5.Ünite İyi Ki Var.

5.Ünite İyi Ki Var.
KAZANIMLARI
1.Çevresindeki teknolojik ürünleri,kullanım alanlarına göre sınıflandırır.
2.İnsanlığın kullandığı belli başlı zaman ölçme araçlarını ve belirleme yöntemlerini tanır.
3.Kullandığı teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimini kavrar.
4.Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlar.
5.Teknolojik ürünleri kendisine ,başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır.

1. KONU: Çevremizdeki Teknoloji

 2. KONU: Zamanı Ölçelim

 3. KONU: Gelişen Teknoloji

 4. KONU: Geçmişten Günümüze Teknoloji

6. KONU: Teknolojiyi Doğru Kullanalım

 5.Ünite Değerlendirme Testi