Meb Kazanım Testleri

Tam Sayılarla Çarpma Ve Bölme İşlemleri

Rasyonel Sayılar 

Rasyonel Sayılarla İşlemler 

Çok Adımlı İşlemler Ve Problemler 

Eşitlik Ve Denklemler 

Problemler 

Doğrusal Denklemler 

Oran Ve Orantı 

Yüzdeler 

Doğrular Ve Açılar 

Çember Ve Daire 

Veri İşleme