Türkçe

1.Tema İletişim

2.Tema Atatürk

3.Tema Kavramlar ve Çağrışımlar

2.Dönem 1.Yazılı

4.Tema Zaman Ve Mekân

5.Tema Duygular

6.Tema Güzel Sanatlar

Anlam Kip Kişi

Fiil

Sözcükte Anlam 

Sözcükler Arası Anlam İlişkisi

Zarf 

Cümlede Anlatım 

Parçada Anlam 

Ana Düşünce 

Fiilde Yapı 

Deyimler Ve Atasözleri 

Yazım Kuralları 

Cümle Tamamlama