7.Sınıf Türkçe Eylem Fiil

Eylem Fiil

Online Çöz

1. Aşağıdaki fiillerin hangisi emir kipindedir?
A) Uyanmalı
B) Uyansa
C) Uyansın
D) Uyanasın

2- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiil kipi ”her zaman” anlamı taşımaktadır?
A) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
B) Bahar gelince yazlıklar çıkarıldı.
C) Yarın memlekete döneceğim.
D) Bir hafta sonra dönüyorum.

3-Aşağıdaki fiillerden hangisi oluş bildiriyor?
A)        Bakıyor
B)        Sararıyor
C)        Uyumuş
D)        Güldü

4-Aşağıdaki altı çizili fiillerin hangisi mastar haliyle kullanılmıştır?
A)        Bana verdiğin kitabı hemen okuyacağım.
B)        Derste en hoşuma giden etkinlik yazı yazmak.
C)        Hakan topu attı.
D)        Sıra arkadaşım çok güzel resim çiziyor.

5-Bazı fiiller ‘sararmak’ eyleminde olduğu gibi öznenin yapısındaki değişmeyi ifade eder.
Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde böyle bir eylem kullanılmıştır?
A)        Bütün gün onun gelmesini bekledik.
B)        Bugün yeni aldığım ceketi giyeceğim.
C)        Bu maça çok iyi hazırlandılar.
D)        Artık hava erkenden kararıyor.

6-Aşağıdaki fiillerden hangisi gelecek zaman kipiyle  çekimlenmiştir?
A) Sevdim
B) Görmekteyim
C) Giderler
D) Seveceksin

7-Aşağıdaki  cümlelerde geçen fiillerden hangisi oluş bildirmez?
A)        Dün sabah erkenden büyük caddede yürüdüm.
B)        Bahçemizdeki güller çabuk soldu.
C)        Son yağmurlardan sonra bitkiler büyüdü.
D)        Güneş bu gün sanki erken doğdu.

8-Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisi  dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir?
A)        Bahçıvan çiçekleri vazoya yerleştirdi.
B)        Yazdığım mektubu yarın arkadaşıma göndereceğim.
C)        Bir an önce işlerimizi tamamlayalım.
D)        Şiir okurken çok heyecanlanıyorum.

9- ‘’Bazı haber kiplerinin ekleri fiillere eklendiklerinde fiilin yapısında bazı ses değişikleri görülür.’’
Yukarıdaki açıklamaya örnek cümle aşağıdaki şıkların hangisinde vardır?
A) Kazma ve kürekleri elimize alıp işe koyulduk.
B) O benim daha çok işime yarar.
C) Başarılı olmak için çok uğraştık.
D) Gün geçtikçe  olayların doğruluğunu   anlıyorduk.

10-Aşağıdaki fiillerden hangisinin kişisi  diğerlerinden farklıdır?
A)        Gelirlermiş.
B)        Konuşuyorlarmış.
C)        Bilmezlermiş.
D)        Anlarmış.


11-Aşağıdaki fiillerden hangisi dilek kiplerinden biri ile çekimlenmiştir?
A)        Tutmaz
B)        Kalıyor
C)        Görünür
D)        Bıraksa

12-Aşağıdakilerden hangisinde fiil, haber kiplerinden biriyle çekimlenmemiştir?
A)        Sen de mi ödevlerini yapmamıştın?
B)        Her sene buralara geliyor, dinleniyor.
C)        İmkanım olsa da memlekete gitsem.
D)        Gideli iki yıl oluyor.

13-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem dilek- şart kipiyle çekimlenmiş bir fiildir.?
A)        Sizinle birlikte ben de geleyim.
B)        Arkadaşları ile düzenli çalışabilseler.
C)        Ev dediğin uzaktan da güzel görünmeli.
D)        Ne anlatacağını az çok tahmin ediyorum.

14-.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin şahsı I.tekil şahıstır?
A)        Daha odayı temizleyecek.
B)        Uzun süredir ortalıkta görünmüyorsun.
C)        Akşamki yemeğe gelecek misiniz?
D)        Bir çözüm yolu buldum.

15-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil oluş bildirmektedir ?
A)Ağaçların yaprakları sararıyor.
B)Kağıtları bir bir yırtıyor.
C)Havuzdakiler yüzüyor.
D)Okula hep erken gidiyor.

16-Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilin kipi diğerlerinden farklıdır ?
A)Sakla samanı gelir zamanı.
B)Ağaç yaşken eğilir.
C)Bugünün işini yarına bırakma.
D)Öfkeyle kalkan zararla oturur.

17-“Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür” atasözünün fiilinin zamanı ve şahsı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Geniş zaman – 3. tekil şahıs
B)Geçmiş zaman – 2. çoğul şahıs
C)Şimdiki zaman – 2. tekil şahıs
D)Gelecek zaman – 1. tekil şahıs

18- “Kardeşim okula erkenden gitti.” cümlesindeki fiilin kipi ve kişisi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Gelecek zaman-1.Çoğul kişi
B) Görülen geçmiş zaman-3.tekil kişi
C) Duyulan geçmiş zaman-2.tekil kişi
D) Şimdiki zaman-2. çoğul kişi

19- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur?
A)        Annemlerle birlikte pikniğe gittim.
B)        Dayımlar bize pazartesi gelecekler.
C)        Bize gel ki sinemaya beraber gidelim.
D)        Benim küçük dolabım benim gizli dünyamdır.

20- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil farklı bir kiple çekimlenmiştir?
A) Ona kitabı ben aldım.
B) Derslerine gereken önemi vermelisin.
C) Bugünlerde herkes onu arıyor.
D) Er geç evine döner.

Bir cevap yazın