8.Tema Hayel Gücü ve Gizemler

KAZANIMLAR
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5
Dinlediğini anlama: 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 2, 7
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 4, 11, 20, 23, 24
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 2, 3, 12
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 2, 5, 21, 26, 31, 34, 37,39,41
Anlam kurma: 1, 2, 3
Söz varlığını geliştirme: 1, 4, 6
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 5, 6, 8, 11
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 9, 10, 11
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 11, 13
Görsel okuma: 6, 11, 13
Görsel sunu: 2, 5
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5
Dinlediğini anlama: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 15, 24, 28, 30
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 2
Konuşma kurallarını uygulama: 8, 9, 10, 11, 12, 13
Kendini ifade etme: 1, 7, 8, 11, 12, 20, 24, 25 ,26, 27
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 2, 3, 5, 6
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 5, 6, 7, 16, 19, 23, 28, 30
Anlam kurma: 1, 2, 3
Söz varlığını geliştirme: 1, 2
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 7, 8, 10, 11
Yazma kurallarını uygulama: 8, 9, 10, 11, 12, 14
Kendini ifade etme: 1, 2, 5, 9, 10, 12, 14
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 13, 14
Görsel okuma: 6, 13, 14
Görsel sunu: 1, 2, 6
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5
Dinlediğini anlama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 4, 6
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Kendini ifade etme: 12, 20, 23, 24
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 2, 5. , 10, 11
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 15, 16, 19, 31, 36, 37, 39
Anlam kurma: 1, 2, 3
Söz varlığını geliştirme: 1, 6
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 2, 5, 7, 8, 9, 11
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 2, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 25
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 8, 11, 13, 14
Görsel okuma: 6, 10, 13
Görsel sunu: 1, 2, 6
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5
Dinlediğini anlama: 1, 2, 3, 4, 14, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 6, 7
Konuşma kurallarını uygulama: 9, 10, 11, 12, 13
Kendini ifade etme: 12, 20, 23, 24 ,25 ,26, 27
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 2, 3, 4, 6, 10, 11
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 5, 15, 21, 22, 36, 39, 41
Anlam kurma: 1, 2, 3
Söz varlığını geliştirme: 1, 4, 6
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 5, 7, 8, 11
Yazma kurallarını uygulama: 8, 9, 10, 11, 12, 13 , 14
Kendini ifade etme: 14, 22, 29, 30, 31, 32
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 11
Görsel okuma: 6, 10, 13
Görsel sunu: 1, 2, 10

 8. Tema Hayal Gücü Tema Testi

 Eylemler

 Sıfatlar

 Betimleyen ve Tanımlayan İfadeler Konu Testi

 Genel ve Özel Durum Bildiren İfadeler Konu Testi

 İsmin Halleri Konu Testi