2.Tema Atatürk

KAZANIMLAR
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3
Dinlediğini anlama: 1, 3, 4, 18, 23
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 2
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Kendini ifade etme: 1, 4, 11, 19
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1,2, 3, 5
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Okuduğunu anlama: 1, 5, 11, 23, 28
Anlam kurma: 1, 2, 3
Söz varlığını geliştirme: 1, 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 5
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 26, 28, 30
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 5, 10
Görsel okuma: 6, 13
Görsel sunu: 1, 2, 6
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5
Dinlediğini anlama: 1, 2, 5, 6, 13, 23, 30
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme:
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 2, 4, 10, 18, 20
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 2, 3
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 2, 3, 23, 26
Anlam kurma: 1, 2, 3
Söz varlığını geliştirme: 1, 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 5, 8
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Kendini ifade etme: 1, 3, 18, 22
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 6, 14
Görsel okuma: 6, 13
Görsel sunu: 1, 2, 5
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5
Dinlediğini anlama: 1, 3, 4, 5, 6, 17, 23, 28, 33
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 2
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 4, 7, 8, 10
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 2, 3
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 2, 7, 20, 32
Anlam kurma: 1, 2, 3
Söz varlığını geliştirme: 1, 4
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 5, 8
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 10
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 5, 8
Görsel okuma: 6, 13, 14
Görsel sunu: 1, 6, 8
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5
Dinlediğini anlama: 1, 2, 28, 32
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 2
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Kendini ifade etme: 1, 2, 11, 20
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 2, 3
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 3, 34, 37
Anlam kurma: 1, 2, 3
Söz varlığını geliştirme: 1
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 5, 8
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Kendini ifade etme: 1, 3, 6, 7, 20, 22
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 5, 6, 14
Görsel okuma: 6, 13, 14
Görsel sunu: 1, 2, 9

2.Tema: Atatürk Değerlendirme Testi

 -mi Ekinin Yazımı Konu Testi

-de -da Ekinin Yazımı Konu Testi

Türemiş Sözcükler Konu Testi

Neden Sonuç Cümlesi Konu Testi

Okuma Anlama Konu Testi

Kurallı Cümle Oluşturma Konu Testi