Matematik

1.Ünite Değerlendirme Testi

Üslü Nicelikler

Doğal Sayıların Çarpanları ve Katları

İşlem Önceliği

Bölünebilme Kuralları

Asal Sayılar ve Doğal Sayıları Asal Çarpanlarına Ayırma

Açılar

2.Ünite Değerlendirme Testi

Kesirler

Kesirlerle Toplama İşlemi

Kesirlerle Çıkarma İşlemi

Kesirlerle Çarpma İşlemi

Kesirlerle Bölme İşlemi

Oran

3.Ünite Değerlendirme Testi

Ondalık Gösterimleri Çözümleme

Ondalık Gösterimleri Yuvarlama

Ondalık Gösterimlerle Çarpma İşlemi

Ondalık Gösterimlerle Bölme İşlemi

Aritmetik Ortalama ve Açıklık

Veri Toplama ve Düzenleme

2.Dönem 1.Değerlendirme

4.Ünite Değerlendirme Testi

Tam Sayı

Mutlak Değer

Tam Sayıları Sıralama

Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Örüntüler ve İlişkiler

Cebirsel İfade

Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Bir Doğal Sayı ile Bir Cebirsel İfadeyi Çarpma İşlemi

5.Ünite Değerlendirme Testi

Alan Ölçme Birimleri

Paralelkenarın Alanı

Üçgenin Alanı

Arazi Ölçme Birimleri

Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme

Sıvı Ölçme Birimleri

Çember