Yaşadığımız Yer

1. KONU: Yönlerimizi Buluyoruz

2. KONU: Şekil Ve Kroki Çizelim

3. KONU: Hava Olayları

4. KONU: Çevremizdeki Doğal Ve Beşerî Unsurlar

5. KONU: Yaşadığım Yerin Coğrafi Özellikleri

6. KONU: Doğal Afetleri Tanıtıyorum

3.Ünite Yaşadığımız Yer Değerlendirme Testi