
B
3
C
2
D
1
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi mitozun özelliklerinden birisi değildir?
A
Oluşan yavru hücrelerin kalıtsal özellikleri birbirleriyle ve ana hücreyle aynıdır.
B
Çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme, yıpranan hücrelerin onarılması ve ölen hücrelerin yerine yenilerinin oluşturulmasını ve bazı bitkilerin vejetatif üremesini sağlar.
C
Parça değişimi görülür.
D
Bir ana hücreden iki yeni yavru hücre oluşur.
Soru 9
Vücut hücrelerinde meydana gelen bölünmeye ne ad verilir?
A
Mitoz bölünme
B
Stoplazma bölünmesi
C
Mayaz bölünme
D
Çekirdek bölünme
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi mitozun özelliklerinden birisi değildir?
A
Tür içinde çeşitlilik oluşturmadan türün devamını sağlar.
B
Oluşan yavru hücrelerin kromozom sayısı değişmez.
C
Yaşam boyu devam eden bir bölünme şeklidir.
D
Mitoz bölünmede çekirdek ve sitoplazma iki kez bölünür.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme sonucu oluşmaz?
A
Fidanının gün geçtikçe büyüyüp ağaca dönüşmesi,
B
Eşeyli üremenin gerçekleşmesi,
C
Yaraların zamanla iyileşmesi,
D
Yavrunun büyüyerek bir yetişkine dönüşmesi,
Soru 12
Mitozun hangi evresinde kromozomlar orta kısımlarından bölünerek kardeş kromatitlerine ayrılırlar?
A
1
B
2
C
4
D
3
Soru 13
Hücre büyüdükçe daha fazla maddeye ihtiyaç duyar ve hücrede gerçekleşen canlılık olaylarının kontrolünün zorlaşır.”Bunun sonucu aşağıdakilerden hangisi olur?
A
Hücre büyümesi
B
Hücre bölünmesi
C
Hücre küçülmesi
D
Hücre birleşmesi
Soru 14
Gelişim dönemini tamamladıktan sonra bölünme özelliğini kaybetmiş hücrelerimiz bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A
Sinir hücreleri,
B
Eşey hücreleri,
C
Olgunlaşmış alyuvar hücreleri,
D
Vücut hücreleri,
Soru 15
“Zıt kutuplara çekilen kardeş kromatitler hazırlık evresindeki ince, uzun ve dağınık kromatin iplikler haline geri dönerler. İğ iplikleri kaybolur. Çekirdek zarı ve çekirdekçik tekrar oluşur. Sitoplazma bölünmesi başlar. Bu evre sonunda sitoplazma bölünmesi sona erer.” Yukarıda anlatılan olay mitozun kaçıncı evresinde gerçekleşir?
A
4
B
2
C
1
D
3

7.sınıf Mayoz Bölünme Testi

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme esnasında gerçekleşmez?
A
Homolog kromozomların kutuplara çekilmesi
B
Parça değişimi
C
Yavru hücrelerdeki kromozom sayısının yarıya inmesi
D
Bölünme sonunda iki yavru hücre oluşması
Soru 2
Aşağıdakilerden hangileri mayoz bölünme sonucu meydana gelmiştir?
A
sperm, karaciğer hücresi.
B
dil hücresi, polen
C
sperm, yumurta
D
yumurta, sinir hücresi
Soru 3
Bir hücrede mayoz bölünme gerçekleştiği aşağıdakilerden hangisine bakılarak ulaşır?
A
Crassing-over olayın görülmesi
B
Sitoplazma bölünmesine
C
Çeğirdekçik zarının kaybolmasına
D
DNA eşleşmesine
Soru 4

I. Türlerin kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.

II. Ana hücreden iki yavru hücre oluşur.

III. Kromozomlar arasında parça değişimi görülür.

Yukarda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri mayoza ait bir özelliktir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
Yalnız III
Soru 5
Mayoz bölünme sonucu oluşturulan eşey hücrelerinin kromozom sayısının “n” olmasısın nedeni,aşağıdakilerden hangisidir?
A
çok sayıda yeni hücre yapmak
B
çok küçük hücreler oluşturmak
C
zararlı genleri oluşturmak
D
eşeyli üremede kromozom sayısını sabit tutmak
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisidir?
A
Sonucunda iki hücre oluşur.
B
Hayat boyu devam eder.
C
İki aşamadan oluşur.
D
Vücut hücrelerinde görülür.
Soru 7
Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen;I. DNA’nın eşlenmesi

II. Eş(homolog) kromozomların ayrılması

III. Krossing over yapılması

Olaylarında hangileri yavru hücrelerin ana hücreden farklı kalıtsal yapıda olmasını sağlar?

A
yalnız III
B
II ve III
C
I ve III
D
I ve II
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi mayoz hücre bölünmesi özelliği değildir?
A
Büyüme,Onarım,gelişme yapması
B
Kromozom sayısının yarıya inmesi
C
Mayoz 1 ve Mayoz 2 yi yapması
D
Sperm ve yumurta hücrelerinde görülmesi
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Mayoz bölünme için yanlıştır?
A
Eşeyli üreyen canlıların eşey hücrelerini oluşturur.
B
Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin yarısı kadardır.
C
Mayoz bölünme sonucu 4 yeni hücre oluşur.
D
Mayoz bölünme geçirmiş hücre bir daha mayoz bölünme geçirebilir.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisi değildir?
A
Sonucunda dört hücre oluşur.
B
Sadece üreme ana hücrelerinde görülür.
C
Parça değişimi görülür.
D
Tek aşamadan oluşur.
Soru 11
Mayoz bölünme hangi özelliği ile mitoz bölünmeye benzer?
A
Kromozom sayısının yarıya inmesi
B
Canlılarda kalıtsal çeşitliliği sağlaması
C
Hücre sayısının artması
D
Her hücrede görülmesi
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisi değildir?
A
Parça değişimi görülmez.
B
Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre ile farklıdır.
C
Ergenlikle başlar ve üreme yeteneğinin bittiği döneme kadar devam eder.
D
Oluşan yeni hücrelerin kromozom sayısı, ana hücrenin kromozom sayısının yarısı kadardır.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi mayozun özelliklerinden birisidir?
A
Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre ile aynıdır.
B
Oluşan yeni hücreler ile ana hücrenin kromozom sayısı aynıdır.
C
Tek hücrelilerde üremeyi, çok hücrelilerde büyümeyi ve doku onarımını sağlar.
D
Çok hücrelilerde üreme hücrelerinin oluşumunu sağlar.
Soru 14

I. Üreme ana hücrelerinde görülür.

II. Parça değişimi gerçekleşir.

III. İki yavru hücre oluşur.

IV. Kromozom sayısı yarıya iner.

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri mayoz bölünmeye ait özelliklerdendir? 

A
I ve II
B
I,II,III ve IV
C
I,II ve IV
D
I ve III
Soru 15
Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A
Mayoz bölünme sonucunda iki hücre oluşur.
B
Mayoz bölünmeye başlayan hücre 2n kromozomludur.
C
Mayoz bölünme tek hücreli canlılarda görülür.
D
Mayoz bölünmede hücrenin kromozom sayısı değişmez.

7.sınıf Hücre ve Bölünmeler Testi

Soru 1
1674 yılında ilk canlı hücreyi mikroskop ile gözlemleyen kişi kimdir?
A
Theodar Schwann
B
Robert Hooke
C
Zacharias Janssen
D
Anton Van Leeuwenhoek
Soru 2
Aşağıdaki organellerden hangisi protein üretmektedir?
A
Golgi Cisimciği
B
Lizozom
C
Endoplazmik Retikulum
D
Ribozom
Soru 3
Çok yapıdaki hücrelerin organizmayı oluşturabilmesi için aşağıdaki yapılardan hangisi sırayla gerçekleşmelidir?
A
Doku – Hücre – Sistem – Organ
B
Hücre – Doku – Organ – Sistem
C
Hücre – Doku – Sistem – Organ
D
Doku – Hücre – Organ – Sistem
Soru 4

I- Lam

II- Lamel

III- Makas

IV- Damlalık

Mikroskop kullanırken yukarıdaki malzemelerden hangilerine ihtiyaç duyulmaktadır?

A
I – II
B
I – II – III
C
I – II – III – IV
D
I – II – IV
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi hem bitki hem de hayvan hücresinde ortak olarak bulunmamaktadır?
A
Mitokondri
B
Koful
C
Golgi Cisimciği
D
Lökoplast
Soru 6
Aşağıda verilenlerden hangisi lizozom ile ilgili bir bilgidir?
A
En çok kas ve karaciğer hücrelerinde bulunur.
B
Yalnızca hayvan hücrelerinde bulunur.
C
Maddelerin taşınmasını sağlar.
D
Hücre içerisinde ki maddeleri depolar.
Soru 7
Golgi cisimciğinin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hücre içerisinde fazla olan maddeleri depolar.
B
Maddelerin taşınmasını sağlar.
C
Hücre bölünmesi sırasında görev alır.
D
Salgı paketlerini üretir ve paketler.
Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangisi hayvanlarda bulunan dokulardan birisi değildir?
A
Yağ
B
İletim
C
Epitel
D
Sinir
Soru 9
Aşağıda verilen hücrelerden hangisi basit yapılı bir hücredir?
A
Bakteri Hücresi
B
Akciğer Hücresi
C
Bağırsak Hücresi
D
Kalp Hücresi
Soru 10
Aşağıda verilenlerin hangisinin yapısında hücre bulunmaz?
A
Kartal
B
Elma
C
Nane
D
Şeker
Soru 11
Canlıların Temel Yapı Birimi: Hücre Aşağıda verilenlerden hangisi hücre zarı ile ilgili bir özellik değildir?
A
Hücre zarı seçici geçirgendir.
B
Hayvan hücrelerinde hücre çeperi bulunmaz.
C
Sitoplazma ve hücreyi en dıştan sarar.
D
Hücre çeperi canlıdır.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farklılıklardan birisi değildir?
A
Bitki hücresinde kromoplast bulunur.
B
Hayvan hücresinde golgi cisimciği bulunur.
C
Hayvan hüresin de lizozom bulunur.
D
Hayvan hücresinde snetrozom bulunur.
Soru 13
Hücrenin enerji ihtiyacını karşılayan organel aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ribozom
B
Mitokondri
C
Lizozom
D
Golgi Cisimciği
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi çok hücreli canlılar kısmına girmemektedir?
A
Hayvanlar
B
Bitki
C
Bakteriler
D
Mantarlar
Soru 15
Aynı yapı ve görevdeki hücreler birleşerek hangi yapıyı oluşturmaktadır?
A
Organlar
B
Hücreler
C
Sistemler
D
Dokular
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özellikleri arasında yer almamaktadır?
A
Üreme
B
Yer Değiştirme
C
Gelişme
D
Sindirim
Soru 17
Aşağıda verilen organellerden hangisi nane bitkisinin yapraklarında bulunmamaktadır?
A
Lizozom
B
Ribozom
C
Sentrozom
D
Golgi Cisimciği
Soru 18
Yeşil bitkilerde bulunan organel aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sentrozom
B
Kloroplast
C
Lökoplast
D
Kromoplast
Soru 19
Hücre içerisinde bulunan çekirdek ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Bazı hücrelerde çekirdek bulunmayabilir.
B
Hayvanlarda göz rengi ve kan grubu gibi özellikleri nesilden nesile aktarılmasını sağlar.
C
Bir hücrede yalnızca bir tane çekirdek bulunmaktadır.
D
Hücrenin bütün yaşamsal olaylarını kontrol eden yapıdır.
Soru 20
Hücrelerin kendilerine özgü organelleri üretebilmesi için gerekli bilgiler aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır?
A
DNA
B
Lizozom
C
Golgi Cisimciği
D
Mitokondri

7.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Büyük bir molekül bulutu, Güneş kütlesinin yaklaşık 1 milyon katına eşit bir kütleye sahiptir.
B
Bir molekül bulutunun parçalanması sonucu sadece bir yıldız oluşur.
C
Galaksimizde, her yıl, 30-40 yıldızın doğduğu tahmin edilmektedir.
D
Yıldızlar, soğuk bir molekül bulutunun kendi ağırlığı ile parçalanması sonucu oluşurlar.
Soru 2
Hayvan hücresinde bulunmayıp bitki hücresinde bulunan ve hücreyi dış etkilerden koruyan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çekirdek
B
Hücre zarı
C
Hücre duvarı
D
Klorofil
Soru 3
Kalıtım özelliklerini taşıyan ve hücreyi yöneten hücrenin hangi bölümüdür?
A
Sitoplazma
B
Koful
C
Çekirdek
D
Hücre zarı
Soru 4
Yıldızlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Yıldızların doğduğu, evrim geçirdiği, sonra da yok olduğu bilinmektedir.
B
Yıldızların oluşum kuramını açığa kavuşturabilecek gözlemler çok azdır.
C
Yıldızların doğduğunu görmek, ölümünü görmekten çok daha kolaydır.
D
Yıldızların ölümü, hesaplarla izlenebilen bir olaydır.
Soru 5
Tüm hücreler kaç bölümden oluşur?
A
3
B
1
C
4
D
2
Soru 6
Aşağıdaki organellerden hangisi hücrenin enerji ihtiyacını karşılamakla görevlidir?
A
Golgi
B
Ribozom
C
Lizozom
D
Mitokondri
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Televizyon, radyo, telefon gibi iletişim araçlarını kullanmak için, meteorolojik olayları gözlemlemek için, uzaydaki gök cisimlerini incelemek için ve askeri operasyonlarda istihbarat toplamak için casus kullanılır?
A
Roket
B
Teleskop
C
Füze
D
Uydu
Soru 8
Hücrede beslenme, solunum, boşaltım gibi olayların gerçekleştiği yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sitoplazma
B
Koful
C
Hücre zarı
D
Çekirdek
Soru 9
Uzayda ekseni çevresinde dönen, gaz ve tozlardan oluşmuş, tüm yıldızların doğum yeri olan gök cismine ne denir?
A
Galaksi tozu
B
Nova
C
Bulutsu
D
Yengeç bulutu
Soru 10
Hücrelerin kendine özgü organelleri üretebilmesi için gereken bilgiler aşağıdakilerden hangisinde bulunur?
A
Endoplazmik retikulum
B
Lizozom
C
Sentriyol
D
DNA
Soru 11
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Yer atmosferi, yıldızlardan gelen ışığın bir kısmını soğurmakta, yıldız ışığının titreşim yapıyor gibi gözükmesine neden olmaktadır.
B
Teknoloji ise uzay çalışmalarını ilerletmiştir. Teknoloji ürünü olan insansız uzay araçları gibi birçok ürün bunu sağlamıştır.
C
Yer atmosferinin dışına çıkılarak daha sağlıklı gözlemler yapılabilir.
D
İnsanlar tarafından belli bir amaç için tasarlanan ve bir gezegenin yörüngesine oturtulan araçlara uzay mekiği denir.
Soru 12
Hücreye şeklini veren ve süzgeç görevi yapan hücre bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Koful
B
Hücre zarı
C
Sitoplazma
D
Çekirdek
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi hücreleri çepeçevre saran canlı, esnek ve seçici geçirgen bir yapıya sahiptir?
A
Sitoplazma
B
Kromozom
C
Hücre duvarı
D
Çekirdek
Soru 14
Yıldızların içinde meydana gelen en önemli olayın, hidrojenin helyuma dönüşmesi olduğu düşünülmektedir. Bir atomun başka bir atoma dönüştüğü bu süreç nasıl adlandırılır?
A
Kara delik
B
Çekirdek tepkimesi
C
Moleküler tepkime
D
Atom tepkimesi
Soru 15
Canlılık özelliği gösteren ve canlıların en küçük yapı birimi olarak adlandırılan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sistem
B
Doku
C
Molekül
D
Hücre
Soru 16
Büyük kütleli yıldızlar yaşamlarının sonunda dış katmanlarının büyük bir bölümünü uzaya fırlatır ve ardından parlayarak yok olurlar. Bu olaya ne ad verilir?
A
Süpernovalar
B
Nova
C
Yengeç bulutu
D
Kara delik
Soru 17
Uzay teknolojisi sayesinde aşağıdakilerden hangisi geliştirilmemiştir?
A
Uzayda araştırma yapmak için uzay istasyonları.
B
Uzay seyahatleri ve uyduları yörüngelere oturtmak için uzay gemileri.
C
Gezegenlerin çok önemli görüntülerini çeken uzay sondası.
D
Haberleşme amaçlı kullanılan yapay uydular.
Soru 18
Uzay çalışmaları sonucunda teknolojide yeni buluşlar yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu buluşlardan birisi değildir?
A
Uçak
B
Streç film
C
Diş teli, alüminyum folyo
D
Dijital saatler
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi hücrenin bölümlerinden birisi değildir?
A
Hücre duvarı
B
Kromozom
C
Çekirdek
D
Sitoplazma
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi çeşitli araçlarla uzaya çıkılmasını sağlayan, uzayda yapılan araştırma sonuçlarını veya farklı uydu ve gezegenlerden elde edilen örnek maddeleri Dünya’ya ulaştıran teknolojidir?
A
Uzay teknolojisi
B
Mekik teknolojisi
C
Uydu teknolojisi
D
Roket teknolojisi

7.sınıf Gök Cisimleri Testi

Gök Cisimleri Testi

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Yıldızlar, soğuk bir molekül bulutunun kendi ağırlığı ile parçalanması sonucu oluşurlar.
B
Büyük bir molekül bulutu, Güneş kütlesinin yaklaşık 1 milyon katına eşit bir kütleye sahiptir.
C
Galaksimizde, her yıl, 30-40 yıldızın doğduğu tahmin edilmektedir.
D
Bir molekül bulutunun parçalanması sonucu sadece bir yıldız oluşur.
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Takımyıldızlarına insan, hayvan ve nesne adları verilmiştir.
B
Yıldızlar ısı ve ışık kaynağı değildir.
C
Andromeda ve Samanyolu galaksilerinin biçimleri sarmal galaksi şeklindedir.
D
Galaksilere aynı zamanda gök ada da denir.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi bulutsu türlerinden birisi değildir?
A
Yıldız bulutsusu
B
Salma bulutsusu
C
Yansıma bulutsusu
D
Karanlık bulutsusu
Soru 4
Büyük kütleli yıldızlar yaşamlarının sonunda dış katmanlarının büyük bir bölümünü uzaya fırlatır ve ardından parlayarak yok olurlar. Bu olaya ne ad verilir?
A
Kara delik
B
Süpernovalar
C
Yengeç bulutu
D
Nova
Soru 5
Uzayda ekseni çevresinde dönen, gaz ve tozlardan oluşmuş, tüm yıldızların doğum yeri olan gök cismine ne denir?
A
Bulutsu
B
Nova
C
Galaksi tozu
D
Yengeç bulutu
Soru 6
Yıldızların içinde meydana gelen en önemli olayın, hidrojenin helyuma dönüşmesi olduğu düşünülmektedir. Bir atomun başka bir atoma dönüştüğü bu süreç nasıl adlandırılır?
A
Moleküler tepkime
B
Atom tepkimesi
C
Kara delik
D
Çekirdek tepkimesi
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi galaksi çeşidi değildir?
A
Eliptik
B
Dairesel
C
Düzensiz
D
Sarmal
Soru 8
Yıldızlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Yıldızların doğduğu, evrim geçirdiği, sonra da yok olduğu bilinmektedir.
B
Yıldızların doğduğunu görmek, ölümünü görmekten çok daha kolaydır.
C
Yıldızların oluşum kuramını açığa kavuşturabilecek gözlemler çok azdır.
D
Yıldızların ölümü, hesaplarla izlenebilen bir olaydır.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Galaksi çeşitlerinden birisi değildir?
A
Düzensiz
B
Eliptik
C
Yüzeysel
D
Sarmal
Soru 10
“Uzaydaki gök cisimlerinden biri de gök ada olarak adlandırılan gök cisimleridir. Gök adalar çok sayıda yıldızdan, yıldızlar arası gaz ve toz bulutlarından oluşmuştur. Uzayda çok sayıda gök ada bulunur. Biçimlerine göre eliptik, sarmal ve düzensiz olmak üzere üç çeşittir.”Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisi tanımlamıştır?
A
Takımyıldızı
B
Bulutsu
C
Galaksi
D
Samanyolu
Soru 11
Ölen ya da ömrü bitmek üzere olan yıldızların bir süre sonra kütlesi merkeze doğru çekilir. Sonunda tüm kütle bir noktada toplandığı için var olan kütlenin çevresinde olan her şeyi içine alıp yutmaya başlar. Bu kozmik yapılı ölü yıldıza ne ad verilir?
A
Süper nova
B
Bulutsu
C
Galaksi
D
Kara delik
Soru 12
Bazı yıldızlar kümeler hâlinde bulunmaktadır. Bu yıldız kümelerine ne ad verilir?
A
Takımyıldızları
B
Samanyolu
C
Yıldız bulutu
D
Gurup yıldızları
1 2