6.Sınıf Matematik Sıvıları Ölçme

Online Çöz

Sıvıları Ölçme

1- Bir şişe su 300 mL’dir. Günde 540 şişe su satan bir market günde kaç litre su satmaktadır?

A) 124
B) 145
C) 162
D) 198
2- 1 L den daha az olan sıvılar aşağıda verilenlerden hangisiyle ölçülmezler?

A) Litre
B) Desilitre
C) Santilitre
D) Mililitre
3- 16,80 dm3 sıvı yağı, her biri 1,20 L’lik kaç şişeye doldurulabilir?

A) 13
B) 14
C) 15
D) 16
4-

3,6 L = 360 cL
6,3 L = 630 mL
850 mL = 8,5 cL
Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
5- Dekalitresi 80 TL olan meyve suyunun 0,5 L’lik dolu şişelerinin her biri kaç TL’dir?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
6- 48 dm3 lük zeytin yağı 120 cL’lik şişelere doldurulacaktır. Kaç adet şişe gerekmektedir?

A) 30
B) 35
C) 40
D) 45
7- 35 L + 3200 mL + 800 mL işleminin sonucu kaç L’dir?

A) 8060
B) 1550
C) 390
D) 39
8- 150 litrelik sütleri doldurmak için 25 litrelik kaç tane kapa ihtiyacımız vardır?

A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
9- Üçte biri dolu olan su deposuna 800 L su konulduğundan depo tamamen dolmaktadır. Bu depo kaç litre su alabilmektedir?

A) 1200
B) 800
C) 400
D) 200
10- Bir litre su 10 bardak doldurursa, 10 litre su kaç bardak doldurur?

A) 25
B) 50
C) 100
D) 150
11- Litresi 3,15 TL olan mazotun 42 L’si kaç TL’dir?

A) 80,5
B) 102,1
C) 125,6
D) 132,3
12- Bir aile 2 günde 5 L süt tüketmektedir. Bu aile 12 günde kaç L süt tüketir?

A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
13- Dakikada 20 mL su damlatan bir musluk saatte kaç L su damlatır?

A) 1
B) 1,2
C) 2,5
D) 3
14- Bir su satıcısı 10 L’lik su dolu olan damacanalardan 30 tane sattığına göre toplamda kaç litre su satmıştır?

A) 200
B) 250
C) 300
D) 350
15- 1 L benzin ile 12 km yol giden bir araç, 144 km yolu kaç L benzin ile tamamlar?

A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
16- 6 dm3 süt 300 mL’lik kaç bardak doldurur?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
17- Kaç adet 200 mL 5 Litre eder?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
18- 2500 L’lik süt 50 dL’lik şişelere doldurulacaktır. Kaç şişeye ihtiyaç vardır?

A) 200
B) 300
C) 400
D) 500
19-  ‘i 15 L olan sütün  ‘ü kaçtır?

A) 5,5
B) 6,25
C) 7,75
D) 9,5
20- 20L – 2 dm3 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 120
B) 18
C) 12
D) 10