2.sınıf deyimler ve atasözleri test

TIKLA ÇÖZ

Soru 1 ”Bir kimse, kendisinden üstün olan bir başkasının da olabileceğini bilmeli” cümlesine en uygun atasözü hangisidir? A Ekmeden biçilmez. B El elden üstündür. C El mi yaman, bey mi? Soru 2 ” Paraca sıkıntıya uğramak ” anlamına gelen deyim hangisidir? A Dar kafalı B Dar boğaz C Dara düşmek Soru 3 ” Birinin hakkı olan şeyi vermemek ” anlamına gelen deyim hangisidir? A Hâli vakti yerinde B Hakkını yemek C Halt etmek Soru 4 ” Küçük ve önemsiz şeyler birikerek büyük şeyleri meydana getirirler. Bunun için küçüktür, azdır, önemsizdir deyip hiçbir şey hor görülmemelidir; bunların önemi bilinmeli, çarçur edilmemelidir.” cümlesine en uygun atasözü hangisidir? A Damlaya damlaya göl olur. B Deliye her gün bayram C Demir tavında dövülür. Soru 5 ” Bir işte kullanılmadan geçirilen zaman bir kayıptır ve bu zamanı bir daha elde etmek mümkün değildir.” cümlesine en uygun atasözü hangisidir? A Var ne bilsin yok hâlinden. B Var varlatır, yok söyletir C Vakit nakittir. Soru 6 ”Gülünç hâllere düşmek, alay konusu olmak.” anlamına gelen deyim hangisidir? A Maskara olmak B Maşası olmak C Mendil açmak Soru 7 ” Babası ile parka gitmek için can atıyor. ” cümlesinde kullanılan deyim hangi anlama gelmektedr? A çok istemek ve heyecanlanmak B yorulmak C sıkıntıya girmek Soru 8 ”Bir şeyi yapmayı zihninde tasarlamak, düşünmek.” anlamına gelen deyim hangisidir? A Niyeti bozuk B Niyet etmek C Not düşmek Soru 9 ”Kabına sığmamak” deyimi hangi anlamı ifade eder? A Tek başına kalmak, dış dünya ile ilgisini kesmek B Bir konu üzerinde inceleme yapmadan, rast gele konuşmak C Sevinç ve heyecanından taşkın hareketlerde bulunmak. Soru 10 ”Karşı gelmek, direnmek, boyun eğmemek.” anlamına gelen deyim hangisidir? A Kafa tutmak B Kafası almamak C Kafayı bozmak

Kaynak: 2.sınıf deyimler ve atasözleri test

2.sınıf anlamdaş sözcükler testi

TIKLA ÇÖZ

Soru 1
“giysi-elbise” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi hangi seçenekte vardır?
A) tutsak-özgür
B) çirkin-güzel
C) anı-hatıra
Soru 2
“Faydalı” sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?
A) Yararlı
B) Önemli
C) Zararlı
Soru 3
“Öğretmenden müsaade alarak dışarı çıktı.” tümcesinde altı çizili sözcükle aynı anlama gelen sözcük hangisidir?
A) emir
B) izin
C) söz
Soru 4
“Gezi” sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?
A) Gezgin
B) Seyahat
C) Gezegen
Soru 5
“Cevap” sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?
A) Sual
B) Yanıt
C) Soru
Soru 6
“Annesinin öğütlerini dikkatlice dinledi.” tümcesinde altı çizili sözcükle aynı anlama gelen sözcük hangisidir?
A) nasihatlarını
B) sözlerini
C) laflarını
Soru 7
“Depremden önce tedbir almalıyız.” tümcesinde altı çizili sözcükle aynı anlama gelen sözcük hangisidir?
A) önlem
B) şikayet
C) haber
Soru 8
“Kelime” sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?
A) Cümle
B) Tümce
C) Sözcük
Soru 9
“Öğretmenler vazifelerine çok bağlıdırlar” tümcesinde altı çizili sözcükle aynı anlama gelen sözcük hangisidir?
A) haber
B) hatıra
C) görev
Soru 10
“Doktor” sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?
A) Hemşire
B) Hakem
C) Hekim

Kaynak: 2.sınıf anlamdaş sözcükler testi

2.sınıf anlamdaş sözcükler test

TIKLA ÇÖZ

Soru 1 Vatan sözcüğünün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir? A Yurt B Vatandaş C Millet Soru 2 Kanun sözcüğünün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir? A Yasa B Yönetmelik C Kural Soru 3 Siyah sözcüğünün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir? A Yaş B Kara C Matem Soru 4 Eksik sözcüğünün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir? A Noksan B Yarım C Tamam Soru 5 Mesken sözcüğünün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir? A Konut B Kagir C Ahşap Soru 6 İkametgah sözcüğünün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir? A Adres B Konut C Okul Soru 7 Hayat sözcüğünün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir? A Ev B Ders C Yaşam Soru 8 İmtihan sözcüğünün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir? A Sınav B Deneme C Yazılı Soru 9 Tartışma sözcüğünün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir? A Münakaşa B Şamata C Kavga Soru 10 Güz sözcüğünün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir? A Sonbahar B Kış C Eylül Soru 11 Talebe sözcüğünün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir? A Öğretmen B Asker C Öğrenci Soru 12 Hikaye sözcüğünün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir? A Öykü B Roman C Armağan Soru 13 Şekil sözcüğünün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir? A Biçim B Resim C Boya Soru 14 Vakit sözcüğünün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir? A Zaman B Öğleyin C Saat Soru 15 Mükafat sözcüğünün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir? A Hediye B Ödül C Armağan Soru 16 Irak sözcüğünün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir?   A Yakın B Uzak C Belirsiz Soru 17 Sebep sözcüğünün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir? A Sonuç B Neden C Netice Soru 18 Akraba sözcüğünün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir? A hısım B Komşu C Amca Soru 19 Hatıra sözcüğünün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir? A Arkadaşlık B Hediye C Anı Soru 20 Muallim sözcüğünün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir? A Okul B Öğretmen C Mühendis

Kaynak: 2.sınıf anlamdaş sözcükler test

2.sınıf adların yerine kullanılan sözcükler testi

TIKLA ÇÖZ

Soru 1 ”Sen nerede kaldın” Cümlesinde kaç tane zamir vardır? A 3 B 2 C 1 Soru 2 ”O kitabı çok beğendin” Cümlesinde hangi kelime zamirdir? A Kitabı B Çok C O Soru 3 ”Siz onu bana getirin”Cümlesinde kaç tane zamir vardır? A 3 B 2 C 4 Soru 4 ”Bu gömleği sana, şunu da ablana, bunu da annene aldım.” Bu cümlede kaç tane zamir vardır? A 5 B 4 C 3 Soru 5 ”Onlar Cenk’in çorapları değil.”Cümlesinde varlık adı yerine hangi kelime kullanılmıştır? A Kardeşimin B Onlar C Kalemleri Soru 6 Aşağıdakilerden hangisi kişi adı yerine kullanılmaktadır? A Biz B Şu C Bu Soru 7 ”Şunu ne zaman aldığımı da hatırlamıyorum.” Bu cümlede varlık adının yerine hangi kelime kullanılmıştır? A Zaman B Hatırlamıyorum C Şunu Soru 8 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır? A Kaç gömlek aldın? B Hangi arabayı beğendin? C Kimi arıyorsunuz? Soru 9 ”Bu ayakkabı güzel değil, şu güzel.” Bu cümlede zamir olan kelime hangisidir? A Güzel B Şu C Bu Soru 10 ”Onlar bize dün akşam uğradılar” Bu cümlede kaç tane kişi zamiri vardır? A 4 B 3 C 2

Kaynak: 2.sınıf adların yerine kullanılan sözcükler testi

2.sınıf Cümle Bilgisi Testi

Kaynak: 2.sınıf Cümle Bilgisi Testi

TIKLA ÇÖZ

2.sınıf birey ve toplum testi

ilkokul-ortaokul öğrencilerine yönelik interaktif online test ve etkinlik örnekleri.

Kaynak: 2.sınıf birey ve toplum testi

TIKLA ÇÖZ

2.sınıf Anlamlı ve Kurallı Cümle Oluşturma Testi

Kaynak: 2.sınıf Anlamlı ve Kurallı Cümle Oluşturma Testi

TIKLA ÇÖZ

1. “kırmızı, Alper,aldı, bisiklet” Sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturursak en başta hangisi yer alır?

A) Alper

B) bisiklet

C) aldı

 

2. “güzel, Beren, yaptı, resim” Sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturursak en sonda hangisi yer alır?

A) Beren

B) resim

C) yaptı

 

 

3. “Azra, kitap, çok, sever, okumayı” Sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturursak en sonda hangisi yer alır?

A) Azra

B) okumayı

C) sever

 

4. “oldu, hasta, Elif” Sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturursak en başta hangisi yer alır?

A) oldu

B) Elif

C) hasta

 

5. “ödevini, Kuzey, unutmuş, evde” Sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturursak en başta hangisi yer alır?

A) ödevini

B) Kuzey

C) unutmuş

 

6. “Aras, oynuyor, arkadaşlarıyla, top, bahçede” Sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturursak en sonda hangisi yer alır?

A) oynuyor

B) top

C) arkadaşlarıyla

 

7. “çöp, Efe, yere, atma” Sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturursak en başta hangisi yer alır?

A) çöp

B) yere

C) Efe

 

8. “evde, okuyor, Melis, kitap” Sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturursak en sonda hangisi yer alır?

A) kitap

B) okuyor

C) Melis

 

9. “Armağan, erken, sabah, kalktı” Sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturursak en sonda hangisi yer alır?

A) kalktı

B) sabah

C) erken

 

10. “güzel, Tuğra, yazdı, yazı” Sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturursak en başta hangisi yer alır?

A) güzel

B) Tuğra

C) yazı

 

11. “hasta, doktora, Burak, olan, gitti” Sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturursak en başta hangisi yer alır?

A) doktor

B) Burak

C) hasta

 

12. “masal, dedem, anlattı, bize, dün” Sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturursak en başta hangisi yer alır?

A) dedem

B) masal

C) anlattı