8.Ünite Uzaktaki Arkadaşlarım

8.Ünite Uzaktaki Arkadaşlarım
KAZANIMLARI
1.Dünya üzerinde çeşitli ülkeler olduğunu fark eder.
2.Görsel materyallerden yararlanarak çeşitli toplumların günlük yaşamlarına ilişkin çıkarımlarda bulunur.
3.Kendisi ve başka bir toplumdaki yaşıtlarının günlük yaşamlarını karşılaştırır.
4.Toplumlar arasında ortak kutlanan özel günlere örnekler verir,

1. KONU: Dünyamız

2. KONU: İnsanlar Ve Hayatları

3. KONU: Çocuk Her Yerde Çocuktur

4. KONU: Dünyada Ortak Kutlanan Özel Günler

8.Ünite Değerlendirme Testi