7.sınıf 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

Soru 1
(-4) . [(-4) + (-11)] işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A
-60
B
-15
C
15
D
60
Soru 2
[(-16) + 20 + (-4)] : [(-12) + (-8)] işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A
0
B
1
C
-1
D
-2
Soru 3
a ve b iki negatif tam sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi en küçüktür?
A
ab
B
a+b
C
a-b
D
a/b
Soru 4
X = (-2) + (-4) + (-6)+ . . . + (-102)Y = 2 + 4 + 6 + . . . + 98 +100

ise X + Y kaçtır?

A
-100
B
-102
C
100
D
102
Soru 5
Bir kenar uzunluğu 5 birim olan karenin kenar uzunluğu a birim artırıldığında çevre uzunluğu kaç birim olur?
A
20+5a
B
20+4a
C
20-4a
D
20-a
Soru 6
Beş katı ile üç katının toplamı 160 olan sayının 4 katı kaçtır?
A
60
B
70
C
80
D
90
Soru 7
Bir kenarı 5a-10 , diğer kenarı 6a-15 olan eşkenar üçgenin çevre uzunluğu kaçtır?
A
17
B
16
C
15
D
14
Soru 8
Kenar uzunluğu (3a + 5) cm olan karenin çevresi 80 cm ise, kenar uzunluğu (4a + 5) cm olan karenin kenar uzunluğu kaç cm’dir?
A
10
B
15
C
20
D
25
Soru 9
Ardışık 4 tam sayının toplamı 106 ise 3. sayı kaçtır?
A
27
B
26
C
25
D
24
Soru 10
İki sayının toplamı 200’dür. Büyük sayı küçük sayının 7 katı olduğuna göre büyük sayı kaçtır?
A
180
B
175
C
160
D
165
Soru 11
Bir anne ile oğlunun yaşları toplamı 52’dir. Annenin yaşı oğlunun yaşının 4 katından 2 fazla ise anne kaç yaşındadır?
A
44
B
43
C
42
D
40
Soru 12
Ali ve Hasan 540 TL’yi paylaşıyorlar. Ali, Hasan’ın 2 katından 120 TL fazla alıyor. Hasan kaç TL alır?
A
140
B
130
C
120
D
110
Soru 13
Bir sayının 6 fazlasının 4 katı 124 ise bu sayı kaçtır?
A
26
B
25
C
24
D
23
Soru 14
En küçük pozitif tam sayı ile en büyük negatif tam sayının toplamı kaçtır?
A
100
B
90
C
1
D
0
Soru 15
10 soruluk bir sınavda, doğru cevaplanan her bir soru için 5 puan verilmekte, yanlış cevaplanan her bir soru için 1 puan kesilmektedir. Bu sınavdan 7 doğrusu ve 3 yanlışı olan bir öğrenci kaç puan alır?
A
36
B
35
C
34
D
32
Soru 16
(-3) . Y = XX : (-3) = 5

Yukarıda verilen işlemlere göre Y yerine aşağıdaki tam sayılardan hangisi gelmelidir?

A
3
B
4
C
5
D
6
Soru 17
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Sıfır, bütün negatif tam sayılardan büyüktür.
B
Negatif iki tam sayının çarpımı daima pozitiftir.
C
Her tam sayı bir rasyonel sayı olarak yazılabilir.
D
-1 sayısının karesi kendisine eşittir.
Soru 18
6x + 6 = 3x − 39 eşitliğini sağlayan “x” değeri kaçtır?
A
-12
B
-13
C
-14
D
-15
Soru 19
4.(x − 1) = 2.(x -1) +12 denkleminin çözüm kümesi kaçtır?
A
{9}
B
{8}
C
{7}
D
{6}
Soru 20
En büyük negatif tamsayı, en küçük iki basamaklı pozitif tam sayıdan ne kadar küçüktür?
A
11
B
10
C
-11
D
-10

Bir cevap yazın