1.Ünite Bir Kahraman Doğuyor

8.sınıf Bir Kahraman Doğuyor Konu Testi

8.Sınıf Avrupada Yaşanan Değişim Testi

8.sınıf Osmanlı Devletinde Yeniden Yapılanma Testi

8.Sınıf Mustafa Kemalin Çocukluk Dönemi Ve Öğrenim Hayatı Testi

8.Sınıf Mustafa Kemalin Askerlik Hayatı Testi

8.sınıf Bir Kahraman Doğuyor Testi

 

ÜNİTE 1: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
1. AVRUPA’DA YAŞANAN DEĞİŞİM VE 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ
Avrupa’da Yaşanan Değişim
a. Fransız İhtilali
b. Sanayi İnkılabı ve Sömürgecilik
Osmanlı Devleti’nde Yeniden Yapılanma
a. Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinin Osmanlı Siyasi ve Sosyal Yapısına Etkileri
b. Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Siyasi ve Sosyal Hayatı Etkileyen Başlıca Fikir Akımları
2. MUSTAFA KEMAL’İN ÇOCUKLUK DÖNEMİ VE ÖĞRENİM HAYATI
3. MUSTAFA KEMAL’İN FİKİR HAYATINI ETKİLEYEN OLAYLAR VE KİŞİLER
4. MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLİK HAYATI
31 Mart Olayı
Picardie (Pikardi) Manevraları
Trablusgarp Savaşı
Balkan Savaşları
1. Ünite Değerlendirmesi