3.Tema Güzel ülkem Türkiye

KAZANIMLAR
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5
Dinlediğini anlama: 1, 2, 3, 4, 23, 28, 34
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 2
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 4, 5, 11
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 2, 3, 7, 9
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 5, 12, 9, 37
Anlam kurma: 1, 2, 3
Söz varlığını geliştirme: 1, 4, 5
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 2,6, 8
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 11, 28
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 4, 14
Görsel okuma: 3, 14
Görsel sunu: 1, 2, 4
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5
Dinlediğini anlama: 1, 3, 6, 14, 23, 24, 28
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 8
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 3, 4, 7, 11, 12, 20
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 2, 3, 12
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 2, 3, 21
Anlam kurma: 1, 2, 3
Söz varlığını geliştirme: 4, 6
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 5, 8
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 10, 20, 22
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 3, 8, 14
Görsel okuma: 6, 13, 14
Görsel sunu: 2, 5
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5
Dinlediğini anlama: 1, 2, 3, 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 4, 7, 8
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 4, 5, 11, 25
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 5, 3, 37, 39
Anlam kurma: 1, 2, 3
Söz varlığını geliştirme: 1
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 5, 6, 7, 8
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 21, 22
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 4, 8
Görsel okuma: 3, 14
Görsel sunu: 1, 4
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5
Dinlediğini anlama: 1, 6, 14, 23, 28
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 8
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 4, 5, 7, 10
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 2, 3
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 2, 3, 5, 21
Anlam kurma: 1, 2, 3
Söz varlığını geliştirme: 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 2, 5
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 10, 20
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 3, 14
Görsel okuma: 14
Görsel sunu: 2, 5, 8

3.Tema: Üretim Tüketim ve Verimlilik Testi

 İsim Çeşitleri Konu Testi

Sıfatlar Konu Testi

Paragraf Bilgisi Konu Testi

Noktalama İşaretleri Konu Testi

Ünlü Uyumu Konu Testi

Cümlede Anlam Konu Testi