Türkçe

İkileme
Deyimler ve Atasözleri
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
Sözcükte Gerçek, Mecaz ve Yan Anlam

1.Tema Zaman ve Mekan

2.Tema Atatürk

3.Tema Milli Kültür

 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

4.Tema Kişisel Bakım

5.Tema Okuma Kültürü

6.Tema Duygular

Sözcükte Anlam 

Sözcükler Arası Anlam İlişkisi

Söz Gruplarında Anlam 

Deyimler Ve Atasözleri 

Söz Sanatları 

Fiilimsiler 

Fiilimsiler 2 

Cümlede Anlam 

Cümlede Anlam İlişkisi 

Parçada Anlam 

Yardımcı Düşünce 

Hikâye Unsurları 

Soru Cevap 

Parça Tamamlama Ve Oluşturma

Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliş. 

Cümlenin Ögeleri 

Cümlenin Yardımcı Ögeleri 

Yazım Kuralları 

Noktalama İşaretleri 

Metin Türleri 

Fiilde Çatı 

Fiilde Çatı 

Çok Anlamlılık