Türkçe

1.Tema: Birey ve Toplum Değerlendirme Testi
  Eş Sesli Sözcükler Konu Testi
Deyimler Konu Testi
İsmin Halleri Konu Testi
Zıt Anlamlı Sözcükler Konu Testi
Sözlük Sırası Konu Testi
Eş Anlamlı Sözcükler Konu Testi
2.Tema: Atatürk Değerlendirme Testi
 -mi Ekinin Yazımı Konu Testi
-de -da Ekinin Yazımı Konu Testi
Türemiş Sözcükler Konu Testi
Neden Sonuç Cümlesi Konu Testi
Okuma Anlama Konu Testi
Kurallı Cümle Oluşturma Konu Testi
3.Tema: Üretim Tüketim ve Verimlilik Testi
 İsim Çeşitleri Konu Testi
Sıfatlar Konu Testi
Paragraf Bilgisi Konu Testi
Noktalama İşaretleri Konu Testi
Ünlü Uyumu Konu Testi
Cümlede Anlam Konu Testi
4.Tema: Yenilikler ve Gelişmeler Testi
 Deyimler Konu Testi
Ses Düşmesi Konu Testi
Atasözleri Konu Testi
Öznel Nesnel Yargı Konu Testi
Abartılı İfadeler Konu Testi
Farklı Düşünceye Yönlendiren İfadeler Konu Testi
5.Tema: Sağlık Ve Çevre Tema Testi
 Deyimler ve Atasözleri Konu Testi
 Yazım Kuralları Konu Testi
 Gerçek ve Mecaz Anlamlılık Konu Testi
 Türemiş Sözcükler Konu Testi
 Cümlenin Öğeleri Konu Testi
6. Tema Benim Güzel Ülkem Testi
Zamirler
 Önem Belirten İfadeler Konu Testi
 Öznel ve Nesnel Yargı Konu Testi
 Ön Adlar Konu Testi
 Kelime Türetme
 7.Tema Değerlerimiz Testi
5 N 1 K
Metnin Bölümleri Konu Testi
Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu Konu Testi
 Sebep Sonuç Cümleleri Konu Testi
 8. Tema Hayal Gücü Tema Testi
 Eylemler
 Sıfatlar
 Betimleyen ve Tanımlayan İfadeler Konu Testi
 Genel ve Özel Durum Bildiren İfadeler Konu Testi
 İsmin Halleri Konu Testi