2.Ünite Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

8.sınıf 1.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti Testi

8.sınıf Bağımsızlık Düşüncesi Ve Cemiyetler Testi

8.sınıf Adım Adım Bağımsızlık Testi

8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

8.sınıf 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

8.sınıf Genel Deneme Testi

 

ÜNİTE 2: MİLLÎ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR . 31
1. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE OSMANLI DEVLETİ32
Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Genel Durum ..32
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti
İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Topraklarını Paylaşma Planları
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Yer Aldığı Cepheler
a. Kafkas Cephesi
b. Kanal (Süveyş) Cephesi
c. Çanakkale Cephesi
ç. Hicaz-Yemen Cephesi
d. Irak Cephesi
e. Suriye-Filistin Cephesi
Birinci Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi ve Sonuçları
Mondros Ateşkes Anlaşması (30 Ekim 1918)
Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)
İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)
İşgaller Karşısında Osmanlı Yönetiminin Tutumu
İşgaller Karşısında Mustafa Kemal’in ve Halkın Tutumu
2. BAĞIMSIZLIK DÜŞÜNCESİ VE CEMİYETLER
Kuva-yı Millîye Hareketi
Millî Varlığa Zararlı Cemiyetler
a. Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler
b. Türk ve Müslümanların Kurduğu Zararlı Cemiyetler
Millî Cemiyetler
3. ADIM ADIM BAĞIMSIZLIK
Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı (19 Mayıs 1919)
Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)
Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)
Erzurum Kongresi (23 Temmuz-7 Ağustos 1919)
Balıkesir (26-31 Temmuz 1919) ve Alaşehir (16-25 Ağustos 1919) Kongreleri
Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)
Amasya Görüşmeleri (20-22 Ekim 1919)
Temsil Kurulunun Ankara’ya Gelişi (27 Aralık 1919)
Millî Mücadele Basını
Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması (12 Ocak 1920) ve Misak-ı Millî Kararları (28 Ocak 1920)
Türk Milletinin Büyük Meclisi Açılıyor (23 Nisan 1920)
Büyük Millet Meclisine Karşı Çıkan Ayaklanmalar
Büyük Millet Meclisinin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler
4. UYGULANMAYAN BİR ANTLAŞMA: SEVR (10 Ağustos 1920)
2. Ünite Değerlendirmesi