6.Ünite Hep Birlikte

6.Ünite Hep Birlikte
KAZANIMLARI
1.İnsanların belli bir amaç çerçevesinde oluşturdukları sosyal örgüt,resmi kurum ve grupları fark eder.
2.Ön bilgi ve yaşantısını kullanarak çevresindeki belli başlı sosyal problemler ya da ihtiyaçlarla grup, kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir.
3.Kendisi ile çevresindeki gruplar, kurumlar ve sosyal örgütler arasındaki etkileşime örnekler verir.
4. Okulunda ve yakın çevresinde katılacağı sosyal ve eğitsel etkinliklere karar verir.
5. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel-sosyal etkinlikler önerir.

1. KONU: Çevremdeki Kurumların Farkındayım

 2. KONU: Sosyal İhtiyaçlar Ve Kurumlar

 3. KONU: Çevremizdeki Kurumların Hayatımıza Etkileri

 4. KONU: Sosyal Ve Eğitsel Etkinliklerimiz

 6.Ünite Değerlendirme Testi