5.Tema Yenilikler ve Gelişmeler

KAZANIMLAR
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5
Dinlediğini anlama: 1, 3, 5, 6, 24, 25, 28, 30, 32
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 2, 4, 5
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 2, 3, 6, 9, 10
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 2, 3, 7, 11, 27, 28, 30
Anlam kurma: 1, 2, 3
Söz varlığını geliştirme: 1, 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 5, 6, 8
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 2, 9, 11, 14, 17, 18, 26
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 4, 9, 10
Görsel okuma: 6, 8
Görsel sunu: 1, 2, 8
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5
Dinlediğini anlama: 1, 2, 3, 5, 6, 24, 25, 28
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 2, 5, 8
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 3, 4, 5, 11, 12, 16, 18, 25
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 2, 3, 6, 8, 11
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 2, 5, 7, 9, 18, 28, 36, 37
Anlam kurma: 1, 2, 3
Söz varlığını geliştirme: 1, 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 4, 6
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 2, 7, 14, 15
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 4, 9, 10, 11
Görsel okuma: 4, 8, 14
Görsel sunu: 1, 2, 8, 9
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5
Dinlediğini anlama: 1, 2, 4, 5, 23, 24, 25
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 2, 4, 5
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 2, 4, 5, 12, 13, 25
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 2, 3, 9, 11
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 3, 8, 10, 26, 30, 37
Anlam kurma: 1, 2, 3
Söz varlığını geliştirme: 1, 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 6, 8
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 9, 22, 28
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 4, 9, 10, 11
Görsel okuma: 6, 8, 13, 14
Görsel sunu: 1, 2, 8, 9
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5
Dinlediğini anlama: 1, 2, 5, 18, 24, 27, 32
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 2, 5, 8
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 5, 6, 9, 10, 12, 18, 25
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 2, 3, 9
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 2, 7, 28, 31, 37
Anlam kurma: 1, 2, 3
Söz varlığını geliştirme: 1, 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 6, 8
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 2, 9, 14, 15, 21, 28
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 3, 4, 10
Görsel okuma: 6, 13, 14
Görsel sunu: 1, 2, 5, 9

5.Tema: Sağlık Ve Çevre Tema Testi

 Deyimler ve Atasözleri Konu Testi

 Yazım Kuralları Konu Testi

 Gerçek ve Mecaz Anlamlılık Konu Testi

 Türemiş Sözcükler Konu Testi

 Cümlenin Öğeleri Konu Testi