7.Sınıf Türkçe Eylem Fiil

Eylem Fiil

Online Çöz

1- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde türemiş bir fiil yoktur?
A) Akşama kadar konuştu.
B) Doksan yaşına kadar yaşadı.
C) Soruyu arkadaşına sordurdu.
D) Onun halini görünce gözlerim yaşardı.

2- “ Ben sana mecburum bilemezsin. ” dizesindeki fiil olan sözcük için aşağıdaki yargıların hangisi doğrudur?
A) haber kipi – geniş zaman – olumsuz – II. tekil kişi
B) haber kipi – gelecek zaman – olumsuz – III. tekil kişi
C) dilek kipi – istek – olumsuz – II. tekil kişi
D) haber kipi – geniş zaman – olumsuz – I. tekil kişi

3- Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisinde zaman anlamı yoktur?
A) Hafta sonu İstanbul’a gideceğiz.
B) Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
C) Yağız atlar kişnedi.
D) Körfez’deki dalgın suya bir bak

4- Aşağıdaki cümlelerde geçen fillerden hangisi oluş bildirir?
A) Sonbaharda yapraklar sararır.
B) Ansızın bir çığlık kendi sesine benzer bir feryat işitmişti.
C) En beyaz buluttan bir mendil yaptım.
D) Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda?

5- Aşağıdaki birleşik fiillerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) telefon etmek
B) hasta olmak
C) emretmek
D) akla yatmak

6- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin şahsı diğerlerinden farklıdır?
A) Nereye gittiniz?
B) Bize gelecek misiniz?
C) Hangi okula gidiyorlar?
D) Derste neden güldünüz

7- “onarmak” fiili anlam bakımından hangisidir?
A) kılış
B) oluş
C) durum
D) iş

8- Aşağıdaki fiillerden hangisinin yapısı farklıdır?
A) Azaldı
B) Yaşadı
C) Giydi
D) Görüştü

9- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birleşik fiildir?

A) Yetişkin
B) Gelebiliyor
C) Kitaplık
D) Sınıf

10-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil oluş bildirmektedir?
A) Biz, yeni bir eve taşındık.
B) Bu kitapları çocuklara vereceğim.
C) Saçları bir sene içinde epey uzadı.
D) Oraya sen de gelmelisin.


11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiilinde anlam kayması vardır?
A) Annem akşama dayımlara gidecek.
B) Yeni öğretmen okula ikinci dönem gelir.
C) Her gün bir saat kitap okurum.
D) Önümüzdeki ay İzmit’e gideceğim.

12.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiil kipinde anlam kayması vardır?
A) Bizim ailede her yaz pikniğe gidilir.
B) Güz döneminde daha başarılı olacağım.
C) Yarından itibaren havalar ısınmaya başlıyor.
D) Burada öğrendiklerimizi sınavda uygulayacaksınız.

13.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiilin kişisi diğerlerinden farklıdır?
A) Yarın tiyatroya gideceksiniz.
B) Siz bu konulardan anlarsınız.
C) Niye lafa karışıyorlar?
D) Haftasonu neden uğramadınız?

14-Aşağıdaki fiillerden hangisi basit zamanlı bir fiildir?
A) Annesi her zaman özenle bakardı.
B) Sakatlandığı için futbolu bıraktı.
C) Rüyasında en sevdiği arkadaşını görüyordu.
D) Karyolanın altına saklanmıştı.

15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istek kipinin I. Çoğul kişisiyle çekimlenmiş bir fiil vardır?
A) Yalnız kalmaktan korkmamalıyız.
B) Bu işlerin üstesinden gelebiliriz.
C) Arkadaşınıza her zaman destek olun.
D) Bu akşam tiyatroya gidelim.

16.Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisinde zaman anlamı yoktur?
A) Hafta sonu İstanbul’a gideceğiz.
B) Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
C) Yağız atlar kişnedi.
D) Körfez’deki dalgın suya bir bak

17.Aşağıdaki cümlelerde geçen fillerden hangisi oluş bildirir?
A) Sonbaharda yapraklar sararır.
B) Ansızın bir çığlık kendi sesine benzer bir feryat işitmişti.
C) En beyaz buluttan bir mendil yaptım.
D) Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda?

18.‘’yakalasak’’ fiilinin kişisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) birinci tekil kişi
B) Üçüncü çoğul kişi
C) ikinci tekil kişi
D) Birinci çoğul kişi

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli bir fiil yoktur?
A) Hayatı karmakarışık olduğu halde tasavvufta huzuru bulmuş kimseyi tanıyor musun?
B) Şu kahraman kızları bırak!
C) Halbuki bu günü sırf onun için düzenlemişti.
D) Elbette biri ötekilerden güzeldi.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli bir fiil yoktur?
A) Hayatı karmakarışık olduğu halde tasavvufta huzuru bulmuş kimseyi tanıyor musun?
B) Şu kahraman kızları bırak!
C) Halbuki bu günü sırf onun için düzenlemişti.
D) Elbette biri ötekilerden güzeldi.

 

Bir cevap yazın