7.Ünite İnsanlar Ve Yönetim

7.Ünite İnsanlar Ve Yönetim
KAZANIMLARI
1. Yaşadığı yerin yerel yönetim birimlerini tanır.
2.Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimlerin rolünü açıklar.
3.Kamuoyunun yerel yönetimlere etkisine örnekler verir.
4.Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile Ulusal Egemenliği ilişkilendirir.

1. KONU: Yerel Yönetim Birimlerimiz

2. KONU: Bizim İçin Çalışanlar: Belediyemiz Ve Faaliyetleri

3. KONU: Kamuoyu Ve Yerel Yönetimler

 4. KONU: Büyük Millet Meclisi Ve Ulusal Egemenlik

7.Ünite Değerlendirme Testi