4.Ünite Üretimden Tüketime

4.Ünite Üretimden Tüketime
KAZANIMLARI
1.İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder.
2.İhtiyaçlarından hareket ederek insanların temel ihtiyaçları hakkında çıkarımlarda bulunur.
3.Mevcut kaynaklarla ihtiyaçlarını ilişkilendirir.
4.Satın aldığıürünleri belirlenen standartlara göre değerlendirir.
5.Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır.
6.Kullandığı bazı ürünlerin üretim,dağıtım ve tüketim ağını oluşturur.
7.İhtiyaçlarla meslekleri ilişkilendirir.

1. KONU: İsteklerimiz Ve İhtiyaçlarımız

2. KONU: İnsanların Temel İhtiyaçları

 3. KONU: Kaynaklar Ve İhtiyaçlar

 4. KONU: Bilinçli Tüketim

 5. KONU: Üretimden Tüketime Yolculuk

 6. KONU: Meslekler

 4.Ünite Değerlendirme Testi

 2.Dönem 1.Değerlendirme