Matematik

1.Ünite Testi

2.Ünite Testi

3.Ünite Testi

2.Dönem 1.Değerlendirme

4.Ünite Testi

Kesirler Konu Testi

5.Ünite Testi

 Doğal Sayılar 

Doğal Sayılarla İşlemler

Üslü Nicelikler Ve İşlem Önceliği

Zaman Ölçme 

Araştırma Soruları Üretme Ve Veri Toplama

Veri Analizi Ve Yorumlama 

Temel Geometrik Kavramlar Ve Çizimleri

Üçgenler Ve Dörtgenler 

Kesirler 

Kesirlerle İşlemler

Ondalık Gösterim 

Yüzdeler

 Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
Veri Analizi ve Yorumlama
Araştırma Soruları Üretme ve Veri Toplama
Zaman Ölçme
Üslü Nicelikler ve İşlem Önceliği
Doğal Sayılar
Doğal Sayılarla İşlemler
Geometrik Cisimler
Alan Ölçme
Üçgenler ve Dörtgenler 2
Uzunluk Ölçüleri
Yüzdeler
Ondalık Gösterim
Kesirlerle İşlemler
Kesirler
Üçgenler ve Dörtgenler
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
Veri Analizi ve Yorumlama
Araştırma Soruları Üretme ve Veri Toplama
Zaman Ölçme
Üslü Nicelikler ve İşlem Önceliği
Doğal Sayılarla İşlemler
Doğal Sayılar