2.sınıf anlama anlatım testi

ilkokul-ortaokul öğrencilerine yönelik interaktif online test ve etkinlik örnekleri.

Kaynak: 2.sınıf anlama anlatım testi

TIKLA ÇÖZ

Soru 1
Yavru martı, kumlukta yalnız kalınca, durumunu düşündü. Önünde bol yiyecek vardı. Kumluk sıcacık, rahatı iyiydi. Sadece, karşı kayalıklardan gelen martı çığlıkları tedirgin ediyordu onu. Orayı ve oradakileri seviyordu. Ama, uçmaya başlayalı beri, annesi dirlik vermiyordu ikide bir:
– Haydi uç, denize dal, balık avla, diyerek başının etini yiyordu.
( 1,2,3,4 ve 5. soruları yukarıdaki parçaya göre yanıtlayınız.)
Yavru martı nerede yalnız kalmıştı?
A) Kumlukta
B) Denizde
C) Evde
Soru 2
Yavru martı yalnız kalınca ne düşündü?
A) O gün yaptıklarını
B) Annesini
C) Durumunu
Soru 3
Yavru martıyı tedirgin eden nedir?
A) Gece oluşu
B) Martı çığlıkları
C) Karnının açlığı
Soru 4
Ona dirlik vermeyen kimdir?
A) Arkadaşları
B) Annesi
C) Diğer martılar
Soru 5
Annesi yavru martıdan ne istiyor?
A) Gezip, eğlenmesini
B) Uçup, denize dalıp, balık avlamasını
C) Kumlukta yalnız kalmasını
Soru 6
Barış öğle yemeğini bitirmişti. Meyve tabağından bir elma ile mandalina aldı, balkona çıktı. O gün okulda çok bunalmıştı. Öğretmen, iki derste sürekli özet yazdırmış, teneffüse çıkarmamıştı. Bir yandan elmayı kemiriyor, bir yandan çevreye bakıyordu. Oturdukları yapı, on altı katlı, yetmiş daireliydi. Onlar on ikinci katta oturuyorlardı. Balkona çıkınca kendini uçmakta sayardı. Çevresinde ne varsa oyuncak gibi görüyordu. Bu ilginç görünüme dalarak, elmasını bitirdi, koçanını aşağıya attı, mandalina soymaya başladı.
( 6, ,8, 9 ve 10. soruları yukarıdaki parçaya göre yanıtlayınız. )
Barış meyve tabağından hangi meyveleri aldı?

A) portakal ve elma
B) elma ile mandalina
C) mandalina ile muz
Soru 7
O gün okulda ne yaptılar?
A) Oyunlar oynadılar.
B) Ders çalıştılar.
C) Özet yazdılar.
Soru 8
Barışın oturduğu ev kaç katlıydı?
A) on altı
B) on iki
C) yetmiş
Soru 9
Barış kaçıncı katta oturuyordu?
A) sekizinci
B) on altıncı
C) on ikinci
Soru 10
Barış yediği elmanın koçanını ne yaptı?
A) Çöp kutusuna attı
B) Aşağıya attı.
C) Balkona koydu.

2.sınıf ağırlık ölçüleri test

ilkokul-ortaokul öğrencilerine yönelik interaktif online test ve etkinlik örnekleri.

TIKLA ÇÖZ

Kaynak: 2.sınıf ağırlık ölçüleri test

2. Sınıf Matematik Sayı Örüntüleri Testini Çöz

Kaynak: 2. Sınıf Matematik Sayı Örüntüleri Testini Çöz

TIKLA ÇÖZ

1. 8- 10 – 12 – 14 – 16 örüntünün kuralı hangisidir?

A) Sayılar ikişer artıyor.

B) Sayılar ikişer azalıyor.

C) Sayılar birer artıyor.

 

2. 7-10-13-16-19-22 örüntünün kuralı hangisidir?

A) Sayılar üçer azalıyor.

B) Sayılar üçer artıyor.

C) Sayılar üç kat artıyor.

 

3. 36- 32- 28- 24- 20 -16 yandaki örüntünün kuralı hangisidir?

A) Sayılar dörder azalıyor.

B) Sayılar dörder artıyor.

C) Sayılar ikişer azalıyor.

 

4. 79- 76- 73- 70-……..- 64- 61yandaki örüntüde verilmeyen sayı hangisidir?

A) 68

B) 66

C) 67

 

5. 99-97-95-….- 91-89 yandaki örüntüde verilmeyen sayı hangisidir?

A) 94

B) 93

C) 92

 

6. 18 -22- 26 -…….- 34- 38- 42- 46 yandaki örüntüde verilmeyen sayı hangisidir?

A) 30

B) 28

C) 32

 

7. 5-10-15-………-25-30-35-40-yandaki örüntüde verilmeyen sayı hangisidir?

A) 18

B) 20

C) 22

 

8. 54-57-60-………-66-69-72 yandaki örüntüde verilmeyen sayı hangisidir?

A) 64

B) 61

C) 63

 

9. 37-41- 45 -48- 53 -57 yandaki örüntüde kuralı bozan sayı hangisidir?

A) 45

B) 48

C) 53

 

10. 29-26- 23- 20- 18- 14 yandaki örüntüde kuralı bozan sayı hangisidir?

A) 20

B) 18

C) 14

 

11. 41- 43- 45- 46- 49- 51 yandaki örüntüde kuralı bozan sayı hangisidir?

A) 46

B) 45

C) 49

 

12. 13- 17- 21- 25- 29 -32- 37 yandaki örüntüde kuralı bozan sayının yerine hangisini yazmalıyız?
A) 35

B) 34

C) 33

2. Sınıf Matematik Sayıları Karşılaştıralım ve Sıralayalım Testini Çöz

Kaynak: 2. Sınıf Matematik Sayıları Karşılaştıralım ve Sıralayalım Testini Çöz

TIKLA ÇÖZ

1. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi küçükten büyüğe doğru yapılmıştır?

A) 45-44-43

B) 43-45-44

C) 43-44-45

 

2. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi büyükten küçüğe doğru yapılmıştır?

A) 67-66-65

B) 65-66-67

C) 67-65-66

 

3. Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür?

A) 45

B) 81

C) 29

 

4. Aşağıdaki sayılardan hangisi en küçüktür?

A) 82

B) 93

C) 68

 

5. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi küçükten büyüğe doğru yapılmıştır?

A) 45-87-93

B) 36-65-27

C) 56-78-54

 

6. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi büyükten küçüğe doğru yapılmıştır?

A) 77-84-69

B) 59-37-21

C) 19-25-36

 

7. 74, 83, 65 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir?

A) 74-83-65

B) 83-74-65

C) 74-65-83

 

8. 57, 53, 59 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 59- 57- 53

B) 53- 57- 59

C) 57- 59- 53

 

9. 87, 92, 78 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 92- 87- 78

B) 78- 87- 92

C) 87- 78- 92

 

10. 89’dan sonraki ilk sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 90

B) 88

C) 91

 

11. 49’dan önceki ilk sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 46

B) 50

C) 48

 

12. Sınıf listesinde 31. ve 33. sıradaki öğrencilerin arasında olan Emir kaçıncı sıradadır?

A) 30

B) 34

C) 32