6.Tema Sağlık ve Çevre

KAZANIMLAR
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5
Dinlediğini anlama: 2, 3, 4, 5, 12, 30
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 2
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 2, 11, 12, 20
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 2, 3
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 4, 5, 7, 17, 23, 30
Anlam kurma: 1, 2, 3
Söz varlığını geliştirme: 1, 4, 6
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 8
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 9, 14, 22, 30
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 5, 10
Görsel okuma: 6, 13
Görsel sunu: 1, 2
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5
Dinlediğini anlama: 1, 2, 3, 4, 17, 18, 21, 28, 31
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 2, 4, 5
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 7, 11, 12, 17, 19
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 2, 3, 8, 9, 11
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 4, 5, 7, 27, 37
Anlam kurma: 1, 2, 3
Söz varlığını geliştirme: 1
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 6, 8
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 9, 14, 17, 18, 28
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 4, 5, 9
Görsel okuma: 6, 8, 13
Görsel sunu: 1, 5, 8
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5
Dinlediğini anlama: 1, 2, 4, 5, 16, 28
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 2
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 7, 20, 22, 24, 27
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 2, 3, 7, 12
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 5, 8, 19, 26, 30
Anlam kurma: 1, 2, 3
Söz varlığını geliştirme: 1, 6
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 2, 6, 8
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 2, 7, 11, 15, 16, 20, 22
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 3, 4, 8
Görsel okuma: 6, 8, 13
Görsel sunu: 1, 2, 6
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5
Dinlediğini anlama: 1, 4, 5, 14, 22, 28
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 7, 8
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 2, 5, 10, 11, 13
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 21, 29, 31, 33, 35, 39, 41
Anlam kurma: 1, 2, 3
Söz varlığını geliştirme: 1, 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 5, 8
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 6, 7, 24, 25, 30 ,31, 32
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 4, 6, 9, 15
Görsel okuma: 6, 8, 10
Görsel sunu: 1, 2, 5

6. Tema Benim Güzel Ülkem Testi

Zamirler

 Önem Belirten İfadeler Konu Testi

 Öznel ve Nesnel Yargı Konu Testi

 Ön Adlar Konu Testi

 Kelime Türetme