Türkçe

1.Tema Birey ve Toplum

Yazım Kuralları Testi

2.Tema Atatürk

3.Tema Sağlık ve Çevre

4.Tema Değerlerimiz

2.Dönem 1.Değerlendirme

5.Tema Dünyamız ve Uzay

6.Tema Güzel Ülkem Türkiye

7.Tema Yenilikler Ve Gelişmeler

8.Tema Güzel Sanatlar

Anlatım Biçimleri

Sözcükte Çok Anlamlılık

Cok Anlamlılık

Cümlede Anlam

Cümlede Anlam 2

Deyimler Atasözleri

Eylem

İsimTamlamalari

İsim Zamir

Metin Oluşturma

Paragrafta Anlam

Parçada Anlam

Sıfat Zarf

Söz Gruplarında Anlam

Sözcük Gruplarında Anlam

Sözcükler Arası Anlam İlişkisi

Sözcükte Anlam

Sözcükte Anlam 2

Yazım Kuralları

Sözcükler Arası Anlam İlişkisi

İsim – Zamir 

Deyimler Ve Atasözleri

Sözcük Gruplarında Anlam 

Tümcede Anlam 

Cümlede Anlam 

Ana Düşünce 

Parçada Anlam 

Yazım Kuralları 

Sıfat-Zarf 

Çok Anlamlılık