1.Tema Birey ve Toplum

KAZANIMLAR
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3
Dinlediğini anlama: 1, 4, 6, 14
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 2
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 5, 11,12
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 2, 9, 12
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 2, 3, 21, 27, 30
Anlam kurma: 1, 2, 3
Söz varlığını geliştirme: 1, 2
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 5, 6, 8
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kendini ifade etme: 2, 6, 11, 14
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 5, 8
Görsel okuma: 6, 13
Görsel sunu: 1, 2
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3
Dinlediğini anlama: 1, 4, 5, 9
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 2
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Kendini ifade etme: 1, 11, 12
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 3, 6, 8
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1, 5, 7, 23, 27
Anlam kurma: 1, 2, 3
Söz varlığını geliştirme: 2
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 5
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Kendini ifade etme: 1, 14, 20
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 3, 9, 14
Görsel okuma: 1, 2, 5, 6
Görsel sunu: 1, 2
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5
Dinlediğini anlama: 1, 4, 5, 8, 13, 14
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 2
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kendini ifade etme: 1, 12, 18, 19
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1, 6, 12
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1,5, 7, 11, 30
Anlam kurma: 1, 2, 3
Söz varlığını geliştirme: 1, 3
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 5, 8
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 11, 14, 18, 21
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 5, 8
Görsel okuma: 6, 9
Görsel sunu: 1, 2, 10
Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3
Dinlediğini anlama: 1, 3, 4, 16, 24, 25
Tür,yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1, 2
Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kendini ifade etme: 1, 12,13, 19
Tür,yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 1, 3, 6
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Okuduğunu anlama: 1, 3, 5, 11, 23,
Anlam kurma: 1, 2, 3
Söz varlığını geliştirme: 2, 3
Tür,yöntem ve tekniklere uygun okuma: 1, 2, 8
Yazma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kendini ifade etme: 1, 2, 3, 11
Tür,yöntem ve tekniklere uygun yazma: 6, 11
Görsel okuma: 6, 9, 12, 13
Görsel sunu: 1, 2, 5

1.Tema: Birey ve Toplum Değerlendirme Testi

  Eş Sesli Sözcükler Konu Testi

Deyimler Konu Testi

İsmin Halleri Konu Testi

Zıt Anlamlı Sözcükler Konu Testi

Sözlük Sırası Konu Testi

Eş Anlamlı Sözcükler Konu Testi