4.Tema Üretim, Tüketim ve Verimlilik

KAZANIMLAR
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5
Dinlediğini anlama: 1, 5, 24, 28
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 2, 8
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 5, 11, 12, 18, 19
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 3, 6, 8
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 7, 28, 30
Anlam kurma: 1, 2, 3
Söz varlığını geliştirme: 1
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 2, 8, 10
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 14, 26
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 4, 9, 10
Görsel okuma: 5
Görsel sunu: 1, 8
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5
Dinlediğini anlama: 1, 18, 24, 26, 28, 31
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1,2, 4
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 11, 12, 13, 17, 18, 19
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 3, 8, 10
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 4, 10, 11, 12, 27, 28, 30
Anlam kurma: 1, 2, 3
Söz varlığını geliştirme: 1
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 2, 8, 10
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 9, 14, 17, 18, 26, 28, 30
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 3, 4, 9, 10
Görsel okuma: 5
Görsel sunu: 1, 2
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5
Dinlediğini anlama: 1, 5, 13, 16, 23, 24
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 8
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 4, 7, 11, 12
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 2, 3
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 7, 19, 30
Anlam kurma: 1, 2, 3
Söz varlığını geliştirme: 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 8
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 2, 9, 14, 20, 25
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 3
Görsel okuma: 11
Görsel sunu: 1, 2
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5
Dinlediğini anlama: 1, 2, 5, 24, 28, 30
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 8
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 11, 12, 13, 25
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1, 2, 3
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 7, 30, 36, 37
Anlam kurma: 1, 2, 3
Söz varlığını geliştirme: 1
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 8
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 14, 15, 20, 22
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 2, 7
Görsel okuma: 6, 13
Görsel sunu: 1, 6

4.Tema: Yenilikler ve Gelişmeler Testi

 Deyimler Konu Testi

Ses Düşmesi Konu Testi

Atasözleri Konu Testi

Öznel Nesnel Yargı Konu Testi

Abartılı İfadeler Konu Testi

Farklı Düşünceye Yönlendiren İfadeler Konu Testi